Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu od 17.12. ani v týdnu od 7.1. nebude minitest.

Určování času – pracovní sešit str. 21 (a pokud stihneme Vánoce)

V tomto týdnu budu dokončovat kontrolu portfolií. Kdo ještě neodevzdal, odevzdejte prosím k hodnocení. Pokud si chcete vylepšit známku, kterou jste dostali, opravte nedostatky a znovu odevzdejte. Máte na to čas do Vánoc. Pokud jste dlouho chyběli, termín odevzdání portfolií vám prodloužím.

PÁ 11.1.: možnost odevzdat dobrovolný DÚ (křížovka)

Přeji všem příjemně prožité Vánoce.

Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Celý týden procvičujeme určování času (ptáme se What´s the time?)
1.celé hodiny – It´s 1 o´clock.
2.půl hodiny – It´s half past 3. Je půl 4.
3.čtvrt hodiny – It´s a quarter past 6. Je čtvrt na 7. Děti mají vše zapsáno ve školním sešitě. Hodiny budeme stále opakovat, dokud se určování dětem aspoň trochu nezafixuje :-)) Pak teprve přidáme třičtvrtě…
Dále budeme procvičovat otázky Have you got any…? Máš nějaké ….? a odpovědi I have got some… (Mám nějaké …) / I haven´t got any … (Nemám žádné …) Do you like …? Does your mum/dad like…? I like …/I don´t like… My mum/dad/he/she likes… My mum/dad/he/she doesn´t like ….
V pondělí děti dostaly týdenní úkol na 17.12. Přes vánoční prázdniny nebude žádný úkol:-))
Krásný adventní týden MKloudová

Angličtina 4.A, 4.C – Kloudová

Celý týden budeme dále procvičovat slovní zásobu Unit 3 – Food (Jídlo). Slovíčka mají děti zapsaná ve školním sešitě – jsou dvě části – druhá část byla za DÚ opsat z učebnice na str. 15 – Shopping list – testík v pondělí 10.12.
Dále mají děti ve školním sešitě zapsané učivo této lekce – používání some (nějaký-v kladných větách) a any (nějaký-v otázce a žádný- v záporných větách).
Have you got any bananas? Máš nějaké banány? I have got some bananas. Já mám nějaké banány.
I haven´t got any bananas. Já nemám žádné banány.
Učíme se i otázky a odpovědi ve 3. os. j.č.:
Has your mum got any apples? She has got some apples. She hasn´t got any apples.
Budeme si opakovat otázku Do you like apples? I like apples. I don´t like appples.
A pro 3. os.j.č. Does your dad like oranges? He likes oranges. He doesn´t like oranges. Říkáme si, že 3. osoba syčí (sloveso):-))
Během tohoto týdne se začneme učit určovat čas – zatím pouze celé hodiny (It´s 1 o´clock) a půl hodiny (It´s half past 7 – Je půl 8).
Zítra děti dostanou týdenní DÚ.
Klidný týden. MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT: Minitest (He likes…/She doesn´t like…)

Some/any, určování času, slovní zásoba jídlo a pití (učebnice str. 16 a pracovní sešit str. 20-21)

PÁ: mít DÚ v pracovním sešitě str. 20 a mít dopsaná slovíčka z 3. lekce

V tomto týdnu proběhne kontrola portfolií. Zkontroluje si, že máte portfolia podepsaná a kompletní. Kompletní portfolio obsahuje: abecedu, 7 vypracovaných domácích úkolů, souhrnné testy z 1. a 2. lekce, 2 projekty (jen pokud nejsou vystavené ve třídě). Pokud vám něco chybí, řekněte mi o to – dám vám další kopii.

V týdnu od 17.12. nebudeme psát minitest.

4. A Týdenní plán 3. – 7. 12. 2018

ČJ – opakování a procvičování psaní předložek a předpon, procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova), slovní druhy – slova ohebná a neohebná. Čtení s porozuměním, práce s textem.

M – zlomky, výpočet části z celku. Rovinné útvary, obvod a obsah geometrických tvarů.

ČJS – kraje ČR – společná prezentace celého 4. ročníku. D – husitské války. Testík (Karel IV., Jan Hus). Př – rostliny – shrnutí (testík – učebnice str. 11 – 13). Živočichové – vlastnosti živočichů.

3. 12. Bruslení.
4. 12. Prevence šikany.
10. – 14. 12. Sběr papíru.
12. 12. Vánoční dílna pro děti a rodiče (17. – 19. hod).

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.BD ÚT a 4.A ST: Minitest (slovíčka z nákupního listu str. 15 v učebnici)

Slovní zásoba: jídlo a pití, věty: (s)he likes, (s)he doesn´t like…, some/any (práce v učebnici str. 15 a pracovním sešitě str. 18-19)

PÁ: odevzdat Homework 7

4.AB PO 10.12. a 4.D ÚT 11.12.: Minitest (He likes…/She doesn´t like…)

V týdnu od 10.12. proběhne kontrola portfolií. Zkontroluje si, že máte portfolia podepsaná a kompletní. Kompletní portfolio obsahuje: abecedu, 7 vypracovaných domácích úkolů, souhrnné testy z 1. a 2. lekce, 2 projekty (jen pokud nejsou vystavené ve třídě). Pokud vám něco chybí, řekněte mi o to – dám vám další kopii.