AJ 4.A + 4.C (Otr)

Plán na týden od 20.11.:

Procvičování probraných forem přivlastňování.

Procvičování čísel do 100 – zejména písemně.

Věty typu I live at number 52/in Prague. x He/She lives at number 52/in Prague.

Otázka How many brothers or sisters have you got?

I have got one brother and two sisters. I haven´t got any brothers or sisters. x He/She has got one brother and two sisters. He/She hasn´t got any brothers or sisters.

Popis členů rodiny a kamarádů: This is my (mum). (Her) name is …..  (She) is …..years old. (She) lives in….. (She) has got …..

Na procvičované učivo si napíšeme minitest.

DÚ na úterý 21.11.: pracovní list

Týdenní plán 20.-24.11.2017

Český jazyk
– opakování – ohebné slovní druhy
– procvičování – vyjmenovaná slova, stavba slova (kořen, předpona, přípona)

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 34 – 37

Matematika
– opakování – dělení mimo obor malé násobilky (dělení s ocáskem), dělení se zbytkem, rovnice
– procvičování – obsah a obvod ve čtvercové mříži, rýsování přímek, úseček, kružnic, rovnice o jedné neznámé (propojení s dědou Lesoněm), násobení, sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, veškerá matematická prostředí…

Matematika I – vybraná cvičení na str. 18 – 38

Člověk a jeho svět
– Dějiny – Jan Žižka a husité, situace v Čechách a husitské války

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
20.-24.11. Konzultační hodiny (dle rozpisu)
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
7.-13.1. Zemní ŠvP
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) –týden 20.-24.11.,2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Portfolia Děti ze 4.A. a 4.B. mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají opakovat všechny studijní materiály. Portfolia mají děti donést zpět do školy v úterý 21.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.11. pracujeme na následujícím:

 1. Dokončíme Unit 2.
 2. Opakujeme si ústně a písemně (i ústním zkoušením a mini-testem) skloňování slovesa “have got” v kladné, záporné větě, v otázce a ve stažené formě. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) čísla 0-100. Opakujeme si ústně a písemně (i ústním zkoušením) přivlatňovací pád  -např. Polly’s brother).
 3. Procvičujeme si popisu osob/ členů rodiny ústně a písemně.
 4. Prezentujeme povinné projekty „Family tree“ –v pátek 24.11.
 5. Prezentujeme dobrovolné projekty „My crazy family“ –v úterý 5.12.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 13.-17.11.2017

Český jazyk
– opakování – všechna vyjmenovaná slova
– procvičování – stavba slova (kořen, přípona, předpona), pravopis slov s předponami a slabikami bě/bje, vě/vje

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 31 – 33

Matematika
– procvičování – dělení mimo obor malé násobilky, dělení se zbytkem, obsah a obvod ve čtvercové mříži, rovnice
– opakování – rýsování přímek, úseček, kružnic, obsah a obvod, rovnice o jedné neznámé (propojení s dědou Lesoněm), násobení, sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, veškerá matematická prostředí…

Matematika I – vybraná cvičení na str. 14 – 30

Člověk a jeho svět
– Dějiny – Jan Hus a husité

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
16.11. Výlet do Tábora
20.-24.11. Konzultační hodiny (dle rozpisu)
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
7.-13.1. Zemní ŠvP
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A + 4.C (Otr)

Plán na týden od 13.11.:

Procvičování slovní zásoby (rodina) a probraných forem přivlastňování.

Procvičování čísel do 100 – ústně i písemně.

Věty typu I live at number 52. x He/She lives at number 52.

Otázka How many brothers or sisters have you got?

I have got one brother and two sisters. I haven´t got any brothers or sisters. x He/She has got one brother and two sisters. He/She hasn´t got any brothers or sisters.

DÚ na úterý 14.11.: pracovní list (děti už si mohly vyplňovat ve škole – mají si list dokončit, celý znovu pečlivě pročíst a zkontrolovat + nezapomenout na hláskování slovíček)

Na škole probíhají konzultační hodiny – pokud byste měli zájem o setkání, kontaktujte mě na monika.otrubova@fzs-chlupa.cz.

AJ 4.A.,4.B.(Běh) –týden 13.-17.11.,2017 (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku)

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Portfolia Děti ze 4.A. a 4.B. mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají projít všechny studijní materiály i z Unitu 1 a zopakovat si vše co jsme doposud probrali. Portfolia mají děti donést zpět do školy v úterý 14.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 13.-17.11. (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku) pracujeme na následujícím:

 1. 4.A., 4.B.- Povíme si o projektu „Family tree“ vztahující se k Unitu 2 –povídání o projektu jsme posunuli na tento týden. Navíc si povíme o dobrovolném projektu k vypracování na známky.
 2. V úterý 14.11. –Kontrola DÚ, Ústní zkoušení –čísla 0-100 a zpaměti na známky skloňování slovesa „have got“.
 3. Procvičujeme si psaním, písničkou a poté mini-testem čísla 0-100. K tomu se učíme matematické symboly (plus, minus, divided by, times).
 4. Neustále procvičujeme písmenka anglické abecedy.
 5. Věnujeme se popisu osob/ členů rodiny ústně a písemně –vzhled a také jak se jmenují, kolik jim je let, kde bydlí, kolik mají bratrů či sester, apod. Učíme se porovnávat –např. Jane is older than Peter. (česky: Jane je starší než Petr).
 6. Opakujeme si přivlatňovací pád (Polly’s brother, apod.) a „his“ a „her“ -hrou i písemně mini-testem. Rozlišujeme otázky „Who is it?“ vs. „How many….?“
 7. Dokončíme Unit 2.
 8. Zapíšeme si do žákovské knížky průběžné čtvrtletní hodnocení.

Přeji všem příjemný podzimní den.

Andrea Běhalová