AJ 5.A., 5.B., 5.D (Běh) – od pondělka 25.4.2016

V týdnu od 25.4. pokračujeme v následujícím:

 1. Pokračujeme v kapitole 5 “Places” -procvičujeme si novou slovní zásobu, místní předložky formou hry a procvičováním v pracovním sešitě; Učíme se popsat pokoj a části domu formou komunikační aktivity. Znovu opakuji a připomínám, že žáci/kyně by si měli doma postupně a pravidelně zapisovat do svých slovníčků slovní zásobu z každé kapitoly. Tento týden by měli již mít zapsaná slovíčka 5A (viz pracovní sešit str.76). Pak na následný týden by měli mít připsáno ve slovníčku 5B, apod.
 2. Pokračujeme v opakování vazeb a jevů z kapitoly 4.
 3. Posouváme prezentace projektů “What do you do for fun?” na příští týden.
 4. Ústní zkoušení na určování času –tento týden od úterka 26.4.
 5. Vysbíráme si opravy z Testu 4 ke konci týdne.
 6. Vysbíráme si pracovní sešity od těch, kteří neměli vše v kapitole 4 vypracováno a dostali šanci si to dodělat.
 7. Úvod ke skupinovému projektu “My town” ke konci týdne nebo příští týden; na projektu budeme pracovat v malých skupinkách ve třídě.
 8. Přečteme si knížku.

25. 4. – 29. 4.

Písemné práce u některých dětí nedopadly nejlépe a proto je opravíme a v dalším týdnu napíšeme opravné.
V tomto týdnu se ve škole pořádá sběr papíru.
Tento týden dokončujeme učivo o zájmenech /uč. str. 104-107, P.S. str. 52/ a začneme se seznamovat s číslovkami a jejich dělením. Budeme pokračovat v určování slovních druhů v P. S./ str. 9/. Dokončíme prověření znalosti řad vyjmenovaných slov. Vypracovaná slohová cvičení byla velmi zdařilá. Účastníme se akce autorského čtení Staň se spisovatelem v úterý ráno, buď jako autoři nebo posluchači.
V matematice nadále dělíme dvojciferným dělitelem. Pokračujeme v učivu o desetinných číslech – zaokrouhlování /učebnice str. 26- 27/ a sčítání desetinných čísel /učebnice str. 28- 30, P.S.str. 22. Za úkol bylo dokončit cvičení v P.S. str. 8 a 9. V geometrii budeme opakovat převody jednotek obsahu- plochy / uč. str. 13/
Opravíme čtvrtletní písemné práce a prosím o podpis.
V dějepisu probíráme Tvář Československé republiky a napíšeme si opakování z probrané látky, kterou si děti již zopakovaly a připravily se na písemku, takže přesně vědí, co je čeká, a mohou se ji učit. Opravili jsme písemné opakování z minulých hodin i úkoly v pracovním sešitu, ze kterého bude písemka. Dále se budeme seznamovat s událostmi 2. sv. války.
V zeměpisném učivu budeme i nadále prověřovat umístění států na mapě, přiřazení hlavního města k názvu státu, budeme přiřazovat informace o státech ke správnému státu.
V hudební výchově prověřím znalost not, poslechneme si další referát a naučíme píseň.
V ICT pokračujeme v práci na prezentaci o vesmíru.
Na pracovní a výtvarné výchově budeme tvořit libovolné vesmírné lidské výtvory- družice, sondy apod. Děti dostaly za úkol přinést si obrázky a materiál na výrobky/ krabičky, lepidla, alobaly, trubky, apod./
Další společná četba je Foglar, Goscinny a Steklač.

5.A,B,C – 25.4. – 29.4. – angličtina Mar

V tomto týdnu napíšeme test za lekci 5 Places, v týdnu od 2.5. zahájíme lekci 6 People.

Ve středu všechny tři třídy budou pracovat na projektu „My sock“ – ušijeme maňáska z ponožky (někteří pokračují, jiní začínají), děti vymyslí ke své oživlé ponožce příběh – napíší a odprezentují vlastní text a pokusíme se s maňásky natočit videa, to samozřejmě až v později.

Test za lekci 5 – 5.A, C – čtvrtek, 5.B – úterý

Pěkný týden,

Milena Mariašová

 

5.A,B,C – 18.4. – 22.4. – angličtina Mar

Pokračujeme v lekci 5 Places, tvoříme otázky Is there….? Are there….?, odpovídáme : Yes, there is, No, there isn´t., Yes, there are, No, there aren´t. Dále pracujeme s modálním slovesem can/can´t – vyjádření schopnosti či umu.

Zadání domácího projektu je v učebnici na str. 63 „What to do“ – preferuji, aby si děti vytiskly část mapy místa (nebudou mapu kreslit), kde bydlí a do mapy vlepily (nebo okolo mapy) 10 lístečků s názvy zajímavých míst – obecné názvy ( a hospital, a school….) jen v některých případech mohou být doplněné o název – nebude tam „Kaufland“, ale bude tam supermarket a pod.

Je možné mapu doplnit fotografiemi, nakreslenými obrázky nebo výstřižky z časopisů, letáků a novin. To celé umístit na čtvrtku formátu  minimálně A3 (kdo nemá, slepí si nejméně 2 papíry A4) a hlavně! doplnit textem.

!!!15 vět typu:

This is………… It is my town. (It is a favourite part of my town.) There is…. next to…… There are….. in front of (opposite, behind…)……. You can visit…… You can see……..in…….. I like going to …….. I always buy ice cream there, because it is great!

I usually go for a walk in this park with my dog. I often go swimming in this swimming pool…..I meet my friends in front of………

Věty nemusí být podle pravdy, někdy to činí problém, mohou být vymyšlené, ale musí se vztahovat k místům v mapě.

Prezentace tohoto projektu bude v pondělí 25.4. (v 5.C v úterý 26.4.).

Domácí úkol v pracovním sešitě nebude, ale komu něco chybí ze dříve zadaných úkolů ( viz předchozí zprávy), doplní je.

Pěkný týden,

Milena Mariašová

AJ 5.A., 5.B., 5.D (Běh) – od pondělka 18.4.2016

V týdnu od 18.4. pokračujeme v následujícím:

 1. Začínáme novou kapitolu 5 “Places” –nová slovní zásoba, učebnice str.52-55, práce v pracovním sešitě.
 2. Průběžně si opakujeme slovíčka a učivo z předešlých kapitol formou různých aktivit a her (ústně a písemně). Zamyslíme se nad tím, kde ve shrnujícím testu z kapitoly 4 jsme udělali chyby.
 3. Jakmile máme chvilku času, tak si anglicky zazpíváme a přečteme si knížku.

Poděkování: Moc děkuji všem rodičům za dohlédnutí na děti doma, aby vypracovaly domácí úkoly, udělaly opravy z testů do sešitu, nosily všechny pomůcky na výuku a pravidelně si opakovaly slovíčka a učivo ústně a písemně.

Přeji vám všem příjemný den.

 

18. 4. – 22. 4.

Tento týden se nadále seznamujeme se zájmeny a budeme zájmena skloňovat. V P.S. str. 51-52. Také budeme i nadále opakovat látku o slovesech. Budeme pokračovat v určování slovních druhů v P. S./ str. 8/. Prověřím znalost řad vyjmenovaných slov. Vypracovaná slohová cvičení byla velmi zdařilá. Účastníme se akce autorského čtení Staň se spisovatelem pořádané příští týden jako čtenáři i posluchači.
V matematice pokračujeme v násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, v dělení dvojciferným dělitelem. Pokračujeme v učivu o desetinných číslech – zaokrouhlování /učebnice str. 26- 27/ a sčítání desetinných čísel /učebnice str. 28- 30/
Napíšeme písemné opakování, kde se objeví písemné násobení trojciferným činitelem a dělení dvojciferným dělitelem, novější látka – zlomky a desetinná čísla: převod z desetinného zlomku na desetinné číslo, řazení dle velikosti, výpočet zlomku z daného čísla, řešení příkladu typu „myslím si číslo“ a rýsování, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku.
V dějepisu probíráme Tvář Československé republiky a napíšeme si opakování z probrané látky, kterou si děti již zopakovaly a připravily se na písemku, takže přesně vědí, co je čeká, a mohou se ji učit. Opravili jsme písemné opakování z minulých hodin i úkoly v pracovním sešitu, ze kterého bude písemka. Dále se budeme seznamovat s událostmi před 2. sv. válkou.
V zeměpisném učivu budeme i nadále prověřovat umístění států na mapě, přiřazení hlavního města k názvu státu, budeme přiřazovat informace o státech ke správnému státu.
V příštím týdnu proběhnou konzultace v úterý a ve středu19. – 20. 4. od 14 30 do 17 00 a vybírám doplatek na školu v přírodě.
Zájemci, kteří potřebují, se mohou zapsat na recepci, navíc bude třídní schůzka před již blížícím se odjezdem na školu v přírodě 21. 4. ve čtvrtek od 17 30 do 18 00, kde dovyberu peníze.