AJ 1.BD (Kršková)

14.2. a 16. 2.

Dnes jsme opakovali názvy barev a hraček.

Poslouchali jsme příběh Be quiet, Daisy a úspěšně ho přehrávali.Cvičíme pojmenovávání barvy a věci, např. a blue pencil, a yellow car apod.

Příští hodinu uděláme jednoduchý poslechový testík na hračky a barvy.

Domácí úkol: pracovní sešit s. 23 – vybarvit každou hračku jednou barvou a umět to anglicky pojmenovat.

AJ 1.BD (Kršková)

24. 1. a 25. 1.

Dnes jsme opakovali barvy. Děti by měly bezpečně poznat: červenou, modrou, zelenou, žlutou, oranžovou a růžovou (red, blue, green, yellow, orange, pink).

Poslouchali jsme písničku Colour song a dělali poslechová cvičení.

Domácí úkol: AB s. 21 – dokončit vybarvování a umět pojmenovat barvu i hračku: např.: a red car

Přihlašte se na Rodičovskou kavárnu 13.2.2018

Doporučené

Co je inkluze? Co znamená pro mé dítě, ať už má nebo nemá doporučení pro specifickou péči? Jak se projevuje u nás ve škole? Kdo jsou asistenti a co je jejich práce? Jak vidí tuto problematiku děti, učitelé a asistenti z naší školy?

Odpovědi na tyto i všechny další  otázky na téma Co je inkluze? budete mít při další rodičovské kavárně v úterý 13.2. 2018 v 17:00 hodin. Pozvání přijala Dr. Měchurová ze speciálního pedagogického centra Klíč, která bude hovořit  o tématice obecně. Se svými zkušenostmi se dále podělí pí učitelka Petra Rajtrová, vedoucí projektu  v jehož rámci natočili žáci naší školy dokument s názvem Mám asistenta, no a co?, který budete také moci zhlédnout, a někteří asistenti z naší školy. Pokud máte zájem o účast, vyplňte své jméno a příjmení a třídu Vašeho dítěte do přihlašovacího formuláře. Jako vždy bude pro Vás připravena káva. Těšíme se na setkání.

AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 15. 5.

Tento týden opakujeme čísla do 10 a cvičíme slovní spojení typu two dolls – popisujeme obrázky.

Dále cvičíme a opakujeme základní anglické pokyny.

Domácí úkol: opakovat slovíčka, hlavně čísla, prac. sešit s. 20 – dokreslit a pojmenovat (v některých třídách jsme stihli již v hodině).