Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 19.2.-23.2.2018

Z důvodu nepřítomnosti p.uč.Otrubové budou skupiny ve třídách spojeny.

Úvod do Unit 4 – „A day at the Zoo“

Příběh – „Funny animals“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba – procvičování –  ústní i písemnou formou – Animals

Práce s Activity book – poslechová cvičení – procvičování probrané slovní zásoby.

Adjectives – Funny, Dangerous, Big, Small, ……

4.C TÝDENNÍ PLÁN 19.2. – 23.2.2018

ČESKÝ JAZYK

nové učivo: koncovky podstatných jmen (úvod)

– opakování: slovní druhy, VS a slova příbuzná

– testík: VS a slovní druhy

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str. 29-43, PS PJ: str.3-5, U: výběr cvičení ze str. 46-53

ČTENÍ A SLOH

– recitace básní a výběr finalisty 4.C na šk. kolo Pražského poetického setkání(22.2.)

– výběr nejlepšího 5. ČL

– prezentace přečtených knih (dle rozpisu 4,5)

MATEMATIKA

– římské číslice (nové učivo)

– krokování (pokyn Speblův dvojkrok) – nové učivo

– opakování: krokování s otočkou, dělení včetně zkoušky, číselná řada 0-10 000, slovní úlohy, zaokrouhlování, rovnice (Děda Lesoň, Myslím si číslo..)

– 10´: různé početní a slovní úlohy

Výběr cvičení: PS str. 29-32, 39; Poč. 4.r.: str.10-15, 35 U: str. 36-43

ČJS/Přírodověda/Ryby

– prezentace projektů a zápisky o 5 rybách, souhrnný testík o rybách

ČJS/Historie:

– opakování učiva, četba: České dějiny očima psa; vypracování PLů, čas.osa

– Přemyslovští králové

ICT: v době ICT turnaj v minigolfu v Galerii Butovice

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJ/literatura do 19.2.2018: vypracovat 5. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

19.2. – turnaj v minigolfu v Galerii Nové Butovice, zdarma

22.2. – recitační soutěž Pražské poetické setkání (školní kolo)

26.2. – školní divadlo Glans, Karel Čapek: Pošťácká pohádka, 80 Kč/dítě

1.3. – Dopravní výchova (beseda s policistou ve škole) – II. část, zdarma

2.3. –  beseda na téma: Letem světem neslyšících, 9h-10h, 70 Kč/dítě

AJ 4.A + 4.C + 4.D (Otr)

V týdnu od 29.1. jsme se věnovali zejména určování času a užití času ve větách a dále užití always, never, sometimes.

V týdnu od 13.2. budeme:

Procvičovat a opakovat učivo Unit 3 = slovní zásobu + vazby I have got + He/She has got some… x I haven´t got + He/She hasn´t got any… + I like + He/She likes… x I don´t like + He/She doesn´t like… + určování času (It´s …o´clock. It´s half past / quarter past / quarter to…) + užití času ve větách (I go to school at half past seven.) + užití always, never, sometimes ve větách (I always have tea for breakfast. I never have lunch at eleven o´clock. He/She sometimes has…)

Minitest.

Příběh s popleteným číšníkem – Class Book s.17 – poslech, čtení, přehrávání obdobných příběhů + cvičení v Activity Book.

Class Book s.18 – čtení a práce s textem.

DÚ na 13.2.: pracovní list

4.C TÝDENNÍ PLÁN 12.2. – 16.2.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování: slovní druhy, VS a slova příbuzná, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, předpony/předložky, podstatná jména: rod (životnost), číslo, pád

– testík: předpony/předložky, skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Výběr cvičení:PS 4.tř.str. 29-40,U:výběr cvičení ze str. 22-33, nový PS Pravopis podst.jmen (dále PS PJ): str.3-4

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka a čtení vlastních knih, pravidelné čtení z knihy: České dějiny očima psa – opakování historie z ČJS (3.r.)

– čtenářská dílna na téma: Komiks

– TDÚ: do 19.2. donést 5.ČL, žánr dle vlastního výběru

MATEMATIKA

– krokování (pokyn čelem vzad) – nové učivo

– opakování:dělení „s ocáskem“ včetně zkoušky, číselná řada 0-10 000, slovní úlohy, rovnice, zaokrouhlování

– 10´: slovní úlohy na dělení s ocáskem

Výběr cvičení: PS str. 27-30, 39; Poč. 4.r.: str.10-15 U: str. 10, 16, 36-43

ČJS/Přírodověda/Ryby

– prezentace projektů a zápisky o 5 zvířatech; testík z skupiny Ryby

– TDÚ do 14.2.: vypracovat jednu prezentaci ze skupiny „RYBY“ (viz TDÚ)

– beseda na téma: Šelmy (Lesy hl.m.Phy), 16.2., 50 Kč/dítě

ČJS/Historie: opakování probraného učiva

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJS/TDÚ do 14.2.2018: vypracovat jednu prezentaci ze skupiny „RYBY“: vybrat si 1 rybu ze skupin mořské nebo sladkovodní.  Kritéria: min. formát A4, název zvířete, do jaké skupiny patří, kde žije, čím se živí, jak se rozmnožuje, zajímavost/otázka pro ostatní, obrázek s popisem těla (jeden obrázek vlastnoručně nakreslený, další lze vytisknout). Nacvičit si ústní prezentaci.

 ČJ/literatura do 19.2.2018: vypracovat 5. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

16.2. – beseda ve škole na téma: Šelmy (Lesy hl.m. Prahy, cena 50 Kč/dítě)

22.2. – recitační soutěž Pražské poetické setkání (školní kolo), předtím třídní kolo 4.C

1.3. – Dopravní výchova (beseda s policistou ve škole) – II. část, zdarma

2.3. –  beseda ve škole na téma: Letem světem neslyšících (9-10h, 70 Kč/dítě)

4.C TÝDENNÍ PLÁN 29.1. – 1.2.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování: sl. druhy, VS a slova příbuzná, skupiny bě/bje, vě/vje, předpony/předložky

– podstatná jména (rod, číslo, pád), slovesa (osoba, číslo, čas)

– testík: VS, slova příbuzná a určování slovních druhů

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str. 29-40, PS VS-opakovaní, U: výběr cvičení ze str. 15-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka a čtení vlastních knih

– pravidelné čtení z knihy: České dějiny očima psa – opakování historie

– TDÚ: do 19.2. donést 5.ČL, žánr dle vlastního výběru

MATEMATIKA

– krokování (pokyn čelem vzad) – nové učivo

– číselná řada 0-10 000

– opakování:dělení jednomístným číslem včetně zkoušky, sl. úlohy, rovnice,   zaokrouhlování

– 10´ (opakování písemné +/-/.)

Výběr cvičení: PS str. 27-28; Poč. 4.r.: str.8-15 U: str. 36-41

ČJS: Dopravní výchova – beseda s policistou

Přírodověda: Ryby – charakteristika skupiny

TDÚ do 14.2.2018: vypracovat prezentaci ze skupiny „RYBY“ (více viz TDÚ)

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJS/příroda do 14.2.2018

Vypracovat jednu prezentaci ze skupiny „RYBY“: vybrat si 1 rybu ze skupin mořské nebo sladkovodní.  Kritéria: min. formát A4, název zvířete, do jaké skupiny patří, kde žije, čím se živí, jak se rozmnožuje, zajímavost/otázka pro ostatní, obrázek s popisem těla (jeden obrázek vlastnoručně nakreslený, další lze vytisknout). Nacvičit si ústní prezentaci. 

ČJ/literatura do 19.2.2018

– vypracovat 5.čt. list; žánr dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

30.1. – Dopravní výchova (beseda s policistou ve škole) – I. část

31.1. – pololetní vysvědčení (5. vyuč. hodina)

1.2. – výstava Od nitě ke košili (Dům U zlatého prstenu), 50 Kč/dítě

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 9.2. – jarní prázdniny

16.2. – beseda ve škole na téma: Šelmy (Lesy hl.m. Prahy, cena 50 Kč/dítě)

22.2. – recitační soutěž Pražské poetické setkání (školní kolo)