Týdenní plán 16.-20.4.2018

Český jazyk
– opakování vzorů podstatných jmen se zaměřením na vzory mužského rodu
– i nadále budeme opakovat probrané vzory mužského, středního a ženského rodu, určování koncovek u POJ, určování mluvnických kategorií u POJ (pád, číslo, rod, vzor), určování slovních druhů, opakování psaní i/y uprostřed slov

Český jazyk draci – vybraná cvičení na str. 21 – 28

Matematika
– nové učivo – jednotky objemu (l, dl, ml…), desetinná čísla
– i nadále budeme věnovat pozornost jednotkám a jejich převodu, pamětnému sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000, práce se zlomky

Matematika II – vybraná cvičení na str. 8 – 25

Člověk a jeho svět
– ČR – test z Královéhradeckého kraje (čtvrtek)
– Historie – Jiří z Poděbrad a jeho mírová mise, Jagellonci na českém trůně

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
16.4. Preventivní program (dopravní výchova a vztahy ve třídě)
17.4. Třídní schůzky od 17 h

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
23.4. Divadlo Glans
30.4. Ředitelské volno
4.5. Dopravní hřiště
7.5. Ředitelské volno
28.5. Dopravní hřiště
31.5. Výlet do Kutné Hory
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 16.-20.4., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 16.-20.4.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Procvičujeme si zadání instrukcí jak se dopravit z bodu A do bodu B (zahni doleva, jdi rovně, …).
  2. Dokončíme ústní zkoušení na nakupování jízdenky/lístku (konverzace ve dvojicích) a popis obrázku s použitím slovních vazeb „There is…, There isn’t…, There are…, There aren’t any…, There are lots of….“ ve větách.
  3. V úterý 17.4. si vysbíráme DÚ (pracovní list).
  4. Pracujeme na cvičeních v Activity Book (pracovním sešitě) a s pracovními listy k Unitu 5.
  5. Opakujeme si Unit 5.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 9.-13.4.2018

Český jazyk
– opakování vzorů podstatných jmen se zaměřením na vzory mužského rodu
– i nadále budeme opakovat probrané vzory mužského, středního a ženského rodu, určování koncovek u POJ, určování mluvnických kategorií u POJ (pád, číslo, rod, vzor), určování slovních druhů

Český jazyk draci – vybraná cvičení na str. 21 – 28

Matematika
– nové učivo – jednotky objemu (l, dl, ml…), desetinná čísla
– i nadále budeme věnovat pozornost jednotkám a jejich převodu, pamětnému sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000, práce se zlomky

Matematika II – vybraná cvičení na str. 8 – 25

Člověk a jeho svět
– ČR – test z Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje (čtvrtek)
– Historie – období po husitských válkách, Jiří z Poděbrad

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
12. – 13.4. Zápis do prvních tříd (odpoledne)
Vyučování ve dny zápisu končí v 11:40 h!!!

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
16.4. Preventivní program
17.4. Třídní schůzky
23.4. Divadlo Glans
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 9.-13.4., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 9.-13.4.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Dokončíme Unit 5 „In the town“ –procvičujeme si nakupování lístku/jízdenky na dopravní prostředky a zadání instrukcí jak se dopravit z bodu A do bodu B (zahni doleva, jdi rovně, …). Ve 4.B. si navíc procvičujeme konverzací jak se dopravujeme do školy.
  2. Ústní zkoušení: Celý týden proběhne ústní zkoušení na popis obrázku s použitím slovních vazeb „There is…, There isn’t…, There are…, There aren’t any…, There are lots of….“ ve větách. Minulý týden jsme tohle procvičovali ve škole, takže děti by již měly svižně popsat ve větách anglicky co je na obrázku, co není na obrázku a čeho je na obrázku hodně. Dětem jsme řekla, že doma si samostatně mají procvičovat popis obrázku v učebnici na str.2-3.
  3. Mini-testík na popis obrázku s použitím slovních vazeb „There is…, There isn’t…, There are…, There aren’t any…, There are lots of….“ ve větách bychom si napsali ke konci týdne.
  4. Procvičujeme si také v Activity Book (pracovním sešitě) k Unitu 5.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová