Přihlašte se na Rodičovskou kavárnu 13.2.2018

Doporučené

Co je inkluze? Co znamená pro mé dítě, ať už má nebo nemá doporučení pro specifickou péči? Jak se projevuje u nás ve škole? Kdo jsou asistenti a co je jejich práce? Jak vidí tuto problematiku děti, učitelé a asistenti z naší školy?

Odpovědi na tyto i všechny další  otázky na téma Co je inkluze? budete mít při další rodičovské kavárně v úterý 13.2. 2018 v 17:00 hodin. Pozvání přijala Dr. Měchurová ze speciálního pedagogického centra Klíč, která bude hovořit  o tématice obecně. Se svými zkušenostmi se dále podělí pí učitelka Petra Rajtrová, vedoucí projektu  v jehož rámci natočili žáci naší školy dokument s názvem Mám asistenta, no a co?, který budete také moci zhlédnout, a někteří asistenti z naší školy. Pokud máte zájem o účast, vyplňte své jméno a příjmení a třídu Vašeho dítěte do přihlašovacího formuláře. Jako vždy bude pro Vás připravena káva. Těšíme se na setkání.

Odvolání sportovních kroužků (8.-12.1.2018)

V týdnu od 8.1. do 12.1.2018 jsou odvolány sportovní kroužky – Sportovní hry(Po.), Florbal(Po.), Hodina pohybu navíc (Út.), Florbal (Čt.), Hodina pohybu navíc (Čt.). Důvodem je účast vedoucích kroužků na školních lyžařských kurzech.

8.ročník florbalového turnaje 1.stupně

IMG_0765
Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Dne 21.12.2017 se jako tradičně sešlo 10 družstev,složených ze 130 žáků 1. stupně,aby se utkalo o celkové vítězství v tomto tradičním florbalovém turnaji.Organizační zajištění padlo na žáky 8.A a 9.C. Celý článek

Školní identifikační karta i jako Lítačka

Vážení rodiče,
jak jste již byli informováni z jednání rady rodičů, bude naše škola první pilotní školou v ČR, kde budou žáci mít v rámci školní identifikační karty (slouží ke vstupu do školy, k odebírání obědů, jako karta městské knihovny a lze s ní platit i ve školním bufetu) zároveň i tzv. Lítačku na pražskou hromadnou dopravu.
Tento týden přinesou domů děti žádost o vystavení Lítačky. Pokud máte zájem o sloučení karet a vystavení nové integrované karty, vyplňte prosím část s údaji o žadateli, prohlášení a souhlas držitele a souhlas zákonného zástupce. Fotografie není třeba přikládat, načte se z našeho školního systému. Celý článek

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 13.11.-17.11.2017

1.D – hodina odpadá (státní svátek)

1.A,1.B

Procvičování slovní zásoby 2.lekce (viz. HHAB a kopie vložená do portfolia)

Kontrola domácího úkoly z minulé hodiny (HHAB str.11) – procvičování barev  a školních pomůcek

aktivita na procvičení  počítání 1-10

HHAB str.13 – číslovky 1-10

Příběh „What´s this?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba z příběhu : „What´s this?“, „I don´t know“, „It´s a…(a pencil, a pen, a rule, a book, a pencil-case)

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.12 – obtáhnout a vybarvit školní pomůcky a naučit se „This is my pencil.“, „This is my pen.“, „This is my pencil-case)

Upozornění pro rodiče: Některé děti zapomínají do hodin AJ pomůcky. Prosím o dohlédnutí na jejich připravenost. Do hodiny AJ  děti musí nosit: penál, Happy House Activity Book – HHAB, portfolio, ŽK, penál (více informací viz. informační leták vlepený do HHAB na začátku září. Předem Vám děkuji za spolupráci!