Školní identifikační karta i jako Lítačka

Doporučené

Vážení rodiče,
jak jste již byli informováni z jednání rady rodičů, bude naše škola první pilotní školou v ČR, kde budou žáci mít v rámci školní identifikační karty (slouží ke vstupu do školy, k odebírání obědů, jako karta městské knihovny a lze s ní platit i ve školním bufetu) zároveň i tzv. Lítačku na pražskou hromadnou dopravu.
Tento týden přinesou domů děti žádost o vystavení Lítačky. Pokud máte zájem o sloučení karet a vystavení nové integrované karty, vyplňte prosím část s údaji o žadateli, prohlášení a souhlas držitele a souhlas zákonného zástupce. Fotografie není třeba přikládat, načte se z našeho školního systému.
Prosíme o navrácení zpět do školy do pátku 8.12. 2017.
Pokud zájem nemáte, sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli prostřednictvím žákovské knížky.
PaedDr. Blanka Janovská, ředitelka školy

Odpovědi na doplňující dotazy:
1. Výměna karet bude bezplatná
2. Všechny funkce školní karty a Lítačky budou na 1 kartě najednou (proto integrovaná karta)
3. Pokud dítě ještě Lítačku nemá, zatrhnete na žádosti nahoře možnost: První karta
4. Pokud již dítě kartu Lítačku má, zatrhnete nahoře možnost: Výměna z jiného důvodu
5. Pokud dítě lítačku už má a má na ní peníze, zůstanou i na integrované kartě
6. Jak dlouho bude vlastní převod/integrace trvat, nevíme přesně, ale časová prodleva nebude
7. Převzetí karty – oddíl Způsob převzetí a platby nevyplňujte (děti dostanou karty ve škole)
8. Fotografie jdou použít jen ze školního systému (nepřikládejte jiné, ani my nebudeme zatím děti znovu fotit)
9.Při ztrátě karty se rodiče obrací na školu a poplatek za novou je pouze 50,- Kč

Mikuláš 2017

Doporučené

DSC07756
Fotogalerie – prohlédněte si fotoreportáž z akce
Jako každoročně i tento rok se 5.12. ve škole ozývalo zvonění zvonečků a chřestění řetězy. Školou procházelo šest skupin Mikulášů z řád žáků 9. ročníku, kteří rozdávali čokoládové figurky všem dětem a kreslili černá a bílá znamení na tváře mladších spolužáků. Všem deváťákům děkujeme za skvěle připravenou akci a hezký přístup k mladším dětem.

Konzultační hodiny 2.stupeň

V úterý 14.11. 2017 proběhne pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2017/18. Přehled čtvrtletní klasifikace – čtvrtletní známku a poznámku pro rodiče – najdete v elektronické žákovské knížce a zároveň ji žáci budou mít vlepenou v běžné žákovské knížce (prosíme o podpis). V poznámce najdete případnou žádost o konzultaci s příslušným učitelem.

KH 2.stupně se budou konat v úterý 21.11. a 28.11. 2017. Prosíme, dojednejte si konzultaci rodič-žák-učitel s vyučujícím emailem. Přehled konzultačních hodin a kontakty na učitele najdete v tabulce KH, která bude zveřejněna v úterý 14.11. na webu školy a třídní učitel Vám ji pošle také mailem. Přednost pro konzultace mají rodiče a žáci pozvaní, ale konzultace si samozřejmě mohou dojednat i ostatní rodiče a žáci.

Rozpis KH 1. čtvrtletí – vyučující 2 stupně

Výstava Tematický týden 2017

Fotogalerie – prohlédněte si jednotlivé panely
DSC07677Přijďte si prohlédnout novou výstavu ve vestibulu školy. Každá třída 1. stupně vymyslela a realizovala jeden pětiúhelník, ve kterém krátce shrnula, co zajímavého při Tematickém týdnu 5×5=25 dělala. Určitě je zajímavé, z kolika úhlů lze dané téma uchopit. Netradičně pojatá výstava určitě zaujme.

 

Zájezd Švýcarsko – schůzka rodičů 14.11. 2017

Schůzka rodičů – zájemců o zájezd do Švýcarska ve dnech 24. – 29. května 2018 se uskuteční dne 14. listopadu 2018 v 18 hodin v divadelním sále školy. Přítomni budou pedagogové, kteří děti budou doprovázet, a paní Formánková z cestovní kanceláře Slunečnice, se kterou jsme již několikrát byli ve Francii. Hodina schůzky byla přizpůsobena možnosti Vaší návštěvy Rodičovské kavárny, která proběhne ve škole od 17 hodin, takže volně navážeme. Na schůzce budeme zároveň vybírat  zálohu ve výši 2000,- Kč.

Další informace o zájezdu do Švýcarska najdete zde

Nový kroužek – Francouzština 6.-9. ročník

Kroužek francouzštiny pro žáky 6.-9. tříd

pátek od 13h30 do 15h00 bude probíhat kroužek francouzštiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Cena kroužku je 1000 Kč za pololetí. Maximální počet žáků : 8 až 10.
Učebna 7.B
Koncepce hodin nenavazuje na probíhající školní výuku.
Cílem je, aby se děti rychle a snadno rozmluvily Celý článek