AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 19.4.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 19.4. 2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 5 “My house” –zahrajeme si příběh a procvičujeme si slovní vazby Is it…? It’s a…
  2. Říkankou a hrou se učíme slovní vazby “Where is my/ your…? Is it in the ….?”. Znovu si zároveň zopakujeme místnosti v domě.
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 19.4.): Děti si mají samostatně vypracovat v pracovním sešitě stránku 40.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

2.D Týdenní plán od 8.4. do 13.4.

10.4. v 17 h: třídní schůzka (také informace o škole v přírodě)

Český jazyk: Procvičování probraného učiva (psaní i,y, párové souhlásky, psaní skupin dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě). Úvod do slovních druhů (seznámení se systémem slovních druhů, třídění slov). PS s. 18-21. Písanka s. 10,11.

Matematika: Násobilka 2,3,4. Sčítání a odčítání do 80.PS s.22-24.

Člověk a jeho svět: Opakování učiva o jaru (květiny, stromy, zvířata, zvířecí rodinky, práce na zahradě a na poli). PS s.42-48.

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 12.4.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 12.4. 2018 pracujeme na následujícím:

  1. Opakujeme si Easter (Velikonoce).
  2. Pokračujeme v Unitu 5 “My house” –procvičujeme si místnosti v domě ústně, písemně a písničkou; Poslechneme, čteme a hrajeme příběh –příběhem se učíme klást otázky a hádat různé věci v domě. Např. Is it a radio? It’s a television.
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 12.4.):

  1. Děti si mají samostatně vypracovat v pracovním sešitě stránku 38.
  2. Děti si mají ústně zopakovat místnosti v domě (viz Class Book/ učebnice str.41).

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

2.D Týdenní plán od 3.4. do 6.4.

6.4. Divadlo Rock Café: Pinocchio

10.4. Třídní schůzka v 17 h

Český jazyk: Opakování slov s dě,tě,ně, bě,pě,vě,mě. PS s. 16-17. Písanka s. 9.

Matematika: Procvičování násobilky 2,3. Seznámení s násobilkou 4. Sčítání a odčítání do 70. PS s. 20-21.

Člověk a jeho svět: Opakování učiva o jaru (jarní květiny, stromy na jaře, zvířata a jejich mláďata).