Angličtina 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Opakujeme na test Unit 5 (shrnující test, který píšeme po ukončení každé lekce) – vazba při popisování místa – There is/There are …..Tam je… Tam jsou…). Otázka Is there a ….? Are there ….? (Je tam….? Jsou tam …?)
Popis pokoje – např. There is a bed next to the wardrobe. There are books on the Bookshelf.
Slovní zásoba Unit 5 A, B, C
Sloveso CAN – (umět) – ve všech osobách je stejné!!!!!! Např. I can swim / you can ride a bike / he can play the guitar atd.
Otázka Can you swim? Can she ski? a zápor My friend cannot (can´t) ride a horse, I can´t play football, They can´t speak Greek.
Test budeme psát: 5.A a 5.B ve čtvrtek 8.6.
5.D v pátek 9.6.

Krásný týden! MKloudová

Happysnack – ukončení provozu automatu

Vážení rodiče,
škola bude mít od nového roku nového dodavatele školního mléka. Provoz automatu bude proto ukončen k 30.6. 2017.

Prosíme dočerpejte kredit na kartičkách, jelikož od příštího roku již nebude možnost ochucené mléko a jiné výrobky z nabídky Happysnack kupovat z automatu.

Více informací: www.happysnack.cz

AJ 5.A. (Běh) – týden 5.-9.6., 2017

Dobrý den,

Minulý týden jsme měli hodinu angličtiny spojenou s druhou skupinkou dětí a začali jsme Unit 6. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 5.-9.6.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unit 6 “People”.
  2. Procvičujeme si opakovaný a aktuální děj –konverzace ve dvojicích, četba a dramatizace příběhů (viz učebnice str.68 a 71), zábavná slovní hra.
  3. Četba a povídání o lidech v zahraničí.
  4. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
  5. Povíme si o mini-projektu “My dream house” tento tý

Homework (due Tuesday, June 6 –úterý 6.6.2017): Dětem jsem žádný domácí úkol nezadala.

Přeji všem krásné jarní dny.

Andrea Běhalová

AJ 5.A. (Běh) – týden 29.5.-2.6., 2017

Dobrý den,

Poznámka k uzavření známek za 2.pololetí: Známky za 2.pololetí uzavřeme nejpozději do pátku 9.6.2017. Poté v červnu budeme nadále probírat nové učivo a zároveň si budeme opakovat probrané učivo za celý školní rok. :)

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 29.5.-2.6.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Povíme si o mini-projektu “My dream house”.
  2. Začínáme Unit 6 “People” –procvičujeme si popis osob (vzhled, oblečení, popisná přídavná jména) slovní hrou a zábavným kresleným diktátem; Present continuous tense –přítomný čas průběhový a jeho pravidla –popis svého běžného dne a co právě dělám.
  3. Učíme se rozlišit opakovaný děj od aktuálníh
  4. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).

Homework (due Tuesday, May 30 –úterý 30.5.2017): Dětem jsem žádný domácí úkol nezadala.

Přeji všem krásné jarní dny.

Andrea Běhalová

Náměty na téma pro další rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče,
na podzim 2017 plánujeme další rodičovskou kavárnu, kde si při příjemném posezení s malým občerstvením popovídáme s odborníky na jakékoli téma, které Vás z oblasti vzdělávání zajímá. Přivítáme náměty na témata, která by mohla oslovit více rodičů.
Celý článek