Poslední Tp 18.-22.6.2018

V příštím týdnu už budou třídní učitelé ve třídách, třídní učitelé sdělí instrukce o výuce rodičům a dětem přímo, týdenní plány už nebudeme publikovat.

TP-6A-2018-06-18l
TP-6B-2018-06-18l
TP-6C-2018-06-18l

TP-7A-2018-06-18l
TP-7B-2018-06-18l
TP-7C-2018-06-18l

TP-8A-2018-06-18l
TP-8B-2018-06-18l
TP-8C-2018-06-18l

TP-9A-2018-06-18l
TP-9B-2018-06-18l
TP-9C-2018-06-18l