AJ 4.A.,4.C.,4.D. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, písničky a říkanky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

4.A Týdenní plán 26.6. – 30.6.

Po – výroba desek na výkresy, třídění výkresů, odnesení pomůcek na VV i výkresů domů, úklidové činnosti ve třídě

Út – 1. a 2. vyučovací hodinu AJ, dále zkouška divadelního představení, úklidové činnosti ve třídě, odnesení posledních pomůcek domů

St – Hry ve třídě (žáci si mohou přinést do školy vlastní hru), ICT, úklid šatní skříňky
Tento den budou žáci odevzdávat klíčky od skříňky.

Čt – sledování divadelní představení učitelského sboru pro žáky 1. stupně, volné hry
Ve čtvrtek se děti přezouvají před třídou.

Pá – Žáci se nepřezouvají.
Vyučování je pouze 1. hodinu. Děti si mají přinést pevné desky na vysvědčení (dostanou originál). Kdo v tento den odchází sám ze školy v 8:45 hodin, potřebuje mít lísteček s potvrzením o samostatném odchodu.

*Celý týden probíhá sběr papíru. Kontejner naleznete na parkovišti školy.

*V úterý 27.6. od 17,00 hodin Vítání prázdnin
Program: a) Divadelní představení dětí, b) Společné posezení s rodiči, hry dětí na hřišti

*Ráda bych poděkovala těm rodičům, kteří ještě u autobusu před odjezdem na ŠVP věnovali dětem drobné odměny a všem za skvělou spolupráci po celý školní rok.

Přeji Vám i dětem krásné letní dny plné zajímavých zážitků a budu se těšit v září opět na viděnou.
Eva Bezoušková

AJ 4.A.,4.C.,4.D. (Běh) –týden 26.-30.6.,2017

Dobrý den,

Poznámka k týdennímu plánu na týden 26.-30.6. 2017: Oznamuji, že výuka angličtiny pro děti ve 4.třídách bude probíhat tento týden do středy 28.6. Poté ve čtvrtek a pátek budou mít děti program s třídní učitelkou.

Poznámka pro rodiče: Minulý týden si děti ze 4.C. a 4.D. odnesly portfolium domů. Ten kdo nebyl ve škole, tak si může portfolium vyzvednout příští týden 26.-30.6. u mě nebo u třídní učitelky.Během příštího týdne vám napíšu úkoly pro děti na prázdniny. Čtěte, prosím, školní web.

4.A., 4.C., 4.D.: Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 26.-30.6.,2017 si zahrajeme hry v angličtině, zazpíváme si a popřejeme si hezké letní prázdniny.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 19.6.-23.6.2017

Tento týden si děti napíší Final test (kromě 4.A – psala minulý týden, tento týden ŠvP)

Budeme hrát hry a procvičovat probranou slovní zásobu

Příští týden je zkrácená výuka a proto se pravděpodobně uvidíme naposledy v tomto školním roce v pondělí 26.6.

Tímto Vám všem chci popřát krásné a pohodové léto a těším se na setkání ve školním roce 2017/2018!

Veronika Santana

AJ 4.A.,4.C.,4.D. (Běh) –týden 19.-23.6.,2017

Dobrý den,

Poznámka k plánu na týden 19.-23.6. 2017: Děti ze 4.A. jsou ve škole v přírodě celý týden. Dětem ve 4.A. jsem domácí úkoly nezadala. Od některých dětí ještě mám A4 sešity u sebe, protože v nich kontroluji opravy ke shrnujícímu Testu 6. Po návratu ze školy přírody pokud bychom angličtinu ještě měli v rozvrhu, tak bychom si rozdali portfolia a popřáli si krásné letní prázdniny. BONUS: Pokud budeme mít čas, tak jako bonus se velmi krátce a zábavnou formou podíváme pod pokličku Unitů 8 a 9. :)

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.6.,2017 budeme pokračovat s dětmi ve 4.C. a 4.D. v následujícím:

  1. Opakujeme si vše k Unitům 1-7.
  2. BONUS: Pokud budeme mít čas, tak jako bonus se velmi krátce a zábavnou formou podíváme pod pokličku Unitů 8 a 9, které se zaměřují na témata „Weather“ (počasí a jak se oblékáme se změnou počasí) a „Story“ (povídání příběhu nebo nebo pohádky v minulém čase). :)
  3. Za domácí úkol si děti mají doma opakovat slovíčka a učivo k Unitům 1-7. Děti si například mohou pozorně prolistovat A4 sešit a učebnici (Class Book) od Unitu 1 až po Unit 7, aby si připomněly co se za celý školní rok učily a naučily. Bylo by dobré kdyby si děti také připomněly slovíčka k jednotlivým Unitům 1-7, jak se vyslovují a jak se píšou. Věřím, že děti již nyní myslí na prázdniny a do opakování se jim moc nechce, ale ruku na srdce, protože opakování dětem pomáhá osvojit si již probrané učivo a kvalitně se připravit na vstup do 5.třídy.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 12.6.-16-6-2017

Procvičování probraného učiva 4.ročníku

Příprava na Final Test (4.A tento čtvrtek 16.6., 4.B,4.C,4.D – následující týden)

Úvod do Unit 8 – Příběh „What´s the weather like?“ – Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu