AJ 2.A (Otr)

Dnes byly skupiny opět spojené. Zopakovali jsme si písničku I´m skipping! Procvičovali jsme vazby I´m swimming/running/riding a bike/jumping… Poznali jsme protikladné vazby I´m pushing x I´m pulling a na obrázcích určovali jejich použití. Vypracovali jsme poslechové cvičení a doplnili další v PS.

DÚ na čtvrtek 14.6.: není (PS mojí skupiny mám vybrané ke kontrole, dětem rozdám po ŠvP)

Minulý týden byly obě skupiny spojené. Skočili jsme do Unit 7 – Playtime (máme jen v PS, v učebnici není). Poznali jsme slovíčka – a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline. Opakovali jsme barvy a používali vazbu a blue boat, a red ball… Poslouchali jsme písničku I´m skipping! Doprovázeli jsme ji pohybem a zkoušeli ji zpívat. Pracovali jsme v PS.

DÚ na čtvrtek 31.5.: PS s.61 – křížovka

procvičování: slovíčka

hra1

hra2

2.A,B,C,E – týden 28.5. – 1.6. – angličtina M. Mariašová

Práce podle pracovního sešitu – lekce 7 Playtime – vyjádření činností, které probíhají (např. str. 59).

Domácí úkol na tento týden není (některé třídy byly také jako já na švp), domácí úkol na týden od 4.6. –  pracovní sešit str. 59, 61.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden od 14.5. – 18.5. – M. Mariašová

Lekce 7 Playtime – vyjádření probíhající činnosti (present continuous)

  • domácí úkol na tento týden str. 55 a 56
  •  děti z 2.E a 2.C si doma vytvoří knížečku Clothes by … – ve třídě ji přečtou, kdo nemá jakoukoliv knížečku z pracovního sešitu vypracovanou, může si ji doma vyrobit také

V týdnu od 21.5. budu na švp se svojí třídou, skupiny budou spojené.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

AJ 2.A (Otr)

Ve čtvrtek jsme zopakovali slovní zásobu i písničku  It´s lunchtime! Po skupinách jsme se věnovali příběhu Listen a práci v PS. Procvičovali jsme vazbu Is it a (tiger)? V PS jsme vyplnili poslechové cvičení.

DÚ na čtvrtek 10.5.: kopie příběhu Listen (kdo nevypracoval) + PS s.43 (kdo nedělal ve škole)

Odkaz na procvičování:   slovíčka     hra1     hra2

2.A,B – týden 7.5. – 11.5. – angličtina M. Mariašová

Dokončíme lekci 6 Summertime, vytvoříme knížečku Clothes by …

Procvičíme jednoduché věty o počasí.

Zopakujeme dny v týdnu a činnosti na každý den – viz sešit.

Domácí úkol na tento týden: PS str. 52 – snowy – sněží (je nasněženo), rainy – prší (je deštivo), sunny – svítí slunce (je slunečno), windy – fouká vítr (je větrno).

Domácí úkol na týden od 14.5. – PS str. 55 a 56.

Pěkné dny všem,

Milena Mariašová

AJ 2.A (Otr)

Ve čtvrtek jsme procvičovali slovní zásobu a využili i naše karty se slovíčky. Poslouchali a zpívali jsme písničku It´s lunchtime! Odpovídali jsme na otázky Where is (Polly)? In the (bedroom). Vypracovali jsme cvičení v PS a poslouchali příběh Listen.

DÚ na čtvrtek 3.5.: kopie příběhu Listen – dle pokynů + kdo nestihl, PS s.40

Odkaz na procvičování:   slovíčka     hra1     hra2