Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 17.12.-21.12.2018

Shrnující test 2.lekce

Kontrola práce v Activity book

5.A,5.D – Rozšíření slovní zásoby – vánoce. „Merry Christmas, Mr.Bean“

Přeji Vám krásné Vánoční svátky plné pohody a v roce 2019 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí, radost a mnoho úspěchů  ve všech Vašich aktivitách! 

To a ještě víc Vám přeje Veronika Santana

5.C TÝDENNÍ PLÁN 17.12.-21.12.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva: přídavná jména odvozená příponou –ský/cký, ští/čtí, zdvojené souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str, 38-39,  U: str. 37, 65-67

ČTENÍ A SLOH

– čtenářská dílna: Advent; prezentace čten.listu dle rozpisu (3); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12.: vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– jednotky hmotnosti a jejich převod; dělení 2-ciferným číslem (praxe PedF UK), vánoční hodina

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.16-19 U: str.24-27 Poč.4.tř.: str.43

ČJS: EVROPA: testík (pohoří a nížiny, moře a zálivy);

Evropská unie: informace a návštěva Evropského domu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: 

Vánoční vyrábění: koule z papírových proužků s mezinárodním přáním

Skleněný svícen zdobený různými technikami

ICT: v době ICT vánoční besídka 5.                                                                                   

PLÁNOVANÉ AKCE

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS: Evropa)

  1. 12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

 

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (otázky se slovesem být, zejména se slovy začínajícími na WH); 5.B minitest psát nebude

Budeme opakovat učivo 2. lekce (pracovní sešit str. 19-21).

5.CD ČT a 5.B PÁ: mít hotový DÚ str. 20/1, 2 v pracovním sešitě + možnost odevzdat dobrovolný úkol (10 kartiček se slovíčky)

5.BC PO 17.12. a 5.D ÚT 18.12.: Souhrnný test z 2. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

Po vánočních prázdninách proběhne kontrola portfolií. Budu hodnotit, jestli jsou portfolia podepsaná a nic v nich nechybí.

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 3.12.-7.12.2018

Gramatika – BE

Prezentace projektů „a Famous person“

Tvoření otázek i odpovědí v návaznosti na projekty

Hra – Press conference – „Who are you?“ – tvoření otázek i odpovědí – zjišťování, o kterou známou osobnost se jedná

Úvod do Unit 2 – Culture – nová slovní zásoba.

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.BC PO a 5.D: Minitest (slovní zásoba 2D, dny v týdnu, sloveso „to be“)

Otázky se slovy začínajícími na WH a slovesem být (práce v učebnici str. 23 a pracovním sešitě str. 19)

5.CD ČT a 5.B PÁ: odevzdat Homework 7

5.BC PO 10.12. a 5.D ÚT 11.12.: Minitest (otázky se slovesem být, zejména se slovy začínajícími na WH)