Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-9.10.2018

Zápis do ŽK – shrnující test 1.lekce

Kontrola práce ve šk.s. i prac. s. – děti mají opravené sešity i AB zpátky u sebe. (Kdo byl nemocen, vezme si po svém návratu do školy)

Prezentace – My book „Animals“  (děti, které svoji mini knihu nečetly tuto hodinu, budou číst hodinu následujcící.

Rozšíření slovní zásoby – příběh „My Zoo“

2.D 2.A

 

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Domácí úkol pro rodiče:  Prosím zeptejte se svého dítěte doma jaká pravidla chování máme na angličtině. Děti by měly znát pravidla česky a také anglicky. ;-)

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ: Oznamuji, že jsem si vysbírala portfolia od dětí ve 2.A, 2.C ke kontrole, takže je mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 a zahrajeme si příběh “It’s Otto!” jako v divadle nebo ve filmu. :-)
 2. Učíme se novou slovní vazbu “Can you…? (česky: Umíš/Umíte….?) písničkou “Can you snap?” Zpěvem si opakujeme slovíčka zvířátek a otázku “Can you…?
 3. 2.C,B: Prezentace mini-knížečky. Čteme vyrobené mini-knížečky “Animals!”.
 4. Rozšiřujeme si slovní zásobu ke zvířátkám a ke slovní vazbě “I can…”, “I can’t”.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 15.10.

 1. Děti si mají vyrobit mini-knížečku “Animals!” (viz Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V mini-knížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “It’s Otto!” a opakovat si slovní vazby “I can see…”, “I can’t see…” spolu s názvy zvířátek v Unitu 1. Příběh děti najdou na CDéčku ze zadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu zde: It’s Otto

2.A. na pátek 19.10.

 1. Děti ve 2.A dostaly ode mne skládačku se zvířátkama. Děti si za domácí úkol mají vystřihnout, poskládat a nalepit do A4 nelinkovaného sešitu poskládaná zvířátka. Děti mají mít poskládaná zvířátka nalepená v A4 nelinkovaném sešitě.
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “It’s Otto!” a opakovat si slovní vazby “I can see…”, “I can’t see…” spolu s názvy zvířátek v Unitu 1. Příběh děti najdou na CDéčku ze zadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu zde: It’s Otto!

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 8.-12.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ: Oznamuji, že jsem si vysbírala portfolia od dětí ve 2.C. ke kontrole, takže je mám u sebe..

Poznámka k pracovním sešitům (Activity Books): Děti by měly již mít pracovní sešity obalené a podepsané na přední straně pracovního sešitu (jméno, příjmení a třída). S tímto pracovním sešitem budeme pracovat ve škole a děti budou z něj dostávat domácí úkoly. Proto je třeba, aby děti pracovní sešity nenechávaly ve škole. Vzadu pracovního sešitu je CDéčko, které prosím odtrhněte a nechte dětem doma, aby je ve škole děti neztratily nebo aby se CD nepokoškodilo. Na CDéčku jsou písničky (songs), říkanky (chants) a příběhy (stories), které zpíváme a hrajeme/dramatizujeme v hodinách. Děti si je mohou přeposlechnout doma. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 8.-12.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 “Playroom safari”.
 2. Opakujeme si slovní zásobu (zvířátka –animals) písničkou a četbou knížky.
 3. Učíme se nové slovní vazby “I can see….” (česky: Vidím…, “I can’t see” (česky: Nevidím…) formou příběhu “It’s Otto!”, na který se podíváme na videu, poslechneme si jej a zahrajeme jako v divadle nebo ve filmu. :-)
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
 5. Postupně si v hodinách rozšiřujeme slovní zásobu ke slovní vazbě “I can…”, “I can’t”. Tento týden si ji rozšiřujeme vzhlednutím krátkého videa “I can hop” (česky: Umím skákat) a k tomu si opakujeme jednoduché povely anglicky, které často používáme v hodinách.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 8.10.;     2.A. na pátek 12.10.

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 6.
 2. Procvičovat si výslovnost u slovní zásoby –animals. Odkaz zde: Animals
 3. Přeposlechnout si písničku “On safari!”,kterou děti najdou na CDéčku ze zadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu s odkazem zde: On safari song 
 4. Minulý týden v pátek 5.10. nám ve 2.A. odpadla angličtina, takže děti ve 2.A. si donesou DÚ, které měly na minulý pátek 5.10.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 1.10.-5.10.2018

Procvičování probrané slovní zásoby 1.lekce – Animals – ústní i písemnou formou – práce v AB

Příprava na domácí úkol – mini book „Animals by…“ – čtení textu (2.D bude knihu prezentovat již tento týden)

Příběh „I´m Lenny Lion“ – poslech, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Opakování probraného učiva 1.lekce – příprava na shrnující test.

Po testu si od dětí vyberu školní i pracovní sešit – proběhne kontrola i následné hodnocení práce ve šk.s a v AB.

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – Úvodní informace a týden 1.-5.10.,2018

Úvodní informace k angličtině (AJ) ve 2.třídách:

Vážení rodiče,

navazuji na naše osobní setkání na třídní schůzce a připomínám, že na těchto webových stránkách pravidelně ke konci týdne najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 2.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich A4 sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ.

Poznámka k portfoliu na AJ:

Podepsaná portfolia (jméno, příjmení a třída) si vysbíráme od všech dětí tento týden (1.-5.10.) v hodině AJ a následně, děti si nechají portfolia ve škole. V týdenním plánu zde Vám vždy sdělím kdy si děti portfolium nesou domů a kdy je mají donést zpět do školy. Děti si vedou portfolio tak, že mají mít v portfoliu vše hezky uložené, nic se v Euroobalech nepřekrývá a z dokumentů v portfoliu se dá učit. Děti mají mít nyní minimálně 10 prázdných Euroobalů v portfoliu.

Poznámka k pracovnímu sešitu (Activity Book):

Děti by měly již mít pracovní sešity obalené a podepsané na přední straně pracovního sešitu (jméno, příjmení a třída). S tímto pracovním sešitem budeme pracovat ve škole a děti budou z něj dostávat domácí úkoly. Proto je třeba, aby děti pracovní sešity nenechávaly ve škole. Vzadu pracovního sešitu je CDéčko, které prosím odtrhněte a nechte dětem doma, aby je ve škole děti neztratily nebo aby se CD nepokoškodilo. Na CDéčku jsou písničky (songs) a příběhy (stories), které zpíváme a hrajeme/dramatizujeme v hodinách. Děti si je mohou přeposlechnout doma.  

Poznámka k anglické slovní zásobě:

V pracovním sešitě (Activity Book) od stránky 81 děti najdou základní slovní zásobu ke každému Unitu/ lekci. Tuto slovní zásobu by děti měly znát ústně a vybraná klíčová slova také vyjádřit písemně. Psaní vybraných klíčových slov si procvičujeme v pracovním sešitě (Activity Book) a v A4 nelinkovaném sešitě.

Co jsme se doposud učili?

V úvodní hodině AJ jsme se seznámili s pravidly (rules) podle, kterých bychom se všichni měli chovat, abychom v hodinách nezlobili a naopak, věnovali se angličtině a hodně se anglicky naučili. Pravidla jsme si říkali také anglicky, děti je vědí a pravidelně si pravidla opakujeme anglicky. ;-)

Jednoduché povely anglicky, které budeme používat v hodinách (classroom language), jsme se společně zopakovali také. Například děti již znají: stand up (postav se), sit down (sedni si), jump (poskoč si), open your book (otevři si knížku), close your book (zavři si knížku), listen (poslouchej), look at me (podívej se na mne), look at the picture (podívej se na obrázek), point (ukaž prstem).

Opakovali jsme si slovní zásobu z 1.třídy s obrázkovýma kartičkama, psaním slov a písničkou “The Happy House song”. Odkaz na “The Happy House song” najdete na CDéčku vloženého v pracovním sešitě (Activity Book) a zde: The Happy House song  Připomněli jsme si postavy z učebnice na stránce 4-5 a procvičovali jsme si je v pracovním sešitě. Opakovali jsme si jak zdravit a představovat se anglicky “Good morning/ Hello, My name is….”, klást otázku na jméno “What’s your name?” a věk “How old are you?”, klást otázku na kdo je to “Who is this?” a loučit se “Goodbye” nebo “Bye”. Opakovali jsme si slovní vazby “Can you see…?” (Vidíš……?) , Where is…? (Kde je…?)

Pracovali jsme s portfoliem na angličtinu. Vytvořili jsme si úvodní stránku k portfoliu. Do portfolia jsme si také založili pracovní list “Co už umím?”

Věnovali jsme se anglické abecedě s pomocí obrázků s písmenky a říkanky “The Alphabet chant”. Odkaz na “The Alphabet chant” najdete na CDéčku vloženého v pracovním sešitě (Activity Book) a zde: The Alphabet chant 

Co bude tento týden (1.-5.října)?

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 1.-5.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Věnujeme se Unitu 1 “Playroom safari”.
 2. Procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka –animals) poslechem, hrou, kartičkama, spojováním slova s obrázkem, psaním, včetně procvičováním v pracovním sešitě.
 3. Poslechneme si k tomu písničku “On safari!”.
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
 5. Opakujeme si povely hrou.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 1.10.;     2.A. na pátek 5.10.

 1. Děti si mají přinést rodiči podepsaný dokument o angličtině ve 2.třídách (pouze děti, které ještě nedonesly). Tento dokument děti mají mít nalepený ve svém novém A4 nelinkovaném sešitě. A4 sešit si děti kupují a obalí do obalu samy. A4 sešit by děti měly mít podepsaný (jméno, příjmení a třída).
 2. Děti si mají dát do pořádku všechny učebnice a pomůcky a nosit je na hodiny angličtiny.
 3. Ten kdo ještě nedonesl portfolium s 10 vloženými prázdnými Euroobaly, tak jej donese. Následně si děti nechají portfolia ve škole.
 4. Děti si mají doma opakovat zpěv a tanec písniček (songs), které v hodinách zpíváme a tančíme: The Happy House song a The Alphabet chant Jakmile děti budou umět zpívat slova, tak jim pusťte doma karaoke. Odkaz na karaoke The Happy House song (karaoke)  
 5. Děti si mají opakovat zdravení, představování se, loučení.

“Hello, I am…….”

“What’s your name?”

“Goodbye” nebo “Bye”.

 1. 2.B., 2.C.: Děti ve 2.C. a 2.D. dostaly ode mne skládačku se zvířátkama. Děti si za domácí úkol mají vystřihnout, poskládat a nalepit do A4 nelinkovaného sešitu poskládaná zvířátka. Děti mají mít poskládaná zvířátka nalepená v A4 nelinkovaném sešitě. Děti ve 2.A. dostanou tento úkol tento týden, protože v pátek 28.9. nám angličtina odpadla (státní svátek).
 2. V průběhu školního roku v hodinách AJ si pravidelně opakujeme vše co jsme se již učili a naučili, abychom to nezapomněli (písničky, příběhy, slovíčka, povely, apod.). Bylo by dobré kdyby děti také doma si pravidelně opakovaly vše co se učíme ve škole na angličtině. Proto Vás prosím, pusťte doma nebo cestou na výlet v autě dětem CDéčko s písničkama, které zpíváme ve škole. Přehrajte jim příběhy a další písničky (viz CDéčko a odkazy na webové stránky/internet).

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová