Angličtina 4.C,4.D – Santana

21.5.-25.5.2018

4.D ŠVP

4.C

Úvod do Unit 6 – „Just for fun!“

Příběh „Dad at the Sports Centre“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti,dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba – Sports.

Tvoření otázek a krátkých odpovědí s použitím nové slovní zásoby – sporty, volnočasové aktivity

„Do you like…?“ „Yes, I do./No, I don´t.“

Práce s activity book – poslechová cvičení.

4.C  TÝDENNÍ PLÁN 21.5. – 25.5. 2018 

ČESKÝ JAZYK

– slovesa (osoba, číslo, čas, NOVÉ UČIVO: způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

– opakování: skloňování PJ, vzory PJ rodu m., ž. a stř., slovní druhy, VS a slova příbuzná, zákl. skladební dvojice (podmět a přísudek)

Výběr cvičení: PS: str. 42-63, PS PJ: str.21-37, U: str.76-90

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků a vlastní tvorby; nové knihy v třídní knihovně

– finalista 7. ČL, prezentace ČL dle rozpisu (13, 15, 16)

MATEMATIKA

– geometrie: rýsování s trojúhelníkem s ryskou (kolmice, rovnoběžky, pravoúhlý trojúhelník, čtverec, obdélník), obsah a obvod, převody jednotek délky

– číselná řada do 1 000 000 (písemné +/-/./, porovnávání, zaokrouhlování)

– součtové trojúhelníky, pavučiny, zlomky, Myslím si číslo, atd.

Výběr cvičení: PS II: str. 14-18, 31-33 Poč. 4.r.: str.26-29, 40, 44-48; U: str. 61-68, 75, 89-92

ČJS/Historie: Gotický sloh v době Karla IV.

ČJS/ČR: Kraje ČR – prezentace Středočeského kraje, zápis informací do zázn. listu.

testík z Plzeňského a Libereckého kraje

VV/ČSP: dokončení svatováclavské koruny (slepení a nalepení drahokamů)

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY: 

ČJ/literatura do 13.6.2018: vypracovat poslední:-) 9. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

31.5. –  Dopravní hřiště (8h-11h). Všechny děti musí mít cyklistickou helmu. Do batohu s sebou: penál, úkoly, ŽK, úkolníček, kartu, klíč, lítačku na MHD, svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí dle počasí

11.6. – návštěva ZOO Praha (bude upřesněno)

12.6. – focení jednotlivých tříd

14.6. a 15.6. –  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP Jizerské hory

25.6. od 9h – dokumentární film o přírodě ČR „Planeta Česko“, kino Světozor, 70 Kč/os.

4.C  TÝDENNÍ PLÁN 14.5. – 18.5. 2018 

ČESKÝ JAZYK

– slovesa (osoba, číslo, čas), skloňování PJ, vzory PJ rodu m., ž. a stř.; opakování: slovní druhy, VS a slova příbuzná, vzorce souvětí

Výběr cvičení: PS: str. 42-60, PS PJ: str.12-32, U: str.76-85

ČTENÍ A SLOH: čtení z deníků a vlastní tvorby

MATEMATIKA

– geometrie – rýsování (úsečka, kružnice, kosočtverec, grafický součet úseček), obsah a obvod, převody jednotek délky

– číselná řada do 1 000 000 (písemné +/-/./, porovnávání, zaokrouhlování); součtové trojúhelníky, pavučiny, zlomky, Myslím si číslo, atd.

Výběr cvičení: PS II: str. 11-17 Poč. 4.r.: str.23-29, 40, 44; U: str. 61-68

ČJS/Historie: Lucemburkové – Karel IV. a jeho život (opakování a testík) 

ČJS/ČR: kraje ČR: prezentace Libereckého kraje, zápis informací do zázn.listu. Společná příprava na prezentaci o krajích ČR v rámci 4.ročníku (17.5.) – plakáty, informace, nápady

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:  

ČJ/literatura do 21.5.2018: vypracovat 8. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

14.5., 8h00-9h40– Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů

17.5. –  od 8h do 8h15 proběhne ve vestibulu školy v rámci oslav 25. výročí školy tzv. „Ukončení měsíce května“, které připravují všechny třídy 4. ročníku. Následně proběhne prezentace prací o krajích ČR pro rodiče i žáky 1.stupně, která bude ukončena okolo 9h40.

31.5. –  Dopravní hřiště (8h-11h). Všechny děti musí mít cyklistickou helmu. Do batohu s sebou: penál, úkoly, ŽK, úkolníček, kartu, klíč, lítačku na MHD, svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí dle počasí

11.6. – návštěva ZOO Praha (bude upřesněno)

12.6. – focení jednotlivých tříd

14.6. a 15.6. –  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP Jizerské hory

25.6. od 9h – dokumentární film o přírodě ČR „Planeta Česko“, kino Světozor, 70 Kč/os.

Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 6.5.-11.5.2018

Rozšíření slovní zásoby – „Amazing animal journeys“ – překlad, nácvik správné výslovnosti.

Opakování učiva 5.lekce:

  • Místa ve městě
  • Dopravní prostředky
  • Předložky místa
  • Tvoření vět s použitím „There are…/There aren´t
  • Odpovídání na otázku „How do you go to school?“
  • Tvoření otázek v návaznosti na dané odpovědi.

4.C TÝDENNÍ PLÁN 9.5. – 11.5. 2018

ČESKÝ JAZYK: slovesa (osoba a číslo); opakování: skloňování PJ, vzory PJ rodu m., ž. a stř., slovní druhy, VS a slova příbuzná, vzorce souvětí, základní skladební dvojice (podmět a přísudek), věta jednoduchá vs. souvětí

Výběr cvičení: PS: str. 42-57, PS PJ: str.12-32,U: výběr cvičení str.76-85

ČTENÍ A SLOH: čtení z deníků a vlastní tvorby, nácvik prezentace na autorské čtení, korektury textu

– výběr nejlepšího 6. ČL; prezentace přečtených knih (dle rozpisu 13)

MATEMATIKA: číselná řada do 1 000 000 (písemné +/-/./, porovnávání, zaokrouhlování); desetinná čísla práce s daty a tabulkami, zlomky, Myslím si číslo, slovní úlohy, atd.

– geometrie – rýsování, převody jednotek délky; souřadnice, vztahy a závislosti

Výběr cvičení: PS II: str. 8-15 Poč. 4.r.: str.23-29, 40, 47; U: str. 52-62

ČJS/Historie: Lucemburkové – Karel IV. a jeho život (opakování)

 ČJS/ČR: kraje ČR: prezentace Libereckého kraje, zápis informací do zázn.listu. Společná příprava na prezentaci o krajích ČR v rámci 4.r.– plakáty, informace, nápady

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJ/literatura do 21.5.2018: vypracovat 8. čten.list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

13.5. – od 13h30 do 16h30/17h: společná procházka  českou historií po Praze pro děti a rodiče (Lucemburkové a život ve středověku). Místo srazu bude upřesněno mailem.

14.5. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…).  Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 4.5. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 4.C.

17.5. – od 8h do 8h15 proběhne ve vestibulu školy v rámci oslav 25. výročí školy tzv. „Ukončení měsíce května“, které připravují všechny třídy 4. ročníku. Následně proběhne prezentace prací o krajích ČR  pro žáky 1.stupně, která bude ukončena okolo 9h45. Rodiče čtvrťáků jsou na obojí srdečně zváni. 

31.5. –  Dopravní hřiště (8h-11h). Všechny děti musí mít cyklistickou helmu. Do batohu s sebou: penál, úkoly, ŽK, úkolníček, kartu, klíč, lítačku na MHD, svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí dle počasí

12.6. – focení jednotlivých tříd

14.6. – 15.6.  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP Jizerské hory