Týdenní plán 25.-29.9.2017

Český jazyk
– opakování – abeceda, spodoba hlásek, měkké a tvrdé slabiky, psaní u/ů/ú, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, velká písmena

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 6 – 10

Matematika
– opakování – násobení, sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, veškerá matematická prostředí…

Matematika I – vybraná cvičení na str. 7 – 17

Člověk a jeho svět
– Opakování dějin – opakování života Karla IV.

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
Celý týden není Mája ve škole, obracejte se na Zdeňku Lacmanovou.
29.9. Ředitelské volno

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
2.10. Vybírání zálohy na zimní ŠvP (2.500 Kč)
26.-27.10. Podzimní prázdniny
6.-27.11. Konzultační hodiny (budou upřesněny)
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 4.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 4.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro čtvrťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 „Welcome back!“.
 2. Procvičujeme si rozhovor se spolužákem –představení se a vyhláskování svého jména a příjmení.
 3. Připomeneme si anglickou abecedu –výslovnost jednotlivých písmen a hláskování slov formou hry, ústně a písemně dle diktátu.
 4. Opakujeme si novou slovní zásobu k Unitu 1 (viz pracovní sešit str.95), jednotné/ množné číslo u podstatných jmen a rozlišujeme slovní vazby „What’s this? This is …, What are these? These are…“
 5. Učíme se další nové pokyny v angličtině používané učitelem ve třídě.
 6. 4.A.: Ještě navíc si poslechneme, přečteme a zahrajeme příběh „Where’s Flossy?“ a vypracujeme si některá s učivem souvisejicí cvičení v pracovním sešitě.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 4.A 18.-22.9.2017

Český jazyk
– opakování – abeceda, spodoba hlásek…

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 4 – 6

Matematika
– opakování – násobení, sčítání a odčítání do 1000, veškerá matematická prostředí…

Matematika II – vybraná cvičení na str. 4 – 8

Člověk a jeho svět
– Opakování dějin – opakování především přemyslovských knížat a králů

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
19.9. Třídní schůzky od 17 h
21.9. Podzimní běh (s sebou oblečení na ven)

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
29.9. Ředitelské volno
2.10. Vybírání zálohy na zimní ŠvP (2.500 Kč)
26.-27.10. Podzimní prázdniny
6.-27.11. Konzultační hodiny (budou upřesněny)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 3.A.,3.B. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

AJ 3.A.,3.B. (Běh) – týden 26.-30.6.,2017

Dobrý den,

Poznámka k týdennímu plánu na týden 26.-30.6. 2017: Oznamuji, že výuka angličtiny pro děti ze 3.A. bude probíhat tento týden do středy 28.6. Poté ve čtvrtek a pátek budou mít děti program s třídní učitelkou. Děti ze 3.B. nebudou mít angličtinu tento týden, protože mají jiný program s třídní učitelkou.

Poznámka pro rodiče: Minulý týden si děti odnesly portfolium domů. Ten kdo nebyl ve škole, tak si může portfolium vyzvednout příští týden 26.-30.6. u mě nebo u třídní učitelky. Během příštího týdne vám napíšu úkoly pro děti na prázdniny. Čtěte, prosím, školní web.

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 26.-30.6.,2017 budeme pokračovat s dětmi ve 3.A. v následujícím:

 1. Zazpíváme písničky.
 2. Zahrajeme si hru.
 3. Zopakujeme si slovíčka z Unitů 1-9.
 4. Poslechneme si komiksový příběh „Colin in Computerland“.
 5. Popřejeme si hezké letní prázdniny.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová