3. A Týdenní plán 16. – 20. 4. 2018

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po V, opakovaní všech dosud probraných vyjmenovaných slov, testík. Procvičování slovních druhů. Podstatná jména – číslo. Sloh – osnova, vyprávění. Opis a přepis textu. Čtení s porozuměním, vyhledávání informací.

M – opakování učiva (násobilka, písemné násobení, násobení s rozkladem čísel na desítky a jednotky, písemné sčítání a odčítání, slovní ulohy) – testík. Řešení úloh v různých matematických prostředích. G – válec.

ČJS – Kočičí zahrada (pokračování v preventivním programu). Lidské tělo – části těla, smysly. Čas.

Pá – plavání.

Od pondělí 16. 4. probíhají konzultační hodiny pro zájemce.

25. 4. Preventivní zubní prohlídka dětí u školní lékařky (týká se žáků registrovaných u zubní lékařky ve škole).

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 16.4.

3.A

 • začneme 7. lekci: slovní zásoba lidé
 • příběh Where is Pam – poslech, čtení, dramatizace
 • struktura: He/she has got ….., popis osob

3.B

 • v úterý dokončíme prezentace projektů My….bedroom
 • začneme 7. lekci: slovní zásoba lidé
 • příběh Where is Pam – poslech, čtení, dramatizace
 • struktura: He/she has got ….., popis osob

3. A Týdenní plán 9. – 13. 4. 2018

ČJ – pokračování v poznávání vyjmenovaných slov po V, rozlišování předpon vy-, vý- ve slovech, psaní i/y po souhlásce V. Slovní druhy – předložky, spojky, částice, citoslovce. Sloh – sestavení osnovy k pohádce, vyprávění pohádky podle osnovy. Opis a přepis textu, čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – procvičování násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1000, stovková tabulka, porovnávání čísel. Násobení dvouciferného čísla jednociferným pomocí rozkladu čísel na desítky a jednotky. G – konstrukce trojúhelníku (procvičování).

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu. Lidské tělo, části těla, smysly.

Čt a Pá – zkrácené vyučování – viz. Žákovská knížka.

Od příštího týdne – od 16. 4. probíhají konzultace (přístup k přihlášení na konzultaci jste dostali v mailu).

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 9.4.

3.A

 • po a út – opakování učiva 6. lekce před souhrnným testem, možná začneme 6. lekci – slovíčka lidé
 • čt souhrnný test lekce 6, kontrola pracovních sešitů

3.B

 • út – prezentace projektů My (dream/crazy) bedroom
 • čt – opakování
 • pá souhrnný test lekce 6, kontrola pracovních sešitů, test zatím plánují takto, pokud bychom opakování nestihli, mohl by být ještě odložen na následující týden

Angličtina 3.A – Kloudová

Dnes jsme se učili názvy místností v bytě – děti by měly zvládnout napsat a říci: kuchyň-a kitchen/ložnice-a bedroom/koupelna-a bathroom/obývací pokoj-a living room nebo a sitting room. (pracovní list v portfoliu)
Ve školním sešitě mají děti napsáno, na co se připravit v testu z Unit 6 – budeme ho psát ve čtvrtek 12.4.
V testu bude: 1. slovní zásoba-učebnice str.36 – ještě si raději překontrolujte číslo stránky – děti mají starší vydání učebnic – je to úvodní strana lekce 6 / 2. číslovky do 20 / 3. použití předložek on, in, under, next to ve větách / 4. barvy / 5. doplňování slovních řad – názvy jídel, školních potřeb, věcí do parku, barev (průřez slovní zásobou předchozích lekcí) / 6. odpovědi na otázky – např. What´s your name? How are you? Where is your school bag? What is your favourite drink? Where are you from? apod…
Příští týden v pondělí a v úterý budeme učivo do testu dál společně procvičovat.
Dnes děti dostaly dva domácí úkoly: v pracovním sešitě doplnit str. 53 a na str. 54 přečíst a vybarvit cv. 2.
Dále mají za úkol doplnit pracovní list – příprava na test – termín odevzdání je úterý 10.4.
Srdečně zdravím! MKloudová