Přihlašte se na Rodičovskou kavárnu 13.2.2018

Doporučené

Co je inkluze? Co znamená pro mé dítě, ať už má nebo nemá doporučení pro specifickou péči? Jak se projevuje u nás ve škole? Kdo jsou asistenti a co je jejich práce? Jak vidí tuto problematiku děti, učitelé a asistenti z naší školy?

Odpovědi na tyto i všechny další  otázky na téma Co je inkluze? budete mít při další rodičovské kavárně v úterý 13.2. 2018 v 17:00 hodin. Pozvání přijala Dr. Měchurová ze speciálního pedagogického centra Klíč, která bude hovořit  o tématice obecně. Se svými zkušenostmi se dále podělí pí učitelka Petra Rajtrová, vedoucí projektu  v jehož rámci natočili žáci naší školy dokument s názvem Mám asistenta, no a co?, který budete také moci zhlédnout, a někteří asistenti z naší školy. Pokud máte zájem o účast, vyplňte své jméno a příjmení a třídu Vašeho dítěte do přihlašovacího formuláře. Jako vždy bude pro Vás připravena káva. Těšíme se na setkání.

Odvolání sportovních kroužků (8.-12.1.2018)

V týdnu od 8.1. do 12.1.2018 jsou odvolány sportovní kroužky – Sportovní hry(Po.), Florbal(Po.), Hodina pohybu navíc (Út.), Florbal (Čt.), Hodina pohybu navíc (Čt.). Důvodem je účast vedoucích kroužků na školních lyžařských kurzech.

Provoz bufetu v týdnu 3.-5.1. 2018

Doporučené

Upozorňujeme všechny žáky, jejich rodiče a zaměstnance, že v prvním lednovém týdnu od 3. do 5.1.2018 nebude školní bufet v provozu.

4.C TÝDENNÍ PLÁN 11.12. – 15.12.2017

ČESKÝ JAZYK

– podstatná jména: pád a pádové otázky; opakování: rod a číslo

– opakování: předložky (bez, ob, v) a předpony (bez-,roz-,vz-,bě/bje,vě/vje,vy-,vý-)

– opakování učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, aj.)

Výběr cvičení:PS 4.tř.:str. 29-40,PS 3.tř. 67-81,PS VS,U:výběr cvičení ze str.12-13,29-31

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a čtení z deníků (zápis za všední dny a za víkend)

– prezentace přečtených knih (24)

– 3. čtenářský list donést do pátku 15.12.

MATEMATIKA

– násobení a dělení mimo obor malé násobilky

– geometrie: využití geodesek, šipkový zápis, obvod, obsah a „rámování“

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi, šipk.grafy, Myslím si číslo)

– průběžně opakování učiva 3. tř.

Výběr cvičení: PS str. 24-25; Poč. 3.r.: str.: 35-36,42, Poč. 4.r.: str.6, 19-21; U: str. 23-31

ČJS: ČR: dokončení 1. části a závěrečné shrnutí

Přírodověda – živá a neživá příroda (úvod)

ICT – Internet, Word (vyhledávání informací, zpracování do tabulky a vložení obrázku)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL

– vypracovat 3. čtenářský list do 15.12.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

14.12. – výstava v Galerii Rudolfinum

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3 200 Kč)
18.12. – bruslení (stadión Bronzová) od 9h30-10h30. S sebou do batohu: brusle a helma (obojí povinně), rukavice, vhodné oblečení. Vstup:10 Kč/dítě (bude uhrazeno z třídního fondu). Kdo nebude bruslit, bude po dobu bruslení v jiné 4. třídě.

do 20.12. – donést všechny dokumenty k zimní ŠVP (viz mail)

22.12. – vánoční posezení u stromečku ve 4.C (děti si podle vylosovaných dvojic věnují vzájemně dárky). Vánoční cukroví vítáno a čajík si udělámeJ.

23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

Školní identifikační karta i jako Lítačka

Vážení rodiče,
jak jste již byli informováni z jednání rady rodičů, bude naše škola první pilotní školou v ČR, kde budou žáci mít v rámci školní identifikační karty (slouží ke vstupu do školy, k odebírání obědů, jako karta městské knihovny a lze s ní platit i ve školním bufetu) zároveň i tzv. Lítačku na pražskou hromadnou dopravu.
Tento týden přinesou domů děti žádost o vystavení Lítačky. Pokud máte zájem o sloučení karet a vystavení nové integrované karty, vyplňte prosím část s údaji o žadateli, prohlášení a souhlas držitele a souhlas zákonného zástupce. Fotografie není třeba přikládat, načte se z našeho školního systému. Celý článek