AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 –hrajeme si s pexesem a tím si opakujeme čísla 1-10, slovíčka školních potřeb a slovní vazbu “How many?“ (Kolik?).
 2. Věnujeme se matematice a počítáme anglicky. Např.: “One and one more is two.” –“Jedna a jedna navíc jsou dvě.”
 3. Opakujeme si slovní vazby “What is this?” It is (a pencil) –Co je to? To je (tužka). hrou na slepou bá Děti reagují na otázku “What’s this?” (Co je to?) a odpovídají na ni celou větou “This is (a pencil).”
 4. Znovu si zpíváme písničky o číslech, které již děti znají, pokud bude čas.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 20.11.;    1.A.,1.B. na středu 21.11.;    1.C. na pátek 23.11.;    

1.A,B,C:

 1. Děti dostaly pracovni list, ze kterého si mají vystřihnout části školních potřeb a nalepit je do obrázku tam kde patří. Navíc si mohou děti obrázek vybarvit, pokud chtějí.
 2. V pracovním sešitě si děti mají dodělat stránky 13 a 15 (pouze ty děti které ještě nemají vypracované). Na str.13 děti dopisují čísla, která chybí v pořadí. Na str.15 děti spojují počet předmětů s číslicí a říkají si nahlas např. “How many school bags?” -“two”. (Kolik školních tašek? –dvě).
 3. Písničky o číslech si děti mají přeposlechnout a zazpívat také doma. Odkaz na písničku “Ten little fingers” najdou na CDéčka k pracovnímu sešitu nebo zde: Ten Little Fingers. Odkaz na na písničku “Ten Little Teddy Bears” najdou zde:

1.D.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 79 si děti mají vystřihnout kartičky pexesa a donést je v sáčka nebo v obálce.
 2. Děti dostaly 4 obrázky na jednom A4 listu k příběhu “It’s Otto” z Unitu 1. Děti mají doma pouze vystřihnout obrázky k příběhu podle přerušované čáry. Ve škole s tím pak budeme dále pracovat.
 3. Děti si mají donést lepidlo a pastelky!
 4. V pracovním sešitě si děti mají dodělat stránky 13 a 15 (pouze ty děti které ještě nemají vypracované). Na str.13 děti dopisují čísla, která chybí v pořadí. Na str.15 děti spojují počet předmětů s číslicí a říkají si nahlas např. “How many school bags?” -“two”. (Kolik školních tašek? –dvě).
 5. Písničky o číslech si děti mají přeposlechnout a zazpívat také doma. Odkaz na písničku “Ten little fingers” najdou na CDéčka k pracovnímu sešitu nebo zde: Ten Little Fingers song Odkaz na na písničku “Ten Little Teddy Bears” -prosím vizte video výše v této zprávě.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 12.11.-16.11.2018

Pokračování v učivu 2.lekce

Procvičování – školní pomůcky, barvy, číslovky 1-10

Kontrola D.Ú. – AB str.11

Práce s Activity book – samostatná práce, následuje společná kontrola (AB str.13)

Příprava na domácí úkol (AB str.12 – děti obrázky vymalují a poté budou tvořit věty – ukazovat například mamince a u toho povídat: „This is my green pencil“ apod..- podle toho, jak dané předměty vybarví)

Příběh „What´s this?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 12.-16.11.,2018

Dobrý den,

Portfolia na AJ: Portfolia od dětí z 1.A,B,C,D máme nyní ve škole. Kdo chyběl ve škole a neodevzdal, nechť portfolium neprodleně odevzdá ke kontrole na další hodině angličtiny.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 12.-16.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 –opakujeme si slovní vazbu “What is this?” It is (a pencil) –Co je to? To je (tužka). zábavnou hrou na slepou bábu. ;-)
 2. Procvičujeme si čísla 0-10 hrou s pexesem a kartičkami a také písničkou.
 3. Tvoříme si mini-knížečku k příběhu „It’s Otto” v Unitu 1.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 13.11.;    1.A.,1.B. na středu 14.11.;    1.C. na pátek 16.11.;    

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 79 si děti mají vystřihnout kartičky pexesa a donést je v sáčku nebo v obálce.
 2. Děti dostaly 4 obrázky na jednom A4 listu k příběhu “It’s Otto” z Unitu 1. Děti mají doma pouze vystřihnout obrázky k příběhu podle přerušované čáry. Ve škole s tím pak budeme dále pracovat.
 3. Děti si mají donést lepidlo a pastelky!
 4. 1.D. pouze:
  • V pracovním sešitě (Activity Book) děti si mají vypracovat stránku 11. Děti si tímto cvičením opakují slovíčka školních potřeb.
  • Sebehodnotící tabulka k Unitu 1: Dětem jsem poslala domů sebehodnotící tabulku k Unitu 1. Prosím rodiče, aby přečetli dětem z tabulky jednotlivé body na každém řádku v tabulce a děti ke každému bodu se samy zhodnotí. Jestli umí, tak nakreslí smajlíka :-) . Jestli trochu umí, tak nakreslí rovňáska :-/. A jestli neumí, tak nakreslí mračouna :-(.
  • Děti si vybarví obrázek dýně a přeposlechnou si písničku. Odkaz na písničku „Five little pumpkins“ zde:

   .  Děti již písničku znají, tak ať si ji zkusí zazpívat. ;-)

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 5.11.-9.11.2018

Úvod do Unit 2 – „Pens and pencils“

Nová slovní zásoba – školní pomůcky

Poslech příběhu – „Where is my…?

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Písnička „What´s in my bag?“

Práce s activity book – poslechové cvičení (str.10)

Příprava na domácí úkol (str.11)

Video – school supplies: