2.A,B,C,E – týden od 22.1. – 26.1. – angličtina M. Mariašová

Pokračování v lekci 4 Happy faces,

domácí úkol na týden od 29.1. – pracovní sešit str. 35,

na tento týden str. 30 a str. 32 (viz minulá zpráva).

Pro velký úspěch :-) jsme se s dětmi domluvili, že si i na tento týden přinesou hračku a budeme si o ní povídat (někteří si hračku nechali u mě v kabinetě).

Všechny děti pěkně spolupracují a na hodinách se snaží,

přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden od 15.1. – 19.1. – angličtina M. Mariašová

Zahájíme lekci Happy faces! (pokud v minulém týdnu, kdy jsem nebyla ve škole, děti s paní učitelkou nevyrobily knížečku CHEESE BY – vyrobíme ji), děti si přinesou hračku (kdo může a chce – viz minulá zpráva),

na tento týden domácí úkol nebyl, HW – domácí úkol – na týden od 22.1. – pracovní sešit str. 30 a 32.

Pěkný týden všem,

Milena Mariašová

AJ 2.A + 2.C (Otr)

V hodině angličtiny jsme tentokrát opakovali slovní zásobu, kterou jsme se společně učili. Střídavě jsme si slovíčka hravou formou osvěžili a poté je psali. Některým dětem se dařilo velice pěkně, jiné ještě musí trénovat.

Pracovní i školní sešity mám vybrané ke kontrole, postupně dětem vracím.

DÚ na středu 17.1. / čtvrtek 18.1.: čerstvý úkol děti nedostaly

rozstřihat a popsat karty s novou slovní zásobou (kdo ještě nemá) + doplnit cvičení v PS a ŠS (kdo má restíky)

Odkaz k procvičování online:     slovíčka – jídlo     hra 1     hra 2

2.A,B,C,E – týden 8.1. – 12.1. – angličtina M. Mariašová

Vážení rodiče,

z nečekaných důvodů nebudu v tomto týdnu (8. – 12.1.) ve škole,

hodiny angličtiny budou spojené či suplované, hračku si děti přinesou až na další týden od 15.1., děkuji za pochopení,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden 3.1. – 5.1. – angličtina M. Mariašová

Vítám vás v novém roce a přeji všem mnoho úspěchů!

V lednu budeme pokračovat v lekci I´m hungry a zahájíme lekci Happy faces!

V tomto týdnu budeme upevňovat větnou strukturu I like x I don´t like, přidáme si nepovinně he/she likes x he/she doesn´t like.

Domácí úkol na týden od 8.1.:

napiš do sešitu 5 vět I like ……………. a 5 vět I don´t like ……………….. (děti nemusí psát o jídle nebo pití), nepovinně mohou děti přidat libovolné množství vět: My dad (he) likes …….., My mum (she likes/doesn´t like ……., My brother/ my sister ……).

V týdnu od 8.1. si také děti přinesou hračku – ideálně nějakou postavu, se kterou budeme pracovat.

Děti, které chtějí pracovat navíc, si mohou připravit krátké věty, budeme s nimi pracovat i ve škole.

This is my favourite toy.

It is a doll, a knight, a teddy bear, a soft toy, a unicorn, a horse …

It is big, small, red, pink, black …

It has got big eyes, a small nose, long green hair….

It can run, it can fly, it can speak ….

I like it!

It sleeps with me.

Přeji všem pěkné dny,

Milena Mariašová

 

AJ 2.C (Otr)

Ve středu jsme si zopakovali písničku Listen, it´s a red clock. Pomocí karet s barvami a slovíčky jsme procvičovali slovní zásobu Unit 2. V učebnici jsme četli další mini knihu myšky Tiny a připomněli si, jak knihu vyrobit. V PS jsme pracovali na s.17.

DÚ na středu 13.12.: vyrobit si svoji mini knihu (PS s.71-72) a procvičovat její čtení