5.A Týdenní plán 20. – 24. 11.

ČJ
Práce s chybou ze čtvrtletní písemné práce
Zdvojení souhlásek na rozhraní předpony a kořene slova, na rozhraní kořene slova a přípony
Nově: Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova, které jinak píšeme a jinak vyslovujeme, příponové části odvozených přídavných jmen
Pravopisné cvičení – souhrn vyjmenovaných slov, koncovek podstatných jmen a příčestí minulého
Čtení: B. Němcová – pohádky, dílo Babička
Sloh: vytvoření zprávy na základě průzkumu mezi spolužáky
PS str. 21 (žlutý), PS str. 32 – 33 (zelený)
Uč. str. 36 – 38

M
Práce s chybou ze čtvrtletní písemné práce
Dělení dvojciferným dělitelem
Nově: Čísla nad milion – čtení, porovnávání
Pětiminutovka: dělení se zbytkem v oboru malé násobilky
G: mnohoúhelníky, jejich obvod a obsah
PS str. 18, 20, 21
Uč. str. 27 – 28

ČJS
Dějepisná část: 2. polovina 19. století – propagace zrovnoprávnění žen (B. Němcová – propojení s ČJ)
Zeměpisná část: Evropské státy – Slovensko
PS str. 40

Rozpis konzultačních hodin pro přihlášené rodiče
KONZULTAČNÍ HODINY

*30.11. „Věncování“ – akce pro rodiče a děti od 17:00 hodin ve třídě 5.A

*14.12. Adventní výtvarná dílna – akce pro rodiče a děti od 17:00 hodin ve třídě 5.A

Přeji všem hezký víkend a těším se na viděnou při některé z plánovaných akcí.
Eva Bezoušková

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 20.-24.11., 2017

Dobrý den,

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.11. pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2.
 2. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) skloňování slovesa “to be” v kladné, záporné větě, v otázce a ve stažené formě. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) dny v týdnu.
 3. Procvičujeme si přivlastňovací zájmena a tvorbu “to be” a wh- otázek zábavným způsobem.
 4. Pracujeme s časopisem a povíme si o “Thanksgiving”.

Homework (due Wednesday, November 22 –středa 22.11.2017):

 1. Opakovat si ústně a písemně sloveso “to be”, tvorbu wh-otázky a dny v tydnu.
 2. Vypracovat a donést dobrovolný úkol.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 13.11.-17.11.2017

Minitest – slovní zásoba 2B

Prezentace projektů  „a Famous person“

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby – práce s projekty

Tvoření vět přivlastňovacích

Procvičování ústní i písemnou formou probranou slovní zásobu 2.lekce A-C

Upozornění pro rodiče:

Minulý týden jsem uzavřela čtvrtletní známky (viz. EŽK). Protože chci, aby jste viděli, z jakého průměru jsem vycházela, nebudu v tomto týdnu do EŽK zapisovat nové známky.

 

 

 

 

5.A Týdenní plán 13.11. – 16.11.

ČJ
Čtvrtletní písemná práce – diktát (hodnocen zvlášť), práce s textem, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, podmět a přísudek, příčestí minulé, je x ě, stavba slova (kořen, předponová a příponová část), slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
Slova se skupinou mě x mně – opakování
Zdvojení souhlásek (rozhraní předpony a kořene slova)
Čtení: Čtenářská dílna
Sloh: návod k vlastní společenské hře (zůstává z minulého týdne z důvodu nedokončení výroby společenské hry při VV)
PS str. 19 – 20
Uč. str. 35 – 36

M
Čtvrtletní písemná práce – pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do milionu, převody jednotek délky,hmotnosti, objemu a času, slovní úlohy, zaokrouhlování na 1 000, 10 000 a 100 000, matematické pojmy: součet, rozdíl, podíl, součin, zlomky, pavučiny a hadi
Písemné dělení dvojciferným dělitelem – procvičování
G: rýsování rovnoběžek – upevňování dovednosti, obrazce ve čtvercové síti
PS str. 19 – 20
Uč.str. 25 – 26

ČJS
Dějepisná část: život v 18. století a v první polovině 19. století, vynálezci, vynálezy, národní obrození a národní buditelé (test) uč. str. 19 – 27
Nově: 2. polovina 19. století
Zeměpisná část: EU, evropské státy sousedící s ČR jejich hlavní města – práce s mapou
PS str. 38 – 39

* V listopadu probíhají konzultační hodiny žák, rodič, učitel. Pokud máte o setkání zájem, prosím kontaktujte mě. Každý den budu tabulku (viz níže) aktualizovat, abyste měli přehled, jaké termíny zůstaly ještě volné.
KONZULTAČNÍ HODINY

* Ve dnech 13.11. – 16.11. čtvrtletní písemné práce z ČJ a M

* Čtvrtletní hodnocení žáků – elektronická ŽK (již nyní) a tabulka v papírové ŽK (naleznete koncem týdne).

* 17.11. státní svátek

*30. 11. Věncování 17:00 hodin – 18:30 hodin

* Děkuji Snítilovým a Markovým za papíry.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 13.-17.11., 2017 (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 13.-17.11. (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku) pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 Procvičujeme si ústně a písemně sloveso “být”, přivlastňujeme osobám běžné předměty a ústně při rozhovorech popisujeme na obrázku a představujeme druhou osobu. Opakujeme si ústně, písemně i mini-testem slovíčka k tématu “family/ členové rodiny a dny v týdnu. Ústně zkoušíme skloňování slovesa “to be” v jednotném a množném čísle. Věnujeme se tvorbě wh- vs. “to be” otázek a telefonujeme do rozhlasu –vysílání “Písnička pro Tebe”. :)
 2. Čteme a povídáme si o rozhovoru s mladým australským hercem Levi Millerem.
 3. Povíme si o dobrovolném úkolu k vypracování na známky.
 4. Zapíšeme si do žákovské knížky průběžné čtvrtletní hodnocení.

Homework (due Wednesday, November 15 –středa 15.11.2017):

 1. Napsat si slovíčka k Unitu 2 (2A Where are you from?, Countries and cities, 2B My family, Family, Possessive adjectives).
 2. Opakovat si Unit 2 –slovíčka (2B family, členové rodiny) ústně a písemně, dny v týdnu anglicky, přivlastňovací zájmena ve všech osobách a přivlastňovací pád (viz Class Book str.16-19 a zápisy z hodin v A4 sešitu).
 3. Opakovat si skloňování slovesa “to be” také písničkou :) Song 1 „to be“  nebo Song 2 „to be“

Přeji všem příjemný podzimní den.

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 6.11.-10.11.2017

Unit 2 – Part A – opakování

Země a jejich hlavní města

Sloveso být – affirmative and negative ( v kladném i záporném tvaru)

Tvoření vět s použitím slovesa BÝT – short and long forms

Práce v activity book – procvičování probrané slovní zásoby

Minitest – slovíčka Unit 2 – Part A

Úvod do Unit 2 – Part B – My Family

Possesive adjectives (viz. uč.str.18 a školní sešit)

Tvoření vět – přivlastňování

Domácí úkol – Na papír A4 nalepit obrázek známé osobnosti (ze světa sportu, kultury, vědy…) a napsat základní údaje – jméno, věk, profese, bydliště – město a stát – 5.D přinese v  pondělí 13.11, 5.C,5.A středa 15.11, 5.B čtvrtek 16.17