TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 15.10.-19.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (předpona-kořen slova-přípona-koncovka, skloňování PJ, ktg sloves, podmiňovací způsob, shoda přísudku s podmětem)

– NOVÉ: slovo a jeho stavba, tvoření slov (slovo základové, slovotvorný základ)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.10-15, PS BD modrý: str.9-11; U: str. 18-29

ČTENÍ A SLOH

– rozpis prezentace čtenářských a kulturních listů

– čtení vlastní knihy a podvojný deník

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (zlomky, sl.úlohy, krokování, stavby z kostek, aj.)

– geometrie (rýsování úseček, kolmic, čtverce, obdélníku), obvod a obsah

– převody jednotek času, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 6-13, U: str.4-19, Poč.5.tř.: str.1-14, 48,

ČJS

– Historie: Husité a Jiří z Poděbrad; test: Jan Hus a Husité

– ČR: rekapitulace informací o krajích ČR, příprava informací na test

– přírodověda: fotosyntéza

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

22.-26.10. Tematický týden na téma: Proletí století
29.10.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

29.11. od 17h:  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce

20. 12. 2018: Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os)

22.12. 2018 – 2.1.2019  Vánoční prázdniny

3.1. – 4.1. 2019  Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

Kavárna pro rodiče – Čtenářství 6.11.2018

Doporučené

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy,
srdečně Vás zveme na naši další rodičovskou kavárnu na téma Dílny čtenářství aneb Jak a co s dětmi číst. Kavárna, ve které Vás přivítají paní učitelka Vlaďka Strculová a Veronika Machurková, se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 od 17:00 hod.

Proč je důležité rozvíjet čtenářství u dětí? Jaké metody lze k tomu využít? Co může a má dělat škola a jaká je role rodiny? Téma je spíše určeno pro rodiče dětí na 1. stupni, s přesahem do 6. třídy. Plánujeme i praktickou ukázku např. čtenářské dílny. Přihlásit se můžete pomocí formuláře, který dostanete mailem od třídního učitele Vašeho dítěte.

 

5.C Týdenní plán 8.10.-12.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (slovní druhy, předpona-kořen slova-přípona-koncovka, skloňování PJ, slovesné ktg, shoda přísudku s podmětem)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.4-15, PS BD modrý: str. 4-11; U: str. 6-21

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková)

– čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (zlomky, slovní úlohy, krokování, různá mat. prostředí, aj.)

– dělitelnost

– převody jednotek času, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 4-9; Poč. 4.tř.: str.54, U: 4-19

ČJS

– přírodověda: fotosyntéza; testík z probraného učiva o rostlinách

– historie: opakování učiva ze 4. třídy (Václav IV., Jan Hus a Husité)

– ČR: rekapitulace informací o krajích ČR, příprava na test

PRAVIDELNÉ PSANÍ DENÍKU PÁŤÁKA: napsat 1x týdně min. 15 rozvitých vět za celý týden

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5. ročník ve spolupráci s oddílem orientačního běhu; cena: 10 Kč/os. S sebou do batůžku: svačina, pití, klíč a karta/lítačka na MHD, pláštěnka, vhodné oblečení a obutí na běh/chůzi a dopolední pobyt venku. Bližší info v mailu.
22.-26.10. Tematický týden na téma: „Proletí století“
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

29.11. od 17h:  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 1.10.-5.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (koncovky a pády PJ, slovesné ktg: osoba, číslo, způsob a čas, určitý a neurčitý tvar sloves; kořen slova, předpona, přípona, koncovka)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str.65-73, PS BD modrý: str. 4-11; PS 5.tř.: str.4-10, U: str. 6-13

ČTENÍ A SLOH

– podvojný deník ke školní knize, zpracování textu metodou INSERT

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková)

– beseda se slovenským spisovatelem, textařem D. Hevierem ve škole (3.10.)

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (římské číslice, slovní úlohy, rovnice s dědou Lesoněm, krokování, různá matem. prostředí, aj.)

– čas: převody jednotek, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

PS 4.tř.:výběr cvičení, PS 5.tř.: str. 4-7; Poč. 4.tř.: str.54, U: 4-19

ČJS

– přírodověda: tělo rostliny

– historie: opakování učiva ze 4. třídy (Karel IV., Husité)

– ČR: prezentace Moravskoslezs.kraje a zpracování zázn.listu,opakování info o ČR

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

Mapa školy a okolí

PRAVIDELNÉ PSANÍ DENÍKU PÁŤÁKA

Kritéria: napsat 1x týdně min. 15 rozvitých vět za celý týden

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

2.10.   Orientační běh pro páťáky (beseda ve škole)

3.10.   Beseda se slovenským spisovatelem, textařem D. Hevierem (divad.sál)
5.10.   Ovečky na Vidouli, s sebou (ve škole jsou volby). S sebou: batůžek se svačinou, pitím, klíč a karta, vhodné oblečení a obutí, pláštěnku. Děti mohou přinést suché pečivo. Návrat v 11h30 do školy.

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5. ročník ve spolupráci s oddílem orientačního běhu; cena: 10 Kč/os. S sebou do batůžku: svačina, pití, klíč a karta/lítačka na MHD, pláštěnka, vhodné oblečení a obutí na běh/chůzi a dopolední pobyt venku.
22.-26.10. Tematický týden
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

Angličtina 5.C, 5.D – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (C Numbers)

Číslovky – práce v učebnici str. 9 a pracovním sešitě str. 6-7

Opakování anglické abecedy, množné číslo – práce v učebnici str. 10-11

Rozdala jsem další termínovaný úkol (Homework 2) – odevzdat ve ČT

5.C PO 8.10. a 5.D ÚT 9.10.: Minitest (slovní zásoba D How do you spell that, hláskování)