Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 20.11.-24.11.2017

Procvičování slovní zásoby 2.lekce part A-C  ústní i písemnou formou

Tvary slovesa TO BE v přítomném čase

Převádění vět do záporu

Přivlastňovací zájmena

Tvoření vět přivlastňovácích

Aktivity na procvičení správného pořadí slov ve větách

 

 

 

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 20.-24.11., 2017

Dobrý den,

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.11. pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2.
 2. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) skloňování slovesa “to be” v kladné, záporné větě, v otázce a ve stažené formě. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) dny v týdnu.
 3. Procvičujeme si přivlastňovací zájmena a tvorbu “to be” a wh- otázek zábavným způsobem.
 4. Pracujeme s časopisem a povíme si o “Thanksgiving”.

Homework (due Wednesday, November 22 –středa 22.11.2017):

 1. Opakovat si ústně a písemně sloveso “to be”, tvorbu wh-otázky a dny v tydnu.
 2. Vypracovat a donést dobrovolný úkol.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 13.11.-17.11.2017

Minitest – slovní zásoba 2B

Prezentace projektů  „a Famous person“

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby – práce s projekty

Tvoření vět přivlastňovacích

Procvičování ústní i písemnou formou probranou slovní zásobu 2.lekce A-C

Upozornění pro rodiče:

Minulý týden jsem uzavřela čtvrtletní známky (viz. EŽK). Protože chci, aby jste viděli, z jakého průměru jsem vycházela, nebudu v tomto týdnu do EŽK zapisovat nové známky.

 

 

 

 

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 13.-17.11., 2017 (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 13.-17.11. (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku) pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 Procvičujeme si ústně a písemně sloveso “být”, přivlastňujeme osobám běžné předměty a ústně při rozhovorech popisujeme na obrázku a představujeme druhou osobu. Opakujeme si ústně, písemně i mini-testem slovíčka k tématu “family/ členové rodiny a dny v týdnu. Ústně zkoušíme skloňování slovesa “to be” v jednotném a množném čísle. Věnujeme se tvorbě wh- vs. “to be” otázek a telefonujeme do rozhlasu –vysílání “Písnička pro Tebe”. :)
 2. Čteme a povídáme si o rozhovoru s mladým australským hercem Levi Millerem.
 3. Povíme si o dobrovolném úkolu k vypracování na známky.
 4. Zapíšeme si do žákovské knížky průběžné čtvrtletní hodnocení.

Homework (due Wednesday, November 15 –středa 15.11.2017):

 1. Napsat si slovíčka k Unitu 2 (2A Where are you from?, Countries and cities, 2B My family, Family, Possessive adjectives).
 2. Opakovat si Unit 2 –slovíčka (2B family, členové rodiny) ústně a písemně, dny v týdnu anglicky, přivlastňovací zájmena ve všech osobách a přivlastňovací pád (viz Class Book str.16-19 a zápisy z hodin v A4 sešitu).
 3. Opakovat si skloňování slovesa “to be” také písničkou :) Song 1 „to be“  nebo Song 2 „to be“

Přeji všem příjemný podzimní den.

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 6.11.-10.11.2017

Unit 2 – Part A – opakování

Země a jejich hlavní města

Sloveso být – affirmative and negative ( v kladném i záporném tvaru)

Tvoření vět s použitím slovesa BÝT – short and long forms

Práce v activity book – procvičování probrané slovní zásoby

Minitest – slovíčka Unit 2 – Part A

Úvod do Unit 2 – Part B – My Family

Possesive adjectives (viz. uč.str.18 a školní sešit)

Tvoření vět – přivlastňování

Domácí úkol – Na papír A4 nalepit obrázek známé osobnosti (ze světa sportu, kultury, vědy…) a napsat základní údaje – jméno, věk, profese, bydliště – město a stát – 5.D přinese v  pondělí 13.11, 5.C,5.A středa 15.11, 5.B čtvrtek 16.17

 

 

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 6.-10.11.,2017

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) a A4 sešity-5.A.,5.C.:  Od dětí z 5.A. a 5.C. mám Activity Books a A4 sešity nyní u sebe.

Poznámka pro rodiče: Čtvrtletní hodnocení –Průběžné hodnocení za 1.čtvrtletí uzavřeme během tohoto týdne.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 6.-10.11. pracujeme na následujícím:

Pokračujeme v Unitu 2 Opakujeme si názvy zemí a národností ústně a písemně. Procvičujeme si ústně a písemně sloveso “být”, popis a představení druhé osoby a slovní zásobu (členové rodiny). K tomu se učíme přivlastňovací zájmena ve všech osobách a připomeneme si přivlastňovací pád.

Homework (due Wednesday, November 8 –středa 8.11.2017):

 1. Opakovat si vše z Unitu 1 (viz Class Book -učebnice).
 2. Opakovat si Unit 2 –názvy zemí a měst ústně a písemně, představení druhé osoby, sloveso “to be” (viz Class Book str.16-17).

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová