4.C TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2017

ČESKÝ JAZYK

– předložky (bez, ob, v) a předpony (bez-, roz-, vz-, bě/bje, vě/vje)

– opakování učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, aj.)

PS: str. 25-26, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 18-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a čtení z deníků čtvrťáka

– prezentace přečtených knih (7, 16)

– výběr 2. nejlepšího ČL

MATEMATIKA

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi, Myslím si číslo…)

– trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf

– nové učivo: dělení jednomístným číslem („s ocáskem“)

– průběžné opakování učiva 3. tř.

Výběr cvičení:PS str. 16-20, 24; Poč. 3.r.: str.40-41,Poč. 4.r.: str. 19-21;U:str. 22-30, 36

ČJS – Česká republika (státní svátky ČR, zemědělství a průmysl ČR)

ICT – Word (vkládání obrázků do textu) a Internet (vyhledávání informací)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL

– vypracovat 3. čtenářský list do 15.12.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

15.11.- 24.11. – konzultační hodiny ve 4.C (v recepci je zápisový list)

23.11. – návštěva výstavy v Galerii Rudolfinum (9h30-12h30)

27.11. – program prevence ve 4.C (10,00 – 12,30)

30.11. od 17h – věncování s rodiči a dětmi
1.12. –  fotografování jednotlivců

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3 200 Kč)

23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

Florbal-Pohár DDM P-13

Ve dnech 8.a 15.11. proběhly v rámci Poháru DDM P-13 turnaje ve florbalu chlapců. 8.11. prošlo celým turnajem zcela suverénně družstvo chlapců 8.-9.tříd, a po dlouhé době opět stanulo na nejvyšším stupínku. Tímto vítězstvím získalo i možnost startu na pražském finále dne 27.11.2017 v hale na Kotlářce.
Na tento výborný výkon o týden později navázala další 2 školní družstva (4.-5.tříd a 6.-7.tříd) a ani ona nenechala nikoho na pochybách, kdo v letošním ročníku kraluje ZŠ na P-13 ve florbalu chlapců. Tým 6.-7.tříd též postoupil na pražské finále,které se má odehrát během ledna 2018.
Shrnuto tedy: 3 družstva = 3 turnajová vítězství.
Za výborné výkony a vzornou reprezentaci naší školy děkujeme a přejeme jim,ať se jim vydaří i budoucí pražské finále.Gratulujeme.

4.C TÝDENNÍ PLÁN 13.11. – 16.11.2017

ČESKÝ JAZYK

– předložky (od, nad, pod, před) a předpony (od-, nad-, pod-, před-)

– opakování učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, aj.)

PS: str. 23-24, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 9-21

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a z deníků čtvrťáka (zápis za všední dny a za víkend)

– prezentace přečtených knih (termín prezentace dle rozpisu)

– písemné zhodnocení divadelního představení v Divadle v Dlouhé

MATEMATIKA

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi)

– opakování: dělení se zb.; matem. pojmy: dělenec : dělitel = neúplný podíl, zbytek)

– trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf

PS:výběr cvičení str. 14-17; Početníček 3.r.:str.: 37-41, Poč. 4.r.:str. 5-7; U:str. 17-23

ČJS: ČR – chráněná krajinné oblasti a národní parky ČR (dokončení)

– demokratický stát (dokončení) a státní svátky ČR

ICT – opakování znalostí o Wordu a o internetu; program Malování

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ):

– vypracovat 2. čtenářský list do 20.11.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

14.11. –   divadelní představení „Jak jsem se ztratil“, divadlo v Dlouhé, cena: 120 Kč/dítě

15.11. – 24.11. – konzultační hodiny ve 4.C  (v recepci je zápisový list)

17.11. –  Den studentstva (státní svátek)

27.11. –  program prevence ve 4.C (10,00 – 12,30)

30.11. od 17h – věncování  s rodiči a dětmi

1.12. – fotografování jednotlivců

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3 200 Kč)

23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

Výstava Tematický týden 2017

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si jednotlivé panely
DSC07677Přijďte si prohlédnout novou výstavu ve vestibulu školy. Každá třída 1. stupně vymyslela a realizovala jeden pětiúhelník, ve kterém krátce shrnula, co zajímavého při Tematickém týdnu 5×5=25 dělala. Určitě je zajímavé, z kolika úhlů lze dané téma uchopit. Netradičně pojatá výstava určitě zaujme.

 

4.C Týdenní plán 6.11. – 10.11.2017

ČESKÝ JAZYK
– stavba slova: kořen, předpona, příponová část (dokončení)
– předložky a předpony
– čtvrtletní test z učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, vl. jména, synonyma, antonyma, slova mnohoznačná, slova ne/spisovná a citově zabarvená)

PS: str. 21-23, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 6-21

ČTENÍ A SLOH
– pravidelné ranní čtení a čtení v hodině s hodnocením
– čtení z deníků čtvrťáka (zápis za všední dny a za víkend)
– prezentace přečtených knih (termín prezentace dle rozpisu)

MATEMATIKA
– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, šipkové grafy, hadi)
– opakování: ind. násobení (všechny varianty), dělení se zbytkem, sl.úlohy
– čtvrtletní test z učiva 3. tř. (písemné +/-/./:/, ind. násobení, pyramidy, násob. obdélníky,sl. úlohy, obvod a obsah, různá matem. prostředí: pyramidy, pavučiny, děda Lesoň, aj.)

PS: výběr cvičení str. 12-17; Početníček 3.r.: str.: 39-41, Poč. 4.r.: str. 5-7; U: str. 17-23

ČJS
ČR – přehrady; rybníky a jezera; chráněné krajinné oblasti a národní parky ČR

ICT
– opakování znalostí o Wordu (záložka Domů) a o internetu (vyhledávání info)
– program Malování a jeho použití

TDÚ: 
– vypracovat 2. čtenářský list do 20.11.2017
– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE
14.11. – div. představení „Jak jsem se ztratil“, divadlo v Dlouhé, 120 Kč/dítě
15.11. – 24.11. – konzultační hodiny ve 4.C (od 8.11. bude v recepci zápis. list)
30.11. od 17h – věncování s rodiči a dětmi (výroba adventních věnců)
1.12. – fotografování jednotlivců
do 15.12. – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč)
23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny
7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

4.C TÝDENNÍ PLÁN 30.10. – 3.11.2017

ČESKÝ JAZYK

– slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená; stavba slova: kořen, předpona, příponová část; diktát z učiva 3. třídy

PS: str. 19-22, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 6-21

ČTENÍ A SLOH

– pravidelné ranní čtení a čtení v hodině s hodnocením

– čtení z deníků čtvrťáka (zápis za všední dny a za víkend)

– prezentace přečtených knih (termín prezentace dle rozpisu)

 

MATEMATIKA

– nové učivo: rovnice o jedné neznámé (propojení s dědou Lesoněm)

– matematická prostředí (indické násobení, pyramidy, násobilkové obdélníky)

– opakování učiva z 3. třídy (písemné +/-/./ do 1000,  dělení se zbytkem, aj.)

– desetiminutovka

PS: výběr cvičení str.12,15-17; Poč.3.r.: str.: 39-41, Poč.4.r.: str.5-7; U: str.15-16, 20-21

ČJS  – nejvýznamnější města ČR (kontrola PL)

– opakování pohoří, nížiny, řeky v ČR (práce s mapou, učebnicí, kontrola PL)

– státní svátky ČR

ICT

– internet: podle zadání vyhledání informací o Praze a doplnění do sešitu ICT

– opakování znalostí o Wordu (záložka Domů)

 

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL – vypracovat 2. čtenářský list do 20.11.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

14.11. – divadelní představení „Jak jsem se ztratil“, divadlo v Dlouhé, cena: 120 Kč/dítě

15.11. –  23.11. – konzultační hodiny ve 4.C (bude upřesněno)

30.11. – věncování ve  4.C s rodiči a dětmi (výroba adventních věnců)

1.12.   –  fotografování jednotlivců

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč)

23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP