AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 17.-21.12.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ: Děti ze 3.A a 3.D. mají portfolia nyní ve škole. Pokud někdo portfolium ještě neodevzdal, prosím o odevzdání tento týden.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 17.-21.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 3.D. V pondělí 17.12. se zamyslíme nad opravenými Testy 3 a dokončíme dobrovolnou četbu knížek. Děti budou mít výjimečně DÚ na tento čtvrtek 20.12. a to, aby si děti napsaly opravy k Testu 3 do A4 sešitů. Ve čtvrtek 20.12. si opravy k Testu 3 spolu s rodiči podepsaným Testem 3 vysbíráme a věnujeme se tématu „Christmas“ (Vánoce). Povídáme si o Vánocích (Christmas) –slovní zásoba, tradice oslav a tradiční jídla v různých zemích, psaní „Co si přeji v Vánocům“, vánoční koledy zpíváme anglicky. ;-) V pátek 21.12. děti budou mít celotřídní a celoškolní akce a program s druhou polovinou třídy, takže angličtinu budeme mít až po Vánocích, t.j. 7.ledna 2019.
 2. 3.A. Výjimečně již v pondělí 17.12. si opravy k Testu 3 spolu s rodiči podepsaným Testem 3 vysbíráme a věnujeme se tématu „Christmas“ (Vánoce). Povídáme si o Vánocích (Christmas) –slovní zásoba, tradice oslav a tradiční jídla v různých zemích, psaní „Co si přeji v Vánocům“, vánoční koledy zpíváme anglicky ;-) Ve čtvrtek 20.12. a v pátek 21.12. děti budou mít celotřídní a celoškolní akce a program s druhou polovinou třídy, takže angličtinu budeme mít až po Vánocích, t.j. 7.ledna 2019.

Přeji všem pohodový advent,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 10.-14.12.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ: Děti ze 3.D. si vzaly portfolia domů, aby se mohly připravovat na shrnující Test z Unitu 3. Děti ze 3.D. donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 3, t.j. v pondělí 10.12. Navíc, děti si mají dát portfolia do pořádku, abychom je mohli hodnotit známkou za přehlednou organizaci studijních materiálů v portfoliu. Děti se tím učí seřadit si a uložit si studijní materiály pro efektivní učení angličtiny. V portfoliu by všechny testy,mini-testy, pracovní listy, letáky a další měly být přehledně uložené, nic se nepřekrývá v Euro obalech. Děti si také mají přidat do portfolia minimálně 5 prázdných Euro obalů. Vzorně upravené portfolium s minimálně 5 práznými Euro obaly navíc budeme hodnotit známkou tento týden u dětí ve 3.D. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 10.-14.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 3.D. Shrnující Test z Unitu 3 si napíšeme v pondělí 10.12. Poté začneme Unit 4 na téma „Food and Shopping“ (jídlo a nakupování).
 2. 3.A. Pokračujeme v Unitu 4. Procvičujeme si nakupování v obchodě formou scének, také vzhlédneme video k nakupování v Anglii. Procvičujeme si sloveso „like“ ve větách a otázkách formou slovních her, říkanky, psaním e-mailu Gregovi, procvičováním v pracovním sešitě (Activity Book). Rozšíříme si slovní zásobu v rámci jídla a pití.
 3. Navíc, ve 3.A. a 3.D. pokračujeme v dobrovolné četbě anglických knížek pro děti na známky. Děti mohou dostat jedničku za četbu anglické knížky. Děti, které si ještě nevybraly anglickou knížku z výběru knih, které máme ve třídě, tak by bylo dobré kdyby tak učinily a sdělily mi název knížky tento týden, abychom mohli naplánovat kdy své vybrané knížky/příběhy budou spolužákům číst.
 4. Minulý týden jsme si poslechli a některé děti si také zazpívaly tradiční adventní písničku o adventních svíčkách. Jak jsem dětem slíbila, odkaz na písničku „Light the advent candle“ song je zde:
 5. Od příštího týdne 17.-21.12. pokračujeme v probírání Unitu 4, ale také vsuneme do hodin angličtiny povídání o Vánocích (Christmas) –slovní zásoba, tradiční jídla v různých zemích, psaní „Co si přeji v Vánocům“, vánoční koledy zpíváme anglicky. ;-)

Přeji všem poklidný advent,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 3.-7.12.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ: Děti ze 3.A. a 3.D. si vzaly portfolia domů, aby se mohly připravovat na shrnující Test z Unitu 3. Děti ze 3.A. donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 3, t.j. ve čtvrtek 6.12. Děti ze 3.D. donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 3, t.j. v pondělí 10.12. Navíc, děti si mají dát portfolia do pořádku, abychom je mohli hodnotit známkou za přehlednou organizaci studijních materiálů v portfoliu. Děti se tím učí seřadit si a uložit si studijní materiály pro efektivní učení angličtiny. V portfoliu by všechny testy, mini-testy, pracovní listy, letáky a další měly být přehledně uložené, nic se nepřekrývá v Euro obalech. Děti si také mají přidat do portfolia minimálně 5 prázdných Euro obalů. Vzorně upravené portfolium s minimálně 5 práznými Euro obaly navíc budeme hodnotit známkou tento týden u dětí ve 3.A. a příští týden u dětí ve 3.D.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 3.-7.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Ještě tento týden si opakujeme Unit 3 a shrnující Test 3 si napíšeme:

3.A. ve čtvrtek 6.12.

3.D. příští týden v pondělí 10.12.

 1. 3.D. V pondělí 3.12. prezentujeme projekty „My favourite things/ toys“. Ve čtvrtek 6.12. a v pátek 7.12. si opakujeme Unit 3 na shrnující Test 3. Pokud stihneme, tak začneme Unit 4 na téma „Food and Shopping“ (jídlo a nakupování).
 2. 3.A. V pátek 7.12. za začneme Unit 4 na téma „Food and Shopping“ (jídlo a nakupování).
 3. Navíc, je adventní čas a blíží se Vánoce, proto se průběžně v prosinci věnujeme tématům “zima” a “Vánoce” a zároveň probíráme a opakujeme si učivo. Rozšiřujeme si slovní zásobu a zpíváme si anglicky k těmto tématům.

Přeji všem krásný adventní čas,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 26.-30.11.,2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 26.-30.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 3 na téma „hračky“ a opakujeme si Unit 3.
 2. Hrajeme hry anglicky. Rozšíříme si slovní zásobu o názvy hraček a deskových her.
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
 4. 3.A. V pátek 30.11. prezentujeme projekty „My favourite things/ toys“ (Moje oblíbené věci nebo hračky). Děti ze 3.D. dostanou zadání k projektu „My favourite things/toys“ v pondělí 26.11.
 5. 3.D. V pondělí 26.11. dokončíme povídání anglicky o své oblíbené hračce (pouze děti, které ještě nebyly).
 6. Připomínám, že za DÚ si děti ve 3.A. a 3.D. mají vypracovat v pracovním sešitě stránku 23.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 na téma „hračky“.
 2. Učíme se slovní vazbu „My favourite toy is….?“ (Moje oblíbená hračka je…).
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě a formou mini-testu na slovíčka hraček.
 4. Rozšíříme si slovní zásobu o názvy hraček a deskových her a hrajeme hry anglicky.
 5. Ve čtvrtek 22.11. si vysbíráme domácí úkoly ke kontrole, t.j. A4 sešit se napsanýma slovíčkama k Unitu 3 a s opravama k Testu 2, Test 2 podepsaný rodičem a také pracovní sešit (Activity Book) s doplněnými či opravenými úkoly.
 6. Ke konci týdne si povíme o projektu „My favourite toys or things?“ (Moje oblíbené hračky nebo věci).

Odkaz na zopakování a rozšíření slovní zásoby k Unitu 2 na téma „škola“ zde:

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 12.-16.11.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ 3.D: Děti ze 3.D. si vzaly portfolia domů, aby se mohly připravovat na shrnující Test z Unitu 2. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 2, t.j. v pondělí 12.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 12.-16.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Začneme Unit 3 na téma „hračky“ –podíváme se na novou slovní zásobu písničkou a slovní vazbu „Is it a…? Yes,, i tis. No , it isn´t.!“ příběhem.
 2. Procvičujeme si jednoduché pokyny říkankou.
 3. Zamyslíme se nad opravenými shrnujícími Testy z Unitu 2.
 4. Poslechneme a přečteme si komiksový příběh o Colinovi k rozšíření slovní zásoby.
 5. 3.D. Shrnující Test z Unitu 2 si napíšeme v pondělí 12.11. Unit 2 jsme si opakovali ve škole. Děti si mají  navíc opakovat doma, ústně a písemně, vše k Unitu 2 napsané v A4  sešitě, pracovním sešitě a portfoliu.
 6. Písemný domácí úkol jsem dětem ve 3.A a 3.D nezadala.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová