Školní identifikační karta i jako Lítačka

Doporučené

Vážení rodiče,
jak jste již byli informováni z jednání rady rodičů, bude naše škola první pilotní školou v ČR, kde budou žáci mít v rámci školní identifikační karty (slouží ke vstupu do školy, k odebírání obědů, jako karta městské knihovny a lze s ní platit i ve školním bufetu) zároveň i tzv. Lítačku na pražskou hromadnou dopravu.
Tento týden přinesou domů děti žádost o vystavení Lítačky. Pokud máte zájem o sloučení karet a vystavení nové integrované karty, vyplňte prosím část s údaji o žadateli, prohlášení a souhlas držitele a souhlas zákonného zástupce. Fotografie není třeba přikládat, načte se z našeho školního systému.
Prosíme o navrácení zpět do školy do pátku 8.12. 2017.
Pokud zájem nemáte, sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky.
PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka školy

Odpovědi na doplňující dotazy:
1. Výměna karet bude bezplatná
2. Všechny funkce školní karty a Lítačky budou na 1 kartě najednou (proto integrovaná karta)
3. Pokud dítě ještě Lítačku nemá, zatrhnete na žádosti nahoře možnost: První karta
4. Pokud již dítě kartu Lítačku má, zatrhnete nahoře možnost: Výměna z jiného důvodu
5. Pokud dítě lítačku už má a má na ní peníze, zůstanou i na integrované kartě
6. Jak dlouho bude vlastní převod/integrace trvat, nevíme přesně, ale časová prodleva nebude
7. Převzetí karty – oddíl Způsob převzetí a platby nevyplňujte (děti dostanou karty ve škole)
8. Fotografie jdou použít jen ze školního systému (nepřikládejte jiné, ani my nebudeme zatím děti znovu fotit)
9.Při ztrátě karty se rodiče obrací na školu a poplatek za novou je pouze 50,- Kč

Výstava Tematický týden 2017

Fotogalerie – prohlédněte si jednotlivé panely
DSC07677Přijďte si prohlédnout novou výstavu ve vestibulu školy. Každá třída 1. stupně vymyslela a realizovala jeden pětiúhelník, ve kterém krátce shrnula, co zajímavého při Tematickém týdnu 5×5=25 dělala. Určitě je zajímavé, z kolika úhlů lze dané téma uchopit. Netradičně pojatá výstava určitě zaujme.

 

AJ 1.AC (Krš.)

týden od 23. 10.

Děti mají v žák. knížkách na straně 24! nalepeno hodnocení AJ za 1. lekci. Prosím prohlédněte si a podepište. Hodnocení nemají děti, které byly nemocné, dostanou příště.

Nové učivo: slovíčka: školní potřeby (a bag, a book, a pencil, a ruler, pen, a pencil case), písnička What’s in my bag.

Děti mají za úkol cvičit slovíčka dle s. 10 v pracovním sešitě a znovu si poslechnout písničku.

slovíčka   hra

1.C Tematický týden – Budulínek

Dnes jsme se ve škole zase nic neučili. Hráli jsme si na pohádku o Budulínkovi.

IMAG4422

Z osmi obrázků jsme indukovali, do jaké pohádky se dnes pohroužíme. Mezi osmi obrázky byl i matoucí prvek, který bylo potřeba vytěsnit.

 

IMAG4424

Hledali jsme na obrázcích předměty, které začínají na písmeno B, P, …

Každý si našel svých šest obrázků z příběhu.

 

IMAG4426

Každý obrázek musel být jiný. Procvičovali jsme krátkodobou paměť, zrakové rozlišování, soustředění a celkem i ohleduplnost k ostatním a dalším papírkům ležícím na zemi.

 

 

IMAG4427

Ze šesti různých obrázků jsme seřadili známý příběh o Budulínkovi. Hledali jsme posloupnost děje. Už víme, že děj zapisujeme zleva doprava, shora dolů.

 

 

IMAG4429

Ve dvojicích jsme konfrontovali svou verzi příběhu s názorem spolužáka a argumentovali o tom, která verze je správná.

 

IMAG4430

Z obrázků jsme vyvozovali emoce postav a vciťovali jsme se do situace Budulínka.

 

 

IMAG4431

Ověřenou posloupnost pohádky jsme si nalepili pečlivě na papír a založili do portfolia.

 

 

IMAG4432

Když jsme honili lišku po lese, příjemně jsme si zase uvolnili ruku, aby byla připravená na psaní.

 

 

IMAG4433

Seskupili jsme obrázky podle daného počtu, takže jsme si zase trochu upevnili mentální představu čísel.

Takže jsme se vůbec neučili. Nebo ano?

AJ 1.AC (Krš.)

týden od 9. 10.

  1. Opakovali jsme říkanku Who is this? a vše ostatní z 1. lekce.
  2. Nově jsme se učili písničku Happy House Song – možno si poslechnout na prokliku.Slovíčka: window, door, roof, floor, house – děti by jim měly rozumět a umět ke každému slovíčku udělat určité gesto (např. klepání při slovíčku door).
  3. Udělali jsme hodnocení za 1. lekci, děti dostanou okomentované hodnocení příště.
  4. V 1.A jsme cvičili pokyny: look, listen, open, close, stand up, sit down, jump.
  5. V 1.C jsme „četli“ knihu a poslouchali písničku Wheels on the bus.

Domácí úkol není.