8. 2. – 12. 2.

Tento týden pokračujeme v učivu o přídavných jménech, budeme skloňovat přídavná jména tvrdá i měkká a snažit se správně doplňovat i,y. Děti se seznámí se skloňováním přivlastňovacích přídavných jmen. Napíšeme další diktát a ke konci týdne i opakování z již probrané látky.
V matematice pokračujeme v násobení dvojciferným a trojciferným činitelem a v dělení dvojciferným dělitelem. Dokončíme cvičení v pracovním sešitu I. a začneme pracovat s II. dílem. Opakujeme učivo o zlomcích v druhém dílu učebnice. Zopakujeme si znalosti o čtverci a obdélníku, uhlopříčkách, obvodu a obsahu.
V dějepisu dokončíme učivo o národním obrození a nástupu kapitalismu.
V zeměpisu prezentujeme ostatní zemí Evropy. Každý přednášející zadá 3 – 5 otázek, které se objeví v písemném prověření. Současně budeme vyplňovat pracovní sešit.
V úterý odchod od školy v 7:45 do Planetária. Vstup 60 korun, jízdné a svačina s sebou.
Ve čtvrtek odchod od školy v 7:55 na program o počítačích. Vstup 70 korun, přezůvky, jízdné a svačina.

5.B – 8.2. – 12.2. – angličtina Mar

Práce s učebnicí na str. 44 – 47, v pondělí test z 2. části slovíček z lekce 4 (76/4D – wave), domácí úkol v pracovním sešitě na středu 39/5, 40/1,2.

Stále procvičujeme a upevňujeme tvoření vět v přítomné čase prostém – tvoření záporu a otázky, krátké odpovědi.

Zaměříme se také na Wh- questions (pracovní sešit str. 39/4).

Pěkný týden,

Milena Mariašová

 

1. 2. – 5. 2.

Vážení rodiče,
v úterý 2.2. 2016 v 17:00 bude v divadelním sále krátká informační schůzka pro rodiče žáků, kteří budou
podávat přihlášky na střední školy -9. ročník a osmi nebo šestiletá gymnázia (5.+7. ročník).
Po informační schůzce budou rodičům proti podpisu vydány zápisové lístky. Zápisové lístky jsou hotovy pro
ty žáky, kteří již škole oznámili svůj výběr školy. Pokud uvažujete o podání přihlášky, ale ještě jste ji od
školy nedostali, protože jste svou volbu ještě nepotvrdili, prosíme učiňte tak co nejdříve buď
prostřednictvím třídního učitele nebo přímo výchovným poradcům (1.st pí Charvátová, 2. st pí Kroftová).

Tento týden pokračujeme v učivu o přídavných jménech, budeme skloňovat přídavná jména tvrdá i měkká a snažit se správně doplňovat i,y. Děti se seznámí se skloňováním přivlastňovacích přídavných jmen/ modrá uč. str. 75-76/. Ve slohu si zapíšeme zprávu o oborových dnech. Budeme číst o době národním obrození a jeho jednotlivých osobnostech. Napíšeme další diktát a ke konci týdne i opakování z již probrané látky.
V pondělí bude třídní kolo recitace, abychom vybrali zástupce třídy pro kolo školní.
V matematice pokračujeme v násobení dvojciferným a trojciferným činitelem a v dělení dvojciferným dělitelem. Dokončíme cvičení v pracovním sešitu I. a začneme pracovat s II. dílem. Opakujeme učivo o zlomcích v druhém dílu učebnice. Geometrie- domácí úkol str. 47/3 a 48/6. Zopakujeme si znalosti o čtverci a obdélníku, uhlopříčkách, obvodu a obsahu.
V dějepisu budeme pokračovat v učivu o národním obrození a nástupu kapitalismu. /uč. str. 25- 27/ a opravíme d. ú. v P. S. 16
V zeměpisu prezentujeme ostatní zemí Evropy. Každý přednášející zadá 3 – 5 otázek, které se objeví v písemném prověření. Současně budeme vyplňovat pracovní sešit. Minulý domácí úkol nevypracovali všichni žáci a přitom se právě toto učivo bude písemně prověřovat.

25. 1. – 28. 1.

Tento týden pokračujeme v učivu o přídavných jménech, budeme skloňovat přídavná jména tvrdá i měkká. Z týdenního domácího úkolu je zřejmé, že si všichni ještě látku neosvojili. Budeme tedy ještě tento týden opakovat/ modrá uč. 66- 74 a zelená uč. str. 66-76/, na příd. jména přivlastňovací se podíváme až v únoru. Diktát z psaní i,y po oboj. souhl. a konc. podst. jm. dostanou k opravě a podpisu v pondělí a ve středu si napíšeme další. Další knihu k samostatné domácí četbě jsme zvolili knihu od Julese Verna. Knihy jsou k půjčení v knihovně Lužiny.

V matematice pokračujeme v násobení dvojciferným a trojciferným činitelem a v dělení dvojciferným dělitelem/ postup je v učebnici/ a v procvičování učiva v P. S. některá cvičení ze str. 27 – 33. Začneme opakovat zlomky/ uč. str. 50/ V geometrii budeme pokračovat v učivu o trojúhelnících. /P. S. str. 46-48 /. Cvičení 46/8 znovu probereme, a 46/9 je domácí úkol do čtvrtka, kdy budeme mít geometrii, protože v pátek jsou pololetní prázdniny.

V dějepisu budeme pokračovat další kapitolou o národním obrození a nástupu kapitalismu. /uč. str. 25/ a opravíme d. ú. v P. S. Zadám další str. 17.
V zeměpisu prezentujeme ostatní zemí Evropy. Každý přednášející zadá 3 – 5 otázek, které se objeví v písemném prověření. Současně budeme vyplňovat pracovní sešit.

Rodiče, kteří chtějí podat přihlášku na víceleté gymnázium, odevzdají, prosím, svoji volbu gymnázia (název školy a adresu, studijní obor) do 3. 2. 2016, aby jim mohla být vytištěna a potvrzena přihláška a 4.2. vydána spolu se zápisovým lístkem. Pokud tak neučiní, je nutno osobně domluvit s pí Charvátovou.

Ve čtvrtek se účastníme prezentace oborových dnů žáků druhého stupně.
Vysvědčení, kázeňská opatření/prosím, podepište, a pošlete zpět/ a pochvaly se vydají poslední pátou vyučovací hodinu.

V druhém pololetí se hodina tělesné výchovy z pátku přesunuje na středu pátou hodinu a v pátek bude čtvrtou a pátou hodinu člověk a jeho svět- zeměpis/zatím, pak přírodověda/

Do čtvrtka 28. 1. byl uložen úkol naučit se báseň o alespoň 20 řádcích. Čeká nás recitační soutěž.

Chystá se také hudební soutěž, na kterou si na třídní kolo všichni připraví píseň. Budu také na známky zkoušet znalost not.

5.B – 25.1. – 29.1. – angličtina Mar

V tomto týdnu jsme se „vrhli“ na školní projekt o oblíbených osobnostech, děti si je samy vybraly, přinesly si fotografie a informace a někteří již dokonce odprezentovali svůj projekt, well done! :-)

Pokračujeme v lekci 4 Time – učebnice str.- 43 – 45, pracovní sešit do str. 37, domácí úkol na 25.1. 37/5,6.

Výše uvedená zvýrazněná informace z minulé zprávy neplatí :-).

V týdnu od 25. 1. dokončíme prezentaci projektů a budeme pracovat s časopisem RandR, který již konečně dorazil a lednové číslo je opět povedené.

Ve středu a ve čtvrtek proběhnou na naší škole prezentace oborových dní, ve středu bude hodina spojená.

Pěkné zimní dny,

Milena Mariašová

 

5.B – 18.1- 22.1. – angličtina Mar

V tomto týdnu : – školní projekt – My idol (my favourite singer, actor, sportsman…), materiál si děti přinesou z domova, projekt dotvoříme ve škole, podrobné požadavky mají děti ve školním sešitě.

Pokračujeme v lekci 4 Time – učebnice str.- 43 – 45, pracovní sešit do str. 37, domácí úkol na 25.1. 37/5,6.

Hezký týden všem,

Milena Mariašová