Angličtina 1.A,1.B,1.C

Týdenní plán 14.1.-18.1.2019

1.B – hodina odpadá – divadelní představení

1.A,1.C

Unit 3 – Come and play!

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby – hračky

Příběh „Four cakes“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce v AB – str.18 – samostatná práce, následná společná kontrola.

Příprava na domácí úkol (děti mají domalovat hračky ze str. 18 a vypracovat cvičení na straně 19)

Práce s knihou – rozšíření slovní zásoby – hračky.

Opakování – barvy, číslovky.

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít hodnocení k 1.pololetí.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 3.
  2. Zahrajeme si příběh “Four cakes” a společně si procvičujeme množné číslo u podstatných jmen. Například: a cake – two cakeS. Zde je odkaz na příběh “Four cakes”
  3. Připomeneme si názvy barev písničkou. Barvy si procvičujeme také v pracovním sešitě.
  4. Zpíváme si zimní písničku. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji zimní písničku zde: „Little snowflake“ ;-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 15.1.2019;    1.A.,1.B. na středu 16.1.2019;    1.C. na pátek 18.1.2019: 

V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 20. Děti mají obrázky dokreslit a říkají si podle obrázků: How many trains? Two trains. (Kolik vlaků. Dva vlaky.) How many drums? Three drums. (Kolik bubnů? Tři bubny.) Děti si tím procvičují množné číslo u podstatných jmen.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 7.-11.1.,2019

Dobrý den,

vítám Vás v novém roce.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 7.-11.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Přivítáme se zpěvem písniček. Zopakujeme si některé vánoční koledy a slovíčka. Procvičujeme si písničku s anglickou abecedou. Přidáme novou zimní písničku.
  2. Pokračujeme v Unitu 3: Zopakujeme si slovíčka hraček a čísel hrou. Poslechneme si příběh o kocourku Ottovi, který chtěl sníst muffiny (muffins or cakes).
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 8.1.2019;    1.A.,1.B. na středu 9.1.2019;    1.C. na pátek 11.1.2019:  

Písemný DÚ jsem dětem nezadala. Děti si mají zpívat s rodinou a přáteli anglické vánoční písničky, včetně “English alphabet song” a opakovat si slovíčka k tématu “Christmas”.

Přeji vše dobré v novém 2019,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -Merry Christmas to children! Veselé Vánoce dětem!

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ (angličtině): Děti z 1.A.,1.B.,1.C.,1.D. mají portfolia nyní ve škole. Pokud někdo portfolium ještě neodevzdal, prosím o odevzdání tento týden. Portfolia si necháme přes Vánoce ve škole. Děti, které neodevzdaly portfolium na AJ, jej mohou přinést ke mě do třídy tento týden o přestávce.

Hodnocení dětí na AJ: V portfoliích děti mají přehledně označeno samolepkami a razítky jak jim to jde v angličtině a jestli zvládají či nakolik zvládájí učivo angličtiny v 1.ročníku. Navíc v žákovské knížce na stránce 24 začneme občas zapisovat (pokud nám to v hodinách časově výjde a stihneme) dodržování pravidel chování v hodinách, abyste měly také přehled jak to dětem jde ohledně chování v kolektivu na angličtině (t.j., ohleduplnost k druhým dětem, pomáhání druhým, mluví jenom jeden abychom mohli pozorně vyslechnout a slušně se domluvili takže zvedneme potichu ruku když chceme něco říct, nerušení ostatních svým chování při práci a soustředěnost na společnou práci se všema dětma při aktivitách v hodině). Takže v žákovské knížce na stránce 24 razítkujeme pouze smajlíky :-), které znamenají, že děti kompletně zvládají chování v kolektivu angličtiny. Pokud některé děti ještě nezvládají, tak nedostanou smajlíka. Mračouny :-( najdete pouze na poslední straně žákovské knížky (t.j., tam kde to zapisuje také třídní učitelka) za nevhodné chování v kolektivu na angličtině, které opakovaně narušuje hodinu angličtiny a kvůli tomu musíme neustále výuku angličtiny zastavovat během hodiny. Celkově děti jsou moc šikovné, rychle se učí a chování zvládají. Ale pokud ještě najdete mračouna na poslední straně žákovské knížky, tak prosím domluvte dětem doma, aby se chovaly na angličtině k ostatním dětem a také k paní učitelce ohleduplně a snažily se pracovat hezky společně.

Minulý týden děti vzhlédly příběh, ve kterém britský “Father Christmas” (v USA “Santa Claus”) spadl do komína domu a přinesl vánoční dárky baby Daisy, Polly, Jackovi, kocourkovi Ottovi, myšákovi Spikovi a myšce Ruby. K tomu příběhu jsme si povídali o tom, že v anglicky mluvících zemích nosí vánoční dárky “Father Christmas” (ve Velké Británii) a “Santa Claus” (v USA a Kanadě) a “Ježíšek” (v České republice) a že český Ježíšek neleze komínem, aby nadělil vánoční dárky.  ;-) Popřáli jsme si anglicky “Merry Christmas” (Veselé Vánoce).

Tento týden 17.-21.12. děti budou mít celotřídní a celoškolní akce a program s druhou polovinou třídy, takže angličtinu budeme mít až po Vánocích v lednu 2019 (t.j., v týdnu 7.-11.1.2019). Zatím co já zhodnotím dětmi vypracované Testy k Unitům 1 a 2 a připravím pro děti výuku na leden 2019, děti by si měly zpívat doma s rodinou a přáteli anglické vánoční písničky a opakovat si slovíčka k tématu “Christmas”. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji odkazy na vánoční písničky a slovíčka zde:

We wish you a merry Christmas song (děti mohou k tomu zpívání také tančit dle videa):

Twinkle Twinkle Little Star song:

Jingle Bells song:

 Christmas vocabulary (slovíčka):

Navíc, děti projevily zájem o anglickou abecedu. Většina dětí anglickou abecedu již umí, takže posílám odkaz na anglickou abecedu, kterou si děti mohou zpívat doma s rodinou a přáteli. ;-)

The ABC song:

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 8.1.2019;    1.A.,1.B. na středu 9.1.2019;    1.C. na pátek 11.1.2019:

Děti si mají zpívat s rodinou a přáteli anglické vánoční písničky, včetně “English alphabet song” a opakovat si slovíčka k tématu “Christmas”.

Wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year 2019! :-)

With much love,

Andrea Běhalová