2.D Týdenní plán od 20.11. do 24.11.

Český jazyk: Krátké a dlouhé samohlásky. Psaní ú, ů. PS s. 34-36. Písanka s. 17.

Matematika: Procvičování sčítání a odčítání do 30. Prostředí: Cyklotrasy, Děda Lesoň, Parkety, Sousedé, Pavučiny, Pyramidy. PS s. 30-32. Geometrie: Zopakujeme si geometrické tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh (PS „Lev“ s. 11).

Člověk a jeho svět: Rodina, rodinné vztahy, rodinné oslavy, domov. PS s. 21-23. Prosím napište dětem stáří členů vaší rodiny (sourozenci, rodiče, prarodiče, pokud ještě žijí i praprarodiče). 

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 23.11.2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče –Portfolia: Děti  mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají opakovat všechny studijní materiály. Portfolia mají děti donést zpět do školy ve čtvrtek 23.11.

Poznámka pro rodiče -A4 sešity: Dětem jsem rozdala A4 sešity, takže je mají nyní u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 23.11. pracujeme na následujícím:

  1. Ústní zkoušení na slovíčka zvířat (viz Unit 1, učebnice 7) a školní pomůcky (viz Unit 2, učebnice str.13).
  2. Procvičujeme si psaní zvířat do sešitu a na tabuli.
  3. Věnujeme se příběhu o myškách (učebnice str.14) a opakujeme si “This is my/ your…”
  4. Procvičujeme si barvy písničkou a v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 23.11.): 

  1. V pracovním sešitě (Activity Book) děti mají vypracovat stránku 14.
  2. Připravit se na ústní zkoušení –zvířata a školní pomůcky.
  3. Donést portfolium do školy.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

2.D Týdenní plán od 13.11. do 16.11.

Akce: 13.11. Muzeum pověstí a strašidel (batůžek, penál, svačinu, pití, kapesné – pokud si děti chtějí zakoupit např. pohled).

Český jazyk: Význam slov-opakování. Slovo-slabika-hláska, dělení slov. PS s. 30-32. Písanka s. 16.

Matematika: Sčítání a odčítání do 30. PS s. 28-29.

Člověk a jeho svět: Moje rodina (opakování členů rodiny a rodinných vztahů z 1. roč.). PS s. 20

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 16.11.2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče -A4 sešity: Od dětí ze 2.D. jsem si znovu vysbírala A4 sešity ke kontrole. Sešity si rozdáme ve čtvrtek 16.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 16.11. pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 2 –Procvičujeme si slovíčka (školní potřeby a nábytek) ústně, písemně, hrou a kartičkama.
  2. Poslechneme, přečteme a zahrajeme si příběh o myškách –učíme se slovní vazby “This is my…This is your….” (česky: Toto je moje….. Toto je tvoje….)
  3. Věnujeme se barvám ústně.

Přeji všem příjemný podzimní den.

Andrea Běhalová

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 16.11.): V pracovním sešitě (Activity Book) děti mají vypracovat stránku 12.

Angličtina 2.D – Santana

Týdenní plán 6.11.-10.11.2017

Děti, které při psaní závěrečného testu chyběly si test napsaly tento týden.

Obratem jsem všechny testy opravila a děti si zítra tj. v pátek uloží do svého portfolia.

Dnes jsme opakovaly probranou slovní zásobu – Animals, Colours

V HHAB (Pracovní sešit) máme kompletně hotovou celou první lekci.(str.2-11) Pokud některé z dětí chybělo, musí dodělat doma.

Samostatná práce – procvičování barev a předmětů – viz.AB str.14,15. Kdo nedokončil v hodině, dodělá doma za D.Ú. Příští hodinu budu kontrolovat.

Dnes jsem zjistila, že některé děti nemají portfolium v pořádku. Proto prosím doma zkontrolujte. V portfoliu musí být:

 Ostrovy s hodnocením (razítky)

Minibook – 1.lekce

Pracovní list Halloween

Kopie se slovní zásobou 1. a 2.lekce

 

.