AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ 3.A a 3.D: Portfolia máme nyní ve škole.

Psaní slovíček k jednotlivým Unitům: Doporučuji dětem rozdělit si psaní slovíček k jednotlivým Unitům na několik částí (po 10-seti slovíčkách) s přestávkama nebo psaní slovíček si rozdělit na několik dní, aby učení psaní slov dávalo smysl a bylo účinnější než psaní slov najednou v jeden jediný časový interval.

Známky v Bakalářích: Seznam jmen dětí na AJ ve 3.D. nám nyní opravili, takže v průběhu týdne začneme postupně vpisovat známky elektronicky v Bakalářích. Seznam jmen dětí na AJ ve 3.A. nám ještě neopravili v Bakalářích, takže na elektronické známky v Bakalářích musíme počkat.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 3.A, 3.D: Dokončujeme ústní zkoušení z minulého týdne.
 2. Pokračujeme v Unitu 2. Procvičujeme si následující slovní vazby z minulého týdne různou formou: Can I borrow…, please?; What colour is it?; Who is this? vs. What is this?
 3. 3.A.: Ve čtvrtek 18.10. si zkontrolujeme DÚ. Navíc si vysbíráme napsané opravy k Testu 1 v A4 sešitech spolu s rodiči podepsanými Testy 1. Pozor, děti píšou opravy k Testu 1 pouze do A4 sešitu (do Testu 1 nic již nevpisují a neopravují). Za vzorně a kompletně celou větou napsané opravy k Testu 1 děti mohou získat malou jedničku! :-)
 4. 3.D: Zamyslíme se nad opravenými Testy z Unitu 1. Děti ve 3.D. si za DÚ mají pouze napsat do A4 sešitu slovíčka k Unitu 2.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A + 3.B + 3.C + 3.E (Otr)

Plán na týden od 8.10.:

Procvičování učiva 1.lekce – číslovky, pozdravy, představení se, základní fráze – ústně a zejména písemně (mazací tabulka, pracovní listy).

Minitest na procvičované učivo.

Příprava na prezentaci projektů.

DÚ na čtvrtek 11.10.: Projekt Who is this? It is …

V hodinách jsme začali používat mazací tabulku + fix + hadřík. Osvědčilo se, budeme využívat i nadále – prosím o průběžnou kontrolu, aby pomůcky byly funkční. Děkuji za spolupráci.

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 8.-12.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ: Od dětí ze 3.A. jsem si vysbírala portfolia, takže je mám u sebe. Pokud někdo z dětí ve 3.A. jej neodevzdal, protože chyběl(a) ve škole, tak ať mi neprodleně odevzdá portfolium ke kontrole. Naopak děti ze 3.D. mají portfolia u sebe doma a mají se připravovat na shrnující Test z Unitu 1. Portfolia děti donesou zpět do školy v den shrnujícího testu.

Poznámka k pracovním sešitům (Activity Books): Prosím, aby děti nepracovaly v pracovních sešitech napřed. Děti by měly mít vypracované pouze stránky 2-6.

Známky v Bakalářích: Známky začneme zapisovat elektronicky v Bakalářích jakmile nám seznamy jmen dětí opraví v Bakalářích.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 8.-12.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 3.D: Opakujeme si Unit 1 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme v pátek 12.10. (Termín Testu z Unitu 1 jsme posunuli.)
 2. 3.A, 3.D: Dokončíme ústní zkoušení. Ústně zkoušíme: Rozhovory ve dvojicích (pozdrav, představování se, kladení otázek, rozloučení); otázky Who is this? vs. What is this? Navíc si zazpíváme si anglické písničky a věnujeme se četbě knížky.
 3. 3.A: Začneme Unit 2 „At school“ – Videem navštívíme školu v Anglii. Říkankou se učíme slovní zásobu školních potřeb. Příběhem a konverzací se spolužákem se učíme půjčit si školní potřeby od spolužáka s použitím slovních vazeb „Can I borrow your…, please? Yes, here you are. Thank you.“ (česky: Mohu si půjčit tvoje…., prosím? Ano, tady máš/máte. Děkuji Ti/Vám.). Navíc si procvičujeme nové slovní vazby a slovíčka písemně v Activity Book.
 4. 3.A: Zamyslíme se nad opravenými Testy z Unitu 1.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – Úvodní informace a týden 1.-5.10.,2018

Úvodní informace k angličtině (AJ) ve 3.třídách:

Vážení rodiče,

navazuji na naše osobní setkání na třídní schůzce a připomínám, že na těchto webových stránkách pravidelně ke konci týdne najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 3.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich A4 sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům a žákům, kteří již četli a podepsali informace o výuce AJ.

Poznámka k portfoliu na AJ:

Podepsaná portfolia (jméno, příjmení a třída) si vysbíráme od všech dětí tento týden (1.-5.10.) v hodině AJ a následně, děti si po shrnujícím Testu z Unitu 1 nechají portfolia ve škole. V týdenním plánu zde Vám sdělím kdy si děti portfolium nesou domů a kdy je mají donést zpět do školy. Děti si vedou portfolio tak, že mají mít v portfoliu vše hezky uložené, nic se v Euroobalech nepřekrývá a z dokumentů v portfoliu se dá učit. Děti mají mít nyní minimálně 10 prázdných Euroobalů v portfoliu.

Poznámka k pracovnímu sešitu (Activity Book):

Minulý týden jsem si vysbírala od dětí pracovní sešity (Activity Books) ke kontrole, takže je mám u sebe. Děti by měly již mít pracovní sešity obalené a podepsané na přední straně pracovního sešitu (jméno, příjmení a třída). S tímto pracovním sešitem budeme pracovat ve škole a děti budou z něj dostávat domácí úkoly. Proto je třeba, aby děti pracovní sešity nenechávaly ve škole. Vzadu pracovního sešitu je CDéčko, které prosím odtrhněte a nechte dětem doma, aby je ve škole děti neztratily nebo aby se CD nepokoškodilo. Na CDéčku jsou písničky (songs) a příběhy (stories), které zpíváme a hrajeme/dramatizujeme v hodinách. Děti si je mohou přeposlechnout doma. 

Co bude tento týden (1.-5.října)?

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 1.-5.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 1 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme:

3.A. v pátek 5.10.

3.D. v pondělí 8.10.

 1. Mini-test si napíšeme na slovíčka k Unitu 1. Děti mají již slovíčka napsaná v A4 linkovaných sešitech.
 2. Ústně zkoušíme: Rozhovory ve dvojicích (pozdrav, představování se, kladení otázek, rozloučení); otázky Who is this? vs. What is this?
 3. Věnujeme se četbě knížky.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová

AJ 2.A (Otr)

Dnes byly skupiny opět spojené. Zopakovali jsme si písničku I´m skipping! Procvičovali jsme vazby I´m swimming/running/riding a bike/jumping… Poznali jsme protikladné vazby I´m pushing x I´m pulling a na obrázcích určovali jejich použití. Vypracovali jsme poslechové cvičení a doplnili další v PS.

DÚ na čtvrtek 14.6.: není (PS mojí skupiny mám vybrané ke kontrole, dětem rozdám po ŠvP)

Minulý týden byly obě skupiny spojené. Skočili jsme do Unit 7 – Playtime (máme jen v PS, v učebnici není). Poznali jsme slovíčka – a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline. Opakovali jsme barvy a používali vazbu a blue boat, a red ball… Poslouchali jsme písničku I´m skipping! Doprovázeli jsme ji pohybem a zkoušeli ji zpívat. Pracovali jsme v PS.

DÚ na čtvrtek 31.5.: PS s.61 – křížovka

procvičování: slovíčka

hra1

hra2

2.A,B,C,E – týden 28.5. – 1.6. – angličtina M. Mariašová

Práce podle pracovního sešitu – lekce 7 Playtime – vyjádření činností, které probíhají (např. str. 59).

Domácí úkol na tento týden není (některé třídy byly také jako já na švp), domácí úkol na týden od 4.6. –  pracovní sešit str. 59, 61.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová