Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 11.12.-15.12.2017

Z důvodu nepřítomnosti paní uč. Moniky Krškové budou celý týden  skupiny ve všech třídách  spojeny. (1.A,1.B,1.D)

Budeme formou her a různých aktivit opakovat slovní zásobu 1. a 2.lekce – barvy, počítání 1-10

Rozšíření slovní zásoby – songs:

„This is my snowman“ a „I´m a little snowman“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

Domácí úkol na příští týden děti nemají.

Příští hodinu budeme mít vánoční. Děti dostanou připravené kopie s vánoční tematikou. Není to domácí úkol a nebudu kopie vybírat. Připravila jsem je dětem pro pobavení. Kopii si mohou vypracovat mezi sledováním vánočních pohádek dárečků .o)

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 4.12.-8.12.2017

1.A – Školní výlet, hodina odpadá

1.B,1.D:

Procvičování slovní zásoby 2.lekce – Barvy, počítání 1-10, školní pomůcky

Práce v activity book.Hry a soutěže na procvičení 2.lekce

Písnička „Ten little fingers“

Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

Počítání – „Counting one more“ – práce s učebnicí.

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.16 – do každého obdélníku namalovat jednu školní potřebu (dle vlastního výběru) a vybarvit.

AJ 1.ACD (Kršková)

Týden od 27. 11.

Tento týden opakujeme formou her veškeré učivo 2. lekce (hlavně čísla do 10 a školní potřeby).

V portfoliu mají děti nově vložen list s přehledem učiva 2. lekce.

Domácí úkol se v jednotlivých třídách liší:

1.A – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček a s. 17 – nalepit samolepky

1.C – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček, samolepky dolepuje jen ten, kdo nestihl ve škole

1.D – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček

Příští týden napíšeme jednoduchý poslechový testík.

na přání dětí vkládám znovu odkaz na úvodní písničku Hello

Angličtina 1.A,1.B, 1.D – Santana

Týdenní plán 27.11.-1.12.2017

Procvičování slovní zásoby 2. lekce

Barvy, číslovky 1-10, školní pomůcky

1.A,1.B

Příběh „What´s this?“ – děti si hrály na myšky (Spike a Ruby) a musely uhodnout se zavřenýma očima jaký předmět drží – aktivita na procvičení otázky „What´s this?“ a odpovědí „It´s a…“ (a ruler, a pen ,a pencil, a book, a pencil-case)

Písnička „Ten in a Bed“ – procvičování odpočítávání od 10 do 1.

Dětem jsem připravila a rozdala kopie na procvičování barev a číslovek (viz. jejich portfolio)

Písemný úkol děti na příští hodinu nemají. Jen ústní – opakovat si probranou slovní zásobu – viz. portofolio)

1.D

Procvičování slovní zásoby 2.lekce:

Školní pomůcky (viz. kopie v portfoliu a Activity book str.10)

Barvy

Počítání 1-10

Tvoření vět (s použitím obrázků – domácí úkol z minulého týdne – AB str.12) např.: a red pencil, a blue pen, …

Společná práce v hodině –  AB str.15 –  počítání 1-10, barvy, předměty – vzájemné spojování – např. One yellow window. Two red bags. Three green pencils

Poslech písniček na procvičení číslovek 1-10

Dětem jsem připravila a rozdala kopie na procvičování barev a číslovek (viz. jejich portfolio)

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.14 – vymalovat obrázky (budeme s nimi pracovat příští týden v hodině) a dopsat číslovky i chybějící předměty

 

AJ 1.ABCD (Kršková)

Týden od 20. 11.

  1. Opakujeme čísla a školní potřeby – většina dětí umí čísla výborně odříkat popořadě, ale mají potíže , když je mají říkat napřeskáčku – doporučuji cvičit.
  2. Stále opakujeme jednoduché základní fráze:

How are you? I am: good, great, wonderful, tired, hungry, not so good

Who is this? What is this? It is...

3 . Nově jsme poslouchali a dramatizovali příběh: Abracadabra – příběh je na CD vložené vzadu v prac. sešitě, děti si ho mohou znovu poslechnou . Přibyla nám otázka: How many….. a odpovědi na ni.

4. V rychlejších skupinách „čteme“ knížky – tento týden: Bears on Wheels a hrajeme Simon says – procvičujeme základní pokyny ve třídě.

5. Domácí úkol: Pracovní sešit s. 15 – správně spojit a přitom si říkat: např. How many pencil cases? Five.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 20.11.-24.11.2017

1.A,1.B

Procvičování slovní zásoby 2.lekce:

Školní pomůcky (viz. kopie v portfoliu a Activity book str.10)

Barvy

Počítání 1-10

Tvoření vět (s použitím obrázků – domácí úkol z minulého týdne – AB str.12) např.: a red pencil, a blue pen, …

Společná práce v hodině –  AB str.15 –  počítání 1-10, barvy, předměty – vzájemné spojování – např. One yellow window. Two red bags. Three green pencils

Poslech písniček na procvičení číslovek 1-10

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.14 – vymalovat obrázky (budeme s nimi pracovat příští týden v hodině) a dopsat číslovky i chybějící předměty

1.D

Úvod do 2.lekce – Pens and pencils

Nová slovní zásoba – a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Písnička „What´s in my bag?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce v Activity book – str.10,11,12

Domácí úkol na příští hodinu – AB str. 13 – doplnit chybějící číslovky

Ústní D.Ú. – procvičovat si  tvoření vět – s pomocí AB str.12 – např. This is my Green pencil. This is my black pen. ….