FESTIVAL 2018

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
25. výročí založení školy jsme oslavili ve čtvrtek 14.6. 2018. Pozdravit a předat květiny paní ředitelce přišel pan starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka. A pak už jsme mohli prožít společně se všemi rodiči, žáky a dalšími hosty jeden obyčejný školní den. Celý článek

25. výročí založení školy

Vážení rodiče, příznivci naší školy,
srdečně všechny zveme na oslavu 25.výročí školy. Začínáme v 16 hodin slavnostním zahájením v atriu školy. Držte nám palce, ať nám počasí přeje! Případný déšť nás ale neodradí, takže přijďte vybaveni i na tuto variantu. Následně až do 19 hodin budou probíhat různé další doprovodné programy v celé budově školy – výstavy, prezentace, divadla, tvořivé a čtenářské dílny. Mysleli jsme i na drobné pohoštění. Přijďte si s námi užít jeden obyčejný školní den.
Srdečně zvou všichni žáci a zaměstnanci školy.

4.C  TÝDENNÍ PLÁN 4.6.-8.6. 2018 

ČESKÝ JAZYK

– věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice (podmět a přísudek); shoda přísudku s podmětem

– opakování: kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob), skloňování PJ, vzory PJ rodu m., ž. a stř., slovní druhy, VS a slova příbuzná

Výběr cvičení: PS: str. 57-69 PS PJ: str.33-37, U: str.84-106

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků a vlastní tvorby; prezentace ČL dle rozpisu (18,20,21);

– nové knihy ve školní knihovně

MATEMATIKA

– násobení 2-ciferným číslem (indické a písemné) – nové učivo

– opakování: rovnice o dvou neznámých, násobilkové obdélníky, součtové trojúhelníky, písemné +/-/./, porovnávání, zaokrouhlování do 1 000 000, šipkové grafy, desetinná čísla, atd.

– geometrie: úhly, rýsování rovnoběžek a trojúhelníku

– jednotky hmotnosti a objemu

Výběr cvičení:PS II:str.18-21,27-30,34-39 Poč.4.r.:str.29-33, 42-48;U:str.75,90-92, 94-96

ČJS/Historie: Mistr Jan Hus, Husité

 ČJS/ČR: Kraje ČR – prezentace kraje Vysočina a Olomouckého kraje; testík ze Středočeského a Jihočeského kraje

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJ/literatura do 13.6.2018: vypracovat 9. poslední čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

12.6. – značkování turistických tras (beseda ve třídě spojená s následnou dílnou v terénu)

14.6. od 16h – oslavy 25. výročí školy pro rodiče a veřejnost

15.6. od 9h – oslava 25. výročí školy pro žáky

18.6. – 22.6.  – Letní ŠVP Jizerské hory

25.6. od 9h – dokumentární film o přírodě ČR „Planeta Česko“, kino Světozor, 70 Kč/os.

Matematické putování

V celopražské soutěži družstev Matematické putování, kterou každoročně pořádá Pedagogická fakulta UK Praha, se žáci 4.-5. tříd naší školy umístilo na skvělém 3. místě. V našem družstvu soutěžili:  – Edgar David, Jonáš Chráska, Matěj Kopřiva, Lukáš Vik, Magdaléna Cincibuchová a Jan Ferkl. GRATULUJEME!

Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 28.5.-1.6.2018

Rozšíření slovní zásoby: Sports, Days of the week, TV programme – procvičování ústní i písemnou formou

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím „I like…/I don´t like..“

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby