TP 19. 11. – 23. 11.

Čj (literatura)

 • Porozumění textu

Čj (sloh)

 • Popis osoby

Čj (mluvnice)

 • Předpony a předložky
 • Zdvojené hlásky, „je“ a „ú“ na přechodu předpony a kořene slova
 • Slovní druhy
 • Určování gramatických kategorií u podstatných jmen (pád, číslo, rod a životnost)

M

 • Opakování – rovnice, násobení a dělení
 • Rovinné útvary – obsah a obvod
 • Práce se čtverečkovaným papírem a kompletními rýsovacími pomůckami a vhodnými nástroji na rýsování.
 • Zlomky

ČjS

 • Test – Kraje, krajská města, sousední státy, státní symboly, světové strany, pohoří, vrchoviny, nížiny, řeky.

Hv

 • Oprava testíku (délky not, intervaly a stupnice C-dur)
 • Kánon

Vv

 • Vitráž – práce s kružítkem a pravítkem, kompletní rýsovací náčiní (bez úhloměru)

ČsP

 • Tangramy- práce s nůžkami a obkreslování

Tv

 • Nácvik basketbalu
 • Driblink, hod na koš, hra

ICT

 • Geometrické tvary v programu Malování

Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Celý týden budeme opakovat a procvičovat na souhrnný test Unit 2 – test budeme psát v pondělí 19.11.
V testu budou číslovky do 100 – slovem, spelling (hláskování) písmen, použití slovesa has got (ve 3. os. jednot. čísla), slovní zásoba Unit 2 – členové rodiny (cousin, brother, sister, mum, dad, grandfather, grandmother, uncel, aunt), popis osoby podle daných informací (např. Tom, 15, Brno, my Brother) – děti musí umět sestavit věty: 1. This is Tom. He is my Brother. He is 15. He lives in Brno. atd.
Celá příprava bude ve školním sešitě (pokud ho děti donesou do třídy…:-))

Tento týden nebude týdenní úkol, ale zadám každou hodinu krátký úkol na procvičení učiva na test.

Přeji krásný týden! MKloudová

TP 12. 11. – 16. 11.

Vážení rodiče, tento týden budeme pracovat s rýsovacími potřebami – pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, ořezané tužky, guma, čtverečkovaný papír.
Dále ve čtvrtek v rámci TV a M půjdeme mimo areál školy na orientační běh (pokud nám bude přát počasí).

Čj (literatura)

 • Porozumění textu

Čj (sloh)

 • Popis osoby

Čj (mluvnice)

 • Předpony a předložky
 • Zdvojené hlásky, „je“ a „ú“ na přechodu předpony a kořene slova
 • Slovní druhy
 • Určování gramatických kategorií u podstatných jmen (pád, číslo, rod a životnost)

M

 • Násobení a dělení
 • Opakování rovnice
 • Rovinné útvary

ČjS

 • Spolupráce s 4. B a 4. D na krajích ČR

Hv

 • Opakování (intervaly a stupnice C-dur)
 • Zpěv – národní hymna, Život je jen náhoda

Vv

 • Vitráž – práce s kružítkem a pravítkem, kompletní rýsovací náčiní (bez úhloměru)

ČsP

 • Tangramy- práce s nůžkami a obkreslování

Tv

 • Nácvik basketbalu
 • Orientační běh

ICT

 • Geometrické tvary v programu Malování

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 12.-16.11.,2018

Dobrý den,

minulý týden nám odpadla hodina angličtiny ve 4.D. a měli jsme spojenou angličtinu s druhou skupinkou ve 4.C. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v týdnu 12.-16.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 2.
 2. Procvičujeme si a opakujeme si v pracovním sešitě k Unitu 2, včetně poslechových cvičení a mini-testů.
 3. Popisujeme osoby (např. vzhled, porovnáváme věk) podle fotografie či obrázku s použitím sloves „to be“ a „have got“ ve všech osobách.
 4. Pokračujeme v ústním zkoušení.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

TP 5. 11. – 9. 11.

Vážení rodiče,
Máme za sebou 2 měsíce. Blíží se čtvrtletí. A proto bych Vás ráda všechny pozvala na tripartitní konzultační schůzky s Vašimi dětmi.
Od pondělí bude na vrátnici školy tabulka, kde je možné se zapsat na datum a čas, který Vám bude vyhovovat.
Vím, že některé konzultace mohou trvat pouze půl hodiny, ale protože se navzájem zatím moc neznáme, tak na každou schůzku dávám hodinou dotaci.

Zde je tabulka pro orientaci, NEPIŠTE EMAILY, prosím o podpis na vrátnici.

12. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
14. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
15. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
16. 11. 13:00 – 14:00
19. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
21. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
22. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
23. 11. 13:00 – 14:00
26. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
28. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
29. 11. 13:00 – 14:00
  14:00 – 15:00
  15:00 – 16:00
30. 11. 13:00 – 14:00

 

Čj (literatura)

 • Název knihy

Čj (sloh)

 • Popis osoby

Čj (mluvnice)

 • Stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)
 • Předložky a předpony
 • Podstatná jména (pád, číslo, rod, příprava na vzor)
 • Opakovací prověřovací cvičení kořen slova, předpona, přípona a koncovka.

M

 • Hadi
 • Myslím si číslo
 • Rovnice
 • Násobení a dělení
 • Prověřovací samostatná práce (Tabulka 100 a Krychlové stavby)

ČjS

 • Měsíční projekt (kraje ČR) – prezentace Olomoucký, Královehradecký a Jihočeský kraj

Hv

 • Opakování (intervaly a stupnice C-dur)
 • Zpěv – národní hymna, Život je jen náhoda

Vv

 • Skupinový obraz
 • Kresba pastelkami

ČsP

 • Práce v kuchyňce – přelévání vody (různé velikosti nádob, decilitry a litry)

Tv

 • Vybíjená/Skok vysoký

ICT

 • Odpadá