AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 16.4.

Děti mají v ŽK na s. 24-25 nalepené hodnocení a v portfoliu založený test. Prosím prohlédněte si a podepište. Děkuji.

Tento týden jsme:

 • opakovali slovní zásobu k tématu narozeniny
 • poslouchali a dramatizovali příběh The present
 • klíčová struktura: otázka. Is it a …..?
 • domácí úkol: Pracovní sešit s. 37. Kromě kroužkování správného obrázku, můžete ukazovat na obrázky a ptát se dětí: Is it a plane? apod.
 • zde si můžete znovu poslechnout příběh: The present

AJ 1.BCD (Kršková)

týden od 9.4.

Tento týden jsme:

 • napsali test lekce 4 a udělali hodnocení
 • učili se/procvičovali novou slovní zásobu: narozeniny (a present, a cake, a candle, a card, a badge, a ballon)
 • učili se písničku It’s my birthday.
 • Písemný domácí úkol není, protože jsem pracovní sešity vybrala ke kontrole.
 • Slovíčka můžou děti procvičovat online (viz níže) nebo s pomocí obrázků, které by měly mít u sebe a zase je přinést na příští hodinu.
 • slovíčka         hra       písnička

AJ 1.B (Kršková)

V tomto týdnu proběhly dvě hodiny AJ

 1. hod s pí uč Santanou děti opakovaly učivo 4. lekce, pracovaly v PS na s.34.
 2. hodinu jsme začali novou lekci – slovní zásoba k tématu narozeniny a učili se písničku It is my birthday. Děti mají obrázkové kartičky ke slovíčkům, mohou si s nimi opakovat a příští hodinu by je měl opět donést do školy.

Příští hodinu napíšeme krátký test lekce 4, DÚ není.

AJ 1.ABC (Kršková)

Týden od 26.3.

Tento týden proběhly ve všech třídách hodiny s tématem Velikonoc. Učili jsme se velikonoční slovíčka: bunny, egg, basket, chick, flowers, vytvářeli „velikonoční pyramidu“, zpívali písničku (Let’s all look for Easter eggs) a nakonec jsme si vyzkoušeli Easter egg hunt, tedy velikonoční „lov“ vajíček.

Domácí úkol přes Velikonoce není.

Happy Easter!

Butovický zvoneček 1.stupeň

DSC09520Fotogalerie – prohlédněte si fotky z akce
V divadelním sále proběhl další ročník Butovického zvonečku. Slyšeli jsme písničky od nejlepších zpěváčků všech ročníků 1.stupně, které vydatně povzbuzovali jejich spolužáci jako posluchači. Celý článek

AJ 1.BCD (Kršková)

týden od 19. 3.

 • opakujeme čísla, oblečení, barvy – three red trousers
 • nová slovíčka: trousers, put on – obléci si, take off – svléknout si
 • písnička: Put on your T-shirt
 • povídání o Velikonocích – slovíčka: Easter bunny, chick, egg, basket, egg hunt
 • domácí úkol: pracovní sešit s. 30.