Angličtina 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Minulé úterý jsme napsali závěrečný test za lekci 3, dnes jsme si ho ještě společně prošli a opravili chyby.
Pokračujeme v lekci 4 – What´s the time? Všichni mají mít napsaná slovíčka 4A ve školním sešitě – ve středu a ve čtvrtek bude malý test ze slovíček 4A a z určování hodin.
Dnes děti dostaly týdenní domácí úkol, zítra a ve čtvrtek bude kontrola portfolií – stále nacházím týdenní úkoly jinde, než v deskách! Testy za jednotlivé lekce musí také být v portfoliu.
V lekci 4 se budeme učit popisovat každodenní aktivity – především v 1 a ve 3. osobě jednotného čísla – I get up at 6 o´clock. / My mum gets up at half past five. When do you go to school? When does your dad go to work? apod.
Hezký týden MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Ve čtvrtek a v pátek jsme ve všech třídách začali pracovat na projektu MY SCHOOL. Děti ho připravují převážně ve škole, vymezili jsme si na něj dvě celé vyučovací hodiny a třetí ho děti budou prezentovat. Někteří si projekt vzali domů, aby měli více času – po ukončení úterní vyučovací hodiny (24.1.) musí být projekt hotový. Někteří pracují na projektu sami, jiní ve dvojicích nebo ve trojicích.
Máme procvičenou gramatiku z lekce 3 – sloveso have got, slovní zásoba třetí lekce – (v pracovním sešitě vzadu ve slovníčku). Po odprezentování projektů věnujeme ještě jednu hodinu přípravě na závěrečný test lekce 3 (písemná příprava bude ve školním sešitě jako vždy), který si napíšeme v úterý 31.1. nebo ve středu 1.2. – ještě si termín s dětmi upřesníme.
V úterý 24.1. je termín na odevzdání týdenního úkolu, další hned bude následovat – termín odevzdání 31.1. (bude také zaměřen na opakování k testu z Unit 3).
Srdečně zdravím MKloudová

Anglický jazyk 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Celý týden procvičujeme sloveso have got ve všech osobách, v otázce a v záporu. Psali jsme krátký test. Začali jsme se učit názvy předmětů ve škole (učebnice str. 34) a říkat svůj rozvrh (např. On Monday I have got Maths, Czech, English and History. I have got Maths from 9 to 9:45. apod.)
Slovní zásoba Unit 3 – děti mají mít zapsanou ve velkém sešitě – dělali jsme si výběr slovíček, která mají být napsaná. testík na slovíčka – úterý 17.1.
V úterý 17.1.je termín odevzdání týdenního úkolu. někteří zapomnětlivci neodevzdali ještě týdenní úkol za tento týden – mají zapsáno v žákovské – přinesou v úterý oba najednou!
V neděli se uzavírají známky za 1. pololetí. Všechny známky, které děti dostanou od úterý 17.1., jsou již na 2. pololetí.
Klidný víkend MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B, 5.D – Kloudová

Do pololetí se budeme věnovat časování slovesa have got (mít) – budeme tvořit věty kladné, záporné, otázky a krátké odpovědi. Začali jsme (popř. v nejbližší hodině začneme) lekci 3 – tento týden si zapíšeme novou slovní zásobu a nalepíme si přehlednou tabulku časování slovesa have got. Budeme sloveso have got procvičovat společně se slovesem to be (být), kterému jsme se věnovali v minulé lekci. Je zapotřebí, aby děti pečlivě vyplňovaly týdenní úkoly, které jsou zaměřené na procvičování. Všechny úkoly by měly být v portfoliu spolu se dvěma shrnujícími testy za lekci 1 a 2. Časování obou sloves (to be, to have got), tvoření otázek a odpovědí, záporných vět, zájmena přivlastňovací (my, your, his, her….), vztažná (who, where, what ….) – to vše budeme teď dohromady procvičovat.
Týdenní úkol dostala dnes třída 5.B. – termín odevzdání 20.12.
Třída 5.A a 5.D dostane tento úkol v nejbližší hodině (dnes se hodina nekonala z důvodu akce třídy).
Přeji alespoň trochu vánoční nálady v předvánočním shonu:-) MKloudová

Nevyzvednutá vysvědčení

Pokud Vaše dítě chybělo v den vydávání vysvědčení,můžete si vysvědčení vyzvednout:

1. Čtvrtek 7.7., Pon 11.7., Út 12.7. a Stř 13.7. 10-12:00 hodin
2. V týdnu od 29.8. 2016
3. 1.9. 2016

Všem žákům, rodičům a přátelům školy přejeme krásné a bezpečné prázdniny!

Zájezd Španělsko a Francie 18.-24.9. 2016

Vážení přátelé,

I když nám nevyšel zájezd do Španělska a Francie na závěr roku, máme stále možnost uskutečnit tento výlet do jižních krajů, spojený s koupáním a poznáváním v termínu od 18. – 24. 9. 2016 za stejnou cenu. Je však nutné do konce školního roku uhradit zálohu ve výši 3000,- Vladce Strculové Procházkové /5.A/. Neváhejte, bude to určitě stát za to. S CK Slunečnice jsme byli již několikrát. Znalost francouzštiny není nutná.

2016 Křižovatka ZŠ O Chlupa Praha – podrobné informace