5.B – týdenní plán 16. – 20.10.2017

Tento týden je tematický /2.stupeň má Oborové dny – paní ředitelka a učitelé ze 2.stupně nevyučují v 5.B, pouze paní uč. Santana má spojenou angličtinu a učí se i HV – paní Matzenauerové. Další týden bude více hodin matematiky.

ČJ – stále procvičujeme vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen a shodu podmětu s přísudkem /podmět v 1.p./. Pracujeme s texty o Rudolfovi II.

ČJS, VV, ČSP – dílny Rudolfa II. /spaní ve škole z pondělí na úterý/, film Císařův pekař.

Vycházky za památkami Prahy /projekt Poznáváme kraje ČR/ – pondělí a čtvrtek.

Děkuji rodičům, kteří si udělají čas a na vycházkách za památkami  nás doprovodí.

Vlaďka Strculová Procházková

 

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 9.10-13.10.2017

Minitest – číslovky 1-100

Poslechová cvičení – hláskování, číslovky 1-100, rozhovory

Procvičování – podst.jm. v j.č. a mn.č. – pravidla psaní

Prezentace projektů „About me“

Příprava na závěrečný test 1.lekce – ústní i písemnou formou

Test si děti napíší příští týden ( středa 18.10. – 5.A,5.C,5.D,) 5.B – si test napíše týden následující – v úterý 24.10.2017.

V týdnu, kdy budou děti psát tes bude také probíhat kontrola práce v Activity Book a ve školním s.

5.B – týdenní plán 9.10. – 13.10.2017

ČJ – z úvodní písemné práce vyplynulo, že největší nedostatky mají děti v určování podmětu a přísudku, pádových otázek, koncovek sloves v příčestí minulém. Budeme se v příštích dnech věnovat této oblasti. Samozřejmě budeme opakovat i vyjmenovaná slova. Každou hodinu češtiny budeme psát krátký diktát, popřípadě doplňovat cvičení. Děti by měly mít ve škole , sešit diktátů, PS ČJ Opakujeme si 3.-5.ročník, nebo PS ČJ 4.třída – 2. díl, ve kterých najdeme vhodná cvičení. Dále děti mohou používat sešit Pravopis ČJ, který jsme si založili v minulém roce. Mohou používat i pomocné tabulky. Zatím se to učíme – děti ještě nemají látku zafixovanou.

K procvičení gramatiky slouží i každodenní čtení /i zápisy – gramatika a způsob vyjadřování/.

Od 16. – 20. 10. 2017 proběhne na celém 1. stupni Tematický týden /2.stupeň má Oborové dny/ – na téma: Pět krát pět  / 25 let výročí školy/. Učitelé ze 2. stupně budou u svých tříd, takže budeme mít víc času na češtinu, ČJS, VV, ČSP. Matematika zůstává. AJ budou spojené. Program na tento týden ještě naplánujeme s dětmi.

ČJS – v pondělí jdeme na další procházku Prahou /projekt Poznáváme ČR/ – tentokrát na Vyšehrad. Výlet je naplánován od 8 – 11.45. TV proběhne i poslední hodina ČSP /portfolia, zápis z vycházek/.

5.B – týden od 9.10. – 13.10. – angličtina M. Mariašová

Ve čtvrtek napíšeme test za 1. lekci.

V úterý bude speaking na známky, viz předchozí zpráva a poznámky v sešitě.

Děti si zapíší slovíčka z lekce 2 Friends and family A, B včetně Possessive adjectives, poslední slovo YOUR (nad C).

Děti dostaly 2 čísla časopisu RandR, myslím, že jsou velmi podařené, podívejte se do nich se svými dětmi a společně si některý z článků přečtěte :-). Ze zářijového čísla dostaly malý domácí úkol, děti si je budou nosit do hodin, děkuji.

V týdnu od 16. – 20. 10. se budou na 2. stupni Oborové dny, skupiny budou spojeny.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

5. B M TP od 9. 10. do 13.10.2017

M – Ve čtvrtek (5. 10.) dostaly děti opravenou vstupní práci. Byla hodnocena podle „přísné“ stupnice! I když mohl být výsledek ještě lepší, přesto dopadla celkem dobře (11 jedniček, 9 dvojek, 5 trojek). Nejvíce chyb bylo způsobeno nepozorným čtením, nedočítáním daných informací/požadavků. Např. v úloze č. 1 dobře děti spočítaly příklady, ale již je nezaokrouhlily, hned přišly o 4 body.

Tento týden ještě dokončíme „stavby z krychlí“ – zakreslování plánů, pohledů shora, zepředu, zprava, zápis jejich konstrukcí. Zahájíme kapitolu: Zákonitosti, vztahy a práce s daty (U str. 20-22) – upevňování operací sčítání a odčítání v různých prostředích a kontextech. Pomalu se začneme připravovat na dělení dvoumístným dělitelem.

Hodnocená práce (Čt): Test č. 3 – stavby z krychlí (zakreslování plánů, pohledů shora, zepředu, zprava, zápis jejich konstrukcí), slovní úlohy

DÚ č. V (Čt): PS str. 15/cv.5, str. 16/cv.10 + opravy testů + vstupní práce

UPOZORNĚNÍ: Do úterý mají děti ještě POSLEDNÍ možnost si doplnit chybějící úkoly!   Na pozdější termín nebude brán zřetel!!!

 

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 2.10.-6.10.2017

Poslechová cvičení – spelling, numbers

Activity book – Dokončení Unit 1A-1D + Progress check. Proběhly společné kontroly vypracovaných cvičení, jak D.Ú, tak poslechových cvičení a práce v hodinách.

Práci v Activity book budu pravidelně kontrolovat na konci každé lekce. Kontrola bude probíhat vždy v týdnu, kdy se bude psát shrnující test probrané lekce.

Soutěže a aktivity na procvičení slovní zásoby Unit 1

Příprava na projekt „About Me“

Projekt „About Me“:

na papír vel.A4 (pokud budou dětí chtít, může být i větší) napsat minimálně 17 vět o sobě – volnočasové aktivity, rodina,škola,jídlo,sporty – které hraji, nebo rád/a sleduji, oblíbené známé osobnosti, oblíbené zvíře apod.)
Doplnit obrázky – namalovat, nebo vystřihnout a nalepit.

Prezentace projektů: 5.C,5.B,5.A – čtvrtek 12.10, 5.D – pátek 13.10

Upozornění pro rodiče – prosím dohlédněte na to, aby si děti slovíčka zapisovaly průběžně, pokud to nechají na poslední den před kontrolou, mají toho zbytečně mnoho a je větší pravděpodobnost chyb v opisu.
Děkuji Vám za spolupráci