Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 21.5.-25.5.2018

Příprava vystoupení na oslavu výročí školy

Unit 5 – opakování probrané slovní zásoby part A,part B

Úvod do Unit 5 – Part C – „Her town“

Rozšíření slovní zásoby „Places in the City“

Poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím „There is.., There are…“

Prepositons of place

Příprava na projekt „My house“ – více info viz.školní sešit

Práce v Activity book.

5.C Týdenní plán 21. 5. – 25. 5. 2018

ČJ

Pravopis, Rozbor vět, Předpony a předložky: s, z, (opakování)
Čtení na pokračování: Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka
Práce s textem – porozumění textu, orientace v textu
Sloh: Inzerát
Pravopisné cvičení – slova s předponami -s, -z, – vz

M

Slovní úlohy, převody jednotek (procvičování)
Rovnice II. (nová látka)
Geometrie: úhel (procvičování)

ČJS

Dějepisná část (úterý):
Druhá světová válka

Zeměpisná část (čtvrtek): Evropa
Sousední stát ČR – Polsko (test)
Prezentace projektů (zvolené státy Evropy)

Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů v průběhu týdne. Pro chybějící žáky – souhrn domácích úkolů k doplnění vždy v následujícím týdenním plánu. Doplnění úkolů do příštího pátku (možnost dle domluvy).

ČJ

  • naučit básničku (4 sloky – vlastní výběr) – recitace: 30.5.

ČJS

  • test Polsko ( Čt 24.5.)
  • prezentace zvoleného státu (Evropa) – vybraní žáci

Tvorba výrobků – trhy ve třídě dne 8.6.

Informace pro rodiče, akce

  • 8.6. Grilování/ beach volejbal od 16:00
  • 14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
  • Konec školního roku: pátek 29. června 2018
  • Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Přeji všem pěknou neděli,
Kristýna Pučálková

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 21.-25.5., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 21.-25.5.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 5: Procvičujeme si konverzaci vztahující k významným budovám, obchodům a místům ve městě a jejich umístění ve městě. Učíme se používat sloveso “can”/”can’t” ve větách a otázkách a hrou s kostkama.
  2. Dokončíme ústní zkoušení –popis domu s použitím místních předložek.
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Homework (due Wednesday, May 23 –středa 23.5.2018):

5.A., 5.C., 5.D. –Napsat si slovíčka do slovníčku k Unitu 5 (část 5C).

5.C. -Navíc si vypracovat v pracovaním sešitě str.43/cv.6,7.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 14.5.-18.5.2018

Příprava představení na oslavu výročí školy

Práce v Activity book – poslechová cvičení

Úvod do Unit 5 – part B – Our House

Nová slovní zásoba – Parts of the house, furniture

Tvoření vět s použitím „There is/There are“ a předložek místa

Příprava na projekt „My dream house“