3. A Týdenní plán 12. – 16. 3. 2018

ČJ – vyjmenovaná slova po S, psaní i/y po souhlásce S. Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, slovesa. Tvoření otázky. Přísloví. Opis a přepis textu. Čtení s porozuměním (každý žák by už měl mít ve škole svou knihu na individuální četbu).

M – procvičování písemného násobení jednociferným činitelem, písemného sčítání a odčítání. Řešení slovních úloh, řešení úloh v různých matematických prostředích. Kvádr, krychle, krychlové stavby.

ČJS – Přemysl Otakar I., Anežka Přemyslovna – opakování (ve středu bude malý testík). Přemysl Otakar II.
Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.

Po 12. 3. – bruslení. Sraz v 7.30 hod. před školou, s sebou 10 Kč – kdo ještě neplatil, brusle, helma, rukavice, sportovní oblečení, všechny věci na AJ včetně ŽK, penál, klíč od šatní skříňky, kartu (na vstup a na oběd).

Čt – Butovický zvoneček – 4. vyučovací hodinu, vybraní žáci.

Pá – plavání.

Sběr papíru – celý týden.

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Celý týden jsme se připravovali na souhrnný test Unit 5 – děti mají ve svém portfoliu pracovní list, podle kterého si mohou na test procvičovat – číslovky do 20, správné odpovědi na otázky . Have you got …..? Do you like …? Is it a ….? Is your ….?
Can you ….? Dále bude v testu doplňování výrazů do textu (podobně jako je v pracovním sešitě v každé lekci email pro Grega a podobné doplňování je také v pracovním listě). Důležité je umět rozlišit větu oznamovací kladnou a zápornou: I have got … Já mám – I haven´t got…. Já nemám / větu tázací: Have you got ….?
Souhrnný test Unit 5 budeme ve všech třídách psát v úterý 13.3.
Ve 3.D jsme dnes začali Unit 6 – popis mého pokoje – In my room there is (v mém pokoji je ….. jednot.č.) / In my room there are……(v mém pokoji jsou ……množ. č.) Např. In my room there is a bunkbed, a table, a blue carpet on the floor, there are pictures on the wall. There is a computer on the table, there are toys in the box…. V mém pokoji je palanda, stůl, na zemi je modrý koberec a na zdi jsou obrázky. Na stole je počítač a v krabici jsou hračky…….
Krásný víkend:-) MKloudová

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 12.3.

3.A

 • slovní zásoba: nábytek, názvy místností v domě
 • předložky místa: in, on, under, next to, rozšiřující: behind, in front of
 • příběh uč. s. 37
 • Prosím o podpis v ŽK – s. 24 nové hodnocení a prohlédnutí testů – testy budeme v úterý zakládat do portfolií, ve stejný den kontrola podpisu v ŽK
 • čt minitest nábytek
 • online procvičování. anglomaniacy furniture

3.B

 • dokončujeme 5. lekci: části těla, Colin in Computerland
 • dokončujeme prezentace projektu About me
 • 6. lekce: nábytek, předložky místa: in, on, next to, under

 

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

V tomto týdnu budou děti prezentovat svůj projekt About Me – v úterý 6.3. Dále se budeme připravovat na závěrečný test Unit 5 – budeme procvičovat číslovky do 20, věty I have got – I haven´t got, krátké odpovědi na otázky – např. Is it a ball? Yes, it is. /No, it isn´t. Do you like pizza? Yes, I do. / No, I don´t. Have you got a brother? Yes, I have. /No, I haven´t. Can you swim? Yes, I can. /No, I can´t. – Přehled tohoto učiva najdou děti v portfoliu – v Přehledu učiva za 1. pololetí.
Hezký týden Marcela Kloudová

3. A Týdenní plán 5. – 9. 3. 2018

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po P a slov s nimi příbuzných, procvičování psaní i/y po souhláskách B, L, M, P. Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, přídavná jména. Opis a přepis textu, diktát. Čtení s porozuměním, práce s textem.

M – násobení a dělení 9, procvičování pamětného násobení a dělení 2 – 8. Písemné násobení jednociferným činitelem, indické násobení dvouciferných čísel. Řešení úloh v různých matematických prostředích, slovní úlohy. Obvod a obsah geometrických tvarů ve čtvercové síti.

ČJS – Přemysl Otakar I. Anežka Přemyslovna. Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.

Odvolávám bruslení v pondělí 5. 3., spletla jsem termín, moc se všem omlouvám. Bruslit půjdeme v pondělí 12. 3. 2018

PÁ 9. 3. – plavání (snad už bude bazén v provozu).

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 5.3.

3.A

 • dokončíme 5. lekci (části těla, Colin in Computerland)
 • začneme 6. lekci – slovní zásoba nábytek  – viz učebnice s. 36, rozšiřující slovíčka budou mí děti zapsány v sešitech
 • příběh uč. s 37 a předložky místa: on, in under, next to

3.B

 • opakování učiva 5. lekce (hračky, čísla do 20, sloveso have got, otázky ano/ne)
 • čtení a psaní: an email to Greg
 • v pátek napíšeme souhrnný test lekce 5