Týdenní plán 5.D na 17. – 21.9.

ČJ – opakování učiva z nižších ročníků -pravopis po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, stavba slova, vzory pod.jm.; DDÚ – 1.ČTL – do 27.9.

M – procvičování násobilky, násobení jednocif. a dvojcif.č., písemné sč., využití komutativnosti a asociativnosti při počítání; slovní úlohy; pojmy přímka, polopřímka, úsečka, měření, kruh, kružnice, orientace ve čtvercové síti

ČJS – nížiny a hlavní řeky Evropy, skupinová práce na zadaném evropském státě

Zakončení školního roku 2017/2018

Doporučené

Školní rok 2017/2018 jsme ukončili předáním vysvědčení a tradičním rozloučením s deváťáky. Přejeme jim šťastné vykročení do nového života. Se všemi ostatními se těšíme na viděnou po prázdninách!

Šerpování žáků 9. ročníku 27.6. 2018

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotky z akce

Tak jako každoročně i letos jsme se v posledním týdnu školy rozloučili s žáky 9. ročníku tradičním šerpováním, při kterém doprovázejí své starší kamarády zástupci dětí z 1. stupně. Celý článek

Chlupíkovo divadelní léto 2018

Doporučené

Fotogalerie – fotografie z akce
Již po jedenácté jsme školní rok zakončili týdenní nesoutěžní divadelní přehlídkou Chlupíkovo divadelní léto. Viděli jsme celkem 21 představení a dále Celý článek