Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 11.12.-15.12.2017

Z důvodu nepřítomnosti paní uč. Moniky Krškové budou celý týden  skupiny ve všech třídách  spojeny. (1.A,1.B,1.D)

Budeme formou her a různých aktivit opakovat slovní zásobu 1. a 2.lekce – barvy, počítání 1-10

Rozšíření slovní zásoby – songs:

„This is my snowman“ a „I´m a little snowman“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

Domácí úkol na příští týden děti nemají.

Příští hodinu budeme mít vánoční. Děti dostanou připravené kopie s vánoční tematikou. Není to domácí úkol a nebudu kopie vybírat. Připravila jsem je dětem pro pobavení. Kopii si mohou vypracovat mezi sledováním vánočních pohádek dárečků .o)

 

AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 4. 12.

Tento týden jsme dokončili 2. lekci – udělali test a sebehodnocení. Ve zbylém čase jsme četli knížku, opakovali pokyny a dodělávali cvičení z pracovního sešitu.

Pracovní sešit jsem vybrala ke kontrole, proto ho děti tentokrát nedonesou domů.

Domácí úkol není.

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 4.12.-8.12.2017

1.A – Školní výlet, hodina odpadá

1.B,1.D:

Procvičování slovní zásoby 2.lekce – Barvy, počítání 1-10, školní pomůcky

Práce v activity book.Hry a soutěže na procvičení 2.lekce

Písnička „Ten little fingers“

Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

Počítání – „Counting one more“ – práce s učebnicí.

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.16 – do každého obdélníku namalovat jednu školní potřebu (dle vlastního výběru) a vybarvit.

AJ 1.B (Kršková)

Týden od 27. 11.

Tento týden opakujeme formou her veškeré učivo 2. lekce (hlavně čísla do 10 a školní potřeby).

Děti výjimečně nesou domů i portfolium, aby se mohly pochlubit se svou prací. V portfoliu mají děti nově vložen list s přehledem učiva 2. lekce.

Prosím dohlédněte, aby děti portfolium příští středu opět přinesly do školy. Děkuji.

Domácí úkol:

prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček

Příští týden napíšeme jednoduchý poslechový testík.

Angličtina 1.A,1.B, 1.D – Santana

Týdenní plán 27.11.-1.12.2017

Procvičování slovní zásoby 2. lekce

Barvy, číslovky 1-10, školní pomůcky

1.A,1.B

Příběh „What´s this?“ – děti si hrály na myšky (Spike a Ruby) a musely uhodnout se zavřenýma očima jaký předmět drží – aktivita na procvičení otázky „What´s this?“ a odpovědí „It´s a…“ (a ruler, a pen ,a pencil, a book, a pencil-case)

Písnička „Ten in a Bed“ – procvičování odpočítávání od 10 do 1.

Dětem jsem připravila a rozdala kopie na procvičování barev a číslovek (viz. jejich portfolio)

Písemný úkol děti na příští hodinu nemají. Jen ústní – opakovat si probranou slovní zásobu – viz. portofolio)

1.D

Procvičování slovní zásoby 2.lekce:

Školní pomůcky (viz. kopie v portfoliu a Activity book str.10)

Barvy

Počítání 1-10

Tvoření vět (s použitím obrázků – domácí úkol z minulého týdne – AB str.12) např.: a red pencil, a blue pen, …

Společná práce v hodině –  AB str.15 –  počítání 1-10, barvy, předměty – vzájemné spojování – např. One yellow window. Two red bags. Three green pencils

Poslech písniček na procvičení číslovek 1-10

Dětem jsem připravila a rozdala kopie na procvičování barev a číslovek (viz. jejich portfolio)

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.14 – vymalovat obrázky (budeme s nimi pracovat příští týden v hodině) a dopsat číslovky i chybějící předměty

 

AJ 1.ABCD (Kršková)

Týden od 20. 11.

  1. Opakujeme čísla a školní potřeby – většina dětí umí čísla výborně odříkat popořadě, ale mají potíže , když je mají říkat napřeskáčku – doporučuji cvičit.
  2. Stále opakujeme jednoduché základní fráze:

How are you? I am: good, great, wonderful, tired, hungry, not so good

Who is this? What is this? It is...

3 . Nově jsme poslouchali a dramatizovali příběh: Abracadabra – příběh je na CD vložené vzadu v prac. sešitě, děti si ho mohou znovu poslechnou . Přibyla nám otázka: How many….. a odpovědi na ni.

4. V rychlejších skupinách „čteme“ knížky – tento týden: Bears on Wheels a hrajeme Simon says – procvičujeme základní pokyny ve třídě.

5. Domácí úkol: Pracovní sešit s. 15 – správně spojit a přitom si říkat: např. How many pencil cases? Five.