Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 21.5.-25.5.2018

Příprava vystoupení na oslavu výročí školy

Unit 5 – opakování probrané slovní zásoby part A,part B

Úvod do Unit 5 – Part C – „Her town“

Rozšíření slovní zásoby „Places in the City“

Poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím „There is.., There are…“

Prepositons of place

Příprava na projekt „My house“ – více info viz.školní sešit

Práce v Activity book.

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 21.-25.5., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 21.-25.5.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 5: Procvičujeme si konverzaci vztahující k významným budovám, obchodům a místům ve městě a jejich umístění ve městě. Učíme se používat sloveso “can”/”can’t” ve větách a otázkách a hrou s kostkama.
  2. Dokončíme ústní zkoušení –popis domu s použitím místních předložek.
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Homework (due Wednesday, May 23 –středa 23.5.2018):

5.A., 5.C., 5.D. –Napsat si slovíčka do slovníčku k Unitu 5 (část 5C).

5.C. -Navíc si vypracovat v pracovaním sešitě str.43/cv.6,7.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 14.5.-18.5.2018

Příprava představení na oslavu výročí školy

Práce v Activity book – poslechová cvičení

Úvod do Unit 5 – part B – Our House

Nová slovní zásoba – Parts of the house, furniture

Tvoření vět s použitím „There is/There are“ a předložek místa

Příprava na projekt „My dream house“

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 14.-18.5., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 14.-18.5.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 5 –Procvičujeme si popis obrázku s vazbou “There is” and “There are” různou formou. Popisujeme nábytek, části domu, místa a budovy ve městě –ústně, písemně, hrou a kresbou.
  2. Ústní zkoušení –popis domu s použitím místních předložek.
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Homework (due Wednesday, May 16 –středa 16.5.2018)Napsat si slovíčka do slovníčku k Unitu 5 (část 5B včetně “place” a “furniture”). Děti z 5.D. si navíc k tomu napíšou slovíčka 5A, včetně “prepositions”. Děti najdou slovíčka v pracovním sešitě na stránce 77.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová