ÚKOLY NA PRÁZDNINY 4.B

Povinné DÚ

1) psaní deníku (v září budeme číst jednu stranu (A5) za červenec a jednu za srpen (shrnutí za celý měsíc), v 5. třídě v nich budeme pokračovat

2) pohledy (každý si ve škole vybral spolužáka, kterému pošle pohled – z navštíveného místa/města/vesnice v ČR…) v září společně v rámci opakování je přiložíme na mapu ČR, adresu spolužáka každý dostal v den vysvědčení na papírku, pokud by ji někdo ztratil nebo nevěděl komu ho má poslat, tak mi napište email

3) jeden plakát (3 návrhy/nápady ke zpracování, je možné i v PowerPointu)
kritéria: plakát minimálně A4, barevnost, obrázky, vybrat podstatné informace, počet * odpovídající úrovni 5. třídy, otázka pro ostatní, ústní prezentace bude první týden v září
NABÍDKA:
a) z navštíveného jednoho místa/města/vesnice (název kraje, ve kterém se město nachází) + kritéria
b) z několika navštívených míst/měst/vesnic (název kraje, ve kterém se … nachází) + kritéria
c) mapa, jak jsem cestoval po ČR (název kraje, ve kterém se … nachází) + kritéria

4) pořídit Dětský atlas Evropy

DDÚ

1) školní soutěž (libovolně vedený deník přes prázdniny – vyhodnocuje rada školního časopisu – odevzdat první týden v září)

2) plakát/PowerPoint o navštívené zemi, příprava na učivo o Evropě
kritéria: plakát minimálně A4, barevnost, obrázky, vybrat podstatné informace, počet * odpovídající úrovni 5. třídy, otázka pro ostatní, ústní prezentace bude první týden v září

3) opakování učiva – doporučuji zejména těm, kteří mají v učivu z čj/m/čjs rezervy

4) doporučuji koupit:

KRÁSNÉ PRÁZDNINY A V ZÁŘÍ SE NA VÁS TĚŠÍM

Týdenní plán 4.B 25.6. – 29.6. 2018

Pondělí
– čtení deníků
– poté akce mimo školu – film Planeta Česko, návrat na oběd
– s sebou: batoh, pití, svačina, kšiltovka, klíče a karta od školy, kapesné (kdo chce)
– odevzdat klíček od skříňky, čtenářské bingo + pro ty, co nebyli ve škole, přinést tašku na věci z lavice/skříňky
– odevzdat peníze + lísteček na pracovní sešity pro další školní rok

Úterý (mimo školu dle počasí)
– piknik v okolí školy (odchod v 8 hodin, s sebou: batoh, pití, svačina, deka, klíče a karta od školy), návrat na oběd
– odevzdat peníze + lísteček na pracovní sešity pro další školní rok

Středa (mimo školu dle počasí)
– piknik v okolí školy (odchod v 8 hodin, s sebou: batoh, pití, svačina, deka, klíče a karta od školy), návrat na oběd
– odevzdat peníze + lísteček na pracovní sešity pro další školní rok

Čtvrtek
– první hodinu společná vybíjená mezi 4.A,B,C,D, poté čtení deníků
– následně piknik v okolí školy (s sebou: batoh, pití, svačina, deka, klíče a karta od školy), návrat na oběd
poslední termín pro odevzdání peněz !!!!!! + lísteček na pracovní sešity pro další školní rok 2018/2019

Pátek
– přinést desky na vysvědčení
– od 8-9h předání vysvědčení, poté buď družina nebo lísteček, že dítě odchází samo

Úkoly na prázdniny vyvěsím po dohodě s dětmi na konci týdne :)

AJ 4.A.,4.B.(Běh) –Beautiful summer! Krásné léto!

Dobrý den,

Tento týden děti ve 4.A. a 4.B. budou pracovat na celotřídním programu s třídní učitelkou.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, písničky a říkanky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2018.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Přeji Vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

AJ 4.B (Kršková)

Týden od 18.6.

  • v úterý zapíšeme do ŽK výsledky Závěrečného srovnávacího testu i porovnání, jak si děti vedly v rámci své AJ skupiny
  • zhodnotíme práci za celý rok, hlavně portfolia
  • budeme opakovat formou her a poslechových aktivit.

Děkuji všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a přeji vám pohodové léto.

Monika Kršková

Týdenní plán 4.B 18.6. – 22.6. 2018

Pondělí
– akce mimo školu – výlet do Zoo, návrat okolo 15 hodiny, oběd odhlášen hromadně
– s sebou: batoh, pití, svačina, kšiltovka, klíče a karta od školy, kapesné (kdo chce)

Úterý (jsme ve škole)
– taška do školy (penál, svačina, aj, klíče od skříňky, karta od školy)
– čtení deníků
– anglický jazyk
– divadlo ve škole (Chlupíkovo divadelní léto)
– práce s textem Staré řecké báje a pověsti

Středa
– divadlo ve škole (Chlupíkovo divadelní léto)
– akce mimo školu – obrazy 3D (odchod v 9 hodin, s sebou: batoh, pití, svačina, klíče a karta od školy), návrat na oběd

Čtvrtek
– akce mimo školu – piknik v okolí školy (odchod v 8 hodin, s sebou: batoh, pití, svačina, deka, klíče a karta od školy), návrat na oběd

Pátek (jsme ve škole)
– taška do školy (penál, svačina, aj, klíče od skříňky, karta od školy)
– čtení deníků
– anglický jazyk
– odevzdat klíček od skříňky + čtenářské bingo
– divadlo ve škole (Chlupíkovo divadelní léto)


– donést peníze na fotografie (40,- hromadná, skupinka 35,-)
– v úterý dostanou žáci lísteček – souhlas s nákupem pracovních sešitů pro 5. třídu, odevzdat a zaplatit do 28.6.
– vyčistit šatnu, v pátek vybírám klíčky od skříňky
– donést historii, necháme si ji ve škole na září, aby ji děti přes prázdniny nezaložily, budeme v ní v páté třídě pokračovat
– někdo má dodělat úkoly, když nebyl ve škole, mají je odevzdat v úterý tj. 19.6. ke kontrole

TDÚ
čtenářské bingo – termín odevzdání pro zbytek třídy je 22.6.

DDÚ
libovolná prezentace – power point, plakát,…

Akce
18.6. dopolední výlet do pražské Zoo
20.6. návštěva OC Eden – 3D obrazy
25.6. film Planeta Česko (v kině Světozor)
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 18.-22.6., 2018

Dobrý den,

Portfolia -4.A., 4.B. –Minulý týden si děti odnesly portfolia domů.

Tento týden děti ze 4.A. jsou ve škole v přírodě a děti ze 4.B. jedou na výlet v pondělí 18.6. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu 18.-22.6.,2018 ve 4.B. pracujeme na následujícím:

  1. Opakujeme si Unity 1-7 formou zavěrečného testu.
  2. Poslechneme a zazpíváme si anglické písničky. Podíváme se na video. Čteme si příběh. Zahrajeme si hry.

Přeji pěkné sluníčkové dny! :)

Andrea Běhalová