AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 4. 12.

Tento týden jsme dokončili 2. lekci – udělali test a sebehodnocení. Ve zbylém čase jsme četli knížku, opakovali pokyny a dodělávali cvičení z pracovního sešitu.

Pracovní sešit jsem vybrala ke kontrole, proto ho děti tentokrát nedonesou domů.

Domácí úkol není.

Školní identifikační karta i jako Lítačka

Doporučené

Vážení rodiče,
jak jste již byli informováni z jednání rady rodičů, bude naše škola první pilotní školou v ČR, kde budou žáci mít v rámci školní identifikační karty (slouží ke vstupu do školy, k odebírání obědů, jako karta městské knihovny a lze s ní platit i ve školním bufetu) zároveň i tzv. Lítačku na pražskou hromadnou dopravu.
Tento týden přinesou domů děti žádost o vystavení Lítačky. Pokud máte zájem o sloučení karet a vystavení nové integrované karty, vyplňte prosím část s údaji o žadateli, prohlášení a souhlas držitele a souhlas zákonného zástupce. Fotografie není třeba přikládat, načte se z našeho školního systému.
Prosíme o navrácení zpět do školy do pátku 8.12. 2017.
Pokud zájem nemáte, sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky.
PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka školy

Odpovědi na doplňující dotazy:
1. Výměna karet bude bezplatná
2. Všechny funkce školní karty a Lítačky budou na 1 kartě najednou (proto integrovaná karta)
3. Pokud dítě ještě Lítačku nemá, zatrhnete na žádosti nahoře možnost: První karta
4. Pokud již dítě kartu Lítačku má, zatrhnete nahoře možnost: Výměna z jiného důvodu
5. Pokud dítě lítačku už má a má na ní peníze, zůstanou i na integrované kartě
6. Jak dlouho bude vlastní převod/integrace trvat, nevíme přesně, ale časová prodleva nebude
7. Převzetí karty – oddíl Způsob převzetí a platby nevyplňujte (děti dostanou karty ve škole)
8. Fotografie jdou použít jen ze školního systému (nepřikládejte jiné, ani my nebudeme zatím děti znovu fotit)
9.Při ztrátě karty se rodiče obrací na školu a poplatek za novou je pouze 50,- Kč

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 13.11.-17.11.2017

1.D – hodina odpadá (státní svátek)

1.A,1.B

Procvičování slovní zásoby 2.lekce (viz. HHAB a kopie vložená do portfolia)

Kontrola domácího úkoly z minulé hodiny (HHAB str.11) – procvičování barev  a školních pomůcek

aktivita na procvičení  počítání 1-10

HHAB str.13 – číslovky 1-10

Příběh „What´s this?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba z příběhu : „What´s this?“, „I don´t know“, „It´s a…(a pencil, a pen, a rule, a book, a pencil-case)

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.12 – obtáhnout a vybarvit školní pomůcky a naučit se „This is my pencil.“, „This is my pen.“, „This is my pencil-case)

Upozornění pro rodiče: Některé děti zapomínají do hodin AJ pomůcky. Prosím o dohlédnutí na jejich připravenost. Do hodiny AJ  děti musí nosit: penál, Happy House Activity Book – HHAB, portfolio, ŽK, penál (více informací viz. informační leták vlepený do HHAB na začátku září. Předem Vám děkuji za spolupráci!

 

 

 

Výstava Tematický týden 2017

Fotogalerie – prohlédněte si jednotlivé panely
DSC07677Přijďte si prohlédnout novou výstavu ve vestibulu školy. Každá třída 1. stupně vymyslela a realizovala jeden pětiúhelník, ve kterém krátce shrnula, co zajímavého při Tematickém týdnu 5×5=25 dělala. Určitě je zajímavé, z kolika úhlů lze dané téma uchopit. Netradičně pojatá výstava určitě zaujme.

 

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 30.10. – 3.11.2017

Procvičování barev (viz.kopie, kterou mají děti ve svém portfoliu)

Halloween:

Nová slovní zásoba – práce s obrázky na tabuli a  Halloween kopie  (děti přinesou vypracovanou na příští hodinu AJ)

Písnička „Knock, Knock, Trick or Treat“ – poslech, překlad , nácvik správné výslovnosti