Další úspěch našich sportovců

Dne 11.4.2018 se konala další soutěž Poháru DDM Prahy 13,tentokrát ve vybíjené chlapců 4.-5.tříd. V silné konkurenci ostatních škol P-13 se naše klukovské družstvo umístilo po výborných výkonech na celkovém druhém místě. Složení družstva – Tartier, Cajthaml, Pitel (4.A),Filipko, Sklenička, Bíro, Novák (5.A), Kotáb, Trávníček (5.B),
Hluchý, Křepelka, Pištělák (5.D).
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 16.-20.4., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -5.A., 5.C., 5.D. – Od dětí z 5.A.,5.C. a 5.D. jsem si vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je mám u sebe od dětí, které odevzdaly.

Portfolia -5.A., 5.C., 5.D. –Děti mají portfolia nyní u sebe a mají je donést v den shrnujícího Testu 4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 16.-20.4.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Shrnující Test z Unitu 4 si napíšeme:

5.A.,5.C. –posunuli jsme na čtvrtek 19.4.

5.D. –posunuli jsme na příští pondělí 23.4.

  1. Opakujeme si Unit 4.
  2. Pracujeme na projektu “Free time” ve škole

Homework (due Wednesday, April 18 –středa 18.4.2018)Opakovat si Unit 4.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

5.A Týdenní plán 16.4. – 20.4.

ČJ
Zájmena
Čárka v souvětí i ve větě jednoduché
Ověření znalosti pravopisu koncovek podstatných jmen, přídavných jmen a příčestí minulého – pravopisná cvičení
Čtení na pokračování: V. Steklač – Mirek a spol.
Sloh: Vyprávění – napětí a jeho gradace
PS (žlutý) str. 21 – 22
Uč. str. 111 – 115

M
Vývojový diagram
Součtové čtverce a trojúhelníky
Řešení různých typů slovních úloh – ověření dovednosti
G: součet vnitřních a vnějších úhlů v trojúhelníku, čtverci a obdélníku
PS str. 15 – 16, str. 20
Uč.str. 65 – 66

ČJS
Zeměpisná část:
Evropa – kulturní památky evropských zemí
PS str. 52 – 53
Dějepisná část: 2. světová válka – souhrnné opakování, zápis do sešitu
Uč. str. 44

*Výskyt vší – děkuji rodičům za prohlídku hlavy svého dítěte a za případné preventivní ošetření.

*Platnost posudku o zdravotní způsobilosti žáka pro ozdravné pobyty je už 24 měsíců, přestože CK2 uvedla na svých formulářích 12 měsíců. Pokud měly děti v loňském roce nový posudek, platí jim i pro letošní ŠVP.

*Ve čtvrtek 3.5. od 17:00 hodin třídní schůzka. V případě potřeby nabízím i konzultační hodiny (žák, rodič, učitel). Prosím o kontaktování ohledně možného termínu.

Děkuji Markovým za špendlíky na nástěnku a ostatním rodičům za podepsání žákovské knížky s hodnocením za 3. čtvrtletí.

Přeji všem klidný víkend.
Eva Bezoušková

5.A Týdenní plán 9.4. – 12.4.

ČJ
Zájmena: druhy zájmen, skloňování, pravopis, psaní velkých písmen – upevňování učiva
Souhrnné opakování učiva 3. čtvrtletí
Diktát
Čtení na pokračování: V. Steklač – Mirek a spol.
Sloh:Reklamní text
PS (žlutý) str. 19 – 22, PS (zelený) vybraná cvičení – psaní velkých písmen
Uč. str. 108 – 110, str. 137 – 138

M
Číselné triády
Souhrnné opakování učiva 3. čtvrtletí
Písemné dělení dvojciferným dělitelem + zkouška – ověření dovednosti
G: měření úhlů a jejich značení písmeny řecké abecedy
PS str. 14 – 16
Uč.str. 66

ČJS
Zeměpisná část:
Evropa – přímořská letoviska, kulturní památky evropských zemí
PS str. 50 – 51
Dějepisná část: 2. světová válka – boj proti okupaci, osvobození
Uč. str. 44 + dokumentární pořad

*Hodnocení žáka za 3. čtvrtletí najdete koncem týdne v papírové ŽK, prosím o jeho podpis.

*Děti jedoucí na školu v přírodě obdržely od CK2 formuláře, které měly doručit domů. Doplatek na ŠVP 1 360 Kč je potřeba uhradit do 23.4.

*Ve čtvrtek 3.5. od 17:00 hodin třídní schůzka. V případě potřeby nabízím i konzultační hodiny (žák, rodič, učitel). Prosím o kontaktování ohledně možného termínu.

Děkuji Skalovým za balíčky hygienických kapesníků.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 9.-13.4., 2018

Dobrý den,

Slovníčky -5.A., 5.C., 5.D. –Od dětí z 5.A.,5.C. a 5.D. jsem si vysbírala slovníčky ke kontrole, takže je mám u sebe od dětí, které vypracovaly DÚ a odevzdaly.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 9.-13.4.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Povídání si o populárních sportech v anglicky mluvících zemích a rozšíření si slovní zásoby o názvy hudební nástroje jsme posunuli na tento týden.
  2. Opakujeme si Unit 4 “Time”–ústně, písemně a mini-testem. Zároveň se připravujeme na shrnující Test z Unitu 4, který si napíšeme:

5.A.,5.C.–ve čtvrtek 19.4.

5.D. –v pátek 20.4.

  1. Povíme si o projektu “Free time”, který si děti vypracují samostatně pouze ve škole po shrnujícím Testu 4.

Homework (due Wednesday, April 11 –středa 11.4.2018):

  1. 5.A., 5.C. –Dokončit si v Activity Book (pracovním sešitě) cvičení na str.39 a 40; pouze děti, které to ještě nemají vypracováno.
  2. 5.D. – Dokončit si v Activity Book (pracovním sešitě) cvičení na str.39,40,41; pouze děti, které to ještě nemají vypracováno.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová