Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 17.9.-21.9.2018

Opakování probrané slovní zásoby 1.lekce – ústní i písemnou formou

Úvod do Unit 2 – At school

Nová slovní zásoba – školní potřeby – procvičování ústní i písemnou formou

Práce s Activity book – poslechová cvičení – následná společná kontrola srávnosti

Příběh „Can I borrow your…“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Tvoření otázek a odpovědí „Can I borrow your…?“ – s použitím slovní zásoby 2.lekce.

Rozšíření slovní zásoby – colours

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

3.D Týdenní plán od 17.9. do 21.9.

18.9. v 17 h: Třídní schůzka. Kromě dalšího budeme mluvit o hodnocení a elektronické žákovské knížce. Potřebujeme 2 dobrovolníky, kteří by naši třídu zastupovali v Radě rodičů. Prosím rozmyslete si, kdo byste měl zájem.

Český jazyk: Stále opakujeme učivo z 2.ročníku: abecedu, druhy hlásek, psaní ů-ú, psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách, slova s dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě. PS s. 5-7. Učebnice s. 8-11.

Matematika: Je třeba, aby si děti doma pravidelně procvičovaly malou násobilku 2-5 (včetně dělení) a také pamětné sčítání a odčítání do 100.
Tento týden se budeme kromě násobilky (ukážeme si i násobilku 6) věnovat opakování obvodu a obsahu čtverce a obdélníka, staveb z krychlí. Učebnice s. 8-9. PS s. 7-9.

Člověk a jeho svět: Opakujeme učivo historie z 2.ročníku. Tento týden budeme opakovat, co jsme se naučili o starých Slovanech a pověstech. PS s.8,9.

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 10.9.-14.9.2018

Úvod do Unit 1 – Welcome to Happy Street

Procvičování probrané slovní zásoby – pozdrav, představení se

Písnička „Come and Play“ – poslech, překlad

Práce a Activity book – poslechová cvičení

Rozšíření slovní zásoby – příběh „Shark in the Park“

Příběh“Who´s this?“- poslech, nácvik správné výslovnosti, překlad, dramatizace.

Nová slovní zásoba – tvoření otázek a odpovědí (i ve staženém tvaru)

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

2.D Týdenní plán od 25.6. do 29.6.

Pondělí: Pokračování dentální hygieny, poslední plavání.
Úterý: Vyklízení a mytí šatních skříněk. Dejte prosím dětem hadr na mytí.
Středa: Výlet do Prokopského údolí. S sebou: sportovní oblečení a obuv, do batůžku pláštěnku nebo nepromokavou bundu, svačinu, pití. Pokud bude ráno pršet, zůstaneme samozřejmě ve škole.

Ve zbývajícím čase se budeme věnovat prezentaci referátů, pověstem, příp. psaní do písanky.
Nezapomeňte, že v pátek bude už jen 1 vyučovací hodina. Pokud vaše dítě nepůjde do družiny, přinese si lísteček s omluvenkou.Děti přivedu před školu.
Některé děti ještě nemají zaplacené fotografie, pracovní sešity do 3.třídy a odevzdané učebnice. Prosím dohlédněte na to. Děkuji. Přeji všem krásné prázdniny. Dana Holečková

AJ 2.D. (Běh) -Beautiful summer! Krásné léto!

Dobrý den,

Tento týden děti budou pracovat na celotřídním programu s třídní učitelkou.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2018.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Přeji Vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

Angličtina 2.D – Santana

Týdenní plán 18.6.-22.6.2018

Tento týden je poslední týden výuky AJ v tomto školním roce. V příštím týdnu se budou děti věnovat třídním aktivitám – výlety, vracení učebnic, apod. Tímto chci Vám i Vašim dětem popřát krásné léto plné pohody!

Veronika Santana 

Procvičování slovní zásoby 6. a 7.lekce – oblečení, barvy, hračky, pomůcky na volnočasové aktivity

Rozšíření slovní zásoby – počasí

Procvičování probrané slovní zásoby – ústní i písemnou formou.

Poslechová cvičení, práce v Activity book.