AJ 4.A.,4.B. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 4.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 4.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro čtvrťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 „Welcome back!“.
 2. Procvičujeme si rozhovor se spolužákem –představení se a vyhláskování svého jména a příjmení.
 3. Připomeneme si anglickou abecedu –výslovnost jednotlivých písmen a hláskování slov formou hry, ústně a písemně dle diktátu.
 4. Opakujeme si novou slovní zásobu k Unitu 1 (viz pracovní sešit str.95), jednotné/ množné číslo u podstatných jmen a rozlišujeme slovní vazby „What’s this? This is …, What are these? These are…“
 5. Učíme se další nové pokyny v angličtině používané učitelem ve třídě.
 6. 4.A.: Ještě navíc si poslechneme, přečteme a zahrajeme příběh „Where’s Flossy?“ a vypracujeme si některá s učivem souvisejicí cvičení v pracovním sešitě.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 4.B 18.9. – 22.9. 2017

ČJ
mluvnice
– opakování učiva 3. ročníku (slovní druhy – pády u podstatných jmen, obojetné souhlásky y/i, abeceda)
– dokončení písanky (psací písmo)
sloh (psaní deníku) shrnutí za čt, pá, so, ne – čteme v pondělí, shrnutí za po, út, st – čteme ve čtvrtek (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení (každé pondělí – práce s podvojným deníkem)
čtenářská dílna – středa (téma: čtyřlístek, propojeno s VV)

M
aritmetika
– početní operace (+,-,x, :) do 1000, velká násobilka, cvičení v pracovním sešitě (mince, rodokmen, parkety)
geometrie
– opakování: přímka, úsečka, bod, čtvercová mříž (obsah, obvod, jednotky cm, mm)

ČJS
vlastivěda
– pohoří, řeky, orientace v mapě, světové strany S,V,J,Z
historie
– ve čtvrtek budeme psát opakovací kvíz na známky (od pravěku po Karla IV.), děti si braly desky domů, mají v nich DÚ z pátka, ve čtvrtek ho budu kontrolovat

!!!! změna středečního TV – místo středy bude až ve čtvrtek, z důvodu podzimního běhu (ročníková akce), hned 1. hodinu teplé oblečení s sebou!!!!!!!!

– opakovat si na testík z historie, dokončit úkol o Karlu IV.
ABSENCE – pokud někdo chybí, napište do ŽK omluvenku, děkuji

peníze za švp: vybírám 3000,- od 11.9. do 21.9. (po dětech, osobně na třídní schůzce, v nadepsané obálce přes recepci) – ve čtvrtek 21.9. peníze odnášíme do agentury

TDÚ – čtenářské bingo (informace v emailu), datum prvního odevzdání – 2.10. 2017

Akce:
19.9. třídní schůzka, od 17h u nás ve třídě
21.9. Podzimní běh (ročníková akce)
29.9. Ředitelské volno
16.10. – 20.10. podzimní ŠVP, tematický týden
26.10.- Pát 27.10. Podzimní prázdniny
23.12. – 2.1. 2018 Vánoční prázdniny
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – 9.2. Jarní prázdniny
28.2. 2018 Divadlo Glans – ve škole

AJ 4.B (Krš)

Plán na týden od 18. 9.

 1. Příběh Where is Flossy – nácvik čtení za DÚ na út
 2. What is this? x What are these?
 3. Množné číslo: a cat x cats, řekneme si i některá nepravidelná množná čísla
 4. anglická abeceda – nácvik hláskování

Hodně dětí v pá chybělo, ale měly by splnit DÚ – kontrolujeme v úterý

 1. přinést portfolium (min. 20 prázdných kapes)
 2. číst příběh uč. s. 4
 3. AB 1. lekce – cv 1 a 2
 4. Mít info list v sešitě podepsaný od rodičů

Týdenní plán 4.B 11.9. – 15.9. 2017

ČJ
mluvnice
– opakování učiva 3. ročníku (slovní druhy – 1,2,4,5,7,8,10)
– obojetné souhlásky y/i (vyjmenovaná slova)
sloh (psaní deníku) shrnutí za čt, pá, so, ne – čteme v pondělí, shrnutí za po, út, st – čteme ve čtvrtek (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení (každé pondělí – práce s podvojným deníkem)
čtenářská dílna – středa (téma: státní symboly, propojeno s VV)

M
aritmetika
– opakování početních operací (+,-,x, :) do 1000, cvičení v pracovním sešitě (autobus, děda Lesoň)
geometrie
– přímka, úsečka, bod, kružnice, měření v cm, mm

ČJS
vlastivěda
– úvod do učiva o ČR – sousední státy, rozdělení ČR, státní symboly, práce s mapou
historie
– společné opakování od pravěku po Karla IV., příští týden budeme psát opakovací kvíz na známky (kdo bude chtít, může si vzít v pátek desky domů a připravit se)

– z ČJ/M budou zadávány od tohoto pondělí, viz úkolníček dětí
ABSENCE – pokud někdo chybí, napište po nemoci do ŽK omluvenku, děkuji
Přinést: kapesníky, šťáva, ručník, tělocvik, bačkory, rýsovací potřeby (viz email), kniha na čtení, sešity (viz email), eurofolie A4, A5, přes víkend obalit pracovní sešity pro 4. třídu
peníze za švp: vybírám 3000,- od 11.9. do 21.9. (po dětech, osobně na třídní schůzce, v nadepsané obálce přes recepci) – ve čtvrtek 21.9. peníze odnášíme do agentury

TDÚ – čtenářské bingo (informace v emailu), datum prvního odevzdání – 2.10. 2017

Akce:
19.9. třídní schůzka, od 17h u nás ve třídě
21.9. Podzimní běh (ročníková akce)
(doplním) Divadlo Glans – ve škole (divadelní sál)
16.10. – 20.10. 2017 podzimní ŠVP

AJ 3.A.,3.B. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

ÚKOLY NA PRÁZDNINY 3.B

Povinné DÚ

1) psaní deníku (kdo chce, může psát souhrnně nebo každý den), já budu v září požadovat jednu stranu (A5) za červenec a jednu za srpen (shrnutí), ve 4. třídě v nich budeme pokračovat

2) pohledy (každý si ve škole vybral dva spolužáky ze třídy, kterým pošle pohled – z navštíveného místa/města/vesnice,…, v září z nich společně utvoříme mapu ČR – úvod do učiva o naší zemi), (soubor ke stažení)
seznam pohledy (kdo nezná adresu, napište mi email a já vám ji pošlu)

3) plakát (z navštíveného místa/města/vesnice,… po ČR)
kritéria: plakát minimálně A4, 6 důležitých informací, otázku pro ostatní, barevnost, obrázky, ústní prezentace bude v září

4) plakát přečtené knihy
kritéria: plakát minimálně A4, pravopis, smysluplnost informací, zpracování odpovědí na tyto otázky: ( název a autor knihy, jaká nová/zajímavá slova jsem v knize našel/našla, o čem kniha byla (stručně max 5 vět), která postava mě zaujala a proč, co se mi na knize líbilo x nelíbilo, zajímavost nebo pár slov o autorovi, ilustrace), ústní prezentace bude v září

DDÚ

1) školní soutěž (libovolně vedený deník přes prázdniny – vyhodnocuje rada školního časopisu – září)

2) příprava na probírání ČR (soubor ke stažení), mapování měst/vesnic během prázdnin
cestování po ČR

3) opakování učiva – doporučuji zejména těm, kteří mají v učivu z čj/m/čjs mezery
9788073712709

koumak-pro-tretaky-800px

stažený soubor