4.C  TÝDENNÍ PLÁN 4.6.-8.6. 2018 

ČESKÝ JAZYK

– čtení z deníků a vlastní tvorby; prezentace ČL dle rozpisu (18,20,21,22,23,24);

– nové knihy ve školní knihovně

MATEMATIKA

– násobení 2-ciferným číslem (indické a písemné)

– jednotky hmotnosti a objemu

ČJS/ČR: Kraje ČR – prezentace Moravskoslezského a Zlínského kraje

PLÁNOVANÉ AKCE

25.6. od 9h – dokumentární film o přírodě ČR „Planeta Česko“, kino Světozor, 70 Kč/os.

26.6. 10h30-12h – minigolf v Galerii Nové Butovice

28.6. – turnaj 4. tříd ve vybíjené ve školní tělocvičně

29.6. – předání vysvědčení a ukončení školního roku (1. vyučovací hodina)

30.6.- 2.9. – letní prázdniny :-)

3.9. – začátek školního roku s 5.C

VŠEM KRÁSNÉ A DLOUHÉ PRÁZDNINY!

4.C  TÝDENNÍ PLÁN 4.6.-8.6. 2018 

ČESKÝ JAZYK

– věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice (podmět a přísudek)

– shoda přísudku s podmětem

– opakování: kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob), skloňování PJ, vzory PJ rodu m., ž. a stř., slovní druhy, VS a slova příbuzná

Výběr cvičení: PS: str. 57-69 PS PJ: str.33-37, U: str.84-106

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků a vlastní tvorby; prezentace ČL dle rozpisu (18,20,21); nové knihy v třídní knihovně

MATEMATIKA

– násobení 2-ciferným číslem (indické a písemné) – nové učivo

– opakování: rovnice o dvou neznámých, násobilkové obdélníky, součtové trojúhelníky, písemné  +/-/./, porovnávání, zaokrouhlování do 1 000 000, šipkové grafy, desetinná čísla, atd.

– geometrie: úhly, rýsování rovnoběžek a trojúhelníku

– jednotky hmotnosti a objemu

Výběr cvičení: PS II: str. 18-21, 27-30, 34-39 Poč. 4.r.: str.29-33, 42-48; U: str. 75, 90-92, 94-96

ČJS/Historie: Mistr Jan Hus, Husité

 ČJS/ČR: Kraje ČR – prezentace kraje Vysočina a Olomouckého kraje

testík ze Středočeského a Jihočeského kraje

VÝTVARNÁ VÝCHOVA /ČSP 

– malování šál na festival k 25. výročí Chlupovky a příprava na vystoupení v rámci festivalu

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY: ČJ/literatura do 13.6.2018

– vypracovat 9. poslední čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

12.6. – značkování turistických tras (beseda ve třídě spojená s následnou dílnou v terénu)

14.6. od 16h – oslavy 25. výročí školy pro rodiče a veřejnost

15.6. od 9h – oslava 25. výročí školy pro žáky

18.6. – 22.6.  – Letní ŠVP Jizerské hory

25.6. od 9h – dokumentární film o přírodě ČR „Planeta Česko“, kino Světozor, 70 Kč/os.

Angličtina 4.C,4.D

Týdenní plán 18.6.-22.6.2018

Tento týden je poslední týden výuky AJ v tomto školním roce. V příštím týdnu se budou děti věnovat třídním aktivitám – výlety, vracení učebnic, apod. Tímto chci Vám i Vašim dětem popřát krásné léto plné pohody!

Veronika Santana 

4.C -ŠKP

4.D –

Dokončení  Unit 8  – Weather

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby, videa:

 

Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 4.6.-8.6.2016

Prezentace D.Ú. – My favourite TV programme

Procvičování probrané slovní zásoby 6.lekce ústní i písemnou formou

Úvod do Unit 7 – People at work – nová slovní zásoba – povolání

Tvoření vět – popis profesí

Příběh „Late for work“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu.

4.C  TÝDENNÍ PLÁN 4.6.-8.6. 2018 

ČESKÝ JAZYK

– věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice (podmět a přísudek); shoda přísudku s podmětem

– opakování: kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob), skloňování PJ, vzory PJ rodu m., ž. a stř., slovní druhy, VS a slova příbuzná

Výběr cvičení: PS: str. 57-69 PS PJ: str.33-37, U: str.84-106

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků a vlastní tvorby; prezentace ČL dle rozpisu (18,20,21);

– nové knihy ve školní knihovně

MATEMATIKA

– násobení 2-ciferným číslem (indické a písemné) – nové učivo

– opakování: rovnice o dvou neznámých, násobilkové obdélníky, součtové trojúhelníky, písemné +/-/./, porovnávání, zaokrouhlování do 1 000 000, šipkové grafy, desetinná čísla, atd.

– geometrie: úhly, rýsování rovnoběžek a trojúhelníku

– jednotky hmotnosti a objemu

Výběr cvičení:PS II:str.18-21,27-30,34-39 Poč.4.r.:str.29-33, 42-48;U:str.75,90-92, 94-96

ČJS/Historie: Mistr Jan Hus, Husité

 ČJS/ČR: Kraje ČR – prezentace kraje Vysočina a Olomouckého kraje; testík ze Středočeského a Jihočeského kraje

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJ/literatura do 13.6.2018: vypracovat 9. poslední čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

12.6. – značkování turistických tras (beseda ve třídě spojená s následnou dílnou v terénu)

14.6. od 16h – oslavy 25. výročí školy pro rodiče a veřejnost

15.6. od 9h – oslava 25. výročí školy pro žáky

18.6. – 22.6.  – Letní ŠVP Jizerské hory

25.6. od 9h – dokumentární film o přírodě ČR „Planeta Česko“, kino Světozor, 70 Kč/os.