3. A Týdenní plán 26. – 30. 3. 2018

ČJ – vyjmenovaná slova po V (význam slov, použití ve větách, psaní i/y po souhlásce V). Slovní druhy – procvičování již probraných druhů. Čtení s porozuměním, opis, přepis textu.

M – procvičování písemného násobení, sčítání a odčítání ( v úterý bude malý testík), úlohy v různém matematickém prostředí. Konstrukce trojúhelníku – procvičování rýsování.

ĆJS – Kočičí zahrada – preventivní program. Velikonoce.

Čt a Pá – velikonoční prázdniny.

Angličtina 3.A, 3.C – Kloudová

Procvičujeme popis dětského pokoje pomocí vazby There is a … / There are…
Projekt My Bedroom – prezentace v úterý 27.3. – 8 vět na A4, obrázky – umět říci zpaměti.
Dále opakujeme otázku Where is …? zkrácený tvar Where´s…? Kde je …? Např. Where is the bookcase? It is next to the wardrobe. Kde je knihovna? Je vedle skříně.
Zpíváme písničky z učebnice Feathers on the table / Flossy´s got a ball.
3.A na pondělí – umět říci svoji roli z příběhu Where´s my hamster v učebnici na začátku Unit 6 – děvčata mají roli Polly a chlapci roli Grega.
V úterý všichni – testík na slovní zásobu Unit 6 (a bed, a wardrobe, a cupboard, a bookcase, a table, a chair) a spojení s předložkami on, in, under, next to:např. under the bed, next to the wardrobe….
Krásný víkend:-) MKloudová

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C – Kloudová

Ukončili jsme Unit 5 souhrnným testem, který mají děti v portfoliu (3.C test dostane v úterý při hodině). Začali jsme Unit 6 – Greg´s Flat – učíme se názvy různých kusů nábytku (6 základních slov v lekci – a table, a chair, a wardrobe, a bookcase, a cupboard, a bed) a zároveň si opakujeme i názvy místností v domě či v bytě (a bedroom, a kitchen, a hall, a living/sitting room, a bathroom, a toilet, a garden – základní i rozšířenou slovní zásobu mají děti ve školním sešitě. Budeme se učit nové předložky – on (na), in (v), next to (vedle), under (pod). Nově také procvičujeme vazbu There is a …. (je tam ….) pro jednotné číslo – např. There is a bed next to the wardrobe. Vedle skříně je postel. There are …. (jsou tam…) pro množné číslo – např. There are toys in the box. V krabici jsou hračky.
V úterý 20.3. bude zadán projekt – My Bedroom – Můj pokoj – děti budou popisovat, co mají ve svém pokoji. Přesné zadání projektu bude ve školním sešitě a zároveň i na webu. Projekty budou děti prezentovat v úterý 27.3.
Krásný týden:-) MKloudová

3. A Týdenní plán 19. – 23. 3. 2018

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po S a slov s nimi příbuzných. Slovní druhy – procvičování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, nově – seznámení s některými zájmeny. Vyprávění pohádky podle osnovy. Čtení s porozuměním, práce s textem. Opis a přepis textu.

M – procvičování pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení. Procvičování písemného násobení jednociferným činitelem, písemného sčítání a odčítání. Slovní úlohy. Řešení úloh v různých matematických prostředích. Tělesa, geometrické tvary, konstrukce trojúhelníku. Matematická soutěž Klokan.

ČJS – Přemysl Otakar II., Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.

PÁ – plavání.

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 19.3.

3.A

  • cvičíme slovní zás.: nábytek, místnosti v domě
  • cvičíme gramatiku: předložky místa, otázka Where is….?
  • popis vlastního/vysněného pokoje
  • čt minitest – předložky místa

3.B

  • hrajeme příběh uč. s. 37
  • cvičíme slovní zás.: nábytek, místnosti v domě
  • cvičíme gramatiku: předložky místa, otázka Where is….?
  • pá minitest – nábytek