Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.6.-22.6.2018

Tento týden je poslední týden výuky AJ v tomto školním roce. V příštím týdnu se budou děti věnovat třídním aktivitám – výlety, vracení učebnic, apod. Tímto chci Vám i Vašim dětem popřát krásné léto plné pohody. A dětem hodně štěstí a úspěchů na druhém stupni. Ve všech třídách jsem moc ráda učila a budu na děti s láskou vzpomínat!

Veronika Santana 

Prezentace projektů „My dream house“, „My city“ – dokončení

Tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na projekty

Práce v Activity book – Unit 6 – popis osob

 

FESTIVAL 2018

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
25. výročí založení školy jsme oslavili ve čtvrtek 14.6. 2018. Pozdravit a předat květiny paní ředitelce přišel pan starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka. A pak už jsme mohli prožít společně se všemi rodiči, žáky a dalšími hosty jeden obyčejný školní den. Celý článek

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 18.-22.6., 2018

Dobrý den,

Portfolia -5.A., 5.C., 5.D. –Minulý týden si děti odnesly portfolia domů. Ten kdo nebyl ve škole, tak si může portfolium vyzvednout příští týden 18.-22.6. u mě.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 18.-22.6.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. Opakujeme si Unity 1-6 formou zavěrečného testu.
  2. Poslechneme a zazpíváme si anglické písničky. Čteme si příběh. Zahrajeme si hry. Podíváme se na video.

Homework (due Monday, June 18 –pondělí, 18.6.2018):

  1. Opakovat si Unity 1-6.
  2. V Activity Book (pracovním sešitě) si děti mají pro sebe vypracovat str.70/ cv.3 (četba) a str.59/ cv.4b (poslech).
  3. V Class Book (učebnici) si děti vypracují cvičení 1 a 2 na str.72 (četba a diskuze).

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 11.6.-15.6.2018

Prezentace projektů „My dream house“, „My dream city“

Úvod do Unit 6 – People – Part A – My friends

Nová slovní zásoba – popis osob

Práce s activity book – poslechová cvičení

Příprava vystoupení k oslavě výročí školy.

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 11.-15.6., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 11.-15.5.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. Připravujeme se na vystoupení na Festivalu 2018 k oslavě školy. Vystoupení je zařazeno v programu na čtvrtek 14.6.2018 v 17:30 hod.
  2. Probereme Unit 6 “People” se zaměřením na přítomný čas průběhový v porovnání s přítomným časem prostým.
  3. Opakujeme si probrané učivo v Unitech 1-6.

Homework (due Wednesday, June 13 –středa 13.6.2018):

  1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat str.51.
  2. Opakovat si vše v Unitech 1-5.

Přeji pěkné sluníčkové dny! :)

Andrea Běhalová

25. výročí založení školy

Vážení rodiče, příznivci naší školy,
srdečně všechny zveme na oslavu 25.výročí školy. Začínáme v 16 hodin slavnostním zahájením v atriu školy. Držte nám palce, ať nám počasí přeje! Případný déšť nás ale neodradí, takže přijďte vybaveni i na tuto variantu. Následně až do 19 hodin budou probíhat různé další doprovodné programy v celé budově školy – výstavy, prezentace, divadla, tvořivé a čtenářské dílny. Mysleli jsme i na drobné pohoštění. Přijďte si s námi užít jeden obyčejný školní den.
Srdečně zvou všichni žáci a zaměstnanci školy.