AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 11.6.

V tomto týdnu dokončíme 8. lekci a budeme opakovat vše probrané.

Ve čt napíšeme závěrečný srovnávací test.

Tento test nebude známkován, budeme ho hodnotit pouze procenty a jeho výsledek se nebude započítávat do klasifikace.

Test bude zahrnovat veškeré učivo probrané v tomto školním roce.

Smysl testu: ukázat žáků, učitelům i rodičům, jak děti zvládli učivo 3. třídy, srovnat AJ skupiny a v případě, že to bude nutné, zvážit případné změny ve složení skupin.

Angličtina 3.A a 3.C – Kloudová

V úterý jsme si napsali souhrnný test z Unit 7 – zítra a v pátek (ve 3.A v pondělí) dokončíme aktivity v pracovním sešitě a začneme Unit 8 – Oblečení.
Zítra dostanou děti domácí úkol na pracovním listě – termín odevzdání je příští úterý 5.6.
Děti ze 3.C mají od minulé hodiny za úkol si nosit malý sešit na zaznamenání domácích úkolů (děti ze 3.A úkolníček mají), protože se velmi často stává, že úkol nepřinesou – možnost ofocení z tabule telefonem také nevyužívají – prostě si úkol nijak nezapíší, samozřejmě na to zapomenou a pak další hodinu ho nemají, popř. někteří ho nemají ani následující hodinu doplněný. Je už skoro konec školního roku, úkolů už tolik nebude, přesto dětem dejte nějaký obyčejný tenký sešit, popř. ať si nosí úkolníček, kam si zapisují ostatní úkoly. Krátké úkoly z hodiny na hodinu na web píšu jen výjimečně, je to starost dětí si něco pamatovat. Takže ve 3.C začínáme trénovat zapisování DÚ :-)))
Krásné odpoledne! MKloudová

Angličtina 3.A, 3.C – Kloudová

Opakujeme Unit 7 – děti budou mít zítra a v pátek v sešitě celou přípravu na souhrnný test Unit 7 –
test budeme psát v úterý 29.5.
Bude v něm popis osoby, např. She/He is tall and slim. She/He has got long blond hair. She/He has got blue eyes.
Dále v testu budou protiklady – např. tall x short/ long x short / big x small / thin x fat /old x young atd.
Podle popisu budou děti kreslit obličej – umět slovíčka oko-eye/ucho-ear/pusa-mouth/nos-nose.
Zopakovat si slovní zásobu Unit 7 – a man, a woman, a baby, a boy, a girl, a dog.
Přeji hezký zbytek týdne! MKloudová

3. A – Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

ČJ – opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen – pádové otázky, číslo a rod podstatných jmen. Sloh – tvoření vět. Čtení s porozuměním, opis a přepis textu.

M – dělení se zbytkem, početní operace do 1000, řešení úloh v různých matematických prostředích, slovní úlohy. G – tělesa.

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.
Lidské tělo – opakování (části těla, kostra, kůže, smysly, vnitřní orgány).

Upozornění: Plavání bude tento týden i ve středu a pak i v pátek. Ve středu půjdeme místo žáků 3. D, kteří jsou tento týden na škole v přírodě a nahradíme si tak hodinu z minulého týdne, kdy jsme byli na škole v přírodě my. Čas je stejný.