2.D Týdenní plán od 22.1. do 26.1.

22.1. BRUSLENÍ 10-11 h: s sebou brusle, helmu, silnější rukavice. Jinak stačí v pondělí jen penál, žákovská knížka a úkolníček.

Český jazyk: Psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách. PS s. 51-52. Písanka s. 26-27.

Matematika: Budeme procvičovat probrané učivo, hlavně sčítání a odčítání. Na konci pracovního sešitu je spousta cvičení. Pokud máte dítě nemocné, může si vybírat, co si chce procvičit.

Člověk a jeho svět: Zopakujeme si hygienické návyky, rozdíl mezi úrazem a nemocí, jejich prevenci. Budeme si povídat o chování v mimořádných situacích. PS s. 35, 38-39.

 

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 25.1.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 25.1.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 3 „I’m hungry“ –věnujeme se poslechu, četbě a hraní příběhu “Soup”, procvičujeme si rozhovory ve dvojicích “Do you like (bread)? Yes, I do. No, I don’t”, dokončíme procvičování v pracovním sešitě.
  2. Věnujeme se četbě mini-knížeček “Cheese” a děti zpaměti odříkají říkanku “I don’t like coffee, ….”
  3. Nadále se věnujeme ústnímu zkoušení, při kterém hodnotíme znalosti a četbu základních slovíček k Unitu 3 (viz Class Book/ učebnice str.19).
  4. Opakujeme si vše k Unitu 3.

 Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 25.1.): 

  1. Děti si mají doma vyrobit a napsat mini-knížečku “Cheese”, kterou budou číst tento týden.
  2. Děti se mají zpaměti naučit řikanku (viz učebnice/Class Book, Unit 3.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

2.D Týdenní plán od 15.1. do 19.1.

15.1. Divadlo Glans – Kalif čápem

Český jazyk: Psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách. Rozlišování di-ti-ni, dy-ty-ny. PS s. 48-50. Písanka s. 25,26.

Matematika: Do konce ledna budeme procvičovat probrané učivo v 1.dílu prac. sešitu (s.45-61). Tento týden bych ráda dokončila s. 45,46,47.

Člověk a jeho svět: Bezpečná domácnost. Úrazy x nemoci. PS s. 32,33.

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 18.1.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 18.1.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 3 „I’m hungry“ –učíme se slovní vazby “I like” , “I don’t like”, “Do you like…?”, poslechneme si k tomu říkanku a procvičujeme si rozhovory ve dvojicích.
  2. Nadále se věnujeme četbě a dramatizaci příběhu -viz Class Book (učebnice) str.20.
  3. Ústně a četbou postupně hodnotíme u dětí znalosti základních slovíček k Unitu 3 (viz Class Book/ učebnice str.19).
  4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 18.1.): V pracovnim sešitě si děti mají vypracovat stránky 20 a 25.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.D – Santana

Hodina 11.1.2018

Úvod – Unit 3 – „I´m hungry“

Nová slovní zásoba – Food – Nácvik správné výslovnosti

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Tvoření vět s použitím „I like…“, „I don´t like..“

Poslechové cvičení

Příprava na domácí úkol – tvoření vět

Domácí úkol – AB str.22