AJ 2.C (Otr)

Minulý týden byly obě skupiny spojené. Skočili jsme do Unit 7 – Playtime (máme jen v PS, v učebnici není). Poznali jsme slovíčka – a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline. Opakovali jsme barvy a používali vazbu a blue boat, a red ball… Poslouchali jsme písničku I´m skipping! Doprovázeli jsme ji pohybem a zkoušeli ji zpívat. Pracovali jsme v PS.

DÚ na středu 13.6.: PS s.61 – křížovka

AJ 2.C (Otr)

Ve středu jsme hodinu zahájili opakováním slovní zásoby. Začali jsme lekci Summertime – poznali nová slovíčka a vazbu I´m wearing (shorts). Zopakovali jsme si barvy a popisovali, co máme na sobě. Vypracovali jsme poslechové      i další cvičení v PS.

DÚ na středu 6.6.: PS s.49

procvičování: slovíčka

hra se slovíčky

2.A,B,C,E – týden 28.5. – 1.6. – angličtina M. Mariašová

Práce podle pracovního sešitu – lekce 7 Playtime – vyjádření činností, které probíhají (např. str. 59).

Domácí úkol na tento týden není (některé třídy byly také jako já na švp), domácí úkol na týden od 4.6. –  pracovní sešit str. 59, 61.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden od 14.5. – 18.5. – M. Mariašová

Lekce 7 Playtime – vyjádření probíhající činnosti (present continuous)

  • domácí úkol na tento týden str. 55 a 56
  •  děti z 2.E a 2.C si doma vytvoří knížečku Clothes by … – ve třídě ji přečtou, kdo nemá jakoukoliv knížečku z pracovního sešitu vypracovanou, může si ji doma vyrobit také

V týdnu od 21.5. budu na švp se svojí třídou, skupiny budou spojené.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

AJ 2.C (Otr)

Dnes jsme zopakovali slovní zásobu i písničku It´s lunchtime! Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol. Pracovali jsme s příběhem Listen a procvičovali vazbu Is it a (tiger)? V PS jsme vyplnili poslechové cvičení.

DÚ na středu 9.5.: kopie příběhu Listen – dle pokynů

Odkaz na procvičování:   slovíčka     hra1     hra2

Minulou středu jsme procvičovali slovní zásobu a využili i naše karty se slovíčky. Poslouchali a zpívali jsme písničku  It´s lunchtime! Odpovídali jsme na otázky Where is (Polly)? In the (bedroom). Průběžně jsme pracovali v PS a jednotlivci ještě četli z mini knihy Paint.

DÚ na středu 2.5.: PS s.43 (kdo dnes neměl, byl omluven – neuvedla jsem info na webu školy – úkol je ale třeba doplnit – nicméně většina dětí úkol měla v pořádku a ráda jsem je pochválila)

2.A,B,C,E – týden od 30.4. – 4.5. – angličtina M. Mariašová

Pokračujeme v lekci Summertime,

k větné vazbě I´m wearing jsme si přidali I´m reading, I´m cooking, I´m dancing, I´m running, I´m swimming …. –  nadstavbové a dobrovolné – předvádíme si činnosti a děti opakují.

Dále se v této lekci budeme věnovat počasí – str. 52 v pracovním sešitě.

Postupně průběžně opakujeme učivo z celého roku.

Domácí úkol na tento týden není.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová