Týdenní plán 22.-26.1.2018

Český jazyk
– tento týden se zaměříme na vzory středního rodu – budeme je i nadále opakovat a procvičovat
– i nadále opakujeme určování mluvnických kategorií u POJ (pád číslo rod), vyjmenovaná slova, určování slovních druhů

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 46
Český jazyk s draky – vybraná cvičení na str. 4 – 8

Matematika
– v tomto týdnu se zaměříme především na opakování zlomků (vybarvování částí z celku, zápis zlomků, slovní úlohy se zlomky), římských číslic, krokování s otočkou
– i nadále budeme věnovat pozornost pamětnému sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000, rovnice o jedné a více neznámých v prostředí dědy Lesoně a Hadi, převod jednotek

Matematika I – vybraná cvičení na str. 25 – 40

Člověk a jeho svět
– pokračování v práci na projektech Kraje ČR
– ČR – volební systém, vláda, parlament…

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
Žádné nejsou.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
29.1. Kino pro zájemce – pohádka Čertoviny
31.1. Kino pro zájemce – pohádka Jumanji
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Publikováno: Týdenní plány 4.A | Zanechte komentář

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 22.-26.1., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 22.-26.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. 4.A., 4.B. –Opakujeme si Unit 3 „Food“ a připravujeme se na shrnující Test 3, který si napíšeme v pátek 26.1. Portfolia si děti odnesou domů v úterý.
 2. Formou ústního zkoušení, mini-testů a různých aktivit si opakujeme sloveso „like“ („I like…“/ „I don’t like“/ „Do you like…?“/ „She/He likes…“/„She/He doesn’t like…“), určování času, slovní vazby k nakupování a objednání si v restauraci (Can I have…, please?), slovíčka potravin a nápojů, příslovce (always, sometimes, never), sloveso „have got“ („I have got“…, „I haven’t got…“, „She/He has got…“, „She/He hasn’t got…“).
 3. V úterý si zkontrolujeme DÚ –slovíčka a pracovní sešit. V pracovním sešitě (Activity Book) by děti měly již mít vypracováno vše k Unitu 3 až po str.28 (vynechat mají str.25,27).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 15.-19.1., 2018

Dobrý den,

A4 sešity -4.A.: A4 sešity od dětí ze 4.A. mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 15.-19.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 „Food“.
 2. 4.A. –Věnujeme se scénkám v restauraci, objednání jídla.
 3. 4.A., 4.B. –Učíme se a procvičujeme si příslovce (always, sometimes, never) a jejich využití ve větách a konverzačních situacích.
 4. 4.B. –v úterý si zkontrolujeme DÚ.
 5. Opakujeme si slovní zásobu (potraviny, nápoje) a určování času ústně a písemně (i formou mini-testů), procvičujeme si v pracovním sešitě a postupně si opakujeme vše z Unitu 3.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A + 4.C (Otr)

Plán na týden od 15.1.:

Zhodnocení souhrnných testů – oprava.

Slovní zásoba Food.

Vazby I like x He/She likes… – I don´t like x He/She doesn´t like…

Vazby I have got x He/She has got… – I haven´t got x He/She hasn´t got… 

Užívání some x any.

DÚ na úterý 16.1.: pracovní list

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 8.-12.1., 2018

Dobrý den,

Portfolium, A4 sešity -4.A.,4.B.: Od dětí jsem si vysbírala portfolia a A4 sešity ke kontrole, takže je mám u sebe.

4.A.Tento týden jsou děti ve škole v přírodě. Dětem jsem DÚ nezadala.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 8.-12.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. 4.B. –Dokončíme ústní zkoušení z minulého týdne.
 2. Pokračujeme v Unitu 3 „Food“ –věnujeme se scénkám v restauraci, objednání jídla. Učíme se příslovce (always, sometimes, never) a jejich využití ve větách a konverzačních situacích.
 3. Domácí úkol jsem dětem nezadala.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 3.-5.1., 2018

Dobrý den,

Portfolium -4.A.,4.B.: Děti mají u sebe portfolium na angličtinu, které si mají dát vzorně do pořádku. Upravené portfolium děti odevzdají v pátek 5.1.2018.

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že do konce tohoto týdne bychom měli uzavřít známky k 1.pololetí.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 3.-5.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Dokončíme ústní zkoušení skloňování slovesa „have got“ (mít), popis osob ve větách podle kartiček, přivlastňovací pád a rozhovory s kladením otázek ve dvojicích (viz níže Homework/ DÚ).
 2. Povídáme si o tom jak jsme strávili Vánoce a opakujeme si slovíčka k Vánocům.
 3. Vysbíráme si upravená portfolia a A4 sešity s napsanýma slovíčkama.

Homework/ DÚ (due Friday, January 5 –pátek 5.1.2018):

 1. Dát si do pořádku portfolium –vzorně si uložit testy, mini-testy, pracovní listy a další studijní materiály, tak aby se nepřekrývaly v Euroobalech a přidat dalších 10 prázdných Euroobalů. Odevzdat upravené portfolium, které budeme hodnotit známkou.
 2. Opakovat si probrané učivo z Unitu 1,2,3, především určování času, přivlastňovací pád (např. mum’s sister, brother’s car) a kladení otázek (Kdo je to? Odkud je? Kolik má bratrů a sester? Kde bydli?, apod.). Pro děti ve 4.B. navíc skloňování slovesa „have got“ (mít) a popis osob ve větách podle kartiček.
 3. Napsat si slovíčka k Unitu 3 –prac.sešit str. 95 až po slovíčko „lemonade“.

V novém roce přeji všem mnoho radostných dní a osobních i pracovních úspěchů.

Andrea Běhalová