18. 1.- 22. 1.

D.Ú. Oprava pololetních písemných prací a podpis rodičů.
Dokončení cvičení v pracovních sešitech, které žáci nestihli dopsat během hodiny.
Do pátku z G. V P.S. celá str. 44- 45
Hodnocení výstavy přinést na flash nebo si poslat mail, který budeme upravovat. / Většina úkol nesplnila./
Tento týden pokračujeme v učivu o přídavných jménech, budeme je skloňovat a určovat jejich druh. / P. S. str. 44, 45, 42, 41. /. Začneme skloňovat přídavná jména měkká podle tabulky v učebnici str. 73. Diktát z psaní i,y po oboj. souhl. a konc. podst. jm.
V matematice pokračujeme v dělení dvojciferným a trojciferným dělitelem a v procvičování opakování učiva v P. S. některá cvičení ze str. 27 – 33. Začneme opakovat zlomky/ uč. str. 50/ V geometrii budeme pokračovat v učivu o trojúhelnících. /P. S. str. 46-48 /
V dějepisu dokončíme Manufaktury a první parní stroje. Nabídla jsem všem možnost vypracovat a přednést referát o prvních českých vynálezcích, aby si ti, co to potřebují, mohli vylepšit známku. Bohužel potřební toho nevyužili. Opravíme P.S. str. 15 a připravíme se na opakování.
V zeměpisu prezentujeme ostatní zemí Evropy. Každý přednášející zadá 3 – 5 otázek, které se objeví v písemném prověření. Současně budeme vyplňovat pracovní sešit.
19. 1.- 3 .vyuč. hod. proběhne pokračování výuky bubnování v rámci hudební výchovy. 40.-

5.B,C – 11.1. – 15.1. – angličtina Mar

5.B – vocabulary test v pondělí

5.C – vocabulary test v úterý

Pokračujeme v lekci 4 – časové předložky on, at, in, from – to, vyjádření času v angličtině, přítomný čas prostý – kladná věta, zápor i otázka a odpověď.

Domácí úkol na středu (5.B) a na čtvrtek (5.C) v pracovním sešitě str. 33/4,5.

Hezký týden,

Milena Mariašová

 

 

11. 1. – 15. 1.

Tento týden pokračujeme v učivu o přídavných jménech, budeme je skloňovat a určovat jejich druh. / modrá uč. str. 66-68, P. S. str. 44, 45, 42, 41. /. Začneme skloňovat přídavná jména tvrdá podle tabulky v učebnici str. 70.
D. Ú.- Diktáty oprava do pondělí a podpisy rodičů. D.Ú.- ČJ P. S. 42/3
Ve čtvrtek dokončení čtení referátů, vyprávění jedné z pověstí a čtení ukázky z knihy
V matematice pokračujeme v dělení dvojciferným dělitelem a v procvičování opakování učiva v P. S. některá cvičení ze str. 27 – 33. Prověříme znalosti učiva o římských číslicích. Pokud stihneme, tak si vybereme některé úlohy z učebnice str. 40-41. V geometrii budeme pokračovat v učivu o trojúhelnících. /P. S. str. 44- 45/
D. Ú.- P. S. celá str. 26 a M G. učebnice 57/2 celé cvičení do velkého sešitu- do čtvrtka.
V zeměpisu jsme dokončili učivo o sousedních státech a již tento týden začaly prezentace ostatních zemí Evropy. Každý přednášející zadá 3 – 5 otázek, které se objeví v písemném prověření. Současně budeme vyplňovat pracovní sešit.
V dějepisu budeme pokračovat v učivu Manufaktury a první parní stroje. Nabídla jsem všem možnost vypracovat a přednést referát o prvních českých vynálezcích, aby si ti, co to potřebují, mohli vylepšit známku. Bohužel potřební toho nevyužili.
D.Ú. – P. S. str. 15
V pondělí v hudební výchově budeme pokračovat v referátech dle vlastního výběru.
19. 1.- 3 .vyuč. hod. proběhne pokračování výuky bubnování v rámci hudební výchovy/výměna za pondělní hodinu/. Začínám vybírat 40 korun.
ICT- D. Ú. Hodnocení výstavy přinést na flash nebo si poslat mail, který budeme upravovat.
Tento týden napíšeme pololetní písemné práce.
Týdenní domácí úkol odevzdalo pouze 12 žáků.

5.B – 4.1. – 8.1. – angličtina Mar

V pondělí dopíší žáci, kteří chyběli před Vánocemi, test z lekce 3.

Zahájíme lekci 4 – What´s the time, please?

Zapsat slovíčka do slovníčku – 4/A,B,C – “ vocabulary test “ bude příští pondělí 11.1.

Slovníčky si 11.1. vyberu ke kontrole.

Pěkný týden všem,

M. Mariašová

4. 1. – 8. 1.

Tento týden dokončíme opakování znalostí o podstatných jménech/ modrá uč. 57-64/ a některá cvičení z P. S. 33- 41/. Napíšeme diktát z opakování vyjmenovaných slov a koncovek. Začneme probírat učivo o přídavných jménech, budeme je skloňovat a určovat jejich druh. / modrá uč. str. 66-68, P.S. str. 44/
V matematice začneme dělit dvojciferným dělitelem a pokračovat v procvičování a opakování v P. S. str. 20 – 24 a zopakujeme učivo o římských číslicích v P. S. str. 25. Z učebnice si vybereme některé úlohy ze str. 40-41.
V geometrii po zopakování učiva o kružnicích z P.S. , začneme učivo o trojúhelnících.
V dějepisu a čtení si přečteme z učebnice kapitolu Manufaktury a parní stroje. Zájemci si budou moci připravit, sepsat a vysvětlit, co významní vědci světu přinesli. /učebnice str. 22-23/ Zkontrolujeme domácí úkol v P. S. str. 14 a budeme pokračovat do str. 16. V plánu je prohlídka muzea české vesnice 18. století. Pak látku písemně zopakujeme.
Ve středu začneme s referáty o zemích Evropy.
V pondělí v hudební výchově budeme pokračovat v referátech dle vlastního výběru.
Ve čtení si budeme prezentovat připravené práce o přečtených pověstech.