2.A,B,C,E – týden od 22.1. – 26.1. – angličtina M. Mariašová

Pokračování v lekci 4 Happy faces,

domácí úkol na týden od 29.1. – pracovní sešit str. 35,

na tento týden str. 30 a str. 32 (viz minulá zpráva).

Pro velký úspěch :-) jsme se s dětmi domluvili, že si i na tento týden přinesou hračku a budeme si o ní povídat (někteří si hračku nechali u mě v kabinetě).

Všechny děti pěkně spolupracují a na hodinách se snaží,

přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden od 15.1. – 19.1. – angličtina M. Mariašová

Zahájíme lekci Happy faces! (pokud v minulém týdnu, kdy jsem nebyla ve škole, děti s paní učitelkou nevyrobily knížečku CHEESE BY – vyrobíme ji), děti si přinesou hračku (kdo může a chce – viz minulá zpráva),

na tento týden domácí úkol nebyl, HW – domácí úkol – na týden od 22.1. – pracovní sešit str. 30 a 32.

Pěkný týden všem,

Milena Mariašová

AJ 2.A + 2.C (Otr)

V hodině angličtiny jsme tentokrát opakovali slovní zásobu, kterou jsme se společně učili. Střídavě jsme si slovíčka hravou formou osvěžili a poté je psali. Některým dětem se dařilo velice pěkně, jiné ještě musí trénovat.

Pracovní i školní sešity mám vybrané ke kontrole, postupně dětem vracím.

DÚ na středu 17.1. / čtvrtek 18.1.: čerstvý úkol děti nedostaly

rozstřihat a popsat karty s novou slovní zásobou (kdo ještě nemá) + doplnit cvičení v PS a ŠS (kdo má restíky)

Odkaz k procvičování online:     slovíčka – jídlo     hra 1     hra 2

2.A,B,C,E – týden 8.1. – 12.1. – angličtina M. Mariašová

Vážení rodiče,

z nečekaných důvodů nebudu v tomto týdnu (8. – 12.1.) ve škole,

hodiny angličtiny budou spojené či suplované, hračku si děti přinesou až na další týden od 15.1., děkuji za pochopení,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden 3.1. – 5.1. – angličtina M. Mariašová

Vítám vás v novém roce a přeji všem mnoho úspěchů!

V lednu budeme pokračovat v lekci I´m hungry a zahájíme lekci Happy faces!

V tomto týdnu budeme upevňovat větnou strukturu I like x I don´t like, přidáme si nepovinně he/she likes x he/she doesn´t like.

Domácí úkol na týden od 8.1.:

napiš do sešitu 5 vět I like ……………. a 5 vět I don´t like ……………….. (děti nemusí psát o jídle nebo pití), nepovinně mohou děti přidat libovolné množství vět: My dad (he) likes …….., My mum (she likes/doesn´t like ……., My brother/ my sister ……).

V týdnu od 8.1. si také děti přinesou hračku – ideálně nějakou postavu, se kterou budeme pracovat.

Děti, které chtějí pracovat navíc, si mohou připravit krátké věty, budeme s nimi pracovat i ve škole.

This is my favourite toy.

It is a doll, a knight, a teddy bear, a soft toy, a unicorn, a horse …

It is big, small, red, pink, black …

It has got big eyes, a small nose, long green hair….

It can run, it can fly, it can speak ….

I like it!

It sleeps with me.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

 

AJ 2.A (Otr)

Ve čtvrtek nám ještě několik dětí četlo ze svých mini knih. Poté jsme si zopakovali písničku Listen, it´s a red clock. Pomocí karet s barvami a slovíčky jsme procvičovali slovní zásobu Unit 2. Používali jsme vazbu It is a blue pen. V učebnici jsme četli další mini knihu myšky Tiny a připomněli si, jak knihu vyrobit. Vypracovali jsme poslechové cvičení v PS.

DÚ na čtvrtek 14.12.: vyrobit si svoji mini knihu (PS s.71-72) a procvičovat její čtení