Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 18.6.-22.6.2018

Tento týden je poslední týden výuky AJ v tomto školním roce. V příštím týdnu se budou děti věnovat třídním aktivitám – výlety, vracení učebnic, apod. Tímto chci Vám i Vašim dětem popřát krásné léto plné pohody!

Veronika Santana 

Unit 7 – procvičování probrané slovní zásoby

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím slovíček 7.lekce – Animals

Tvoření otázek „Do you like…?“ (a mouse, a cat, a dog,…)

Procvičování – předložky místa ON, IN.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 11.6.-15.6..2018

1.B

Závěrečné opakování slovní zásoby 6.lekce

Úvod do Unit 7 – Animal friends

Nová slovní zásoba – zvířata. Předložky ON,IN

Příběh „Otto and the dog“ – poslech, překlad

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Práce s Activity book

Příprava na domácí úkol (HHAB str.54,55)

1.A

Příprava vystoupení – oslavy výročí školy – písnička „If you´re happy“

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 6.lekce – „I wash my…“, „I brush my…“.

Písnička „I wash my hands“ – poslech

Práce v activity book

Rozšíření slovní zásoby – Temperature – It´s cold/warm/hot

Příběh „Clean again“ – poslech, překlad

Příprava na domácí úkol – HHAB str.51

1.D – třídní akce

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 4.6.-8.6.2018

1.B,1.D

Příprava vystoupení – oslavy výročí školy – písnička „If you´re happy“

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 6.lekce.

„I wash my…“, „I brush my…“.

Písnička „I wash my hands“ – poslech

Práce v activity book

Rozšíření slovní zásoby – Temperature – It´s cold/warm/hot

Příběh „Clean again“ – poslech, překlad

Příprava na domácí úkol (HSAB str.51)

1.A

Scénka „How old are you“ – tvoření vět a odpovědí – a použitím číselných kartiček a narozeninového dortu – práce ve dvojicích i skupinách

Příběh „Thank you Ruby“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Tvoření otázek „Can you see…?“ a odpovědí „Yes, I can / No, I can´t“

V navaznosti na příběh práce v HHAB – str.48

Aktivity na procvičení slovní zásoby 6.lekce

Příprava vystoupení – oslavy výročí školy – písnička „If you´re happy“

AJ 1.A (Kršková)

29.5.

Dnes jsme začali novou lekci: slovní zásoba: v koupelně – viz. odkazy níže,

a učili se písničku Bathtime song.

Ve druhé části hodiny jsme vyráběli miniknížku

Domácí úkol: Dokreslit a dopsat svou miniknížku a naučit se ji číst dle obrázků (např. three green ballons)

odkazy: nová slovíčka

hra na slovíčka

Bathtime song

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 28.5.-1.6.2018

1.C,1.D

Scénka „How old are you“ – tvoření vět a odpovědí – a použitím číselných kartiček a narozeninového dortu – práce ve dvojicích i skupinách

Příběh „Thank you Ruby“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Tvoření otázek „Can you see…?“ a odpovědí „Yes, I can / No, I can´t“

V navaznosti na příběh práce v HHAB – str.48

Aktivity na procvičení slovní zásoby 6.lekce

Příprava vystoupení – oslavy výročí školy – písnička „If you´re happy“

1.A

Práce s Activity book – procvičování slovní zásoby 5.lekce

Příběh „The birthday card“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Příprava na D.Ú – HHAB str.85 – vybarvit a vystříhnout – příští hodinu budeme hrát hru.