Týdenní plán 23. – 27. 4. 2018

ČJ – Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách, slovní druhy, vyvození pádů u podstatných jmen; čtenářská dílna, vlastní tvorba – prezentace příběhů; práce s textem, slovníkem, encyklopedií; diktát, opis

M – Procvičování počítání v oboru do 1000, slovní a logické úlohy, matematická prostředí; G – tělesa kolem nás, rýsování – úsečky, trojúhelník, kružnice

ČSP – Preventivní program – Kočičí zahrada; Lidské tělo; Čarodějnice

Pokud bude vhodné počasí, budeme chodit i tento týden každý den ven. Děti potřebují: batůžek, sportovní obuv, vhodné oblečení na ven – možno nechávat ve skřínce, kšiltovku, krém na opalování – pokud není dítě namazané z domova, atlas rostlin, případně sluneční brýle.

25. 4. – Prevetivní zubní prohlídka pro děti registrované u školní zubní lékařky.

30. 4. je ředitelské volno

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C – Kloudová

Minulý týden jsme dokončili Unit 6 – stále procvičujeme předložky on (na) / in (v) / under (pod) / next to (vedle) ve větách např. There is a blue doll on the bed. There is a yellow cupbard next to the brown wardrobe.
Začneme novou lekci – Unit 7 – slovní zásoba v rámečku na začátku lekce – a woman-žena, a man-muž, a boy-kluk, a girl-dívka, a baby-miminko, a dog-pes, tall-vysoký, short-malý, fat-tlustý, thin/slim-hubený. Děti se je naučí říkat i psát.

Nová gramatika Unit 7 – Where is ….? Kde je…?

Where is my book? Kde je moje kniha?
Dále

sloveso mít ve 3. os. jednotného čísla

– he, she, it has got – on, ona, ono má – např. She has got long brown hair. Ona má dlouhé hnědé vlasy. He has got a yellow T-shirt. On má žluté tričko. Děti budou popisovat postavy – naučí se rozlišovat sloveso být a mít ve větách – např. He is tall and thin. On je vysoký a hubený. He has got short brown hair. On má krátké hnědé vlasy.

Domácí úkol

na pracovním listě dostanou děti až ve čtvrtek 26.4.-

termín odevzdání bude až za dva týdny – ve čtvrtek 10.5.

– dvě pondělí po sobě budou teď ředitelská volna.
Krásný jarní týden! MKloudová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 23.-27.4., 2018

Dobrý den,

minulý týden jsme byli ve 3.C. a 3.D. spojeni s druhou polovinou třídy, takže jsme pozměnili plán. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 23.-27.4.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v ústním a písemném zkoušení na místní předložky a místnosti v domě.
  2. V úterý 24.4. si zkontrolujeme domácí úkoly.
  3. Povíme si o projektu „My bedroom“ nebo „My crazy bedroom“.
  4. Opakujeme si Unit 6 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 6, který si napíšeme:

3.C., 3.D. –v pátek 27.4. Děti ze 3.C. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ze 3.D. si odnesou portfolia domů tento týden v úterý.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 16. – 20. 4. 2018

ČJ – opakování a procvičování probrané látky, VS po V, slovní druhy – dokončení, práce s textem, slovníkem a encyklopedií, vlastní tvorba – dokončení příběhů + prezetace, diktát, opis, zápis

M – opakování a procvičování probrané látky, slovní a logické úlohy, matematická prostředí, G – rýsování – kružnice, trojúhelník; opakování – tělesa

ČJS – Lidské tělo, Kočičí zahrada – prevence

Děti potřebují ořezané tužky, pravítko, trojúhelník a funkční kružítko.

V úterý 17.4. je od 17:00 hod. třídní schůzka.

Pokud bude hezky, budeme od 16.4. chodit ven, děti potřebují batůžek, sportovní obuv a vhodný oděv na převlečení – vše si můžou nechávat ve skříňce.

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 16.-20.4., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -3.C. –Od dětí ze 3.C. jsem si znovu vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je mám u sebe od dětí, které odevzdaly.

Minulý týden jedna hodina angličtiny ve 3.C. a 3.D. odpadla z důvodu zápisu do 1.tříd, takže jsme trochu upravili týdenní plán. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 16.-20.4.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Dokončíme Unit 6 –nadále si procvičujeme ústně a písemně místní předložky on, in, under, next to. Minulý týden jsme si rozšířili slovní zásobu o další místní předložky between, above, in front of, které si také zopakujeme.
  2. Procvičujeme si popis obrázku s použitím slovních vazeb „There is…, There are…“, abychom to lépe uměli.
  3. Ústní a písemné zkoušení na místní předložky a místnosti v domě.
  4. Pracujeme na cvičeních v Activity Book (pracovním sešitě) a s pracovními listy k Unitu 6.
  5. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala. Avšak děti si mají zopakovat slovíčka k Unitu 6, včetně místních předložek. Minulý týden jsme si zpívali písničku „Where is it?“, tak si ji děti mohou zazpívat pro radost také doma. :)

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 9. – 13. 4 . 2018

ČJ – Procvičování psaní i / y po B, L, M, P, S a Z, slovní druhy – určování v textu, práce s textem, slovníkem a encyklopedií, vyhledávání informací, předvídání a dotváření příběhu, vyhledávání zajímavých vět, diktát,

M – Počítání v oboru do 1000, matematická prostředí, slovní a logické úlohy, G – rýsování – trojúhelník za pomoci kružítka

ČJS – Lidské tělo, Kočičí zahrada – prevence

9. 4. Uzavřené známky za 3. čtvrtletí

12. a 13. 4. Zápis – bude zkrácené vyučování do 11:50 hod.

17. 4. Třídní schůzka – 17:00 hod.