AJ 3.A (Kršková)

Týden od 18.6.

V tomto týdnu:

  • doděláme poslední letošní učivo: věty a otázky se slovesem can/can´t
  • v úterý zapíšeme do ŽK výsledek závěrečného srovnávacího testu
  • budeme opakovat probranou slovní zásobu a gram. struktury formou her a poslechových aktivit

Děkuji všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a přeji vám pohodové léto.

Monika Kršková

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Milí rodiče,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za celoroční spolupráci, přeji Vám klidný konec školního roku – budeme teď už jenom opakovat učivo formou her, písniček, přehrávání příběhů a doplníme pracovní sešit. Krásné léto Vám i dětem! Marcela Kloudová

3. A Týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

ČJ – slovesa – určování času. Procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen – pád, číslo, rod. Procvičování vyjmenovaných slov. Nácvik divadelního představení.

M – procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení se zbytkem, slovní úlohy. Krokování s pokynem „čelem vzad“ (s otočkou). Tělesa.

ČJS – Kočičí zahrada. Prevence nemocí a úrazů.

Akce: ČT 14. 6. Festival 2018 v 16.00 – 19.00 hod. – všichni rodiče jsou srdečně zváni.
Naše divadelní představení – ČT 21. 6. dopoledne pro děti ve škole (10.55 – 11.40),
ČT 28. 6 v 17.00 hod. pro rodiče – všichni jsou srdečně zváni.
Plavání končí v pátek 22. 6.

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 11.6.

V tomto týdnu dokončíme 8. lekci a budeme opakovat vše probrané.

Ve čt napíšeme závěrečný srovnávací test.

Tento test nebude známkován, budeme ho hodnotit pouze procenty a jeho výsledek se nebude započítávat do klasifikace.

Test bude zahrnovat veškeré učivo probrané v tomto školním roce.

Smysl testu: ukázat žáků, učitelům i rodičům, jak děti zvládli učivo 3. třídy, srovnat AJ skupiny a v případě, že to bude nutné, zvážit případné změny ve složení skupin.

Angličtina 3.A a 3.C – Kloudová

V úterý jsme si napsali souhrnný test z Unit 7 – zítra a v pátek (ve 3.A v pondělí) dokončíme aktivity v pracovním sešitě a začneme Unit 8 – Oblečení.
Zítra dostanou děti domácí úkol na pracovním listě – termín odevzdání je příští úterý 5.6.
Děti ze 3.C mají od minulé hodiny za úkol si nosit malý sešit na zaznamenání domácích úkolů (děti ze 3.A úkolníček mají), protože se velmi často stává, že úkol nepřinesou – možnost ofocení z tabule telefonem také nevyužívají – prostě si úkol nijak nezapíší, samozřejmě na to zapomenou a pak další hodinu ho nemají, popř. někteří ho nemají ani následující hodinu doplněný. Je už skoro konec školního roku, úkolů už tolik nebude, přesto dětem dejte nějaký obyčejný tenký sešit, popř. ať si nosí úkolníček, kam si zapisují ostatní úkoly. Krátké úkoly z hodiny na hodinu na web píšu jen výjimečně, je to starost dětí si něco pamatovat. Takže ve 3.C začínáme trénovat zapisování DÚ :-)))
Krásné odpoledne! MKloudová