Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.9.-22.9.2017

Scénky na procvičení slovní zásoby 1.lekce – viz.CB str.5, AB str.3 a školní sešit

Procvičování odlišných variant odpovědí na otázku „How are you?“ (více viz. školní sešit)

Unit 1 – Part B – In the Classroom – člen neurčitý A/AN

Práce s AB – str.4,5

Kontrola D.Ú – Classroom Rules, vocabulary Part A

Pokyny – Instructions – nová slovní zásoba – viz. školní CB str.7

Poslechová cvičení – AB – Unit 1

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Domácí úkol na příští týden – vocabulary Unit 1 – Part B – In the classroom, Instructions

Příprava na minitest – slovíčka

5.B – týden od 18.9. – angličtina M. Mariašová

Vážení rodiče, milé děti,

zahájili jsme společně nový školní rok, děti chválím, pěkně spolupracují, hlásí se a i chování se zlepšilo.

Začali jsme používat učebnici a pracovní sešit Project 1, později budou mít děti registraci k přístupu do internetového prostředí (karta v PS – děti nesmí ztratit!), kde si budou moci procvičovat, v pracovním sešitě najdete CD s poslechy z pracovního sešitu.

HW na úterý – zapsat si slovíčka ze str. 80 – A,B – učit se je – test ve čtvrtek.

V PS jsme zatím došli na str. 5, začali jsme opakovat číslovky do 100 i psanou formu.

Je opravdu skvělé, že si všechny děti objednali časopis RandR, chvíli bude trvat, než se vyřídí formality a časopisy dorazí, ale používání (nejen četba, ale i poslechy, doplňovačky či testíky) časopisu by mělo dětem zvládnout angličtinu.

Věřím, že dětem přinesou hodiny pokrok ve znalostech a budou se na angličtinu těšit,

přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

5.B – akce

Vážení rodiče,

dovoluji si připomenout úterní schůzku v 5.B, pokud můžete již v 16.30. Kromě všech informací, popovídaní si u kávy, bych ráda vybrala 500,- na pomůcky /PS na ČJ,M,AJ, papíry, obaly, čtvrtky, sešity. Také se domluvíme na výletech, zájezdech /chystáme jazykový zájezd do Švýcarska/, učivu, způsobu hodnocení atd. Protože to bude pravděpodobně jediná společná schůzka /dále budou probíhat konzultace/, prosím o vaši účast.

21.9. se uskuteční podzimní běh 5. tříd.

Od pondělí 18.9. zahajujeme činnost kroužku Čeština hrou /hodina navíc/ – 14 – 15.00 hod. Ve třídě máme hodně  nových knih /díky čtenářskému klubu/ – děti mají možnost kdykoliv si je vypůjčit a pokud se domluvíme i přijít si číst. Pátky bohužel odpadávají, protože já ve škole v pátek nejsem.

Vlaďka Strculová Procházková

 

5.B – týdenní plán 18. – 22.9.2018

ČJ – opakování učiva z nižších ročníků – vyjmenovaná a k nim příbuzná slova /psali jsem první diktát – dopadl poměrně dobře/ – nutné, aby děti vypracovávaly opravy u všech chyb. Dále procvičujeme podstatná jména – koncovky u rodu mužského, ženského i středního /rod, číslo, pád, vzor/ – největším problémem se zdá být rozpoznání pádu. Dále jsme si zopakovali hláskovou a slabikovou stavbu slova a slova nadřazená, podřazená a souřadná a antonyma. Tento týden budeme v opakování pokračovat – čeká nás druhý diktát /především na koncovky podst.jmen/.

Čtení – kulturní deník dokončujeme ze 4. třídy, kdo dopsal, dostane nový. Pravidla práce i kritéria hodnocení zůstávají stejná. Dílna čtení zůstává v pondělí první dvě hodiny. Čteme každý den ráno /po – stř./, zapisujeme 1x  týdně. Děti mají k dispozici spoustu nových knih ze čtenářského klubu /ve třídní knihovně.

ČJS – opakujeme Českou republiku – učivo ze 4. třídy. Děti mají rozdělenu skupinovou práci na památkách Prahy – pravidla i kritéria hodnocení jsme vytvořili společně. V blízké době se taky vrátíme k volbám – samozřejmě jen ve všeobecných znalostech /symboly, demokracie../.

ČSP – jednak budou děti pracovat na památkách Prahy /dle jejich zájmu/, jednak už pomalu připravujeme portfolia z pracovních na ukázková /celoroční plán/.

 

 

Celoškolně nabízené zájezdy ve šk. roce 2017

Doporučené

V tomto školním roce nabízíme dva zájezdy:
1. ŠVÝCARSKÉ PERLIČKY – ALPY, JEZERA, MĚSTA – přednost budou mít francouzštináři a němčináři z 2. st, doplní se ostatními zájemci od 5. tříd,
Termín : druhá polovina 2018 /mezi 18 – 27. květnem/, ved. Strculová-Procházková s CK Slunečnice
Cena 6.800,- zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování v horské chatě v okolí Jaunu ve Fribourských Alpách , 3x českou polopenzi /kuchař jede s námi/, služby českého průvodce, komplexní cestovní pojištění + zákonné pojištění CK. Zálohu ve výši 2000,- je možné zaplatit do konce října, zbytek až během dubna.
Další informace najdete ZDE
2. RUMUNSKÝ BANÁT – 2.stupeň – konec května, ved. Kohoutová, další informace najdete ZDE www.dovolena-banat.cz
Info schůzka pro zájemce v úterý 19.9. v 18:30 po třídních schůzkách 2.stupně ve spol. místnosti.