Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 12.11.-16.11.2018

Chant – „I´m a red robot“

Rozšíření slovní zásoby – instructions

Opakování – hračky, barvy

Procvičování nové slovní zásoby – ústní i písemnou formou

Opposites – tvoření vět

Příprava na projekt „My favourite toy“  (Děti budou projekty prezentovat příští čtvrtek, tj.22.11.2018)

3.D Týdenní plán od 12.11. do 16.11.

Český jazyk: Připravujeme se na vyjmenovaná slova – proto se budeme hodně zabývat slovy příbuznými a jejich odlišení od jiných tvarů slova. Učebnice s.25. PS s.18,19.

Matematika: Pokračujeme v procvičování násobilky 2-8. Zopakujeme si zvířátka dědy Lesoně a autobus. Ukážeme si písemné odčítání. Učebnice s.25-27. PS s.21,22.

Člověk a jeho svět: Počátky českého státu: sv.Václav a Boleslav I.

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 12.-16.11.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ 3.D: Děti ze 3.D. si vzaly portfolia domů, aby se mohly připravovat na shrnující Test z Unitu 2. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 2, t.j. v pondělí 12.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 12.-16.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Začneme Unit 3 na téma „hračky“ –podíváme se na novou slovní zásobu písničkou a slovní vazbu „Is it a…? Yes,, i tis. No , it isn´t.!“ příběhem.
  2. Procvičujeme si jednoduché pokyny říkankou.
  3. Zamyslíme se nad opravenými shrnujícími Testy z Unitu 2.
  4. Poslechneme a přečteme si komiksový příběh o Colinovi k rozšíření slovní zásoby.
  5. 3.D. Shrnující Test z Unitu 2 si napíšeme v pondělí 12.11. Unit 2 jsme si opakovali ve škole. Děti si mají  navíc opakovat doma, ústně a písemně, vše k Unitu 2 napsané v A4  sešitě, pracovním sešitě a portfoliu.
  6. Písemný domácí úkol jsem dětem ve 3.A a 3.D nezadala.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 5.11.-9.11.2018

Úvod do Unit 3 – At Happy House

Příběh „What´s this?“ – Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Nová slovní zásoba – Toys

Procvičování nové slovní zásoby – ústní i písemnou formou

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby.

3.D Týdenní plán od 5.11. do 9.11.

Pondělí 5.11. KD Mlejn: Karneval zvířat
V tomto týdnu si napíšeme čtvrtletní prověrky z ČJ a M a uzavřeme čtvrtletní známky. V úterý budeme zkoušet písničky!

Český jazyk: Opakování z 2.roč.: Nauka o slově. Hlásková stavba slova, druhy hlásek. Slova příbuzná. Učebnice s.22-26. PS s.17-19.

Matematika: Procvičování násobilky 2-8. Slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď).Opakování geometrie z 2.roč.(geometrické tvary a tělesa, body a úsečky, střed úsečky). Učebnice s.21-24.

Člověk a jeho svět: Počátky českého státu, Bořivoj a Ludmila.

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 5.-9.11.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ 3.A: Děti ze 3.A. si vzaly portoflia domů, aby se mohly připravovat na shrnující Test z Unitu 2. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 2, t.j. v pátek 9.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 5.-9.11. budeme pokračovat v opakování Unitu 2 různou formou, včetně mini-testů a ústního zkoušení, s cílem připravit se na shrnující Test 2. Shrnující Test 2 z Unitu 2 si napíšeme:

3.A. v pátek 9.11.

3.D. v pondělí 12.11.

A ještě navíc, dětem jsem slíbila, že pro ně tady vyvěsím odkazy na některé Halloweenské písničky, které jsme si zpívali ve škole. Děti si je mohou přeposlechnout také doma. ;-)

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová