AJ 5.A. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a hodně četly texty napsané v angličtině.)
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

AJ 5.A. (Běh) – týden 26.-30.6., 2017

Dobrý den,

Poznámka k týdennímu plánu na týden 26.-30.6. 2017: Oznamuji, že výuka angličtiny pro děti ve 4.třídách bude probíhat tento týden do úterka 27.6. Poté ve středu, čtvrtek a pátek budou mít děti program s třídní učitelkou.

Poznámka pro rodiče: Minulý týden si děti odnesly portfolium domů. Ten kdo nebyl ve škole, tak si může portfolium vyzvednout příští týden 26.-30.6. u mě nebo u třídní učitelky. Během příštího týdne vám napíšu dobrovolné úkoly pro děti na prázdniny. Čtěte, prosím, školní web.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v úterý 27.6. se spojíme s druhou skupinkou dětí ve třídě a podíváme se na video.

Homework (due Tuesday, June 27 –úterý 27.6.2017): Domácí úkol jsem dětem nezadala.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

AJ 5.A. (Běh) – týden 19.-23.6., 2017

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.6.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si vše k Unitům 1-6.
 2. BONUS: Pokud budeme mít čas, tak jako bonus se věnujeme dalším vzdělávacím aktivitám, které prohloubí dětmi získané vědomosti a dovednosti v 5.třídě a rozšíří je. :)
 3. Za domácí úkol si děti mají doma opakovat slovíčka a učivo k Unitům 1-6. Děti si například mohou pozorně prolistovat A4 sešit a učebnici (Class Book) od Unitu 1 až po Unit 6, aby si připomněly co se za celý školní rok učily a naučily. Bylo by dobré kdyby si děti také připomněly slovíčka k jednotlivým Unitům 1-6, jak se vyslovují a jak se píšou. Věřím, že děti již nyní myslí na prázdniny a do opakování se jim moc nechce, ale ruku na srdce, protože opakování dětem pomáhá osvojit si již probrané učivo a kvalitně se připravit na vstup do 6.třídy nebo na gymnáz

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

AJ 5.A. (Běh) – týden 12.-16.6., 2017

Dobrý den,

minulý týden nám jedna hodina odpadla, protože děti jely na výlet. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 12.-16.6.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 6 “People”.
 2. Věnujeme se četbě a povídání o lidech v zahraničí.
 3. Procvičujeme si opakovaný a aktuální děj, popis osob a slovní zásobu k Unitu 6 (ústně a písemně).
 4. Ve středu 14.6. prezentujeme mini-projekty “My dream house”.

Homework (due Tuesday, June 13 –úterý 13.6.2017):

Napsat do sešitu opravy k Testu 5.

Mini-projekt “My dream house” na středu 14.6.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Opakujeme na test Unit 5 (shrnující test, který píšeme po ukončení každé lekce) – vazba při popisování místa – There is/There are …..Tam je… Tam jsou…). Otázka Is there a ….? Are there ….? (Je tam….? Jsou tam …?)
Popis pokoje – např. There is a bed next to the wardrobe. There are books on the Bookshelf.
Slovní zásoba Unit 5 A, B, C
Sloveso CAN – (umět) – ve všech osobách je stejné!!!!!! Např. I can swim / you can ride a bike / he can play the guitar atd.
Otázka Can you swim? Can she ski? a zápor My friend cannot (can´t) ride a horse, I can´t play football, They can´t speak Greek.
Test budeme psát: 5.A a 5.B ve čtvrtek 8.6.
5.D v pátek 9.6.

Krásný týden! MKloudová

AJ 5.A. (Běh) – týden 5.-9.6., 2017

Dobrý den,

Minulý týden jsme měli hodinu angličtiny spojenou s druhou skupinkou dětí a začali jsme Unit 6. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 5.-9.6.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unit 6 “People”.
 2. Procvičujeme si opakovaný a aktuální děj –konverzace ve dvojicích, četba a dramatizace příběhů (viz učebnice str.68 a 71), zábavná slovní hra.
 3. Četba a povídání o lidech v zahraničí.
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
 5. Povíme si o mini-projektu “My dream house” tento tý

Homework (due Tuesday, June 6 –úterý 6.6.2017): Dětem jsem žádný domácí úkol nezadala.

Přeji všem krásné jarní dny.

Andrea Běhalová