TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 10.12.-14.12.2018

ČESKÝ JAZYK

– dokončení: přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký; opakování učiva: zdvojené souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.21, 36-39 PS BD modrý: str.12-14, 19-21; U:str. 34-37, 62-67

ČTENÍ A SLOH

– čtenářská dílna: Advent; prezentace čten.listu dle rozpisu (2,3); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12. vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: dělení 2-ciferným číslem (úvod); jednotky hmotnosti a jejich převod; síť kvádru ve čtvercové síti a model 3D, práce se stovkovou tabulkou

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.12,16-19 U: str.16-17, 20-26 Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS: EVROPA: pohoří a nížiny, moře a zálivy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

Ježíškova vnoučata: výroba přání pro seniory (akce Č. rozhlasu)

ICT

V době ICT prevence na téma: Kyberprostor a nebezpečí na síti

Dokončení hodnocení prezentací o E.Kolbenovi (text, animace, přechody)                                                                                                 

PLÁNOVANÉ AKCE

14.12. – Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS: Evropa)

20.12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 3.12.-7.12.2018

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména odvozená příponou -ský

– prezentace TDÚ: Jídlo, které umím připravit/uvařit

– opakování učiva: zdvojení souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.20-21, PS BD modrý: str.12-14, 19-21; U: str. 34-37

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– prezentace čten.listu dle rozpisu (2,3)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

TDÚ do 3.12.: Jídlo, které umím připravit/uvařit (popis prac. postupu do ČJ školní)

TDÚ do 17.12.: vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– síť kvádru ve čtvercové síti a model 3D; práce se stovkovou tabulkou

– nové: dělení 2-ciferným číslem (úvod)

– geometrie: konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost (praxe)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.12,14-17 U: str.16-17, 20-25 Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS

– HISTORIE: První Habsburkové, renesance, Rudolf II.-dokončení, souhrnný testík

– EVROPA: moře a zálivy, pohoří a nížiny

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

VV projekt v 5.C: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku):

Kresba tužkou a pastelkami – abstraktní obrazce

ICT

PowerPoint: důležitá pravidla prezentace

Představení prezentací o E.Kolbenovi (text, animace, přechody) – hodnocení                                                                                                    

PLÁNOVANÉ AKCE

14.12. Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

18.12.  Návštěva Evropského domu (ČJS: Evropa)

20.12.  Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C

22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 26.11.-30.11.2018

ČESKÝ JAZYK

– nové: zdvojení souhlásek (předpona-kořen-přípona, např.rozzlobený, denní) a výjimky

– popis pracovního postupu: úvod, seznam pomůcek, prac. postup, závěr

TDÚ do 3.12.: Jídlo, které umím připravit/uvařit (do sešitu ČJ školní)

– opakování učiva (skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.18-19, PS BD modrý: str.12, 19-20; U: str. 30-36

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

TDÚ do 3.12.: Jídlo, které umím připravit/uvařit (popis prac. postupu do sešitu ČJ šk.)

TDÚ do 17.12.: vypracovat 2.ČL z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– rýsování 4-úhelníků do čtv.sítě dle šipkového zápisu, výpočet obvodu a obsahu

– souřadnicový zápis (bod O je počátek)

– krokování, stavby z kostek (pohledy, popis konstrukce a plán stavby)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 9-12, U: str.16-17, Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS

– HISTORIE: První Habsburkové, renesance, Rudolf II. (učebnice, PL, aj.)

– EVROPA (opakování úvodních informací)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

– kresba tužkou (3D písmena/předměty, stínování)

ICT: dokončení prezentace o E.Kolbenovi (text, animace, přechody), procvičování učiva ČJ, M, ČJS                                                                                                 

PLÁNOVANÉ AKCE

19.11. – 26.11. Konzultační hodiny v 5.C

29.11. od 17h  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

14.12. – Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS – Evropa)

  1. 12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 19.11.-23.11.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva (skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem); klíčová slova v textu; konflikt a jak ho řešit

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.15-19, PS BD modrý: str.19-20; U: str. 29-35

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12.2018 vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu.

MATEMATIKA

– nové učivo: rýsování trojúhelníku, úhly a jejich označení,

– geotestík: rýsování čtverce, obdélníku a výpočet jejich obvodu a obsahu

– opakování učiva ze 4. třídy (krokování, stavby z kostek, aj.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 11-11, U: str.11-15, Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS

– HISTORIE: nástup Habsburkům na český trůn

– EVROPA: poloostrovy Evropy, moře a zálivy, pohoří a nížiny

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: kresba pastely  (Výtvarný projekt v 5.C: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku)

ICT: PowerPoint: důležitá pravidla prezentace, kontrola prezentace o E.Kolbenovi (text, animace, přechody)                                                          

PLÁNOVANÉ AKCE

19.11. – 26.11. Konzultační hodiny v 5.C

29.11. od 17h  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

30.11. – Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

20.12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

21.12.  Vánoční setkání v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  Pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 12.11.-16.11.2018

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: skupiny mě/mně; opakování učiva ze 4. třídy (skupiny bje/bě, vje/vě, pě, skloňování PJ, ktg sloves, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.15-18, PS BD modrý: str.19-20; U: str. 26-33

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět), čtení vlastní knihy a  sdílení ve dvojicích; text ke sv. Martinovi a práce ve skupinách

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12.2018 vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu.

MATEMATIKA

– geometrie (rýsování kolmic, čtverce, obdélníku) a rýsování dle zadaných parametrů; obvod a obsah čtverce/obdélníku

– slovní úlohy k historii, opakování učiva ze 4. třídy (součtové trojúhelníky, krokování, stavby z kostek, aj.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 10-11, U: str.10-15, Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS – test: Jiří z Poděbrad a Jagellonci na českém trůně                                                          – podnebné pásy Země a Evropy, ostrovy Evropy

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: Anilinky, čtvrtka a provázek (výtvarný projekt v 5.C: „Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku“), následně popis abstraktního obrázku

ICT: PowerPoint: dokončení prezentace o E.Kolbenovi (informace,animace,přechody)

PLÁNOVANÉ AKCE

29.11. od 17h  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)

30.11. – preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

20.12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.                          21.12.  Vánoční setkání v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny

3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  Pololetní prázdniny