AJ 3.A.,3.B. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

AJ 3.A.,3.B. (Běh) – týden 26.-30.6.,2017

Dobrý den,

Poznámka k týdennímu plánu na týden 26.-30.6. 2017: Oznamuji, že výuka angličtiny pro děti ze 3.A. bude probíhat tento týden do středy 28.6. Poté ve čtvrtek a pátek budou mít děti program s třídní učitelkou. Děti ze 3.B. nebudou mít angličtinu tento týden, protože mají jiný program s třídní učitelkou.

Poznámka pro rodiče: Minulý týden si děti odnesly portfolium domů. Ten kdo nebyl ve škole, tak si může portfolium vyzvednout příští týden 26.-30.6. u mě nebo u třídní učitelky. Během příštího týdne vám napíšu úkoly pro děti na prázdniny. Čtěte, prosím, školní web.

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 26.-30.6.,2017 budeme pokračovat s dětmi ve 3.A. v následujícím:

 1. Zazpíváme písničky.
 2. Zahrajeme si hru.
 3. Zopakujeme si slovíčka z Unitů 1-9.
 4. Poslechneme si komiksový příběh „Colin in Computerland“.
 5. Popřejeme si hezké letní prázdniny.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

AJ 3.A.,3.B. (Běh) – týden 19.-23.6.,2017

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.6.,2017 budeme pokračovat s dětmi ve 3.A. a 3.B. v následujícím:

 1. Podíváme se na Unit 9 „At the sports centre“ -připomene si slovíčka (části těla, pokyny, názvy sportovních činností či aktivit) zábavnou formou a také si zacvičíme jako při hodině tělocviku. :)
 2. Opakujeme si vše k Unitům 1-9.
 3. 3.B. –ve středu 21.6. budeme prezentovat mini-projekty „People“ a ve čtvrtek 22.6. si zkontrolujeme napsaná slovíčka k Unitu 8.
 4. Za domácí úkol si navíc děti mají doma opakovat slovíčka a učivo k Unitům 1-9. Děti si například mohou pozorně prolistovat A4 sešit a učebnici (Class Book) od Unitu 1 až po Unit 9, aby si připomněly co se za celý školní rok učily a naučily. Bylo by dobré kdyby si děti také připomněly slovíčka k jednotlivým Unitům 1-9, jak se vyslovují a jak se píšou. Věřím, že děti již nyní myslí na prázdniny a do opakování se jim moc nechce, ale ruku na srdce, protože opakování dětem pomáhá osvojit si již probrané učivo a kvalitně se připravit na vstup do 4.třídy.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

AJ 3.A.,3.B. (Běh) – týden 12.-16.6.,2017

Dobrý den,

Poznámka k týdennímu plánu na týden 12.-16.6. 2017:  Děti ze 3.B. jsou ve škole v přírodě celý týden. Dětem ve 3.B. jsem zadala následující domácí úkoly, které mají odevzdat po návratu ze školy přírody:

 • Na středu 21.6. děti ve 3.B. si mají vypracovat mini-projekt „People“ –zadání a kritéria hodnocení mají nalepené v A4 sešitech. V tento den budou děti projekt prezentovat. Projektem si děti procvičí slovíčka a učivo z Unitu 8.
 • Na čtvrtek 22.6. děti ve 3.B. si mají napsat do A4 sešitu slovíčka k Unitu 8.

Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v týdnu 12.-16.6.,2017 budeme pokračovat s dětmi ve 3.A. v následujícím:

 1. Věnujeme se Unitu 9 „At the sports centre“.
 2. Učíme se části těla, pokyny a slovesa (např. swim -plavat, ski -lyžovat, play -hrát, see –vidět, jump -skákat, kick –kopnout, bend –uklonit se) formou říkanky, pohybem a cvičením. :)
 3. Poslechneme a zahrajeme si příběh o tatínkovi, kterému spadl mobilní telefón do bazénu.
 4. Příběhem a slovní hrou se učíme gramatické struktury „I can …./ I can’t ….“ (Já umím…./ Já neumím…), „Can you…?“ (Umíš ….?).
 5. Prezentace mini-projektů „People“ proběhnou ve středu 14.6.
 6. Napsaná slovíčka k Unitu 8 budeme kontrolovat v A4 sešitech ve čtvrtek 15.6.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová

Týdenní plán 12.-16.6.2017

Český jazyk
– nová látka – kategorie sloves (osoby, číslo, čas)
– opakování – pádové otázky u podstatných jmen, čtení vázaného písma
– procvičování všech vyjmenovaných slov
– opakování slovních druhů formou různých aktivit

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 64 – 66, 74 – 75

Matematika
– nová látka – rýsování trojúhelníku
– procvičování – velká násobilka (násobení i dělení), dělení se zbytkem, převody jednotek
– geometrie – opakování rovinné geometrie, kružnice, počítání obsahu a obvodu ve čtvercové síti
– opakování – písemné násobení, algebrogramy, dvojková soustava, zaokrouhlování (na desítky, na stovky), počítání se závorkami, indické násobení, šipkový zápis při pohybu ve mřížové síti, písemné odčítání a sčítání s přechodem, dělení a násobení jednocifernými čísly, pamětné sčítání a odčítání do 1000

Matematika II – vybraná cvičení na str. 20 – 40

Člověk a jeho svět
– Lidské tělo – opakování trávicí soustavy, seznámení s vylučovací soustavou

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
12.6. Placení zálohy na ŠvP (1000 Kč)
13.6. Fotografování třídy

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
22.-23.6. Vybírání peněz na pracovní sešity (650 Kč)
28.6. Rozlučka se školním rokem a divadlo (od 17 h), přespávání ve škole
10.-15.9. Škola v přírodě – Stradonice

Konec školního roku: pátek 30. června 2017
Začátek školního roku 2017/2018: pondělí 4. září 2017