5.A,B,C – 23.5. – 27.5. – angličtina Mar

Vážení rodiče,

v tomto týdnu se s dětmi uvidím po 2 týdnech, minulý týden jsem byla na škole v přírodě s mojí třídou a před tím nemocná. V pondělí a v úterý zjistím, kam pokročili a v příští zprávě již najdete, jak domácí úkol, tak zprávu o učivu, pěkný týden všem.

ALE

Ve středu napíšeme slovíčka z lekce 6/A,B,C,D

Milena Mariašová

23. 5. – 27. 5.

¬Opravné čtvrtletní písemné práce bohužel ve většině případů žádné zlepšení nepřineslo. Tento týden se žádné akce mimo školu nechystají.
Tento týden dokončíme písemné opakování zájmen/str. 107/, také dokončujeme učivo o číslovkách/uč. str. 115, P. S. str. 54/ a začínáme se seznamovat se skladbou. / uč. Str. 121- 130/ P. S. str. 62/. Budeme pokračovat v určování slovních druhů v P. S./ str. 9/.
Ve středu začneme s prezentacemi četby knihy o dětském hrdinovi. Zápis provedou do čtenářského listu.
Pokračujeme v učivu o desetinných číslech – zaokrouhlování, sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel/ uč. str. 28 -43/ a začneme desetinná čísla dělit. / uč. str. 44 – 47/. V geometrii budeme opakovat učivo o obsahu a jednotky obsahu- plochy. D. ú. v P. S.
V dějepisu probíráme ČSR svobodná, Poválečný vývoj, Nástup komunistické vlády/ uč. str. 44 – 46/, Válečná a poválečná léta /uč. str. 43 – 44/a opravíme si písemku a napíšeme již připravené opakování o ČSR a 2. sv. válce.
V zeměpisném učivu dokončíme práci v pracovním sešitu Hra o Evropu a budeme věnovat přírodovědě. Již jsme začali s prezentacemi o vesmíru.
V hudební výchově prověřím znalost not, poslechneme si další referát a zopakujeme si písničky ze školy v přírodě. Velká pochvala Anežce za hudební doprovod na kytaru.
Na pracovní a výtvarné výchově budeme i nadále tvořit vesmírné lidské výtvory- skupina se domluví na společném velkém výrobku. Děti dostaly za úkol přinést si obrázky a materiál na výrobky/ krabičky, lepidla, alobaly, trubky, apod./ a dokončíme plakát k vesmíru, kam připíší pár základních informací o nakresleném tělesu, objektu.

AJ 5.A., 5.B., 5.D (Běh) – od pondělka 9.5.2016

Dobrý den, milí rodiče,

V týdnu od 9.5.2016 jsem ještě nemocná, takže dojde k suplování či spojování tříd. Po návratu si vysbíráme Test č.4 a sešity kde by děti měly mít napsány opravy z Testu č.4. Po návratu také sdělím dětem termíny kdy budou probíhat prezentace projektů “What do I do for fun?” a kdy dokončíme ústní zkoušení na určování času. Bylo by dobré kdyby děti vypracovaly cvičení v pracovním sešitě ke kapitole 5 až po stránku 49, napsaly si do svého slovníčku všechna slovíčka z kapitoly 5 (5A,B,C,D, Culture,… –viz pracovní sešit str.76-77) a opakovaly si slovíčka ze všech kapitol ústně a písemně.

5.A. –vypracování a odevzdání projektů “Interview with a star” stále trvá. Ten kdo ještě neodevzdal, tak neprodleně odevzdá k hodnocení po mém návratu.

Přeji vám všem příjemný den.

AJ 5.A., 5.B., 5.D (Běh) – od pondělka 2.5.2016

V týdnu od 2.5. pracujeme na následujícím:

  1. Opakujeme si učivo z minulého týdne -děti by již měly umět všechny časové a místní předložky a k tomu plynule popsat pokoj a místnosti v domě s pomocí vazeb “there is/are” a “there isn’t/aren’t”.
  2. Pokračujeme v kapitole 5 –tento týden v učebnici na str.56-59, kde bychom se měli naučit kladení otázek s vazbama “there is/are” a sloveso “can/can’t.
  3. Ústní zkoušení -s dětmi se domluvím na jedné vyučovací hodině kdy dokončíme ústní zkoušení na určování času a na druhé vyučovací hodině kdy dokončíme prezentace projektů “What do I do for fun?”
  4. Vysbíráme si opravy z Testu č.4 (jedná se o shrnující test z kapitoly 4). Děti by měly mít opravy napsány v sešitě.
  5. Slovíčka –děti by měly již umět a mít napsané slovíčka ve slovníčku 5A a 5B (viz pracovní sešit str.76-77). Slovíčka by si děti měly opakovat pravidelně (ústně a písemně) i z přechozích kapitol. Kdykoliv mohu dětem dát 10-ti minutovku nebo ústní zkoušení na slovíčka, abych zjistila jestli se slovíčka učí. Během tohoto týdne by si postupně děti měly napsat slovíčka 5C a 5D (viz pracovní sešit str.77).
  6. Pracovní sešit –nyní by děti měly mí vypracováno vše až po str.45. Tento týden bychom měli dodělat str.42 a pracovat na str.46-49.
  7. Úvod ke skupinovému projektu “My town” bychom měli udělat tento týden. Projekt se vztahuje k tématu kapitoly 5. Jak již bylo napsáno v týdenním plánu minulý týden, na projektu budeme pracovat v malých skupinkách ve třídě.
  8. Nadále se věnujeme četbě knížek.

 

2. 5. – 6. 5.

Opravili jsme čtvrtletní písemné práce a prosím o podpis a připomínám, že v tomto týdnu napíšeme opravné práce. Nezapomeňte podepsat čtvrtletní sebehodnocení v žákovské knížce. Někteří nemají stále podepsané tří čtvrtletní známky.
Ve čtvrtek 5. 5. se uskuteční přednáška o vesmíru ve škole. Vybírám 20 korun.
Tento týden dokončujeme učivo o zájmenech /uč. str. 106-107, P. S. str. 52/ a začínáme se seznamovat s číslovkami a jejich dělením. / uč. str. 110- 112, P.S. str. 53/. Budeme pokračovat v určování slovních druhů v P. S./ str. 9/. Dokončíme prověření znalosti řad vyjmenovaných slov.
V matematice nadále dělíme dvojciferným dělitelem. Pokračujeme v učivu o desetinných číslech – zaokrouhlování /učebnice str. 26- 27/ a sčítání desetinných čísel /učebnice str. 28- 31,/ odčítání / uč. str. 31- 33/ a P.S. str. 10-11, 23- 24. Za úkol bylo dokončit cvičení v P.S. str. 37/4. V geometrii budeme opakovat učivo o obsahu a jednotky obsahu- plochy / P.S. str. 38-39/
V dějepisu probíráme Cesta k zániku/ uč. str. 42/, Válečná a poválečná léta /uč. str.43 -44/a opravíme si písemku.
V zeměpisném učivu budeme i nadále prověřovat umístění států na mapě, přiřazení hlavního města k názvu státu, budeme přiřazovat informace o státech ke správnému státu, ale druhou hodinu budeme věnovat přírodovědě.
V hudební výchově prověřím znalost not, poslechneme si další referát a naučíme píseň, děti si potřebují vylepšit známky.
V ICT pokračujeme v práci na prezentaci o vesmíru. NUTNĚ S SEBOU FLASH DISK.
Na pracovní a výtvarné výchově budeme i nadále tvořit vesmírné lidské výtvory- skupina se domluví na společném velkém výrobku. Děti dostaly za úkol přinést si obrázky a materiál na výrobky/ krabičky, lepidla, alobaly, trubky, apod./

5.A,B,C – 2.5. – 6.5. – angličtina Mar

Oprava testu za lekci 5.

Domácí úkol na středu – dokončení celé lekce 5 v pracovním sešitě, všichni, kteří mají některá cvičení nevypracovaná, je vypracují, děkuji :-).

Do pondělí 9.5. si děti zapíší slovíčka z lekce 6 A,B,C.

V tomto týdnu budeme pracovat na školním  projektu My sock.

Zahájení lekce 6 posuneme na příští týden.

Pěkný týden všem,

Milena Mariašová