AJ 2.C (Otr)

Společně jsme si zopakovali slovíčka z minulé hodiny                                         i písničku Ladybird. Zahájili jsme 5. lekci – My house. Seznámili se s novou slovní zásobou, pracovali s učebnicí a poslouchali příběh. Po skupinách jsme se střídali ve čtení mini knih a průběžně si připravovali karty se slovíčky.

DÚ na středu 25.4.:  dokončit karty se slovíčky (vystřihnout a napsat každé slovíčko aspoň třikrát) + PS s.38 + mini kniha Paint (kdo ještě nevyrobil)

Odkaz na procvičování:   slovíčka     hra1     hra2

2.A,B,C,E – týden od 16.4. – 20.4. – angličtina M. Mariašová

Domácí úkol v pracovním sešitě str. 48 a 49 – doplň a vybarvi.

Zájemci o rozšiřující učivo najdou náměty na domácí přípravu v předchozích zprávách.

Chválím ty, kteří se angličtině věnují i doma :-).

Nový rozšiřující HW:

Termín odevzdání v týdnu od 23.4., minimální počet vět 3 (věty budou obsahovat názvy oblečení a barvy),

Nakresli postavu přes celý formát papíru A4 a popiš oblečení postavy:

It´s me (It´s my brother, sister, mum …)

I´m wearing (mám na sobě) …. (druhy oblečení, které najdete v učebnici a v pracovním sešitě, pokud přidáte další, měly by je děti umět vyslovit :-))

I´m wearing yellow socks, brown sandals and a green dress.

He, she is wearing …….

Je možné psát a říkat:

I have got (mám)……..

I have got (I´ve got) a black T-shirt and blue trousers.

He, she has got …..

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

AJ 2.C (Otr)

Ve středu byly obě skupiny spojené. Povídali jsme si o jarní přírodě a některé děti dokázaly pojmenovat mnoho malých živočichů. Společně jsme pak procvičili názvy několika z nich – a butterfly, a bee, a ladybird, a snail, an ant,    a spider (motýl, včela, beruška, hlemýžď, mravenec, pavouk). Pracovali jsme v PS. Na závěr jsme poslouchali a zkoušeli zpívat písničku Ladybird.

DÚ na středu 18.4.: PS s.47 vyplnit křížovku + kdo neměl – vypracovat úkol         z minulé hodiny + kdo má resty ve školním sešitě – doplnit

Odkaz na procvičování   písnička

2.A,B,C,E – týden od 9.4. – 13.4. – angličtina M. Mariašová

Upevňování a procvičovaní učiva lekce 5 My house mluvenou i psanou formou, knížečka The doll´s house

Domácí úkol na tento týden – pracovní sešit str. 45, 47.

Domácí úkol na týden od 16.4. – 

  1. Napiš do sešitu skupiny slov:

Animals (pracovní sešit str. 4), School (PS str. 12), Food (PS str. 20),

2.Napiš o sobě krátký text:

My name is…………..

I like …, I don´t like …., I have got …., I haven´t got ….

Pokus se ve větách použít slovní spojení s barvami a počtem.

I like dogs and cats. I don´t like spiders.

I have got three green pencils. I haven´t got two red pencils.

Minimálně napiš tyto 4 typy vět, můžeš napsat i další a nakreslit k nim obrázky.

Hezký týden,

M. Mariašová

 

AJ 2.C (Otr)

Hodinu jsme zahájili hrou Simon says (touch your ears, mouth…) a zopakovali si říkanku Head, shoulders, knees and toes. Procvičovali jsme slovní zásobu – ústně i písemně. Z jednotlivých písmen jsme skládali slovíčka, četli je a poté i psali. Některým dětem se dařilo výborně. Čtení jsme potrénovali na mini knize myšky Tiny v učebnici.

DÚ na středu 11.4.: vyrobit a číst mini knihu Paint

Školní sešity mám u sebe.

Odkaz k procvičování online:     slovíčka     hra 1     hra 2     písnička

AJ 2.C (Otr)

Hodinu angličtiny vedla opět studentka a hlavním tématem byly Velikonoce – Easter. Děti se seznámily s novými slovíčky – spring, bunny, eggs, basket, chicken, lamb – vyhledávaly a psaly je na pracovním listu. Také opakovaly barvy a čísla při počítání vajíček. Podle diktátu vybarvovaly přáníčko. Poslouchaly a zkoušely zpívat písničku We wish you a happy Easter!

DÚ na středu 4.4. děti nemají