Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Umíme pozdravit několika způsoby, představit se a rozloučit se. Umíme přehrát rozhovor z pracovního listu: Hi! I´m … Hello! What´s your name? And who´s this? It´s…
Na úterý 26.9. – zadán první malý projekt – papír (čtvrtka) A4 – na výšku/šířku – nadpis Who´s this? Nejméně 6 obrázků (fotografií, nakreslených nebo vystřižených obrázků) s postavami – i pohádkovými, počítačovými, které mají jméno. U každého obrázku znovu napsat otázku Who´s this? a odpověď It´s …. Zvíře může být max. jedno-vlastní nebo takové, které má jméno (např. Otto, Flossy, Mourek apod.) Zaplnit celý papír, hodnotíme úpravu, pečlivost, termín!
Začali jsme opakovat číslovky do 10 – budeme je procvičovat i písemně!!!
Včera jsem dětem rozdala (ve 3.C dostali rodiče na třídních schůzkách) list A4 s pravidly výuky AJ ve 3. ročníku – je tam seznam pomůcek na hodiny, zadávání DÚ, způsob hodnocení. Prosím projděte list ještě jednou s dětmi (ve škole už jsme si četli, kromě 3.C – tam si ho společně přečteme ve čtvrtek při hodině) a založte ho do portfolia. Děkuji.
Krásný týden MKloudová

AJ 3.C.,3.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 3.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 3.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro třeťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Opakujeme si probrané učivo z Unitu 1 (čtením, psaním, poslechem, ústně, hrou, písničkou, interaktivními aktivitami) a slovíčka –konverzační otázky a odpovědi, představování a loučení, stažené a nestažené tvary (např.         I’m = I am), čísla 0-12, Who’s this?
  2. Znovu se podíváme na slovíčka k Unitu 1 –viz pracovní sešit str. 101.
  3. Procvičujeme si rozšířenou slovní zásobu (čísla do 20, více druhů pozdravů, dny v týdnu).
  4. Řekneme si o projektu „Who is this?“
  5. Věnujeme se rozhovoru se spolužákem/žačkou –představení se a kladení otázek spolužákovi při seznamování.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 18. – 22. 9. 2017

ČJ – opakování látky 2. ročníku – abeceda, řazení slov, jmen, věcí ve třídě podle abecedy, práce s encyklopedií, se slovníkem, procvičování psaní i / y po měkkých / tvrdých souhláskách, psaní u / ů / ú, velkých písmen u jmen a zeměpisných názvů; čtenářská dílna, informace o vybrané knize, hlavní postava – vlastnosti, propojení informací z knihy s vlastními zážitky; psaní – opis, přepis, diktát

M – opakování látky 2. ročníku – početní výkony v oboru do 100, práce v různých matematických prostředích, slovní a logické úlohy; stavby z kostek a plánky stavby

ČJS – opakování – život v pravěku, určování rostlin

V úterý 19.9. v 17:00 hod. je třídní schůzka.

Ve středu 20.9. je plavání – batoh, igelitovou tašku, plavky, ručník, mýdlo, (čepici).

V úterý 26.9. – výlet na Říp – 8:00 – 15:00 – obědy jsou odhlášené.

Týdenní plán 11. – 15. 9. 2017

ČJ – Opakování látky 2. ročníku – i / y po měkkých / tvrdých souhláskách, velká písmena u jmen a na začátku věty, znaménka za větou, podstatná jména, slovesa; čtení a práce s textem

M – Opakování látky 2. ročníku – sčítání a násobení v oboru do 100, slovní a logické úlohy, matematická prostředí

ČJS – Opakování – pověsti, stromy

Každou středu – Plavání – batůžek, igelitovou tašku, plavky, mýdlo, ručník, hřeben, (čepici)

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Tento týden začínáme s výukou v rozdělených skupinách – všechny děti mají tyto pomůcky na hodiny:

velký sešit linkovaný A4 (mají ho již všichni u sebe, ten, kdo je nemocný, si sešit vyzvedne ve třídě, až přijde do školy) – do sešitu budeme psát slovní zásobu z každé lekce, procvičovat písemnou formu jazyka, psát si základy probírané gramatiky a domácí úkoly. Dále je to učebnice Happy Street 1 a pracovní sešit Happy Street 1, portfolio s košilkami (prázdnými-alespoň 15 ks) – do portfolia si budou děti ukládat týdenní úkoly – budu je rozdávat ve čtvrtek, kdy mají všechny třetí třídy se mnou hodinu. Tento čtvrtek ještě týdenní úkol nebude – začneme od října. Do té doby budou jen kratší DÚ z pracovního sešitu nebo ve velkém sešitě A4.
Úkoly si děti budou samy zaznamenávat do úkolníčku, popř. si je mohou zakroužkovat v pracovním sešitě nebo zapsat do velkého sešitu – ráda bych je tímto vedla k větší samostatnosti a odpovědnosti.

Včera a dnes jsme se seznámili s novou učebnicí, zopakovali si pozdravy a otázku Who´s this? Kdo je to?
Zazpívali jsme si písničku Come and play in our house a Happy Street.
Poslechli jsme si a přečetli rozhovor v učebnici na str. 5, poté jsme si jej několikrát přehráli (děti si měly zapamatovat svoji roli bez knihy). Kdo bude chtít, může ve čtvrtek zkusit číst celou stránku 5 na známku (zatím jen ten, kdo to opravdu chce zkusit – nebudu rozdávat žádné špatné známky, pokud se čtení nepovede:-))) – k tomu přidávám odkaz na online procvičování naší učebnice – najdete tu písničky, příběhy, hry, slovní zásobu k učebnici.

Happy Street 1

Přeji příjemný týden! MKloudová

AJ 2.C.,2.D. (Běh) – Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová