Vybíjená dívek 4.-5.tříd

Dnes 20/4/2018 se družstvo dívek 4.-5.tříd zúčastnilo turnaje ve vybíjené na FZŠ Kuncova. Po téměř perfektním výkonu všech hráček obsadilo družstvo naší školy celkové 2. místo v turnaji. Družstvo hrálo ve složení: Abrahamová A.(4.C), Aldrovandi a Beronská(4.D),Wolna,Brousilová,Snítilová a Janoušková(5.A), Protazyčová, Cincibuchová, Mocková (5.B), Dudová a Linková (5.D). Celému družstvu gratulujeme a děkujeme za vzornou sportovní reprezentaci naší školy.

Zápis do 1. třídy 2018/19

Doporučené

DSC07314
Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Ve čtvrtek a pátek 12.-13.4.2018 jsme zapisovali budoucí prvňáčky. Nejprve prošli cirkusovým „Chlupíto“, dostali vstupenku, na kterou budou sbírat razítka a pokračovali dál přes kladinu, kuželky, skládačky a další cirkusová čísla až k samotnému zápisu. V cirkuse Chlupíto byla skvěla atmosféra Celý článek

4.C TÝDENNÍ PLÁN 9.4. – 13.4. 2018

ČESKÝ JAZYK

– vzory a koncovky podst. jmen rodu mužského – úvod; PJ hromadná (dříví, ptactvo, aj.)

– opakování: vzory PJ rodu ž. a stř., věta jedn.a souvětí, sl. druhy, VS a slova příbuzná

– 10´- PJ rodu stř. a ženského

Výběr cvičení: PS: str. 42-55, PS PJ: str.12-22, U: výběr cvičení ze str. 46-61, 76-83

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka; prezentace a čtení z vlastních knih; prezentace přečtených knih (dle rozpisu 9,10)

MATEMATIKA

– práce s daty a tabulkami, zlomky, zaokrouhlování čísel v oboru do 10 000,

násobení 2-ciferným číslem s 0

– geometrie – rýsování, převody jednotek délky, rovnoběžnost kolem nás

– geotestík: rýsování přímky, úsečky, kružnice; druhy trojúhelníků, převod jednotek

Výběr cvičení: PS II: str.6-8; Poč. 4.r.: str.16-18, 37-40; U: str. 32-35, 48- 54

ČJS/Historie: Život ve středověku-dokončení, Lucemburkové na českém trůně – úvod

ČJS/ČR: kraje ČR: Hlavní město Praha – společné vypracování prezentace, souhrn info k projektu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA /ČSP 

Autoportréty 4.C a následné zpracování autoportrétů do koláže (festival 25 let Chlupovky)

 TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJS/projekt KRAJE ČR do 16.4.: vypracovat ve dvojicích/jednotlivci projekt o jednom zadaném kraji ČR. Na papír min. formát z flipchartu (68x95cm). Děti ho dostanou ve škole. Zdroje informací: učebnice ČR, kopie info o krajích, Atlas ČR „Kocour“, encyklopedie, internet, aj. Kritéria: informace vztahující se ke konkrétnímu kraji: název kraje a krajské město, obrázek s umístěním kraje v rámci ČR, pohoří a nížiny, vodstvo (řeky, rybníky a přehrady), 3 další významná města a ke každému 1 informaci, významné památky, významné osobnosti, průmysl a nerostné suroviny, zemědělství (plodiny, chov zvířat), co je typické/jedinečné pro tento kraj, krajská NEJ, další zajímavosti a informace. Doplnit obrázky ať už vlastními nebo vytištěnými z internetu. Dobrovolně: otázka/y pro ostatní. Nacvičit si ústní prezentaci.

 ČJ/literatura do 23.4.2018: vypracovat 7. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4.                 Uzavření známek a chování za 3. čtvrtletí

12.4 -13.4.    Zápis do 1. tříd (čt: 13h-18h, pá: 13h-17h) – čtvrťáci jsou letos organizátory zápisu prvňáků, rozpis služeb u zápisu bude poslán rodičům mailem)

18.4. -27.4.   Konzultační hodiny 4.C (rozpis k dispozici od 11.4. v recepci FZŠ)

30.4. a 7.5.    Ředitelské volno

14.6. – 15.6.  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP Jizerské hory

4.C Týdenní plán 3.4. – 6.4. 2018

ČESKÝ JAZYK

– koncovky PJ rodu stř. a ženského, věta jednoduchá a souvětí, slovní druhy, VS a slova příbuzná

– čtvrtletní testík: podst.jména rodu stř. a ženského (rod, číslo, pád a vzor-koncovka), slovní druhy, VS a slova příbuzná, učivo ze 3.ročníku

Výběr cvičení: PS: str. 42-49, PS PJ: str.12-20, U: výběr cvičení ze str. 46-61

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka; volné psaní (Moje velikonoční svátky)

– prezentace přečtených knih (dle rozpisu 9)

MATEMATIKA

– geometrie – rovnoběžnost okolo nás

– práce s daty (úvod); násobení dvojciferným číslem s 0

– čtvrtletní testík: písemné  +/-/./, dělení „s ocáskem“ včetně zkoušky, zlomky, římské číslice, rovnice o dvou neznámých, krokování (i s otočkou), číselná řada 0-10 000, slovní úlohy, převod jednotek délky, druhy trojúhelníků.

Výběr cvičení: PS II: str.5-6; Poč. 4.r.: str.14-18, 37-40; U: str. 32-35, 48- 53

ČJS/Historie: Středověká města, Lucemburkové na českém trůně – úvod

ČJS/ČR: kraje ČR: Hlavní město Praha – společné vypracování prezentace, souhrn info k projektu

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJS/projekt KRAJE ČR do 16.4.: vypracovat ve dvojicích/jednotlivci projekt o jednom zadaném kraji ČR. Na papír min. formát z flipchartu (68x95cm). Děti ho dostanou ve škole. Zdroje informací: učebnice ČR, kopie info o krajích, Atlas ČR „Kocour“, encyklopedie, internet, aj. Kritéria: informace vztahující se ke konkrétnímu kraji: název kraje a krajské město, obrázek s umístěním kraje v rámci ČR, pohoří a nížiny, vodstvo (řeky, rybníky a přehrady), 3 další významná města a ke každému 1 informaci, významné památky, významné osobnosti, průmysl a nerostné suroviny, zemědělství (plodiny, chov zvířat), co je typické/jedinečné pro tento kraj, krajská NEJ, další zajímavosti a informace. Doplnit obrázky ať už vlastními nebo vytištěnými z internetu. Dobrovolně: otázka/y pro ostatní. Nacvičit si ústní prezentaci.

 ČJ/literatura do 23.4.2018: vypracovat 7. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

do 9.4.           Uzavření známek za 3. čtvrtletí

12.4 -13.4.    Zápis do 1. tříd

od 18.4.        Konzultace ve 4.C (bude upřesněno mailem rodičům)

30.4. a 7.5.    Ředitelské volno

14.6. – 15.6.  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP

4.C Týdenní plán 26.3.-28.3.2018

ČESKÝ JAZYK

– vzory a koncovky podst. jmen rodu ženského

– věta jednoduchá a souvětí, PJ rodu stř., sl. druhy, VS a slova příbuzná

– testík – podst.jména rodu středního, VS a slova příbuzná

Výběr cvičení: PS: str. 29-33,45-49, PS PJ: str.12-20, U: str. 46-61

ČTENÍ A SLOH

– podvojný deník (z vlastní knihy čtené ve škole)

– čtení z deníků; výběr finalisty 5.ČL; prezentace knih (dle rozpisu 9)

MATEMATIKA

– rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník (geobordy, dřívka, čtv.sít, rovnoběžnost okolo nás)

– práce s daty (úvod)

– opakování: zlomky, římské číslice, rovnice o 2 neznámých, dělení včetně zkoušky, číselná řada 0-10 000, slovní úlohy, zaokrouhlování

Výběr cvičení: PS I str. 22-23;PS II:str. 4-5; Poč. 4.r.:str.14-18,37-40;U:str. 32-35,48- 49

ČJS/Historie: Přemyslovští králové – souhrnný testík pro nepřítomné v minulém týdnu

ČJS/ČR: projekt kraje ČR – rozdělení do dvojic/jednotlivci, zdroje informací, kritéria

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJS/projekt KRAJE ČR do 16.4.: vypracovat ve dvojicích/jednotlivci projekt o jednom zadaném kraji ČR. Kritéria budou mít děti v úkolníčku.

 ČJ/literatura do 23.4.2018: vypracovat 7. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

29.3. – 2.4.  Velikonoční prázdniny

do 9.4.          Uzavření známek za 3. čtvrtletí

12.4 -13.4.    Zápis do 1. tříd

30.4. a 7.5.    Ředitelské volno

14.6. – 15.6.  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP

Butovický zvoneček 1.stupeň

Doporučené

DSC09520Fotogalerie – prohlédněte si fotky z akce
V divadelním sále proběhl další ročník Butovického zvonečku. Slyšeli jsme písničky od nejlepších zpěváčků všech ročníků 1.stupně, které vydatně povzbuzovali jejich spolužáci jako posluchači. Celý článek