Týdenní plán 10.-14. 12. 2018, AJ1- 3.B+3.C

Začínáme Unit 3: At Happy House,píseň Playing with a car ,slovní zásoba- hračky, pokyny ke cvičení robotů, komiks „Je to auto?“, říkanka „I´m a red robot“, poslechová cvičení s rozhovory: Je to ….? Ano, je./Ne, není. To není … . Domácí ůkoly do PS – vybraná cvičení ze str. 13-22.