Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 14.1.-18.1.2019

Procvičování slovní zásoby 4.lekce – Jídlo

Rozšíření slovní zásoby – Fruit

Práce s Activity book – následná společná kontrola

Prezentace projektů „Food“ – tvoření vět v návaznosti na projekty

Příprava na shrnující test 4.lekce (test se bude psát v pátek 25.1.2019)

3.D Týdenní plán od 14.1. do 18.1.

Český jazyk: Pololetní prověrka. Vyjmenovaná slova po b (PS s.28,29).

Matematika: Pololetní prověrka. Souřadnice bodů ve čtvercové síti. Histogram. Délka úsečky (převod cm a mm), polopřímky. PS s.31-33.

Člověk a jeho svět: Lidské tělo – procvičování částí těla, kostra, kůže.

Do pátku 18.1. si děti mohou opravit špatné známky.

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít známky k 1.pololetí.

Portfolia na AJ 3.A.  Děti ze 3.A. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ze 3.A. donesou portfolia do školy v den shrnujícího Testu 4, t.j., v pátek 18.1.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. 3.A. Shrnující Test 4 z Unitu 4 si napíšeme v pátek 18.1. V pondělí 14.1. si ještě opakujeme Unit 4. Ve čtvrtek 17.1. budeme prezentovat projekty „My favourite food“ a pokud stihneme, tak si poslechneme a přečteme „Colin in Computerland“.
  2. 3.D. Dokončíme Unit 4. Procvičujeme si sloveso „like“ v kladných a záporných větách a otázkách. Procvičujeme si také další učivo k Unitu 4 v pracovním sešitě. Učíme se o bankovkách a mincích anglicky (britské, české, americké). Ve čtvrtek 17.1. si zkontrolujeme domácí úkoly (slovíčka) a ústně zkoušíme odříkání říkanky zpaměti.
  3. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji zimní písničku zde: „Little snowflake“ ;-)

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Angličtina 3.D,3.E – Santana

 

Týdenní plán 7.1.-11.1.2019

Procvičování slovní zásoby – vánoční dárky – popis dárků  – opakování – barvy, přídavná jména, slovní zásoba – hračky, oblečení,….

Unit 4 – At the shop

Procvičování slovní zásoby – Food

Tvoření otázek a odpovědí s použitím slovní zásoby 4.lekce (Do you like….?)

Příprava na projekt Food:

Na čtvrtku A4 napsat min.3 věty s použitím „I like…“ (např. I like apples.) a min.3 věty s použitím „I don´t like…“ (např. I don´t like onions.)

Věty doplnit obrázky

Prezentace projektů bude probíhat příští týden.

Práce s AB – poslechová cvičení.

 

 

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 7.-11.1.,2019

Dobrý den,

vítám Vás v novém roce.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 7.-11.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 4 na téma „Food and Shopping“ (jídlo a nakupování). Procvičujeme si slovní zásobu a sloveso „like“ (mít rád) v kladných a záporných větách a v otázkách.
  2. Procvičujeme si nakupování a k tomu se učíme o bankovkách a mincích anglicky (britské, české, americké).
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
  4. Písemný DÚ jsem dětem nezadala. Děti si mají zpívat s rodinou a přáteli anglické vánoční písničky a opakovat si slovíčka k tématu “Christmas”.

Přeji vše dobré v novém 2019,

Andrea Běhalová

3.D Týdenní plán od 7.1. do 11.1.

7.1. 10-11 h: BRUSLENÍ

Český jazyk: Pokračujeme v seznamování s vyjmenovanými slovy po b. PS s.24-26.

Matematika: Zaokrouhlování čísel. Kombinace násobení se sčítáním a odčítáním. Písemné sčítání trojciferných čísel. Algebrogramy. Geometrie: Opakování rýsování přímek, polopřímek, úseček (děti by měly mít ve škole pravítka 30 cm a mikrotužku). Měření délky, jednotky délky a jejich převody. PS s.30-31, 35.

Člověk a jeho svět: Test České země za přemyslovských králů. Vyberu si dějepisná portfolia – součástí pololetního hodnocení bude jejich úplnost a přehlednost. Nové učivo: Lidské tělo (části, kostra). Pro tento obor nemáme učebnice – děti budou ode mě dostávat materiály.