5.B týdenní plán 19. – 23. 2. 2018

ČJ – gramatika: přídavná jména, rozlišování, určování mluvnických kategorií /pozor na psaní í/ý u čísla jednotného a množného: mladý muž – mladí muži/, věta jednoduchá, souvětí, vzorce. Diktát a malý test v úterý 20.2.2018.

Dílna čtení a psaní – pondělí dílna čtení /kontrola čtenářských listů/, recitace básní /zadáno ve čtvrtek – úkol pro všechny, vybereme 2 dobrovolníky, kteří se zúčastní školního kola recitace ve čtvrtek 22.2., návrat k příběhům s klobouky /popis, emoce, pozitivní a negativní postoj/ – pondělí a čtvrtek.

ČJS – dějepis: návrat k testu o 1. svět.válce a 1. republice /hodnocen procenty/ – doplnění informací do portfolia /pondělí/, na opakování této látky test ve středu 21.2.

zeměpis: Olympijské hry, začínáme s Evropou – povrch – hory. Práce s mapou.

ČSP – práce s portfoliem, domluva na letní škole v přírodě.

VV – olympijské hry, postava sportovce /zimní sporty/ – nutné: lepidlo, nůžky, voskovky, fixy.

5. B M TP od 19. 2. do 23. 2. 2018

M – Již ve čtvrtek (15. 2.) dostaly děti opravený test č. 1, který byl zaměřený na převody jednotek obsahu (15 jedniček, z toho 8 prací bylo na 100%, 2 trojky, 2 čtyřky, 3 pětky)! Dětem, které neuspěly, bylo nabídnuto doučování, které v pátek využila pouze jedna žákyně.

Tento týden se budeme ještě věnovat jednotkám objemu a uzavřeme učivo: výpočet  povrchu (S), objemu (V) a kostry u krychle a kvádru, ráda bych začala kapitolu ROVNICE I (U str. 44-46) – převádění úloh z prostředí hadů, zvířátek dědy Lesoně, grafů, vah geometrických situací do matematického jazyka a obráceně, řešení rovnic.

Hodnocená práce (Čt): test č. 2 – jednotky objemu, výpočet kostry, povrchu a objemu krychle a kvádru.

DÚ č. 5 (Čt): PS 2 str. 4/ cv. 1 + oprava testu č. 1

5.B – týden 19.2. – 23.2. – angličtina M. Mariašová

Zahájíme lekci 4 What´s the time, please?,

děti si zapíší a začnou se učit slovíčka 4A,B – pracovní sešit str. 83 – test v pátek 23.2.

Připomínám, že v úterý budeme psát klasifikovaný writing – viz minulá zpráva.

V pracovním sešitě zkontrolujeme ve středu str. 30,31 – kdo nemá, doplní si, poslech

(5/31) máme hotový.

Pěkný víkend a nový týden všem,

Milena Mariašová

 

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 12.2.-16.2.2017

Unit 3 – part D – My school. Nová slovní zásoba – školní předměty

Rozvrh hodin – tvoření vět – opakování (dny v týdnu, čas, školní předměty)

Porovnávání – rozdílnost škol v Česku, Anglii, USA, Japonsku – Poslech a tvoření vět.

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Opakování učiva 3.lekce – příprava na závěrečný test 3.lekce (budeme psát příští týden)

Příprava na skupinový projekt „My school“

 

5. B M TP od 12. 2. do 16. 2. 2018

M – V pondělí dostanou děti, které měly jet na zimní ŠvP, dopis s vysvětlením dané situace a s náhradním termínem ŠvP a dalšími podrobnostmi.

Tento týden navážeme na učivo před jarními prázdninami – ujasnění/procvičení pojmů: obvod, obsah, povrch a objem, dále kostra, používání jednotek obsahu a objemu! Sestrojíme si model trojbokého hranolu, vypočítáme si jeho kostru, povrch i objem.

Hodnocená práce (dle času ve Čt): test č. : převod jednotek obsahu

DÚ č. IV (Čt): U str. 43/cv. 26 (čtvercová síť na volném papíře) + oprava práce z G