AJ 3.AB (Krš)

Plán na týden od 21.5.

3.A

  • po a út – opakování učiva 7. lekce
  • čt – souhrnný test lekce 7, kontrola práce v Activity Book

3.B

  • út – recitace básničky z pracovního listu, 
  • celý týden: lekce 8 – slovní zásoba: oblečení, poslech a dramatizace příběhu 8. lekce, přivlastňování osobám: Jack’s T-shirt

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Ve čtvrtek a v pátek budeme procvičovat popis osob pomocí sloves to be a to have got:
He/She is tall… He/She has got long blond hair and blue eyes.
Uděláme si také přípravu na test Unit 7 do školního sešitu – 3.A ve čtvrtek, 3.B,C,D v pátek.
Souhrnný test z lekce 7 budeme psát v týdnu od 21.5. – datum ještě upřesním.
Ve čtvrtek 10.5. je termín odevzdání domácího úkolu – pracovní list !
Příjemný týden! MKloudová

3. A Týdenní plán 2. – 4. 5. 2018

ČJ – opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov, psaní i/y po obojetných souhláskách. Slovní druhy, podstatná jména – rod, číslo (procvičování). Sloh – tvoření vět s danými slovy. Čtení s porozuměním.

M – části kruhu, krychlové stavby, bilandské peníze. Procvičování všech početních úkonů do 1000, slovní úlohy. G – koule.

ČJS – Lidské tělo – vnitřní orgány. Kočičí zahrada.

Pá – plavání.

AJ 3.AB (Kršková i Kloudová)

Plán na týden od 30.4.

  • hodiny spojeny, pí. uč Kloudová nepřítomna
  • Budeme procvičovat popis osob – struktury: He is…., He has got…, a budeme popisovat i sami sebe: I am… I have got…
  • DÚ: na čt: pracovní list a přinést dva obrázky jakýchkoliv osob vhodných k popisu (možno nakreslit, vystříhnout…)

3. A Týdenní plán 23. – 27. 4. 2018

ČJ – vyjmenovaná slova po Z, podstatná jména – rod, číslo. Sloh – tvoření vět. Čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – Procvičování pamětného i písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Dělení čísel s rozkladem čísla na násobky. G – válec, rýsování trojúhelníků. Řešení úloh v různých matematických prostředích.

ČJS – lidské tělo – kostra, vnitřní orgány. Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.

Pátek – plavání.

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C – Kloudová

Minulý týden jsme dokončili Unit 6 – stále procvičujeme předložky on (na) / in (v) / under (pod) / next to (vedle) ve větách např. There is a blue doll on the bed. There is a yellow cupbard next to the brown wardrobe.
Začneme novou lekci – Unit 7 – slovní zásoba v rámečku na začátku lekce – a woman-žena, a man-muž, a boy-kluk, a girl-dívka, a baby-miminko, a dog-pes, tall-vysoký, short-malý, fat-tlustý, thin/slim-hubený. Děti se je naučí říkat i psát.

Nová gramatika Unit 7 – Where is ….? Kde je…?

Where is my book? Kde je moje kniha?
Dále

sloveso mít ve 3. os. jednotného čísla

– he, she, it has got – on, ona, ono má – např. She has got long brown hair. Ona má dlouhé hnědé vlasy. He has got a yellow T-shirt. On má žluté tričko. Děti budou popisovat postavy – naučí se rozlišovat sloveso být a mít ve větách – např. He is tall and thin. On je vysoký a hubený. He has got short brown hair. On má krátké hnědé vlasy.

Domácí úkol

na pracovním listě dostanou děti až ve čtvrtek 26.4.-

termín odevzdání bude až za dva týdny – ve čtvrtek 10.5.

– dvě pondělí po sobě budou teď ředitelská volna.
Krásný jarní týden! MKloudová