3. A Týdenní plán 9. – 13. 4. 2018

ČJ – pokračování v poznávání vyjmenovaných slov po V, rozlišování předpon vy-, vý- ve slovech, psaní i/y po souhlásce V. Slovní druhy – předložky, spojky, částice, citoslovce. Sloh – sestavení osnovy k pohádce, vyprávění pohádky podle osnovy. Opis a přepis textu, čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – procvičování násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1000, stovková tabulka, porovnávání čísel. Násobení dvouciferného čísla jednociferným pomocí rozkladu čísel na desítky a jednotky. G – konstrukce trojúhelníku (procvičování).

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu. Lidské tělo, části těla, smysly.

Čt a Pá – zkrácené vyučování – viz. Žákovská knížka.

Od příštího týdne – od 16. 4. probíhají konzultace (přístup k přihlášení na konzultaci jste dostali v mailu).

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 9.4.

3.A

  • po a út – opakování učiva 6. lekce před souhrnným testem, možná začneme 6. lekci – slovíčka lidé
  • čt souhrnný test lekce 6, kontrola pracovních sešitů

3.B

  • út – prezentace projektů My (dream/crazy) bedroom
  • čt – opakování
  • pá souhrnný test lekce 6, kontrola pracovních sešitů, test zatím plánují takto, pokud bychom opakování nestihli, mohl by být ještě odložen na následující týden

Angličtina 3.A – Kloudová

Dnes jsme se učili názvy místností v bytě – děti by měly zvládnout napsat a říci: kuchyň-a kitchen/ložnice-a bedroom/koupelna-a bathroom/obývací pokoj-a living room nebo a sitting room. (pracovní list v portfoliu)
Ve školním sešitě mají děti napsáno, na co se připravit v testu z Unit 6 – budeme ho psát ve čtvrtek 12.4.
V testu bude: 1. slovní zásoba-učebnice str.36 – ještě si raději překontrolujte číslo stránky – děti mají starší vydání učebnic – je to úvodní strana lekce 6 / 2. číslovky do 20 / 3. použití předložek on, in, under, next to ve větách / 4. barvy / 5. doplňování slovních řad – názvy jídel, školních potřeb, věcí do parku, barev (průřez slovní zásobou předchozích lekcí) / 6. odpovědi na otázky – např. What´s your name? How are you? Where is your school bag? What is your favourite drink? Where are you from? apod…
Příští týden v pondělí a v úterý budeme učivo do testu dál společně procvičovat.
Dnes děti dostaly dva domácí úkoly: v pracovním sešitě doplnit str. 53 a na str. 54 přečíst a vybarvit cv. 2.
Dále mají za úkol doplnit pracovní list – příprava na test – termín odevzdání je úterý 10.4.
Srdečně zdravím! MKloudová

3. A Týdenní plán 3. – 6. 4. 2018

ČJ – pokračování v procvičování vyjmenovaných slov po V a slov s nimi příbuzných, psaní i/y po souhlásce V. Opakování všech probraných vyjmenovaných slov, psaní i/y. Určování slovních druhů ve větě. Opis a přepis textu. Čtení s porozuměním.

M – opakování a procvičování učiva (pamětné a písemné sčítání, odčítání a násobení, pamětné dělení). Násobení čísel mimo obor násobilky s rozkladem čísla na desítky a jednotky. Slovní úlohy. Řešení úloh v různých matematických prostředích. G – konstrukce trojúhelníku – procvičování rýsování.

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu. Přemysl Otakar II. – shrnutí (krátký testík ve ST 4. 4.)

PÁ – plavání. Prosím dohlédněte na přípravu věcí na plavání. Často se stává, že děti nemají plavky, koupací čepici nebo hřeben.

Upozornění: Konzultace budou od pondělí 16. 4. v odpoledních hodinách, tabulku pošlu mailem v průběhu tohoto týdne.

25. 4. v 10.30 – 12.00 hod. – preventivní zubní prohlídka všech dětí, které navštěvují školní zubní lékařku.

AJ 3.AB (Krš)

Plán na týden od 2.4.

3.A

  • psaní: an email to Greg
  • opakování učiva 6. lekce, příprava na souhrnný test lekce 6 – bude v následujícím týdnu, na přesném datu se s dětmi domluvíme

 

3.B

  • procvičování. předložky místa a tvoření vět
  • slovní zás.: nábytek, místnosti v domě, otázka Where is….
  • minitest předložky místa: v pátek

3. A Týdenní plán 26. – 30. 3. 2018

ČJ – vyjmenovaná slova po V (význam slov, použití ve větách, psaní i/y po souhlásce V). Slovní druhy – procvičování již probraných druhů. Čtení s porozuměním, opis, přepis textu.

M – procvičování písemného násobení, sčítání a odčítání ( v úterý bude malý testík), úlohy v různém matematickém prostředí. Konstrukce trojúhelníku – procvičování rýsování.

ĆJS – Kočičí zahrada – preventivní program. Velikonoce.

Čt a Pá – velikonoční prázdniny.