Týdenní plán 20.- 24. 11. 2017

ČJ – Procvičování – vyjmenovaná slova po Z, vyjmenovaná a s nimi příbuzná slova po B, významové okruhy, opakování i / y po měkkých a tvrdých souhláskách, spodoba; práce s textem, encyklopedií a slovníkem, řízené čtení; vyprávění; psaní – opis, diktát

M – Matematická prostředí, procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání v oboru do 100, písemné sčítání, odčítání a indické násobení v oboru do 1000, slovní úlohy, zaokrouhlování, odhad; G – rýsování – důraz na přesnost

ČJS – Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj

Ve středu 22.11. – plavání

Angličtina 3.C – Kloudová

Dokončili jsme Unit 2 napsáním závěrečného testu. Začali jsme novou lekci – Unit 3 – učebnice str. 14 a zazpívali jsme si úvodní písničku Playing with a doll….. V této lekci se budeme učit otázku – převrácením začátku oznamovací věty It is… – To je – vytvoříme otázku Is it…? Je to …? Is it a doll? Je to panenka? a odpovídat na ni krátce – Yes, it is. / No it isn´t. Ano, je. / Ne, není. V pracovním sešitě máme hotovo vše do str. 17 včetně. Na str. 18 a 19 máme hotová poslechová cvičení 1 a za DÚ mají děti udělat cv.2/ str.18 a cv.2 str. 19 na úterý 21.11. Dále se budeme učit spojovat barvu a podstatné jméno – např. a red lorry (červený náklaďák), a blue robot (modrý robot), a yellow and green pencil-case (žluto-zelený penál) atd. Budeme také popisovat svoje oblíbené hračky – např. This is my favourite toy. It´s a train. It´s blue and yellow. apod.N azávěr lekce se budeme učit názvy několika povolání – When I grow up, I want to be a nurse. Až vyrostu, chci být zdravotní sestřičkou apod.
To je zatím všechno, odpočiňte si během prodlouženého víkendu!
Srdečně zdravím MKloudová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 20.-24.11.,2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Pracovní sešity (Activity Books) Od dětí ze 3.C. a 3.D. jsem si vysbírala ke kontrole pracovní sešity (Activity Books) a mám je nyní u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.11. pracujeme na následujícím:

  1. Začneme Unit 3 „At Happy House“.
  2. Učíme se slovní zásobu „hračky“ písničkou.
  3. Poslechneme si, čteme a hrajeme příběh o vyrábění hračky.
  4. Procvičujeme si pokyny/ jednoduché instrukce.
  5. Domácí úkol jsem dětem nezadala.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 13. – 17. 11. 2017

ČJ – Vyjmenovaná slova po B, procvičování probrané látky, sestavení osnovy a vyprávění podle ní, práce se Slovníkem spisovné češtiny pro školy a veřejnost a s encyklopedií, vyhledávání informací, čtení s porozuměním; psaní – opis, přepis, diktát, vlastní zápis

M – Zápis čísel do 1000, porovnávání, písemné sčítání a odčítání, indické násobení, složené příklady v oboru do 100, matematická prostředí, slovní a logické úlohy; obsah a obvod

ČJS – Velkomoravská říše; státní svátek; posilování dobrých vztahů mezi dětmi, modelové situace a jejich řešení

Ve středu 15. 11. – plavání. Nezapomeňte plavky, ručník, mýdlo a igelitovou tašku.

17. 11. Státní svátek

Angličtina 3.A, 3.B a 3.C – Kloudová

Minulý týden jsme si napsali závěrečný test za lekci 2. Začneme lekci 3 – At Happy House – základní slovní zásoba v učebnici je na str. 14. Přečteme si příběh na str. 15 a zahrajeme si ho. V této lekci se budeme učit – tvořit otázku Is it a book? Yes, it is./No, it isn´t. Dále se budeme učit přiřazovat barvu k podstatnému jménu – jako v češtině – nejdříve barva a pak následuje podstatné jméno – např. a blue car, a yellow sun, a green and red train. Také se budeme učit otázku What´s your favourite colour, meal, drink, toy? Jaká je tvoje oblíbená barva, jídlo, nápoj, hračka atd.
Krásný týden MKloudová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 13.-17.11.,2017 (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku)

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Portfolia Děti ze 3.C. a 3.D. mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají projít a zopakovat si vše k Unitu 2. Portfolia mají děti donést zpět do školy ve čtvrtek 16.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 13.-17.11. (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku) pracujeme na následujícím:

  1. V úterý 14.11. – Kontrola DÚ, společně si procvičujeme a opakujeme Unit 2
  2. Ve čtvrtek 16.11. –Shrnující Test z Unitu 2 a vysbíráme si portfolia.
  3. Zapíšeme si do žákovské knížky průběžné čtvrtletní hodnocení.

Přeji všem příjemný podzimní den.

Andrea Běhalová