5.B – škola v přírodě

Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že se paní ředitelce podařila sehnat náhradní zimní škola v přírodě. I pro novou platí stále stejné informace. Odjezd v sobotu ve 12.30 od bývalého Sportcentra. Sraz ve 12 hodin. Lyže zabalené do vaku, cedulky na zavazadla. Bezinfekčnost by neměla být starší tří dnů. Potvrzení od lékaře platí dva roky. Nutná kopie kartičky pojištěnce. Prosím o pečlivé vyplnění případných problémů, braní nezbytných léků, telefonního spojení. Stále platí, že děti neberou mobily /mají možnost zavolat si od dospělých/, volné chvíle vyplníme stolními hrami, čtením, učením, finanční gramotností atd.

Pokud máte něco do našeho „obchůdku“ – drobné věci, dobrůtky… budu ráda /můžete přinést ještě tento týden nebo předat u autobusu/. Využijeme i při hledání pokladu, popřípadě po škole v přírodě ve škole.

Obědy jsem odvolala, kromě těch, co na školu v přírodě nejedou. Ti, co nejedou na ŠVP z důvodu nemoci či úrazu, si prosím obědy ohlídejte.

Po příjezdu jdeme hned v pondělí do divadla Glanc /ve škole/ od  10 hodin na Pošťáckou pohádku.

Vlaďka Strculová Procházková

5. B M TP od 26. 2. do 2. 3. 2018

M – V pondělí dostanou děti domů opravený test č. 2, který byl zaměřený na převod jednotek objemu, na výpočet kostry, povrchu a objemu krychle a kvádru. Nedopadl špatně, ale přeci jenom mohl být výsledek lepší (11 jedniček, 5 dvojek, 4 trojky, ale bohužel 1 čtyřka a 2 pětky).

Tento týden budeme pokračovat řešením a modelováním rovnic v různých prostředích, řešením rovnicových situací ve slovních úlohách (U str. 44-47), stále budeme procvičovat převod jednotek obsahu a objemu, dále rýsováním konstrukcí, kde bude kladen důraz na přesnost a čistotu rýsování!!!

Hodnocená práce (St): test č. 3 – převod jednotek obsahu a objemu (5+5), výpočet kostry, obsahu a objemu krychle a kvádru.

DÚ č. VI (Čt): PS 2 str. 5/ cv. 2 a), b), c) + oprava testu č. 2

5.B – týdenní plán 26.2. – 2.3.2018

ČJ – gramatika: přídavná jména, opakování slovních druhů, určování sloves a podstatných jmen. Průběžně budeme psát krátké diktáty – vždy na učivo, které probíráme.

Dílna čtení a psaní – čtenářské listy a záznamy, dokončení recitace, poezie a proza.

ČJS – příprava na ŠVP zimní, objednání letní školy v přírodě. Zeměpis: povrch Evropy, práce s mapou /nestačili jsme minulý týden/. Dějepis – Výmarská republika /pokud stačíme, popřípadě dokončíme týden po ŠVP/.

ŠVP – čj – práce s PS, didaktické hry, společenské stolní hry.

Finanční gramotnost – tento týden – hodnota, jak poznáme naše mince, rozdíl od eura. Příští týden /ŠVP/ – obchodování.

Portfolio – kompletace.

 

5.B – důležitá informace

Vážení rodiče,

někteří žáci v naší škole začali používat aplikaci Sarahah . Jde o aplikaci určenou lidem od 17 let, kterou je, vzhledem k možnosti zůstat anonymní, velmi snadné zneužít pro kyberšikanu. Znovu doporučujeme mít přehled o tom, které aplikace dítě používá a některé případně blokovat či vymazat.

Vlaďka Strculová Procházková