AJ 5.A. (Andrea Běhalová) – týden 17.-21.12.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ: Děti z 5.A. mají portfolia nyní ve škole. Pokud někdo portfolium ještě neodevzdal, prosím o odevzdání tento týden.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 17.-21.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Vyjímečně již v úterý 18.12. si vysbíráme napsané opravy k Testu 2 a rodiči podepsaný Test 2. V úterý 18.12. také dokončíme ústní zkoušení na hláskování slov (pouze děti, které ještě nebyly) a k Unitu 3 si procvičujeme sloveso “have got” ve větách a otázkách. V úterý 18.12. se také dostaneme k porovnávání psaní české adresy bydliště s anglickou adresou bydliště a k tomu vzhlédneme dvě vzdělávací
 2. Ve středu 19.12. angličtina ještě bude a povídáme si o Vánocích (Christmas) – slovní zásoba, tradice, tradiční jídla v různých zemích, vánoční koledy zpíváme anglicky. ;-)
 3. Ve čtvrtek 20.12. děti budou mít celotřídní a celoškolní akce a program s druhou polovinou třídy, takže angličtinu budeme mít až po Vánocích, t.j. 8.ledna 2019.

Homework (due Tuesday, December 18 – VÝJIMEČNĚ JIŽ V ÚTERÝ, 18.12.2018):

 1. Napsat si do A4 sešitu opravy k Testu 2. Odevzdat Test 2 podepsaný rodičem a opravy k Testu 2 napsané v A4 sešitě.
 2. Nosit si časopis (prosincové číslo/December 2018).

Přeji všem pohodový advent,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 10. – 14.12.2018

Český jazyk
– nová látka – koncovky přídavných jmen
– písemné opakování na známky – slova s mě/mně, shoda podmětu s přísudkem v příčestí minulém, zdvojené souhlásky (např. ranní, oddíl…)
– procvičování – slova s předponou s- a z-

Děti si mohou samostatně dodělat v rámci domácí přípravy vše v pracovním sešitě do str. 20

Matematika
– písemné opakování na známky – rozpoznávání geometrických tvarů na základě charakteristických znaků, pamětné dělení a násobení
– opakování – rozdělení a velikost úhlů, římské číslice, dělení dvojciferným číslem, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti), zlomky, rýsování kolmic a rovnoběžek

Děti si mohou samostatně dodělat v pracovním sešitě v rámci domácí přípravy celou str. 16

Člověk a jeho svět
– Evropa – na středu DÚ – pracovní list Slovensko, nová látka – Polsko
– Dějiny – opakování Marie Terezie a Josefa II.

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
10.-14.12. Sběr papíru na parkovišti školy

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
17.12. Preventivní program – Internet
20.12. Divadlo D21, florbalový turnaj
24.12.-4.1. Vánoční prázdniny
16.1. Divadlo Gong
1.2. Pololetní prázdniny
2.-8.2. Zimní ŠvP
5.2. Schůzka + předání zápisových lístků na gymnázia
11.-15.2. Jarní prázdniny
13.3. Divadlo D21

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) – týden 10.-14.12.,2018

Dobrý den,

Portfolia na AJ: Děti z 5.A. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti si donesou portfolia do školy v den shrnujícího Testu 2, tj., v úterý 11.12. Navíc, děti si mají dát portfolia do pořádku, abychom je mohli hodnotit známkou za přehlednou organizaci studijních materiálů v portfoliu. Děti se tím učí seřadit si a uložit si studijní materiály pro efektivní učení angličtiny. V portfoliu by všechny testy, mini-testy, pracovní listy, letáky a další měly být přehledně uložené, nic se nepřekrývá v Euro obalech. Děti si také mají přidat do portfolia minimálně 5 prázdných Euro obalů. Vzorně upravené portfolium s minimálně 5 práznými Euro obaly navíc budeme hodnotit známkou příští týden v úterý 11.12.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 10.-14.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 2 si napíšeme v úterý 11.12.
 2. Začneme Unit 3 na téma “My world” (Můj svět). Seznámíme se s novou slovní zásobou (běžné technické vybavení domácností), kterou použijeme ve větách a otázkách se slovesem “have got” (mít). Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 3. Porovnáme si psaní české adresy bydliště s anglickou adresou bydliště a k tomu vzhlédneme dvě vzdělávací videa.
 4. Od příštího týdne 17.-21.12. pokračujeme v probírání Unitu 3, ale také vsuneme do hodin angličtiny povídání o Vánocích (Christmas) –slovní zásoba, tradice, tradiční jídla v různých zemích, vánoční koledy zpíváme anglicky.

Homework (due Tuesday, December 11 –úterý, 11.12.2018):

 1. Opakovat si Unit 2 na shrnující Test 2, který si napíšeme v úterý 11.12.2018.
 2. Nosit si časopis (prosincové číslo/December 2018).

Přeji všem poklidný advent,

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 3.12.-7.12.2018

Gramatika – BE

Prezentace projektů „a Famous person“

Tvoření otázek i odpovědí v návaznosti na projekty

Hra – Press conference – „Who are you?“ – tvoření otázek i odpovědí – zjišťování, o kterou známou osobnost se jedná

Úvod do Unit 2 – Culture – nová slovní zásoba.

Týdenní plán 3.-7.12.2018

Český jazyk
– nová látka – tvorba přídavných jmen, slova přejatá
– procvičování – slova s předponou s- a z-, psaní mě/mně ve slovech, zdvojené souhlásky ve slovech po přidání předpon a přípon

Děti si mohou samostatně dodělat v rámci domácí přípravy vše v pracovním sešitě do str. 20

Matematika
– nová látka – konvexní a nekonvexní geometrické tvary, jejich vlastnosti, písemné násobení trojmístným číslem
– opakování – římské číslice, dělení dvojciferným číslem, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti), zlomky, rýsování kolmic a rovnoběžek

Děti si mohou samostatně dodělat v pracovním sešitě v rámci domácí přípravy celou str. 16

Člověk a jeho svět
– Evropa – sousední státy ČR
– Dějiny – opakování Marie Terezie, nová látka – Josef II. a jeho reformy

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
5.12. Divadlo v Dlouhé

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
10.-14.12. Sběr papíru na parkovišti školy
20.12. Divadlo D21, florbalový turnaj
24.12.-4.1. Vánoční prázdniny
16.1. Divadlo Gong
1.2. Pololetní prázdniny
2.-8.2. Zimní ŠvP
5.2. Schůzka + předání zápisových lístků na gymnázia
11.-15.2. Jarní prázdniny
13.3. Divadlo D21

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) – týden 3.-7.12.,2018

Dobrý den,

Portfolia na AJ: Děti z 5.A. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti si donesou portfolia do školy v den shrnujícího Testu 2, tj., v úterý 11.12. Navíc, děti si mají dát portfolia do pořádku, abychom je mohli hodnotit známkou za přehlednou organizaci studijních materiálů v portfoliu. Děti se tím učí seřadit si a uložit si studijní materiály pro efektivní učení angličtiny. V portfoliu by všechny testy, mini-testy, pracovní listy, letáky a další měly být přehledně uložené, nic se nepřekrývá v Euro obalech. Děti si také mají přidat do portfolia minimálně 5 prázdných Euro obalů. Vzorně upravené portfolium s minimálně 5 práznými Euro obaly navíc budeme hodnotit známkou příští týden v úterý 11.12.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 3.-7.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme opakování Unitu 2, ústní zkoušení a připravujeme se na shrnující Test 2, který si napíšeme v úterý 11.12.
 2. Pokud stihneme, tak začneme Unit 3 na téma “My world” (Můj svět).
 3. Navíc, je adventní čas a blíží se Vánoce, proto se průběžně v prosinci věnujeme tématům “zima” a “Vánoce” a zároveň probíráme a opakujeme si učivo. Rozšiřujeme si slovní zásobu a zpíváme si anglicky k těmto tématům.

Homework (due Tuesday, December 4 –úterý, 4.12.2018):

 1. Opakovat si Unit 2 na shrnující Test 2, který si napíšeme v úterý 11.12.2018.
 2. V pracovním sešitě (Activity Book) si vypracovat cvičení 5 na stránce 21.
 3. Nosit si časopis (prosincové číslo/December 2018), které děti dostaly minulý týden.

Přeji všem krásný adventní čas,

Andrea Běhalová