5.C Týdenní plán 26. 2. – 2. 3. 2018

ČJ

Přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací – procvičování pravopisu koncovek (opakování)
Přísudek slovesný a jmenný se sponou, podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, holý, rozvitý (procvičování)
Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, podstatná jména pomnožná, spisovnost (nová látka)
Sloh: oznámení
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů
Práce s učebnicí str. 69 – 87

M

Převody jednotek objemu, délky, hmotnosti a času (opakování)
Rovnice, práce s daty (nová látka)
Geometrie: mnohoúhelník, objem a povrch (opakování)
Práce s učebnicí str. 40 – 51

ČJS

Dějepisná část (úterý):
TEST: národní obrození, revoluční rok 1848, 2. polovina 19.století (opakování)
Češi a Němci, 1. světová válka (nová látka)
Práce s učebnicí str. 25 – 34, str. 35

Zeměpisná část (čtvrtek):
Evropa – poloha na zemi, příroda Evropy,práce s mapou (nová látka)
Pracovní sešit: Hravá vlastivěda 5 (Česká republika a Evropa)

Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů v průběhu týdne. Pro chybějící žáky – souhrn domácích úkolů k doplnění vždy v následujícím týdenním plánu. Doplnění úkolů do příštího pátku (možnost dle domluvy).

ČJ

 • sešit str. 40 (cv.1,2)
 • sešit str. 40 cv. 3,4; str.41 (na Po 26.2.)

M

 • sešit str. 20-22 (na Stř 28.2.)

Informace pro rodiče, akce

 • 9.3. Divadelní představení ve škole – Pošťácká pohádka (podle K. Čapka), vstupné 80kč (hrazeno z třídního fondu)
 • 23.3. Předvelikonoční program: Velikonoční příběh v kostele sv. Jakuba Staršího
 • 29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
 • 30.4. Ředitelské volno
 • 7.5. Ředitelské volno
 • 14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
 • Konec školního roku: pátek 29. června 2018
 • Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 26.2.-2.3., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -5.A., 5.C., 5.D. –Oznamuji, že jsem si od dětí z 5.A., 5.C. a 5.D. vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je ještě mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 26.2.-2.3. 2018 prezentujeme skupinové projekty “Our school”. Poté se zamyslíme nad opravenými Testy 3 a začneme Unit 4 “Time”. V Unitu 4 se tento týden věnujeme určování času a předložkám souvisejícím s časovými údaji.

Homework (due Wednesday, February 28 –středa 28.2.2018)Dětem jsem DÚ nezadala.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

5.C Týdenní plán 19. 2. – 23. 2. 2018

ČJ

Přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací – procvičování pravopisu koncovek (opakování)
Přísudek slovesný a jmenný se sponou (procvičování)
Podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, holý, rozvitý, shoda přísudku s několikanásobným podmětem (nová látka)
Sloh: vypravování, popis
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů
Pravopisné cvičení na přídavná jména
Práce s učebnicí str. 68 – 81

M

Převody jednotek objemu, délky, hmotnosti a času (opakování)
Objem a povrch, rovnice (nová látka)
Geometrie: opakování geom. pojmů, mnohoúhelník
Práce s učebnicí str. 28 – 31, 40 – 47

ČJS

Dějepisná část (úterý): národní obrození, revoluční rok 1848, 2. polovina 19.století (opakování)
Práce s učebnicí str. 25 – 34
Zeměpisná část (čtvrtek): Evropa – sousední státy s ČR, práce s mapou
Pracovní sešit: Hravá vlastivěda 5 (Česká republika a Evropa)

Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů v průběhu týdne. Pro chybějící žáky – souhrn domácích úkolů k doplnění vždy v následujícím týdenním plánu. Doplnění úkolů do příštího pátku (možnost dle domluvy).

ČJ

 • sešit str. 32,33
 • zelený prac. sešit str. 48 (na Po 19.2.)

ČJS

 • s. Novodobé české dějiny str. 18, 19, 20 (na Út 20.2.)

Informace pro rodiče, akce

 • 20.2. Třídní schůzky v 16:15 ve třídě 5.C
 • 20.2. Schůzka pro rodiče (informace k přijímacím zkouškám na gymnázia) v 17:00 hodin
 • 29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
 • 30.4. Ředitelské volno
 • 7.5. Ředitelské volno
 • 14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
 • Konec školního roku: pátek 29. června 2018
 • Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Přeji Vám hezký víkend,

Kristýna Pučálková

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 19.-23.2., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -5.A., 5.C., 5.D. –Oznamuji, že jsem si od dětí z 5.A., 5.C. a 5.D. vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 19.-23.2. 2018 pracujeme na skupinovém projektu “Our school” (Naše škola) ve škole. Projekt se vztahuje k Unitu 3. Zadání k projektu a kritéria hodnocení projektu si podrobně řekneme či připomeneme na začátku týdne.

Homework (due Wednesday, February 21 –středa 21.2.2018)Dětem jsem DÚ nezadala.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

5.C Týdenní plán 12. 2. – 16. 2. 2018

ČJ

Přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací – procvičování pravopisu koncovek (opakování)
Přísudek slovesný a jmenný se sponou, podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, holý, rozvitý
Sloh: vypravování

Práce s učebnicí str.46 – 61, 68 – 78

M

Dělitelnost, zlomky, desetinná čísla, převody jednotek objemu, délky, hmotnosti a času (opakování)
Geometrie: opakování geom. pojmů, mnohoúhelník  (nová látka)
Práce s učebnicí str. 28 – 31, 32 – 39

ČJS

Národní obrození (opakování)
Revoluční rok 1848, 2. polovina 19.století (nová látka)
Práce s učebnicí str. 25 – 34

Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů v průběhu týdne. Pro chybějící žáky – souhrn domácích úkolů k doplnění vždy v pátek zde či prostřednictvím emailu. Doplnění úkolů do příštího pátku (možnost dle domluvy).

Informace pro rodiče, akce

 • 14. 2. Focení (kdo se nefotil dne 29.1.)
 • 20.2. Třídní schůzky v 16:15 ve třídě 5.C
 • 29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
 • 30.4. Ředitelské volno
 • 7.5. Ředitelské volno
 • 14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
 • Konec školního roku: pátek 29. června 2018
 • Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018