Týdenní plán 10.-14. 12. 2018, AJ1- 3.B+3.C

Začínáme Unit 3: At Happy House,píseň Playing with a car ,slovní zásoba- hračky, pokyny ke cvičení robotů, komiks „Je to auto?“, říkanka „I´m a red robot“, poslechová cvičení s rozhovory: Je to ….? Ano, je./Ne, není. To není … . Domácí ůkoly do PS – vybraná cvičení ze str. 13-22.

Výstava „Proletí 100letí“

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Zveme všechny na procházku naším vestibulem, kde kolem košaté lípy vystavuje 1.stupeň výsledky své práce z tematického týdne „Proletí 100letí“. Přečtěte si, jak se dříve žilo, oblékalo, čím jezdilo, kdo z Čechů se proslavil, projděte nejbližší okolí školy na modelech budov. Na listech lípy najdete přání, která naší republice napsaly všechny děti. Věříme, že výstava zaujme.