5. B M TP od 23. 4. do 27. 4. 2018

M – Avizovaný test č. 7 jsem opravila, ale vzhledem k tomu, že většina žáků ho nestihla, nebudu ho počítat!

Tento týden dokončíme kap. Vennův diagram, budeme se zabývat tvorbou rodného čísla (U str. 63) a jak ho zkontrolovat, zda je správně vytvořeno! Dále bych ráda začala kap. Řady (U str. 64-66) – řekneme si, kterým číslům říkáme čtvercová, trojúhelníková, v případě času, co je triáda, váha, potomek.

Hodnocená práce: 0

DÚ č. XII (Čt): PS str. 13/ cv. 3 (c, d) + doplnění chybějících DÚ (týká se pouze u některých jedinců)

 

5.B – akce

Tento týden začínají poslední konzultační hodiny /tripartita/. Budu moc ráda, když se sejdeme, společně s dětmi zhodnotíme, co děti již dokázaly a jaké mají plány do budoucna. Pokud se vám nehodí nabízené termíny, prosím napište mi a určitě náhradní termín najdeme.

Pokud jste nedostali mailem tabulku na konzultace, prosím, napište mi.

Blíží se termín autorského čtení – je dobrovolný, ale doufám, že se zapojí hodně „spisovatelů“, kteří vyzkouší své schopnosti z autorské tvorby.

Toto pondělí budou mít děti o 2 hodiny matematiky víc – výměna za úterý, kdy budou mít 2 hodiny češtiny navíc. V pondělí mám seminář na fakultě.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – týdenní plán 23. – 27. 4. 2018

Český jazyk: jazyk  spisovný a nespisovný, opakování koncovek přídavných a podstatných jmen. Psaní velkých písmen /názvy osob, měst, hor…/. Průběžné procvičování do ČJ – di. Zápis psaní velkých písmen do sešitu Pravidel.

Dílna čtení – ve středu společná dílna čtení se 6.třídou.

Příprava na autorské čtení v květnu.

ČJS dějepis – porevoluční doba 1945 – 1948. Květnové dny – únor 1948.

Přírodopis: projekt Živá příroda – prezentace /po/,

Zeměpis: Evropa – příprava projektu.

ČJS – ČSP – prezentace dalších mistrovských děl portfolií.

VV – dárek pro maminky na Den matek

5.B – týden od 23.4. – 27.4. – angličtina M. Mariašová

Zahájení lekce 5 Places

Děti si zapíší a učí se slovíčka ze str. 83 – 84 (PS) – A My room, Prepositions, B Our house, Places, Furniture – test ve čtvrtek

Domácí úkol na čtvrtek z pracovního sešitu str. 42/1,2

V pátek se budeme věnovat nacvičování divadla Matilda.

Pěkné dny,

Milena Mariašová

Vybíjená dívek 4.-5.tříd

Dnes 20/4/2018 se družstvo dívek 4.-5.tříd zúčastnilo turnaje ve vybíjené na FZŠ Kuncova. Po téměř perfektním výkonu všech hráček obsadilo družstvo naší školy celkové 2. místo v turnaji. Družstvo hrálo ve složení: Abrahamová A.(4.C), Aldrovandi a Beronská(4.D),Wolna,Brousilová,Snítilová a Janoušková(5.A), Protazyčová, Cincibuchová, Mocková (5.B), Dudová a Linková (5.D). Celému družstvu gratulujeme a děkujeme za vzornou sportovní reprezentaci naší školy.

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

16.4.-20.4.2018

Dokončení prezentací

Tvoření vět oznamovacích – v návaznosti na projekty

Gramatika – Present simple: questions and short answers

WH-questions – procvičování ústní i písemnou formou

Poslechová cvičení – Do, Doesn´t

5.D – Rozšíření slovní zásoby – Musical Instruments (5.A,5.B,5.C – týden následující)