Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 11.12.-15.12.2017

Opakování učiva 2.lekce –  příprava na shrnující test

Opakování :

States, Cities

Sloveso Být – kladné i záporné tvary

Rodina

Zájmena přivlastňovací

Tvoření otázek a krátkých odpovědí

Dny v týdnu

WH-Questions – ústní i písemnou formou

Shrnující test 2.lekce

Kontrola práce ve školním s. i v AB

5. B M TP od 11. 12. do 15. 12. 2017

M – V úterý dostanou děti opravenou čtvrtletní práci, která byla zaměřena na opakování učiva (viz předchozí TP). Nedopadla tak špatně, ale výsledky mohly být lepší, hodnotila jsem podle přísné stupnice (10 jedniček, 9 dvojek, 2 trojky, 4 čtyřky). Nejvíce mne mrzí, že učivo průběžně procvičujeme, stále dávám možnost těm žákům, kteří si nejsou v něčem jistí, aby využili krátkých konzultací po obědě (kroužky od 13,30 h v pohodě stíhají), že je nevyužívají!

V tomto týdnu budeme pokračovat v kap. Dělitelnost (U str. 32-35), zaměříme se na tvorbu grafů dělitelnosti.

Hodnocená práce (Čt): Test č. 9 – zaokrouhlování na 1 000, 10 000, 100 000, převody

DÚ č. XII (Čt): PS str. 22/ cv. 7, str. 26/ cv. 4 + oprava písemné práce

5.B – týden od 11.12. -15.12. – angličtina M. Mariašová

Zahájili jsme lekci My world, opakujeme používání slovesa have got.

V tomto týdnu budeme pracovat s vánočním číslem časopisu RandR a zaměříme se na vánoční zvyky a tradice.

V týdnu od 18.12. budou úterní a čtvrteční hodiny spojené s druhou skupinou (třídní akce 7.A) a v pátek 22.12. proběhne anglické adventní zpívání.

Domácí úkol na čtvrtek 14.12. v pracovním sešitě str. 22/1,2, str. 24/1,3,4.

Příprava na Vocabulary test (slovíčka) – pracovní sešit str. 82 – 3A,B,C,D – vše ke slovu year – opět je zde mnoho slov, která děti znají. Test už před Vánocemi psát nebudeme, ale budu zkoušet ze slovíček ústně.

Povinný písemný domácí úkol pro všechny na vánoční prázdniny nebude, ale doporučuji opakovat slovíčka a v pracovním sešitě doplnit vše, co není vypracováno do str. 21 – týká se jen některých žáků.

Přeji všem krásné Vánoce a šťastný rok 2018,

Milena Mariašová

5.B – týdenní plán 11. – 15. 12. 2017

ČJ – procvičování zdvojených souhlásek: přípona+kořen slova, kořen slova+příponová část, psaní mě – mně, tvorba přídavných jmen /ský, ští/, předpona s, z – celý týden. Kontrola DÚ  – psaní předpon /od, nej, roz, bez/ – PS.

Čtení a psaní – film /dárek/ Sirotčinec paní Perigrínové – dokončení /pondělí/, dílna čtení – úterý. Zápis do kulturních deníků, kontrola čtenářských listů /v portfoliu/.

ČJS – advent. Dějiny: malé opakování doby obrození, století páry – technická revoluce – souvislosti s dobou.

VV – advent – práce s tuší a voskovkami /nestačili jsme minulý týden/.

Druhým adventním  dárkem je pondělní bruslení /psala jsem již minulý týden a s dětmi jsem o tom mluvila/  na zimním stadionu v ZŠ Bronzová. Máme objednáno bruslení od 9-10 hodin. Nutné jsou pevné rukavice a velmi doporučuji helmu. Může být i cyklistická. Určitě nebudeme na kluzišti sami. Pokud by s námi šel někdo z vás, budu moc ráda.

Kdybyste opravdu neměli žádnou helmu, některé děti nabízely další k vypůjčení.

Pokud byste z nějakého důvodu byli zásadně proti helmě, dejte dětem dobrou čepici a napište mi do ŽK, že za případný úraz berete zodpovědnost.

V případě, že vaše dítě nepůjde bruslit, je možné domluvit výuku v jiné páté třídě.

Vlaďka Strculová Procházková

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 4.12.-8.12.2017

Opakování učiva 2.lekce –  příprava na shrnující test (budeme psát následující týden)

Opakování :

States, Cities

Sloveso Být – kladné i záporné tvary

Rodina

Zájmena přivlastňovací

Tvoření otázek a krátkých odpovědí

Dny v týdnu

WH-Questions – ústní i písemnou formou

Culture – „What´s your adress?“, Geography- „The world“

Práce s Actitivity book – procvičování slovní zásoby 2.lekce – ústní i písemnou formou.

Poslechová cvičení – tvoření otázek a krátkých odpovědí. Procvičování – WH-Questions.

Domácí úkol na následující týden:

 procvičování WH-questions a použití Don´t, Doesn´t – viz. kopie.

5. B M TP od 4. 12. do 8. 12. 2017

M – Ve čtvrtek dostaly děti opravený test č. 8, který byl výhradně zaměřený na slovní úlohy. Nedopadl zrovna „slavně“ (8 jedniček, 5 dvojek, 6 trojek, 4 čtyřky, 2 pětky). Opakují se stále stejné chyby – čtení zadání bez porozumění, odpovědi nekorespondují s otázkou, chybí zpětná kontrola, zda to, co jsem vypočítal, je reálné???

Tento týden již uzavřeme kap. Mnohoúhelník – prakticky procvičíme pojmy: lichoběžník, pravoúhlý trojúhelník, rovnoběžník a čtyřúhelník, zopakujeme rýsování rovnoběžek a výpočet délek stran obdélníka, když známe jeho obvod a obsah.                 Nová kap. Dělitelnost – (dost jsme již probírali ve 4. třídě) – připomeneme si hru „Tleskni dupni“, pokusíme se vytvořit grafy dělitelnosti, budeme „parketovat“!

Hodnocená práce (St): Opakování učiva – příklady na pořadí výpočtů, písemné násobení a dělení dvojciferným číslem, zaokrouhlování na tisíce, desetitisíce a statisíce, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času, pojmy souči, činitel, …, pavučiny, zlomky – vybarvit danou část, porovnání zlomků, např. 1/2  a  1/3 – doplnit znak větší, menší, nebo rovná se, slovní úlohy.

DÚ (Čt): PS str. 23/cv. 4 + oprava testu č. 8