Týdenní plán 5.D na 17. – 21.9.

ČJ – opakování učiva z nižších ročníků -pravopis po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, stavba slova, vzory pod.jm.; DDÚ – 1.ČTL – do 27.9.

M – procvičování násobilky, násobení jednocif. a dvojcif.č., písemné sč., využití komutativnosti a asociativnosti při počítání; slovní úlohy; pojmy přímka, polopřímka, úsečka, měření, kruh, kružnice, orientace ve čtvercové síti

ČJS – nížiny a hlavní řeky Evropy, skupinová práce na zadaném evropském státě

Nevyzvednutá vysvědčení

Pokud Vaše dítě chybělo v den vydávání vysvědčení,můžete si vysvědčení vyzvednout:

1. Čtvrtek 7.7., Pon 11.7., Út 12.7. a Stř 13.7. 10-12:00 hodin
2. V týdnu od 29.8. 2016
3. 1.9. 2016

Všem žákům, rodičům a přátelům školy přejeme krásné a bezpečné prázdniny!

Zájezd Španělsko a Francie 18.-24.9. 2016

Vážení přátelé,

I když nám nevyšel zájezd do Španělska a Francie na závěr roku, máme stále možnost uskutečnit tento výlet do jižních krajů, spojený s koupáním a poznáváním v termínu od 18. – 24. 9. 2016 za stejnou cenu. Je však nutné do konce školního roku uhradit zálohu ve výši 3000,- Vladce Strculové Procházkové /5.A/. Neváhejte, bude to určitě stát za to. S CK Slunečnice jsme byli již několikrát. Znalost francouzštiny není nutná.

2016 Křižovatka ZŠ O Chlupa Praha – podrobné informace

RUN and HELP

16.6. večer se na školním hřišti konala charitativní akce RUN and HELP. Děti a rodiče běhali pro Konto bariéry.
Přišlo asi 125 běžců, dohromady jsme naběhali přes 222 km a vybrali 15 533 Kč, které pomůžou dvanáctileté Verunce ze severní Moravy, která se zranila při lyžování.
Děkuji parlamentu 2.stupně, pomocníkům z řad dětí i učitelů, sportovcům, kteří rozbíhali jednotlivé „závody“ i kolegyním, které upekly občerstvení a hlavně všem, kteří přišli, běhali a přispěli.
Díky moc, byla to super akce.
Za organizátory: Petra Rajtrová
Nezapomeňte vyplnit anketu!

Školní knihovna – důležité upozornění!

Důležité upozornění pro rodiče a děti!!!

Tento týden musí děti vrátit všechny půjčené knihy do školní knihovny. Nejlépe do 16.6.2016 (Čtvrtek)