Přihlašte se na Rodičovskou kavárnu 13.2.2018

Doporučené

Co je inkluze? Co znamená pro mé dítě, ať už má nebo nemá doporučení pro specifickou péči? Jak se projevuje u nás ve škole? Kdo jsou asistenti a co je jejich práce? Jak vidí tuto problematiku děti, učitelé a asistenti z naší školy?

Odpovědi na tyto i všechny další  otázky na téma Co je inkluze? budete mít při další rodičovské kavárně v úterý 13.2. 2018 v 17:00 hodin. Pozvání přijala Dr. Měchurová ze speciálního pedagogického centra Klíč, která bude hovořit  o tématice obecně. Se svými zkušenostmi se dále podělí pí učitelka Petra Rajtrová, vedoucí projektu  v jehož rámci natočili žáci naší školy dokument s názvem Mám asistenta, no a co?, který budete také moci zhlédnout, a někteří asistenti z naší školy. Pokud máte zájem o účast, vyplňte své jméno a příjmení a třídu Vašeho dítěte do přihlašovacího formuláře. Jako vždy bude pro Vás připravena káva. Těšíme se na setkání.

4.C TÝDENNÍ PLÁN 22.1. – 26.1.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování: sl.druhy, vyjm.slova a slova příbuzná, skupiny bě/bje, vě/vje, předpony a předložky, podst. jména (rod, číslo, pád)

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str. 29-40, PS 3.tř. 71-81, U: výběr cvičení ze str. 15-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka a čtení vlastních knih

– čtenářská dílna na téma: Komiks

– pravidelné čtení z knihy: České dějiny očima psa – opakování historie z ČJS

– TDÚ: do 22.1. donést 4.ČL, žánr dle vlastního výběru

MATEMATIKA

– krokování (pokyn čelem vzad) – nové učivo

– číselná řada 0-10 000

– dělení jednomístným číslem („s ocáskem“) včetně zkoušky a slovní úlohy (opakování)

– rovnice (opakování) a nové zvíře dědy Lesoně (kráva=10 bodů)

– geometrie: osová souměrnost, geodesky

– testík: dělení „s ocáskem“ včetně zkoušky

Výběr cvičení:PS str. 25-28;Poč.3.r. str.51, Poč.4.r.:str.9-15;19-21;U: str.26-27,36,40-41

ČJS: Přírodověda: Obratlovci – základní rozdělení

Dějiny ČR: opakování učiva ze 3. třídy, časová osa

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY: do 19.2.2018 vypracovat 5. čten.list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

26.1. – 2. kolo prez.voleb ve FZŠ, ukončení vyučování 4.tříd v 11h40

31.1. – pololetní vysvědčení (5. vyuč. hodina)

1.2. – výstava Od nitě ke košili (Dům U zlatého prstenu), 50 Kč/dítě

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 9.2. – jarní prázdniny Prahy 1-5

16.2. – beseda ve škole na téma: Šelmy (Lesy hl.m. Prahy, cena 50 Kč/dítě)

22.2. – recitační soutěž Pražské poetické setkání (školní kolo)

4.C TÝDENNÍ PLÁN 15.1. – 19.1.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování: slovní druhy, VS a slova příbuzná, podst. jména (rod, číslo, pád)

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str. 29-40, PS 3.tř. 67-81, PS VS-opakovaní, U: výběr cvičení ze str. 12-13, 29-31

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka (zápisy za dobu zimní švp) a čtení vlastních knih

– sloh na téma: Jak jsem prožil týden během zimní školy v přírodě

– pravidelné čtení z knihy: České dějiny očima psa – opakování historie z ČJS

– výběr nejlepšího 3. ČL

MATEMATIKA

– číselná řada 0-1 000 000 (nové učivo)

– dělení jednomístným číslem („s ocáskem“) a slovní úlohy

– násobení a dělení mimo obor malé násobilky

– geometrie: osová souměrnost, geodesky

– 10´- písemné sčítání, odčítání, násobení

Výběr cvičení: PS str. 24-26; Poč. 3.r. str.: 51, Poč. 4.r.: str.19-21; 22-23 U: str. 25-31,36

ČJS/Přírodověda:

Bezobratlí – prezentace 2. plakátu (viz TDÚ do 4.1.), dokončení zápisů k jednotlivým skupinám bezobratlých

Obratlovci – rozdělení, čím se živí; beseda na téma: Býložravci, Lesy hl.m. Phy

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJ/literatura do 21.1.2018 vypracovat 4. čtenářský list; žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

15.1. – uzavření klasifikace za 1. pololetí

19.1. – beseda ve škole na téma: Býložravci (Lesy hl.m. Prahy, cena 50 Kč/dítě)

31.1. – pololetní vysvědčení (5. vyuč.hodina)

1.2. – výstava Od nitě ke košili (Dům U zlatého prstenu)

2.2. – pololetní prázdniny

5.2.-9.2. – jarní prázdniny

Odvolání sportovních kroužků (8.-12.1.2018)

V týdnu od 8.1. do 12.1.2018 jsou odvolány sportovní kroužky – Sportovní hry(Po.), Florbal(Po.), Hodina pohybu navíc (Út.), Florbal (Čt.), Hodina pohybu navíc (Čt.). Důvodem je účast vedoucích kroužků na školních lyžařských kurzech.

4.C TÝDENNÍ PLÁN 3.1. – 5.1.208

ČESKÝ JAZYK

– opakování: sl.druhy, VS a slova příbuzná, předpony/předložky,podst.jm.(rod,číslo, pád)

– opakovací testík probraného učiva

Výběr cvičení: PS 4.tř.:str. 29-40, PS 3.tř. 67-81, PS VS, U:výběr cvičení ze str. 12-13, 29-31

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a čtení z deníků (zápis za všední dny a za víkend)

– výběr nejlepšího 3. ČL

MATEMATIKA

– dělení jednomístným číslem („s ocáskem“)

– násobení a dělení mimo obor malé násobilky

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi, šipkové grafy, Myslím si číslo…)

– geometrie: osová souměrnost, využití geodesek

– 10´- násobení/dělení/dělení se zbytkem

Výběr cvičení: PS str. 24-26; Poč. 3.r. str.: 51, Poč. 4.r.: str.19-21; U: str. 23-31,36

ČJS:

Přírodověda: Bezobratlí – prezentace plakátů (viz TDÚ do 4.1.)

– dokončení zápisů k jednotlivým skupinám bezobratlých

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 1.ČJS do 4.1.2018

Zadání: vypracovat dvě prezentace na téma BEZOBRATLÍ; vybrat si 1 zvíře ze dvou různých skupin, které byly prezentovány ve škole (Plži, Mlži, Pavoukovci, Kroužkovci, Hmyz-brouci, Hmyz-motýli, Hmyz-blanokřídlí) žijící v ČR. Kritéria: min. formát A4, název zvířete, do jaké skupiny patří, kde žije, čím se živí, jak se rozmnožuje, obrázek s popisem těla, zajímavost/otázka pro ostatní. Nacvičit si ústní prezentací.

2. ČJ-literatura do 21.1.2018

– vypracovat 4. čten. list; žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

15.1. – uzavření klasifikace za 1. pololetí

19.1. – beseda ve škole na téma: Býložravci (Lesy hl.m. Prahy, cena 50 Kč/dítě)

31.1. – pololetní vysvědčení (5. vyuč.hodina)

 

 

 

8.ročník florbalového turnaje 1.stupně

Doporučené

IMG_0765
Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Dne 21.12.2017 se jako tradičně sešlo 10 družstev,složených ze 130 žáků 1. stupně,aby se utkalo o celkové vítězství v tomto tradičním florbalovém turnaji.Organizační zajištění padlo na žáky 8.A a 9.C. Celý článek