Angličtina 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Minulé úterý jsme napsali závěrečný test za lekci 3, dnes jsme si ho ještě společně prošli a opravili chyby.
Pokračujeme v lekci 4 – What´s the time? Všichni mají mít napsaná slovíčka 4A ve školním sešitě – ve středu a ve čtvrtek bude malý test ze slovíček 4A a z určování hodin.
Dnes děti dostaly týdenní domácí úkol, zítra a ve čtvrtek bude kontrola portfolií – stále nacházím týdenní úkoly jinde, než v deskách! Testy za jednotlivé lekce musí také být v portfoliu.
V lekci 4 se budeme učit popisovat každodenní aktivity – především v 1 a ve 3. osobě jednotného čísla – I get up at 6 o´clock. / My mum gets up at half past five. When do you go to school? When does your dad go to work? apod.
Hezký týden MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Ve čtvrtek a v pátek jsme ve všech třídách začali pracovat na projektu MY SCHOOL. Děti ho připravují převážně ve škole, vymezili jsme si na něj dvě celé vyučovací hodiny a třetí ho děti budou prezentovat. Někteří si projekt vzali domů, aby měli více času – po ukončení úterní vyučovací hodiny (24.1.) musí být projekt hotový. Někteří pracují na projektu sami, jiní ve dvojicích nebo ve trojicích.
Máme procvičenou gramatiku z lekce 3 – sloveso have got, slovní zásoba třetí lekce – (v pracovním sešitě vzadu ve slovníčku). Po odprezentování projektů věnujeme ještě jednu hodinu přípravě na závěrečný test lekce 3 (písemná příprava bude ve školním sešitě jako vždy), který si napíšeme v úterý 31.1. nebo ve středu 1.2. – ještě si termín s dětmi upřesníme.
V úterý 24.1. je termín na odevzdání týdenního úkolu, další hned bude následovat – termín odevzdání 31.1. (bude také zaměřen na opakování k testu z Unit 3).
Srdečně zdravím MKloudová

Anglický jazyk 5.A, 5.B a 5.D – Kloudová

Celý týden procvičujeme sloveso have got ve všech osobách, v otázce a v záporu. Psali jsme krátký test. Začali jsme se učit názvy předmětů ve škole (učebnice str. 34) a říkat svůj rozvrh (např. On Monday I have got Maths, Czech, English and History. I have got Maths from 9 to 9:45. apod.)
Slovní zásoba Unit 3 – děti mají mít zapsanou ve velkém sešitě – dělali jsme si výběr slovíček, která mají být napsaná. testík na slovíčka – úterý 17.1.
V úterý 17.1.je termín odevzdání týdenního úkolu. někteří zapomnětlivci neodevzdali ještě týdenní úkol za tento týden – mají zapsáno v žákovské – přinesou v úterý oba najednou!
V neděli se uzavírají známky za 1. pololetí. Všechny známky, které děti dostanou od úterý 17.1., jsou již na 2. pololetí.
Klidný víkend MKloudová

Angličtina 5.A, 5.B, 5.D – Kloudová

Do pololetí se budeme věnovat časování slovesa have got (mít) – budeme tvořit věty kladné, záporné, otázky a krátké odpovědi. Začali jsme (popř. v nejbližší hodině začneme) lekci 3 – tento týden si zapíšeme novou slovní zásobu a nalepíme si přehlednou tabulku časování slovesa have got. Budeme sloveso have got procvičovat společně se slovesem to be (být), kterému jsme se věnovali v minulé lekci. Je zapotřebí, aby děti pečlivě vyplňovaly týdenní úkoly, které jsou zaměřené na procvičování. Všechny úkoly by měly být v portfoliu spolu se dvěma shrnujícími testy za lekci 1 a 2. Časování obou sloves (to be, to have got), tvoření otázek a odpovědí, záporných vět, zájmena přivlastňovací (my, your, his, her….), vztažná (who, where, what ….) – to vše budeme teď dohromady procvičovat.
Týdenní úkol dostala dnes třída 5.B. – termín odevzdání 20.12.
Třída 5.A a 5.D dostane tento úkol v nejbližší hodině (dnes se hodina nekonala z důvodu akce třídy).
Přeji alespoň trochu vánoční nálady v předvánočním shonu:-) MKloudová

AJ 5.A., 5.B., 5.D (Běh) – od pondělka 27.6.2016

V týdnu od 27.6. pokud nebude změna v rozvrhu, tak se s dětma (obě skupiny dětí) podíváme na film v 5.B. ve středu a popřejeme si hezké prázdniny. Děti v 5.A. a 5.D. mají jiný program s třídní učitelkou.

O prázdninách doporučuji dětem, aby si:

  • Opakovaly slovíčka a procvičovaly komunikační fráze, které jsme se naučili (viz pracovní sešit/ activity book, sešit na zápisy z hodin, slovníček, portfolium).
  • Dodělaly všechna nevypracovaná cvičení a opravily si chyby v pracovním sešitě/ activity book.
  • Mluvily anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

27.6 – 30.6.

27. 6. – ráno příprava výstavy,
od 10 hodin děti prezentují poznatky, které se naučili při svých Power-Pointových prezentacích

D. Ú. PŘIPRAVIT SI POMOCNÝ TEXT K TÉTO VÝSTAVĚ
ZNOVU PŘINÉST SVÉ LEDNIČKOVÉ HODNOCENÍ
VYBÍRÁNÍ KLÍČKŮ OD SKŘÍŇKY

28. 6. Návštěva na 2. stupni- Cesta do budoucnosti
Dopolední divadlo pro děti ve škole
Deskové (stolní) hry
Odnášení pomůcek ze třídy

29. 6. hry v angličtině, dokončení odnášení pomůcek ze třídy
Konec výuky v 12:35

SBĚR STARÉHO PAPÍRU VE ŠKOLE

30. 6. rozdání vysvědčení, konec v 8: 45

Vážení rodiče,
děkuji Vám za Vaši spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem mnoho úspěchů nejen v budoucím studiu ale v celém životě.