Týdenní plán 4.B 21.5. – 25.5. 2018

ČJ
procvičování: podmět a přísudek, mluvnické kategorie – slovesa, věta jednoduchá x souvětí
sloh (psaní deníku) shrnutí za čt, pá, so, ne – čteme v pondělí, shrnutí za po, út, st – čteme ve čtvrtek (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení (práce s podvojným deníkem)
čtenářská dílna – Z příběhu do příběhu (žánry)

M
aritmetika
procvičování: velká čísla (statisíce, desetitisíce, tisíce), slovní úlohy, písemné násobení dvouciferným číslem, dělitelnost, Děda Lesoň
geometrie
– cestování po čtvercové mříži (souřadnice bodů)

ČJS
vlastivěda
– test Zlínský kraj (úterý)
přírodověda
– společně ve škole savci – primáti
– prezentace TDÚ savci – šelmy (čtvrtek)
– výpisky savci


– na čtvrtek na vv přinést (hračku zvířete)
– festival k 25. výročí školy (zkoušky – pátek v rámci výuky)
– do konce roku nás čekají ještě dvě akce (zoo + promítání), prosím od každého 120,-, ve fondu už nám zbývají peníze pouze na GHMP (13.6.), děkuji

TDÚ
přírodověda – savci – šelmy, prezentace 24.5.
čtenářské bingo – odevzdat 31.5.

Autorské čtení – poděkování všem autorům, bylo to skvělé :)

DDÚ
kvíz – odevzdat 25.5.
Kunčický bludný balvan
1. V jakém městě se nachází?
2. Co se o něm říká?
3. V jaké ulici ve městě se nachází?
4. Z čeho je vyroben podstavec?
5. Odkud sem byl kámen zanesen?
6. Po kolika letech se plánuje čištění balvanu a proč?

Akce
31.5. dopravní hřiště
s sebou: batoh, pití, svačinu, helmu, sportovní oblečení, první dvě hodiny se normálně učíme, poté odcházíme a vracíme se školy na poslední hodinu výtvarné výchovy
11.6. dopolední výlet do pražské Zoo, společně s 4.C
12.6. focení třídy
13.6. program od GHMP – Kamenní svědci pražských zahrad (výlet Trojský zámek)
14. – 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
25.6. film Planeta Česko (v kině Světozor)
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 21.-25.5., 2018

Dobrý den,

Portfolia -4.A.,4.B. –Děti ve 4.A. a 4.B. mají svoje portfolia u sebe doma. Děti si je mají dát do pořádku –t.j., pěkně si urovnat vše v portfoliu, tak aby vše bylo přehledné a nepřekrývalo se v Euroobalech. Popřípadě také přidat alespoň 5 prázdných Euroobalů. Portfolium by mělo obsahovat všechny shrnující Testy a mini-testy, pracovní listy, projekty a doplňující dokumenty k probranému učivu. Vedení portfolia budeme hodnotit známkou. Děti je mají donést do školy a odevzdat k pololetnímu hodnocení v úterý 22.5.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 21.-25.5.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. 4.B. – Pokračujeme v Unitu 6 – procvičujeme si dny v týdnu –ústně, písemně a mini-testem. Věnujeme se volnočasovým aktivitám formou rozhovorů ve dvojicích s použitím slovesa „like“ a „love“. V úterý 22.5. si zkontrolujeme DÚ. Ve středu 23.5. si vysbíráme opravy k Testu 5 napsané v A4 sešitech a rodiči podepsané Testy k Unitu 5. V pátek 25.5. budeme pracovat na malém projektu k volnočasovým aktivitám –děti si mají donést 7 obrázků (vystřižených z časopisu nebo nakreslené), na kterých jsou zobrazeny volnočasové aktivity a kterým se děti věnují během týdne.
  2. 4.A. ––Dokončíme prezentace malých projektů „My week“ v úterý 22.5. Procvičujeme si rozhovory ve dvojicích k volnočasovým aktivitám. Rozšíříme si slovní zásobu o žánra televizních programů. Začneme si opakovat Unit 6.
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 4.B 14.5. – 18.5. 2018

ČJ
nově: podmět a přísudek
procvičování: mluvnické kategorie – slovesa, slovní druhy, vzory všech podstatných jmen
sloh (psaní deníku) shrnutí za čt, pá, so, ne – čteme v pondělí, shrnutí za po, út, st – čteme ve čtvrtek (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení (práce s podvojným deníkem), sdílení čtenářského binga
pondělí akce – Autorské čtení (1., 2. hodinu)

M
aritmetika
nově: velká čísla – statisíce, desetitisíce, tisíce
– procvičování: písemné násobení dvouciferným číslem, slovní úlohy, zlomky, římská čísla
geometrie
– rýsování (přímky, kružnice)

ČJS
vlastivěda
– prezentace TDÚ Zlínský kraj
– procvičování výukové pexeso
– prezentace ČR v rámci ročníku
přírodověda
– výpisky savci


– ročníková akce ČR (ve středu 4.,5. hodinu) proběhne závěrečné setkání skupin, společně nacvičí prezentaci kraje, která proběhne ve čtvrtek 17.5. (1.,2.hodinu), zahájení bude od 8h ve vestibulu školy
– festival k 25. výročí školy, děti si odhlasovaly divadlo (mají si chystat nápady na kulisy, role)

TDÚ
vlastivěda – prezentace 15.5.
přírodověda – savci – šelmy, prezentace 24.5.
čtenářské bingo – odevzdat 31.5.

Autorské čtení – 14.5.
– na pondělí nezapomeňte texty!!!

DDÚ
kvíz – odevzdat 18.5.
Most Miloše Sýkory
1. Přes jako řeku se most nachází?
2. Jaké části Ostravy most spojuje?
3. Kolik metrů je most dlouhý?
4. V jakém městě můžeme most najít?
5. Jak je široký jeden chodník na mostě?
6. V jakém roce byl most prohlášen kulturní památkou?

Akce
14.5. Autorské čtení
17.5. prezentace ČR v rámci celého ročníku
31.5. dopravní hřiště
s sebou: batoh, pití, svačinu, helmu, sportovní oblečení, první dvě hodiny se normálně učíme, poté odcházíme a vracíme se školy na poslední hodinu výtvarné výchovy
11.6. dopolední výlet do pražské Zoo, společně s 4.C
12.6. focení třídy
13.6. program od GHMP – Kamenní svědci pražských zahrad (výlet Trojský zámek)
14. – 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
25.6. film Planeta Česko (v kině Světozor)
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 14.-18.5., 2018

Dobrý den,

minulý týden jsme angličtinu neměli ve 4.B., protože děti měly jiný celotřídní program. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 14.-18.5.,2018 pracujeme na následujícím:

  1. 4.B. -Začneme Unit 6 „At the sports centre“ –podíváme se na novou slovní zásobu (sporty, zájmy, koníčky) a poslechneme, čteme a zahrajeme si příběh o tatínkovi ve fit centru. Učíme se používat sloveso „I like…“. Navíc dokončíme ústní zkoušení na instrukce jak se dopravit z bodu A do bodu B a prezentace projektů „My town“.
  2. 4.A. –Pokračujeme v Unitu 6 –procvičujeme si dny v týdnu –ústně, písemně a mini-testem. Věnujeme se volnočasovým aktivitám formou rozhovorů ve dvojicích s použitím slovesa „like“ a „love“. V úterý 15.5. si zkontrolujeme DÚ. Ve středu 16.5. si vysbíráme opravy k Testu 5 napsané v A4 sešitech a rodiči podepsané Testy k Unitu 5. V pátek 18.5. budeme pracovat na malé projektu k volnočasovým aktivitám –děti si mají donést 7 obrázků (vystřižených z časopisu nebo nakreslené), na kterých jsou zobrazeny volnočasové aktivity a kterým se děti věnují během týdne.
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 4.B 9.5. – 11.5. 2018

ČJ
procvičování: mluvnické kategorie – slovesa, slovní druhy, větné vzorce, rody podstatných jmen
sloh (psaní deníku) shrnutí za dny volna – čteme výjimečně ve středu
čtení (ve čtvrtek – práce s podvojným deníkem)
pátek – dopolednní akce Svět knihy

M
aritmetika
– procvičování: písemné násobení dvouciferným číslem, práce se sešitem

ČJS
vlastivěda
– nově Zlínský kraj + budoucí TDÚ
– procvičování výukové pexeso
– testík z Moravskoslezského kraje (čtvrtek)


– ročníková akce ČR (ve středu poslední hodinu) proběhne první setkání skupin, společně budou zpracovávat jeden kraj, který poté budou prezentovat ve čtvrtek 17.5. (1.,2.hodinu), promyslet si, jak se do skupiny zapojit (plakát, výpisky, super fakta,..) děti vědí, probráno ve škole
– festival k 25. výročí školy, děti si odhlasovaly divadlo (mají si chystat nápady na kulisy, role)

TDÚ
vlastivěda – prezentace 15.5.
doplnit jednu stranu A4, vybrat si místa ze Zlínského kraje a vypsat o nich podstatné informace (kromě těchto, které budou probrány ve škole – město Zlín, Baťův mrakodrap, zámek Kroměříž, Moravskoslezské Beskydy, obuvnické muzeum ve Zlíně, Lázně Luhačovice, Hrad Buchlov)
3 min (14. díl) http://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
přírodověda – savci – šelmy, prezentace 24.5.
vybrat si jednoho zástupce, základní informace byly probrány ve škole
podskupina: lasicovité, psovité, kočkovité, medvědovité
kritéria: minimální formát A4, název, obrázek s popisem těla, čím se živí, kde žije, jak se rozmnožuje, nějaká zajímavost/otázka pro ostatní – (známku tvoří plakát + ústní prezentace)
čtenářské bingo – odevzdat 31.5.

Autorské čtení – 14.5.
– text na libovolné téma (čtení max 2-3 min), uzávěrka autorů je 4.5.

Akce
11.5. Svět knihy (akce na celé dopoledne, není aj)
s sebou: batoh, pití, svačinu, odcházíme v 8h od školy a vracíme až na 12h!!!! změna konce výuky!!!!!
14.5. Autorské čtení
17.5. prezentace ČR v rámci celého ročníku
31.5. dopravní hřiště
s sebou: batoh, pití, svačinu, helmu, sportovní oblečení, první dvě hodiny se normálně učíme, poté odcházíme a vracíme se školy na poslední hodinu výtvarné výchovy
12.6. třídní focení
13.6. program od GHMP – Kamenní svědci pražských zahrad (výlet Trojský zámek)
14. – 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
25.6. dopolední výlet do pražské Zoo
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018