TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 3.12.-7.12.2018

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména odvozená příponou -ský

– prezentace TDÚ: Jídlo, které umím připravit/uvařit

– opakování učiva: zdvojení souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.20-21, PS BD modrý: str.12-14, 19-21; U: str. 34-37

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

– prezentace čten.listu dle rozpisu (2,3)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

TDÚ do 3.12.: Jídlo, které umím připravit/uvařit (popis prac. postupu do ČJ školní)

TDÚ do 17.12.: vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– síť kvádru ve čtvercové síti a model 3D; práce se stovkovou tabulkou

– nové: dělení 2-ciferným číslem (úvod)

– geometrie: konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost (praxe)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.12,14-17 U: str.16-17, 20-25 Poč.5.tř.: str.2-14

ČJS

– HISTORIE: První Habsburkové, renesance, Rudolf II.-dokončení, souhrnný testík

– EVROPA: moře a zálivy, pohoří a nížiny

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

VV projekt v 5.C: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku):

Kresba tužkou a pastelkami – abstraktní obrazce

ICT

PowerPoint: důležitá pravidla prezentace

Představení prezentací o E.Kolbenovi (text, animace, přechody) – hodnocení                                                                                                    

PLÁNOVANÉ AKCE

14.12. Preventivní program: Kyberprostor a nebezpečí na síti

18.12.  Návštěva Evropského domu (ČJS: Evropa)

20.12.  Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C

22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

5.C týdenní plán 24.9. – 27.9.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (koncovky a pády PJ, slovesné ktg, shoda přísudku s podmětem, stavba souvětí, aj.), diktát/10´ z učiva 4. třídy

– nové: řeč přímá a nepřímá

PS 4.tř.: str.65-73, PS BD modrý: str. 4-8; U: str. 6-13

ČTENÍ A SLOH

– podvojný deník ke školní knize;pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková), prezentace zápisků z výletu do Kutné Hory; čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (písemné +/-/./, násobení 2-cif.číslem, dělení s ocáskem, slovní úlohy, různá matem. prostředí, aj.); 10´z učiva 4.třídy

ČJS

– přírodověda: rostlina a její části v návaznosti na prázdninový herbář

– historie: opakování učiva ze 4. třídy (PL, portfolio, hry)

– ČR: prezentace Moravskoslezského kraje (6,19) a zpracování zázn.listu, opakování info o ČR

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

Kdo jsem já (tužka, voskovky, anilinové barvy)

ICT: WORD, internet – dokončení článku o Kutné Hoře podle zadaných kritérií

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

28.9.   Státní svátek (sv. Václav)

2.10.   Orientační běh pro páťáky (beseda ve škole)
5.10.   Ovečky na Vidouli (děti mohou přinést suché pečivo, cena: 50 Kč/os.)

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5. ročník ve spolupráci s oddílem orientačního běhu; cena: 10 Kč/os.
22.-26.10. Tematický týden
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

Anglické odpoledne – Halloween Afternoon Party!!!

Důležité upozornění!!!!!!!!!!!!!!!

V úterý 1.11.2016 od 16.00 do 18.00 hodin se bude v naší škole konat pro děti 3.-5.tříd zábavné odpoledne plné her, písniček, soutěží – to vše v Anglickém jazyce. Akce bude zakončena občerstvením a diskotékou ve vestibulu školy.
(na závěrečnou „hostinu“ je možné přinést drobné občerstvení – sladkosti, slanosti – Ale není to podmínkou, občerstvení bude pro děti nachystáno.)

Celý článek

Nevyzvednutá vysvědčení

Pokud Vaše dítě chybělo v den vydávání vysvědčení,můžete si vysvědčení vyzvednout:

1. Čtvrtek 7.7., Pon 11.7., Út 12.7. a Stř 13.7. 10-12:00 hodin
2. V týdnu od 29.8. 2016
3. 1.9. 2016

Všem žákům, rodičům a přátelům školy přejeme krásné a bezpečné prázdniny!

Zájezd Španělsko a Francie 18.-24.9. 2016

Vážení přátelé,

I když nám nevyšel zájezd do Španělska a Francie na závěr roku, máme stále možnost uskutečnit tento výlet do jižních krajů, spojený s koupáním a poznáváním v termínu od 18. – 24. 9. 2016 za stejnou cenu. Je však nutné do konce školního roku uhradit zálohu ve výši 3000,- Vladce Strculové Procházkové /5.A/. Neváhejte, bude to určitě stát za to. S CK Slunečnice jsme byli již několikrát. Znalost francouzštiny není nutná.

2016 Křižovatka ZŠ O Chlupa Praha – podrobné informace