Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 20.11.-24.11.2017

Procvičování slovní zásoby 2.lekce part A-C  ústní i písemnou formou

Tvary slovesa TO BE v přítomném čase

Převádění vět do záporu

Přivlastňovací zájmena

Tvoření vět přivlastňovácích

Aktivity na procvičení správného pořadí slov ve větách

 

 

 

5.B – týden od 20.11. – 24.11. – angličtina M. Mariašová

Proběhne kontrola domácího úkolu ze str. 26 v učebnici,

Děti si zapíší novou slovní zásobu (ve skutečnosti je tam mnoho slov, která děti již znají) a v pátek napíšeme test ze slovíček 2C, D a Days of the week ze str. 81 v pracovním sešitě, do testu zařadím i jednoduché úkoly typu:

Odpověz:

How old is your brother/sister?

Where do they live?

Whose watch is this?

Is this your bag? No, …………… It is …………(její) taška.

Nebo:

Převeď do záporu:

Their names are………….

They are ten and eleven.

Her house is in Prague.

Nebo doplň tvary slovesa to be v přítomném čase – pracovní sešit str. 16 a 17.

V týdnu od 27.11. ve čtvrtek napíšeme test za lekci 2 a zahájíme lekci 3.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

 

5.B – akce ve třídě -listopad 2017

Vážení rodiče,

minulý týden proběhla ve třídě ukázková dvouhodinovka výuky, jak jsem ji zažila já. Děkuji, že jste našli oblečení, ve kterém bychom mohli do školy i dříve /džíny byly opravdu jen v tuzexu/. Chyběly jen pleteniny, ale objevil se i pionýrský šátek. Naučili jsme se slib jisker, budovatelskou báseň, namalovali si Auroru /mimochodem, moc se jim povedla/ moje děti ji malovaly v mateřské školce. Vyslechli jsme Kaťušu. Děti se podivovaly, že již existoval wolkmen. Děti si „hru“ zahrály s chutí, někdo se do nové situace tak vžil, že málem byly slzy. Padaly poznámky za chování – pokud je někdo zapsal do ŽK – pokud jsou u data 16.11.1983 – tak neplatí – i když…..

Děti byly rády, že dnes můžou říct svůj názor, diskutovat, nechodit kolovat, rozhodovat se. Na druhou stranu se jim líbilo ticho při práci.

Konzultace proběhnou ještě toto úterý /21.11./. Pokud jste se nestačili zapsat nebo vám žádný termín nevyhovoval, prosím, napište mi, domluvíme se. Děkuji za vaši rychlou reakci na změny, které v termínech proběhly.

30.11.2017 cca od 17 – 20 hodin bychom se mohli sejít ve třídě v adventní dílně při výrobě adventních věnců. Napište mi na mail, zda byste o takovou akci měli zájem. Díky. Vlaďka Strculová Procházková

PS – kdo ještě neuhradil příspěvek na Radu rodičů /300,-/, prosím učiňte tak a dětem to zapište do ŽK. Díky.

5.B – týdenní plány 20. – 24.11.2017

ČJ – stále procvičujeme shodu podmětu s přísudkem /podmět v 1.p./, opakování rozšíříme na několikanásobný podmět a přísudek, přísudek slovesný /rozšíření o přísudek jmenný, jmenný se sponou/. Budeme se zabývat rozborem slova /kořen, předpony, přípony, koncovky/. Stále pracujeme s vyjmenovanými slovy a pádovými otázkami. Děti by měly mít každý den DÚ. Nutné jsou opravy písemných prací a zdůvodňování. Každé úterý budeme psát testíky. Na velký děti včas upozorním.

Dílna čtení  a psaní – kdo a jaká je naše hlavní postava, v jakém prostředí a kdy se děj odehrává. Důraz se klade na schopnost vyjadřování celými větami – použití vhodných sloves. V kulturním deníku by mělo být 8-9 zápisů ze čtení. Děti je nemusí zapisovat ihned po čtení, je na nich, kdy své myšlenky zpracují – je to jejich osobní zodpovědnost.

ČJS – toto pondělí /20.11/ a příští /27.11./ bychom měli pokračovat ve vycházkách za památkami Prahy. Čeká nás dlouho odkládaný Petřín a Národní divadlo. Děti by měly být připraveny, doprovod zajištěn /díky moc mamince/ – pokud by s námi ještě někdo chtěl jít, budu ráda. Záleží jen na počasí. Pokud by mělo být hodně zima a deštivo, určitě zůstaneme ve škole. Stejně dávejte dětem teplé oblečení. Díky hvězdárně se možná již trochu pustíme do studia Vesmíru.

ČSP – práce s portfoliem. Již máme dány termíny Mistrovské práce, upřesníme kritéria hodnocení. Tento týden by měly mít děti portfolia ve škole.

 

Florbal-Pohár DDM P-13

Ve dnech 8.a 15.11. proběhly v rámci Poháru DDM P-13 turnaje ve florbalu chlapců. 8.11. prošlo celým turnajem zcela suverénně družstvo chlapců 8.-9.tříd, a po dlouhé době opět stanulo na nejvyšším stupínku. Tímto vítězstvím získalo i možnost startu na pražském finále dne 27.11.2017 v hale na Kotlářce.
Na tento výborný výkon o týden později navázala další 2 školní družstva (4.-5.tříd a 6.-7.tříd) a ani ona nenechala nikoho na pochybách, kdo v letošním ročníku kraluje ZŠ na P-13 ve florbalu chlapců. Tým 6.-7.tříd též postoupil na pražské finále,které se má odehrát během ledna 2018.
Shrnuto tedy: 3 družstva = 3 turnajová vítězství.
Za výborné výkony a vzornou reprezentaci naší školy děkujeme a přejeme jim,ať se jim vydaří i budoucí pražské finále.Gratulujeme.

5. B M TP od 20. 11. do 24. 11. 2017

M – V úterý ponesou děti domů opravený test č. 7, který byl zaměřený na písemné dělení se zkouškou, nad mé očekávání dopadl celkem dobře (14 jedniček (100 %), 4 dvojky, 3 trojky, 2 čtyřky a bohužel 1 pětka). Horší/špatné výsledky byly způsobeny chybami v násobilce, popř. v odčítání/dočítání při zkráceném postupu.

V týdnu od 27. 11. dostanou děti se špatným výsledkem v testu č. 7 možnost si ho opravit!!!

Tento týden budeme pokračovat v kap. Mnohoúhelník – budeme se učit rozlišovat/procvičovat konvexní a nekonvexní útvary a poznávat pravidelné n-úhelníky, zopakujeme si typy trojúhelníků, připomeneme si, co je rovnoběžník, lichoběžník, kosočtverec, úhlopříčka, procvičíme si písemné dělení dvoumístným dělitelem, převod jednotek délky, hmotnosti, času a objemu.

Hodnocená práce: 0

DÚ č. X:  U str. 28/cv. 11, str. 29/cv. 19

Vážení rodiče,                                                                                                                    ve čtvrtek 23. 11. se neuskuteční hodina M z důvodu příchodu ČŠI (pravidelná kontrola po 6 letech). Místo ní bude odučena hodina Čj pí uč. Strculovou-Procházkovou.                                                                                                                  Děkuji za pochopení.