Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.6.-22.6.2018

Tento týden je poslední týden výuky AJ v tomto školním roce. V příštím týdnu se budou děti věnovat třídním aktivitám – výlety, vracení učebnic, apod. Tímto chci Vám i Vašim dětem popřát krásné léto plné pohody. A dětem hodně štěstí a úspěchů na druhém stupni. Ve všech třídách jsem moc ráda učila a budu na děti s láskou vzpomínat!

Veronika Santana 

Prezentace projektů „My dream house“, „My city“ – dokončení

Tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na projekty

Práce v Activity book – Unit 6 – popis osob

 

5.A Týdenní plán 18.6. – 22.6.

Souhrnné opakování učiva 5. ročníku
Čtení na pokračování: V. Steklač – Mirek a spol., běh Terryho Foxe
Chlupíkovo divadelní léto – sledování představení
Sloh: prezentace žákovských portfolií s cílem doložit svůj pokrok od 1. třídy do 5. třídy
PS (žlutý) zbývající úlohy do str. 48
Uč. str. 144 – 148

M
Souhrnné opakování učiva 5. ročníku
Logika – pravdivá a nepravdivá matematická tvrzení
Úlohy vytvářené žáky
G: dělení obrazců na poloviny, čtvrtiny …
PS – zbývající úlohy do str. 48
Uč. str. 94 – 100

ČJS
Věda a technika: nakloněná rovina, páka, kladka, kolo, různé druhy energie a pohonu – pokusy, sledování naučných videí

* V úterý 19.6. od 17:00 hodin setkání rodičů a dětí v 5.A – výstava „Pět společných let“
Po zhlédnutí výstavy proběhne společné venkovní posezení a hry dětí.

* Sběr starého papíru 18. – 22.6.2018 (na víkend bude kontejner odvezen) a 25. – 29.6.2018

* Akce žákovského parlamentu – 21.6. v 18:00 hodin na školním hřišti charitativní běh
Rund and Help (vybíráme na devítiletého Filipa, který se narodil s jednou rukou)
Každý ze zúčastněných si může sám stanovit, kolik chce uběhnout nebo ujít a kolik přispět.
V rámci doprovodného programu budou různé soutěže.

*Prosím, aby si děti do školy přinesly igelitovou tašku na odnesení výtvarných a dalších již nepotřebných pomůcek.

* Žáci, kteří budou končit školní rok dříve než 29.6., musí včas odevzdat všechny učebnice a klíček od skříňky. Vysvědčení lze vyzvednout o prázdninách v kanceláři školy pouze po telefonické domluvě.

* Děkuji rodičům a žákům za rychlou reakci na zdražení společných fotografií o 5 Kč a za účast na školním festivalu.

*Přeji všem pohodový víkend a těším se na poslední společné setkání v úterý 19.6.
Eva Bezoušková

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 18.-22.6., 2018

Dobrý den,

Portfolia -5.A., 5.C., 5.D. –Minulý týden si děti odnesly portfolia domů. Ten kdo nebyl ve škole, tak si může portfolium vyzvednout příští týden 18.-22.6. u mě.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 18.-22.6.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. Opakujeme si Unity 1-6 formou zavěrečného testu.
  2. Poslechneme a zazpíváme si anglické písničky. Čteme si příběh. Zahrajeme si hry. Podíváme se na video.

Homework (due Monday, June 18 –pondělí, 18.6.2018):

  1. Opakovat si Unity 1-6.
  2. V Activity Book (pracovním sešitě) si děti mají pro sebe vypracovat str.70/ cv.3 (četba) a str.59/ cv.4b (poslech).
  3. V Class Book (učebnici) si děti vypracují cvičení 1 a 2 na str.72 (četba a diskuze).

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 11.6.-15.6.2018

Prezentace projektů „My dream house“, „My dream city“

Úvod do Unit 6 – People – Part A – My friends

Nová slovní zásoba – popis osob

Práce s activity book – poslechová cvičení

Příprava vystoupení k oslavě výročí školy.

5.A Týdenní plán 11.6. – 15.6.

ČJ

Souhrnné opakování učiva 5. ročníku
Práce s chybou ze závěrečné písemné práce
Čtení na pokračování: V. Steklač – Mirek a spol., Astronomie – propojení s ČJS
sloh: Pozvánka
PS (žlutý) str. 41 – 44
Uč. str. 140 – 144

M
Souhrnné opakování učiva 5. ročníku
Práce s chybou ze závěrečné písemné práce
G: osová souměrnost – svislá i vodorovná osa souměrnosti
PS str. 35 – 37
Uč. str. 88 – 93

ČJS

Dějepisná část: testík – poválečné období – současnost (uč. str. 45 – 48)
Zeměpisná část: Vesmír – sledování naučného pořadu

* V pondělí 12. 6. foto třídního kolektivu – 35 Kč – prosím potvrdit zájem v ŽK.

*Ve čtvrtek 14. 6. od 16:00 hodin proběhne festival k 25. výročí založení naší školy. Prosím o příchod žáků v 15:45 hodin do vestibulu školy. Děkuji.

* V úterý 19.6. od 17:00 hodin setkání rodičů a dětí v 5.A

* Sběr starého papíru 18. – 22.6.2018 (na víkend bude kontejner odvezen) a 25. – 29.6.2018

* Akce žákovského parlamentu – 21.6. v 18:00 hodin na školním hřišti charitativní běh
Rund and Help (vybíráme na devítiletého Filipa, který se narodil s jednou rukou)
Každý ze zúčastněných si může sám stanovit, kolik chce uběhnout nebo ujít a kolik přispět.
V rámci doprovodného programu budou různé soutěže.

* Děkuji všem rodičům a žákům za spolupráci při akci pro budoucí prvňáčky. Rodiče předškoláků velice kladně hodnotili nejen skvělý přístup páťáků k jejich dětem, ale i jejich nápaditost při vytváření úkolů na jednotlivých stanovištích.

*Přeji všem krásný víkend a těším se na setkání při čtvrtečním školním festivalu.
Eva Bezoušková

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 11.-15.6., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 11.-15.5.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. Připravujeme se na vystoupení na Festivalu 2018 k oslavě školy. Vystoupení je zařazeno v programu na čtvrtek 14.6.2018 v 17:30 hod.
  2. Probereme Unit 6 “People” se zaměřením na přítomný čas průběhový v porovnání s přítomným časem prostým.
  3. Opakujeme si probrané učivo v Unitech 1-6.

Homework (due Wednesday, June 13 –středa 13.6.2018):

  1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat str.51.
  2. Opakovat si vše v Unitech 1-5.

Přeji pěkné sluníčkové dny! :)

Andrea Běhalová