Angličtina 2.D – Santana

Týdenní plán 18.9.-22.9.2017

Různé hry a aktivity na procvičení slovní zásoby 1.lekce – rodina (viz. CB str.4,5)

Nová slovní zásoba – Unit 1 – Playroom safari – viz.HHCB str.7

Práce v Activity book – procvičování nových slovíček – AB str.4,5

Příběh „Playroom safari“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Domácí úkol na následující hodinu (čt.5.10) – vytvořit si vlastní „Tina´s Tiny book – viz. AB st.69-70

Postup výroby Tina´s tiny book :

Nejprve vystřihnout, přeložit a slepit listy (viz. návod na str.69,70) a poté do rámečků namalovat zvířata (použít slovíčka 1.lekce) a dopsat jejich názvy do textu pod obrázkem

AJ 2.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a čtvrtek 21.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 2.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 2.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 21.9. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Věnujeme se Unitu 1 “Playroom safari”.
 2. Procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka) poslechem, hrou, kartičkama, spojováním slova s obrázkem, včetně v pracovním sešitě.
 3. Poslechneme si k tomu písničku “On safari!”.
 4. Pracujeme s portfoliem na angličtinu –vytvoříme si úvodní stránku k portfoliu.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 21.9.):  

 1. Děti si mají přinést rodiči podepsaný dokument o angličtině ve 2.třídách (pouze děti, které ještě nedonesly). Tento dokument děti mají mít nalepený ve svém novém A4 nelinkovaném sešitě. A4 sešit si děti kupují a obalí do obalu samy.
 2. Děti si mají dát do pořádku všechny učebnice a pomůcky a nosit je na hodiny angličtiny.
 3. Ten kdo ještě nedonesl portfolium s vloženými prázdnými Euro obaly, tak jej donese. Následně si děti nechají portfolia ve škole.
 4. Pracovní sešit (activity book) str.2 a 3. Na str.2 děti mají přiřadit postavu k obrázku kde ta postava chybí. Na str.3 děti mají přečít slovo a přiřadit jej k obrázku.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

2.D Týdenní plán od 18.9. do 22.9.

19.9. v 17 h – třídní schůzka

Český jazyk: Referáty z četby. Tvoření a psaní vět. Abeceda, řazení slov podle abecedy. PS s. 8-11. Písanka s. 6,7.

Matematika: Opakování z 1.ročníku: Krokování, pyramidy, parkety, spojovačky, sčítání a odčítání do 20, měření délky. PS s. 10, 11.

Člověk a jeho svět: Adresa bydliště a školy. Opakování: měsíce, dny v týdnu, části dne, hodiny. PS s. 6,7.

Angličtina 2.D – Santana

Upozornění pro rodiče:
Děti budou mít ve šk.s. vlepené informace o výuce AJ ve šk.r.2017/2018. Prosím od podpis jednoho z rodičů.

Týdenní plán 11.9.-15.9.2017

Procvičování – Abeceda (viz.Happy House Class Book – str.4,5 – The Alphabet chant)

Opakování z loňského šk.r. – rodina viz.HHCB str.4,5 a HHAB str.2 – poslechové cvičení

Úvod do Unit 1 – Playroom Safari

2.D Týdenní plán od 11.9. do 15.9.

Český jazyk: Pokračujeme ve čtení referátů o knížkách, dokončíme povídání o prázdninách. Psaní: písanka 3-5. Mluvnice a pravopis: Opakování vět (začátek, konec, počet slov, tvoření vět), slov (slabiky, písmena). Vlastní jména. PS s. 5-7.

Matematika: Opakování sčítání a odčítání do 20. Dokončíme cyklotrasy s.7. Opakování: autobusy, pyramidy, pavučiny, stavby z krychlí. PS s. 8-9.

Člověk a jeho svět: Opakování: třídní pravidla, bezpečnost cestou do školy, adresa bydliště, kalendář. PS s. 3-5.

AJ 1.D.,1.E. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová