Změna platby obědů

Doporučené

Vážení rodiče,
Česká spořitelna bude rušit dosavadní sběrný účet – SPOROŽIRO. Pokud jste ho dosud používali k hrazení školních obědů, je třeba provést změnu.

Zadejte prosím trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu 020036-0127851339/0800 na částku:
I.stupeň 6-10 let 600,- Kč
II. stupeň 11-14 let 630,- Kč
III.stupeň 15 a více let 660,- Kč

Platbu prosím proveďte vždy 20. v měsíci na měsíc následující (první platba 20.11. na prosinec 2018)
Celý článek

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 5.11.-9.11.2018

ČESKÝ JAZYK

– skupiny bje/bě, vje/vě, pě (opakování); opakování učiva ze 4. třídy (skloňování PJ, ktg sloves, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem); klíčová slova v textu 

– čtvrtletní test z ČJ

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.8,14-17, PS BD modrý: str.9-11, 19; U: str. 14-31

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čtenářských a kulturních listů (21,24); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); čtení vlastní knihy a sdílení ve dvojicích

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12.2018 vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

MATEMATIKA

– NOVÉ: zavedení prostředí Biland; opakování učiva ze 4. třídy krokování, stavby z kostek, aj.; slovní úlohy k tematickému týdnu (kontrola ve skupinách)

– geometrie (rýsování kolmic, čtverce, obdélníku), obvod a obsah

– čtvrtletní test z M

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 9-13, U: str.9-17, Poč.5.tř.: str.1-14

ČJS

– Historie: Jiří z Poděbrad a Jagellonci na českém trůně

– Evropa: úvod do tématu

ICT:  PowerPoint – prezentace jedné osobnosti z tematického týdne (dokončení)

PLÁNOVANÉ AKCE

8.11. od 10h    Představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

29.11. od 17h  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)
20. 12.   Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  Pololetní prázdniny