AJ 4.A.,4.B.(Běh) –týden 20.-24.11.,2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Portfolia Děti ze 4.A. a 4.B. mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají opakovat všechny studijní materiály. Portfolia mají děti donést zpět do školy v úterý 21.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.11. pracujeme na následujícím:

 1. Dokončíme Unit 2.
 2. Opakujeme si ústně a písemně (i ústním zkoušením a mini-testem) skloňování slovesa “have got” v kladné, záporné větě, v otázce a ve stažené formě. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) čísla 0-100. Opakujeme si ústně a písemně (i ústním zkoušením) přivlatňovací pád  -např. Polly’s brother).
 3. Procvičujeme si popisu osob/ členů rodiny ústně a písemně.
 4. Prezentujeme povinné projekty „Family tree“ –v pátek 24.11.
 5. Prezentujeme dobrovolné projekty „My crazy family“ –v úterý 5.12.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 4.B 20.11. – 24.11. 2017

ČJ
mluvnice
– procvičování i/y ve vyjmenovaných slovech, určování pádů u podstatných jmen, slovní druhy (už i příslovce), předpona, kořen, přípona, písanka
sloh (psaní deníku) shrnutí za čt, pá, so, ne – čteme v pondělí, shrnutí za po, út, st – čteme ve čtvrtek (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení (každé pondělí – práce s podvojným deníkem)
středa – návštěva Betlémské kaple + pracovní list

M
aritmetika
– výstaviště (více řešení), dělení jednociferným číslem (s ocáskem), procvičování početních operací
geometrie
– šipkový zápis, správný popis útvarů ABCD,…

ČJS
vlastivěda
– nově Jihočeský kraj (základní informace o daném kraji + propojení co už známe – řeky, hory, ..)
– čtvrtek testík kraj Vysočina (kdo se chtěl učit, vzal si desky na víkend domů)
historie
– návštěva Betlémské kaple – Jan Hus, husitská revoluce


– podepsat v ŽK lístečky (1/4 známky)
– kdo má zájem, vyplní lísteček na fotografování (1.12. 2017) a přinese do školy
– kdo má zájem, nahlásí se emailem do pátku na vánoční dílnu (věnce) a přinese 150,-

TDÚ
– čtenářské bingo – odevzdat 30.11.2017
– Jihočeský kraj – prezentace 28.11. 2017
Jihočeský kraj
doplnit jednu stranu A4, vybrat si místa z Jihočeského kraje a vypsat o nich podstatné informace (kromě těchto, které byly probrány ve škole – most v Písku, Boubínský prales, Český Krumlov, Temelín, Zvíkov, rybník Rožmberk, v. n. Lipno), pracovní list mají založený v deskách, v úterý budeme s úkoly pracovat, posílám stránku, ze které mohou děti čerpat  http://www.atlasceska.cz/jihocesky-kraj/turisticke-cile/
dále nabízím krátké video (3 min) – Jihočeský kraj (2. díl)  http://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso

DDÚ
kvíz – termín odevzdání 24.11.
Devět skal
1. Jaká obce se nachází 3 km daleko?
2. Co tvoří skalní labyrint?
3. Co můžeme vidět z hlavního bloku?
4. Kolik metrů měří vrchol skal?
5. Jaké pohoří je možné vidět za dobrého počasí?
6. Jakou řeku je možné vidět z hlavního bloku?

logiáda – nakopírovaná ve třídě – termín odevzdání (1.12.2017)
pokusy – termín odevzdání (1.12.2017)
22773716_10207769634797327_1049115793_n

Akce:
listopad – konzultace (viz tabulka)
22.11. návštěva Betlémské kaple s průvodkyní (propojení s historií – Jan Hus)
s sebou: batoh, pití, svačina, klíče od skříňky, karta na vstup do školy
první hodinu budeme mít tv, poté budeme odcházet, vracíme se na oběd
29.11. celodenní výlet Mikuláš na hradě Houska (sraz 7:25 u školy, odchod od školy 7:30, odjezd v 7:45, návrat cca 13:45 – 14:15 hod, odhlásit oběd!)
s sebou: batoh, pití, svačina, klíče od skříňky, karta na vstup do školy, kinedryl, teplé oblečení (čepice, rukavice, boty)
29.11. dílnička ve třídě – výroba adventních věnců (informace viz email)
1.12. Fotografování jednotlivců
7.12. preventivní program – klima třídního kolektivu
20.12. GHMP – výstava v centru Prahy, první hodinu budeme mít tv, poté budeme odcházet, vracíme se na oběd
s sebou: batoh, pití, svačina, klíče od skříňky, karta na vstup do školy
21.- 22.12. přespávání pod vánočním stromečkem + předávání dárečků, info doplním
23.12. – 2.1. 2018 Vánoční prázdniny
24.1. divadlo Minor – představení Hon na jednorožce
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

28.2. 2018 Divadlo Glans – ve škole
29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno

14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) –týden 13.-17.11.,2017 (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku)

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Portfolia Děti ze 4.A. a 4.B. mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají projít všechny studijní materiály i z Unitu 1 a zopakovat si vše co jsme doposud probrali. Portfolia mají děti donést zpět do školy v úterý 14.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 13.-17.11. (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku) pracujeme na následujícím:

 1. 4.A., 4.B.- Povíme si o projektu „Family tree“ vztahující se k Unitu 2 –povídání o projektu jsme posunuli na tento týden. Navíc si povíme o dobrovolném projektu k vypracování na známky.
 2. V úterý 14.11. –Kontrola DÚ, Ústní zkoušení –čísla 0-100 a zpaměti na známky skloňování slovesa „have got“.
 3. Procvičujeme si psaním, písničkou a poté mini-testem čísla 0-100. K tomu se učíme matematické symboly (plus, minus, divided by, times).
 4. Neustále procvičujeme písmenka anglické abecedy.
 5. Věnujeme se popisu osob/ členů rodiny ústně a písemně –vzhled a také jak se jmenují, kolik jim je let, kde bydlí, kolik mají bratrů či sester, apod. Učíme se porovnávat –např. Jane is older than Peter. (česky: Jane je starší než Petr).
 6. Opakujeme si přivlatňovací pád (Polly’s brother, apod.) a „his“ a „her“ -hrou i písemně mini-testem. Rozlišujeme otázky „Who is it?“ vs. „How many….?“
 7. Dokončíme Unit 2.
 8. Zapíšeme si do žákovské knížky průběžné čtvrtletní hodnocení.

Přeji všem příjemný podzimní den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 4.B 13.11. – 17.11. 2017

ČJ
mluvnice
– nově: příslovce, částice, procvičování i/y ve vyjmenovaných slovech, určování pádů u podstatných jmen
sloh (psaní deníku) shrnutí za čt, pá, so, ne – čteme v pondělí, shrnutí za po, út, st – čteme ve čtvrtek (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení (každé pondělí – práce s podvojným deníkem)
slohová dílna – popis zvířete (propojení s přírodou), pracovní postup – vv

M
aritmetika
– nově: Biland (dvojková soustava), dělení jednociferným číslem (s ocáskem), procvičování početních operací – početník, parkety (hledání více řešení)
geometrie
– druhy trojúhelníků (rovnoramenný, rovnostranný, různostranný), šipkový zápis, rýsování – přesnost

ČJS
vlastivěda
– prezentace TDÚ – úterý kraj Vysočina + učíme se dělat si výpisky z prezentací ostatních
– rozdání testíků ze Středočeského kraje
přírodověda
– prezentace TDÚ – čtvrtek bezobratlí živočichové (propojení se slohem a vv)


– projít první stranu v ŽK, zda jsou všechny údaje vyplněné, pokud je nechci vyplňovat, proškrtnu a napíši nechci uveřejňovat, podepsat nalepené tabulky s výsledky čtvrtletních testů (vlepíme v pondělí)
– v pondělí 13.11. se uzavírají čtvrtletní známky (děti v týdnu dostanou zase lístečky, které budou mít vlepené v ŽK), ve čtvrtletí budu přísnější, abych mohla být mírnější v lednu, od pondělí nebudu týden zapisovat známky do EŽK, aby bylo vidět, z jakého průměru jsem vycházela
– na vv ve čtvrtek si každý donese jeden pytlíček koření – kmín

TDÚ
– čtenářské bingo – odevzdat 30.11.2017
– vlastivěda (na úterý 14.11.) – viz minulý plán
– přírodověda (na čtvrtek 16.11.) – viz minulý plán

DDÚ
kvíz – termín odevzdání 16.11.
Hrad Lipnice v Lipnici nad Sázavou
1. V jakém roce byl založen?
2. V jakém slohu je postaven?
3. Jaká řeka teče v údolí poblíž hradu?
4. V jakém roce hrad vyhořel?
5. Co můžeme vidět na prohlídce hradu?
6. Komu je zasvěcena hradní kaple?

logiáda – nakopírovaná ve třídě – termín odevzdání (16.11.2017)
pokusy – termín odevzdání (16.11.2017)

plakát na téma: státní svátek 17.11.
– minimální formát A4, povinně 6 klíčových informací (může být i více), barevnost/pestrost, obrázek (namalovaný/vytisknutý) + ústní prezentace

Akce:
listopad – konzultace (viz tabulka)
17.11. státní svátek
22.11. návštěva Betlémské kaple s průvodkyní (propojení s historií – Jan Hus)
s sebou: batoh, pití, svačina, deník, klíče od skříňky, karta na vstup do školy
první hodinu budeme mít tv, poté budeme odcházet, vracíme se na oběd
29.11. celodenní výlet Mikuláš na hradě Houska (odjezd v 7:45, návrat cca 13:45 – 14:15 hod, odhlásit oběd)
s sebou: batoh, pití, svačina, klíče od skříňky, karta na vstup do školy, pohodlné oblečení, kinedryl
1.12. Fotografování jednotlivců
7.12. preventivní program – klima třídního kolektivu
20.12. GHMP – výstava v centru Prahy, první hodinu budeme mít tv, poté budeme odcházet, vracíme se na oběd
s sebou: batoh, pití, svačina, klíče od skříňky, karta na vstup do školy
21.- 22.12. přespávání pod vánočním stromečkem + předávání dárečků, info doplním
23.12. – 2.1. 2018 Vánoční prázdniny
24.1. divadlo Minor – představení Hon na jednorožce
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

28.2. 2018 Divadlo Glans – ve škole
29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno

14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018