Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Celý týden opakujeme číslovky do dvaceti (většina dětí umí říkat do 100), do 20 je všichni musí zvládnout správně i napsat. Procvičujeme všechny otázky z přehledu učiva za 1. pololetí, který mají děti v portfoliu. Děti by si měly otázky a odpovědi číst nahlas a stále se k nim vracet. Tento přehled jim také má pomoci vyplnit pracovní list (i příp. další domácí úkoly) – týdenní DÚ – termín odevzdání je v úterý 27.2.
Hodně dětí je nemocných, proto jsme neprobírali nic nového – pouze slovní zásobu Unit 5 At the park, číslovky do 20 (jsou v přehledu učiva) a nově v této lekci vazbu I have got (já mám) – I haven´t got (já nemám) – Have you got ….? Máš …? Yes, I have (Ano, mám) – No, I haven´t (Ne, nemám).
I have got one brother and two sisters. Já mám jednoho bratra a dvě sestry.
I haven´t got (I have not got) a skateboard. Já nemám skateboard.
Have you got a pet? Máš domácího mazlíčka?
Yes, I have. – No, I haven´t.
Krásný víkend. MKloudová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 26.2.-2.3., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 26.2.-2.3. 2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 5 „At the park“ –pokračujeme v procvičování slovesa „have got“ ve větě a otázce ústně a písemně. Procvičujeme si také čísla 0-20 písemně, ústně již umíme. :) Připomeneme si popis věcí ve větách (např. This is a small blue ball.). Procvičujeme si v pracovním sešitě.
  2. Věnujeme se názvům sportů a dalších souvisejících sportovních potřeb.
  3. Píšeme e-mail Gregovi.
  4. Ústně zkoušíme na známky čísla 0-20.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 19. – 23. 2. 2018

ČJ – Procvičování VS po B, F, L, Z a M, významové okruhy VS; práce s textem – vyhledávání informací, zápis, tvoření otázek k textu; četba s vlastní knihy – zaměření na popis prostředí, osoby, živočicha či věci; školní kolo recitační soutěže; společná četba + předvídání a dokončení příběhu

M – Matematická prostředí, slovní a logické úlohy, počítání v oboru do 1000, složené příklady; G – rýsování úseček konkrétní délky, kružnice, počítání obsahu a obvodu u čtyřúhelníků

ČJS – Slavníkovci, ZOH

22.2. Školní kolo recitační soutěže – Kristýnka, Terezka

TV máme 5. hod. ve středu a 1. hod. v pátek.

Angličtina 3.A, 3.C, 3.D – Kloudová

Pokračujeme v lekci 5 At the Park – děti by měly umět přečíst a napsat 6 základních slov – a skateboard, a kite, a ball, a bike, a plane, a boat. Učíme se počítat do dvaceti – během příštího týdne budou mít děti přehled číslovek od -20 ve školním sešitě a na pracovním listě v portfoliu. Dále procvičujeme vazbu:I have got – já mám (zkrácená vazba I´ve got), I have not got (I haven´t got) – já nemám a otázku Have you got …..? Máš ….? Např. have you got a sister? Have you got a blue pencil case? Máš sestru? Máš modrý penál? a odpovědi Yes, I have /No, I haven´t. Ano, mám. Ne, nemám.
Děti by měly umět říci co mají – např. I´ve got one sister and two brothers. I´ve got a red and green bike. I´ve got a blue school bag apod….
V úterý 13.2. dostali všichni pracovní list s přehledem učiva za 1 pololetí až do současné doby – je třeba si ho často pročítat a vracet se k něm. Teď v úterý 20.2. dostanou děti opět na vyplnění týdenní úkol, ke kterému budou tento přehled učiva potřebovat.
Shrnutí: procvičovat písemně i ústně slovní zásobu na začátku 5. lekce, číslovky od 0 – 20 včetně a přehled učiva na pracovním listě v portfoliu.
Krásný týden! MKloudová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 19.-23.2., 2018

Dobrý den,

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 19.-23.2. 2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 5 „At the park“ –opakujeme si základní slovní zásobu (hračky, sportovní potřeby) –viz učebnice, první stránka k Unitu 5. Procvičujeme si sloveso „have got“ ve větě a otázce ústně a písemně. Věnujeme se číslům 0-20 říkankou a hrou. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
  2. 3.C. –Dokončíme hraní příběhu „Let’s play football“.
  3. V úterý 20.2. si vysbíráme rodiči podepsané Testy 4 a A4 sešity, ve kterých by děti měly mít napsané opravy k Testu 4. Připomínám, že napsání oprav ke shrnujícím Testům je povinné. Také si společně zkontrolujeme domácí úkol v pracovním sešitě.
  4. Prezentace projektů „My favourite food“ se uskuteční ve čtvrtek 22.2. Projekt se vztahuje k předchozímu Unitu 4. Děti projekty odprezentují a odevzdají výkresy. Zadání k projektu a kritéria hodnocení mají děti nalepené v A4 sešitech.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 12. – 16. 2. 2018

ČJ – Vyprávění z prázdnin, skutečný či vymyšlený příběh, dokončení a předvídání příběhu; opakování VS po B, Z, L, vyvození VS po M; báseň – 3 sloky; psaní – zápis, vlastní tvorba, diktát

M – Početní výkony v oboru do 1000, matematická prostředí, slovní a logické úlohy; G – rýsování, práce s kružítkem

ČJS – Prázdniny – zajímavá místa, Přemyslovci, Masopust

13.2. Valentýnské dílny se 3.D

Plavání už není, každou středu 5. hod.a pátek 1. hod. bude TV.