Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-19.10.2018

Úvod do Unit 2 – Friends and Family – Part A – Where are you from?

Nová slovní zásoba – státy, města – procvičování ústní i písemnou formou

Gramatika – sloveso Být – tvoření vět kladných i záporných

Poslechová cvičení – AB

Rozšíření slovní zásoby – práce s časopisem RR – poslechová cvičení – zkoušky Cambridge YLE Starters

Poslechová cvičení  „What´s your job?“ – Halloween – „Monsters everywhere.“

Týdenní plán 15. – 19.10.2018

Český jazyk
– opakování látky z předchozích ročníků – tvorba slov (kořen, předpona, přípona, koncovka), shoda podmětu s přísudkem, mluvnické kategorie u sloves a POJ, rody a vzory POJ, psaní i/y uvnitř slov

Děti si mohou samostatně dodělat v rámci domácí přípravy vše v pracovním sešitě do str. 11

Matematika
– opakování látky z předchozích ročníků – rýsování kolmic a rovnoběžek, sestrojení trojúhelníku a čtverce, písemné sčítání, odčítání, násobení, pamětné počítání do milionu, zlomky, převody jednotek, slovní úlohy, opakování matematických prostředí děda Lesoň, násobkové obdélníky, pavučiny, sčítací trojúhelníky, geometrie ve čtvercové síti

Děti si mohou samostatně dodělat v pracovním sešitě v rámci domácí přípravy celou str. 8

Člověk a jeho svět
– Evropa – nová látka – zemědělství a průmysl
– Dějiny – nová látka – třicetiletá válka, Jan Ámos Komenský

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
5.11. Návštěva Evropského domu
22.-26.10. Tematický týden
8.11. Divadlo Gong
5.12. Divadlo v Dlouhé
20.12. Divadlo D21
16.1. Divadlo Gong
13.3. Divadlo D21

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ:  Děti si vzaly portfolia domů. Portfolia od dětí si vysbíráme v úterý 16.10., v den shrnujícího Testu 1.

Psaní slovíček k jednotlivým Unitům: Doporučuji dětem rozdělit si psaní slovíček k jednotlivým Unitům na několik částí (po 15-ti slovíčkách) s přestávkama nebo psaní slovíček si rozdělit na několik dní, aby učení psaní slov dávalo smysl a bylo účinnější než psaní slov najednou v jeden jediný časový interval.

Známky v Bakalářích: Seznamy jmen dětí na AJ nám nyní opravili, takže v průběhu týdne začneme postupně vpisovat známky elektronicky v Bakalářích.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 1 si napíšeme v úterý 16.10. Pozor, Unit 1 je opakování učiva ze 4.třídy, takže se k Unitu 1 budeme vracet v hodinách průběžně formou dalších mini-testů a ústního zkoušení, abychom nezapomněli to, co již umíme.
 2. Dokončujeme ústní zkoušení z minulého týdne.
 3. Začneme Unit 2 “Family and friends” – Učíme slovní zásobu (názvy zemí a národností) spolu se slovesem “be” (být) v otázce a kladné a záporné větě, pracujeme s mapou a čteme si z časopisu (září 2018), který by děti měly nosit na každou hodinu angličtiny.

Homework (due Wednesday, October 17 –středa, 17.10.2018):

 1. Napsat si do slovníčku všechna slovíčka k částem 1C,1D (viz Activity Book str. 74), včetně “Numbers”.
 2. Opakovat si Unit 1 na shrnující Test 1 (na úterý 16.10.)

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A, 5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 8.10.-12.10.2018

Opakování probraného učiva 1.lekce – ústní i písemnou formou

Práce s učebnicí – poslechová cvičení – revision

Shrnující test 1.lekce

Kontrola práce – školní sešit, pracovní sešit (Activity Book – AB), hodnocení práce ve šk.s. i AB

Týdenní plán 8. – 12.10.2018

Český jazyk
– opakování látky z předchozích ročníků – tvorba slov (kořen, předpona, přípona, koncovka), shoda podmětu s přísudkem, slovesa a jejich mluvnické kategorie, přímá řeč, rody a vzory POJ, slovní druhy

Děti si mohou samostatně dodělat v rámci domácí přípravy vše v pracovním sešitě do str. 11

Matematika
– opakování látky z předchozích ročníků – rýsování kolmic a rovnoběžek, sestrojení trojúhelníku a čtverce, písemné sčítání, odčítání, násobení, pamětné počítání do milionu, zlomky, převody jednotek, slovní úlohy, opakování matematických prostředí děda Lesoň, násobkové obdélníky, pavučiny, sčítací trojúhelníky, geometrie ve čtvercové síti

Děti si mohou samostatně dodělat v pracovním sešitě v rámci domácí přípravy celou str. 8

Člověk a jeho svět
– Evropa – nová látka – podnebí,
– Dějiny – opakování bitvy na Bílé hoře formou testu, nová látka – Jan Ámos Komenský

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
9.10. Orientační běh ve Hvězdě
Sraz: 7:40 h před školou
Návrat: měli bychom to zvládnout do 12:30 h
S sebou: batoh, svačinu, pití, pláštěnku, Lítačku (OpenCard) či 2x krátký lístek, dobré boty, teplé a pohodlné oblečení (dětem bylo doporučeno i oblečení náhradní, aby se mohly převléknout, tuto variantu nechávám spíš k vašemu zvážení…)

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
5.11. Návštěva Evropského domu
22.-26.10. Tematický týden
8.11. Divadlo Gong
5.12. Divadlo v Dlouhé
20.12. Divadlo D21
16.1. Divadlo Gong
13.3. Divadlo D21

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 8.-12.10.,2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 8.-12.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 1 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme příští týden v úterý10. (Termín Testu z Unitu 1 jsme posunuli.)
 2. Opakujeme si: Čísla 0-100; Neurčitý člen a/an; Plurals (tvorba množného čísla); Povely/ pokyny (např. listen, don’t draw); Anglickou abecedu různou formou ústní a písemnou, včetně formou psaní mini-testů.
 3. Pokračujeme v ústním zkoušení: Hláskování jména a příjmení a slov (spelling). Navíc, ústně zkoušíme rozhovory ve dvojicích (pozdrav, představování se, kladení otázek, rozloučení)
 4. Pracujeme se slovní zásobou k Unitu 1.

Homework (due Wednesday, October 10 –středa, 10.10.2018):

 1. Napsat si do slovníčku slovíčka 1A,1B (viz Activity Book str. 74).
 2. Opakovat si Unit 1.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová