Divadlo OCH 2017

Doporučené

DSC02409 Fotogalerie z akce – prohlédněte si fotografie

Již tradičně sehrál divadelní soubor OCH složený z pedagogů naší školy předposlední den představení pro děti z 1. stupně. Tentokrát stanuly před soudním dvorem slovutného nejvyššího soudce Věroslava Macka (Věra Matzenauerová) s lepou asistentkou Mončou (Monika Otrubová) pohádkové postavy: Celý článek

3.C TÝDENNÍ PLÁN 26.6. – 30.6. 2017

Program týdne:

pondělí 26.6. – povídání o víkendu, prezentace k tématu “ Lidské tělo“, příprava soutěží na odpolední setkání s rodiči na školním hřišti

16h30 – 18h30 – setkání s rodiči a sourozenci na školním hřišti/tělocvičně (dle počasií)

úterý 27.6. – celodenní  výlet na Karlštejn

Sraz: 7h45 u školy, návrat: kolem 15h00 ke škole (když přijdeme dříve, děti počkají ve škole, kdybychom dorazili později, což nepředpokládám, dala bych vědět mailem). Dětem odhlásím v pondělí obědy.  S sebou do batůžku: velkou svačinu, dostatek pití, Opencard/lítačku, kapesné, pokrývku hlavy, pláštěnku. Vhodné oblečení a obutí dle počasí.

Odhlašování obědů na dny 28.6.2017- 30.6.2017 z provozních důvodů pouze do 27.6.2017

středa 28.6. – odevzdání učebnic, rozdání SEŠITŮ, výkresů, odnesení VV kufříků, atd.; úklid třídy; hry a soutěže

čtvrtek 29.6. – návštěva představení učitelů v rámci Chlupíkova divadelního léta; hry a soutěže; promítnutí filmu; co o prázdninách (deník, čtení, atd.)

pátek 30.6.                                                

8h00 – 8h45 – předání vysvědčení za 3. ročník                                                                   8h45 – 9h00 – rozloučení s deváťáky

A HURÁ NA PRÁZDNINY:-)!

Odhlašování obědů na dny 28.6.2017- 30.6.2017

Doporučené

Odhlašování obědů na dny 28.6.2017- 30.6.2017 z provozních důvodů pouze do 27.6.2017

30.6.2017 obědy vydáváme
10-12 hod
Kuřecí řízek, nové brambory, okurkový salát
Celý článek

Ukončení CHDL 2017

Doporučené


DSC01692 - kopieFotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Ve středu 21.6. 2017 jsme slavnostním ceremoniálem v atriu ukončili jubilejní 10. ročník Chlupíkova divadelního léta. Tentokrát na nás čekal ne sice tak velký jako ten papírový při zahájení, ale zato opravdový dort. Rozdělily se o něj všechny třídy, které nesly kůži na trh a připravily pro své spolužáky divadelní představení – 1.B, 1.E, 2.A, 2.D, 3.A, 3.D, 4.A, 4.B s 8.třídou, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A a 9.B. Celý článek

3.C TÝDENNÍ PLÁN 19.6. – 23.6. 2017

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po B, M, L, P, S, Z, V – procvičování, opakování, hry
 • slovní druhy (SD): příslovce, částice, citoslovce a opakování probraných SD (1,2,3,4,5,7,8) a jejich určování ve větě

Výběr cvičení: PS: str. 30-31, 63-66,76-81; PS Hravá VS: str. 8-10, 55-57; U: str. 70-73

 Čtení a sloh

 • čtení vlastních knih
 • prezentace čtenářských listů podle rozpisu (středa a pátek)
 • pravidelné čtení Deníků třeťáka

Matematika

 • geometrická tělesa – krychle, válec, koule, jehlan, kužel
 • opakování a procvičování: násobení dvojciferného čísla jednociferným číslem, dělení se zbytkem, písemné +/-/./; násobení a dělení, slovní úlohy
 • matematická prostředí (děda Lesoň, pyramidy, indické násobení, pavučiny, neposedové v násobilkových obdélnících, aj.)

Výběr cvičení: PS: str. 10, 22-25, 28-32; 36-38 U: str. 76-85, 88-91, PS Početníček: str. 35-41, 46

Člověk a jeho svět

 • Lidské tělo (práce ve skupinách) – dokončení plakátu plakátu, prezentace jednotlivých témat před třídou, práce s pracovními listy k tématu, promítnutí filmu

 Pravidelný DÚ: každodenní psaní Deníku třeťáka

Plánované akce:

 • 19.6. – návštěva dvou představení na Chlupíkově divadelním létě
 • 20.6. – Dopravní hřiště (3.- 5. vyučovací hodina) Všechny děti musí mít cyklistickou helmu a Opencard/lítačku. Do batohu s sebou: věci na 1.-2.h, penál, ŽK, úkoly, kartu, klíč, svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí dle počasí.
 • 22.6. – přespávání ve škole, příchod do školy v 17h (více napíši mailem)
 • 23.6. – turnaj 3. tříd ve vybíjené (3.- 4. vyuč.h.)
 • 26.6. – setkání s rodiči a sourozenci na školním hřišti (16,30-18,30)
 • 27.6. – výlet na Karlštejn (7h45 – návrat cca 15,00). Dětem odhlásím obědy. Kdyby někdo nejel, dejte mi vědět včas. Více napíši mailem.

3.C TÝDENNÍ PLÁN 12.6. – 16.6. 2017

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po B, M, L, P, S, Z, V – procvičování, opakování, hry
 • slovní druhy (SD): zájmena a číslovky a opakování SD (1,2,5,7,8) a určování ve větě

Výběr cvičení: PS: str. 30-31, 63-66,71-73; PS Hravá VS: str. 18, 25-26, 32-34, 41-44, 50-57; U: str. 60, 68

 Čtení a sloh

 • čtení vlastních knih
 • prezentace čtenářských listů podle rozpisu (středa a pátek)
 • pravidelné čtení Deníků třeťáka

Matematika

 • násobení dvojciferného čísla jednociferným číslem
 • geometrická tělesa – kvádr
 • opakování a procvičování: dělení se zbytkem, písemné +/-/./; násobení a dělení, slovní úlohy
 • matematická prostředí (autobus, krokování pomocí šipek a čísel, pavučiny)
 • geodiktát z probraného učiva (bod, úsečka, kružnice)

Výběr cvičení: PS: str. 10, 21-24; U: str. 72-78, PS Početníček: str. 35-41

Člověk a jeho svět

 • Lidské tělo (práce ve skupinách) – zadání projektu, vyhledávání informací v encyklopediích, tvorba plakátu, příprava prezentace jednotlivých témat

 Pravidelný DÚ: každodenní psaní Deníku třeťáka

Plánované akce:

 • 12.6. – uzavření známek za 2. pololetí
 • 13.6. – focení tříd
 • 15.6. – návštěva Chlupíkova divadelního léta (představení Medděd)
 • 19.6. – návštěva 2 představení na Chlupíkově divadelním létě
 • 20.6. – Dopravní hřiště (3.- 5. vyučovací hodina) Všechny děti musí mít cyklistickou helmu. Do batohu s sebou:  věci na 1.-2.h, penál, ŽK, úkoly, kartu, klíč, svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí dle počasí a Opencard/lítačku.
 • 22.6. – přespávání ve škole, příchod do školy v 17h (více napíši mailem)
 • 23.6. – turnaj 3. tříd  vybíjené (3.- 4. vyuč.h.)26.6. – setkání s rodiči a sourozenci na školním hřišti (16,30-18,30)
 • 27.6. – výlet na Karlštejn (7h45 – návrat cca 15,00). Dětem odhlásím obědy. Kdyby někdo nejel, dejte mi vědět včas. Více napíši mailem.