Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-19.10.2018

Úvod do Unit 2 – Friends and Family – Part A – Where are you from?

Nová slovní zásoba – státy, města – procvičování ústní i písemnou formou

Gramatika – sloveso Být – tvoření vět kladných i záporných

Poslechová cvičení – AB

Rozšíření slovní zásoby – práce s časopisem RR – poslechová cvičení – zkoušky Cambridge YLE Starters

Poslechová cvičení  „What´s your job?“ – Halloween – „Monsters everywhere.“

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 15.10.-19.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (předpona-kořen slova-přípona-koncovka, skloňování PJ, ktg sloves, podmiňovací způsob, shoda přísudku s podmětem)

– NOVÉ: slovo a jeho stavba, tvoření slov (slovo základové, slovotvorný základ)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.10-15, PS BD modrý: str.9-11; U: str. 18-29

ČTENÍ A SLOH

– rozpis prezentace čtenářských a kulturních listů

– čtení vlastní knihy a podvojný deník

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (zlomky, sl.úlohy, krokování, stavby z kostek, aj.)

– geometrie (rýsování úseček, kolmic, čtverce, obdélníku), obvod a obsah

– převody jednotek času, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 6-13, U: str.4-19, Poč.5.tř.: str.1-14, 48,

ČJS

– Historie: Husité a Jiří z Poděbrad; test: Jan Hus a Husité

– ČR: rekapitulace informací o krajích ČR, příprava informací na test

– přírodověda: fotosyntéza

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

22.-26.10. Tematický týden na téma: Proletí století
29.10.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

29.11. od 17h:  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce

20. 12. 2018: Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os)

22.12. 2018 – 2.1.2019  Vánoční prázdniny

3.1. – 4.1. 2019  Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

V týdnu nebudeme psát minitest.

Opakování učiva 1. lekce – práce v pracovním sešitě str. 10-11 a v učebnici str. 14

ČT 5.CD a PÁ 5.B: Souhrnný test z 1. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

ČT 5.CD a PÁ 5.B: odevzdat Homework 4

Angličtina 5.A, 5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 8.10.-12.10.2018

Opakování probraného učiva 1.lekce – ústní i písemnou formou

Práce s učebnicí – poslechová cvičení – revision

Shrnující test 1.lekce

Kontrola práce – školní sešit, pracovní sešit (Activity Book – AB), hodnocení práce ve šk.s. i AB

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.BC PO a 5.D ST: Minitest (slovní zásoba D How do you spell that, hláskování; 5.B bude mít v minitestu i slovíčka C Numbers)

5.CD ČT a 5.B PÁ – odevzdat Homework 3

Budeme opakovat anglickou abecedu a učit se množné číslo podstatných jmen a vazbu There is/There are – učebnice str. 10-11 a pracovní sešit str. 7-9

V týdnu od 15.10. nebude žádný minitest, ale budeme psát souhrnný test z 1. lekce (pravděpodobně spíš ke konci týdne).

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 1.10.-5.10.2018

Opakování probraného učiva 1. lekce – ústní i písemnou formou

Hláskování, číslovky 1-100, třídní pokyny

Odpovídání na základní otázky

Překlad – podst.jm. v j.č.i mn.č.

Tvoření vět s použitím „There is a…“, „There are…“

Hry – práce ve skupinách – příprava na shrnující test

Po testu si od dětí vyberu školní sešit i AB – proběhne kontrola a následné hodnocení práce ve šk.s. i AB

Rozšíření slovní zásoby – práce s časopisem  RR: poslechová cvičení – mezinárodní zkoušky LanguageCert Young Learners ESOL. Zajímavosti ze světa – Around the US.