Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 17.12.-21.12.2018

2.C,2.B,2.D – Příběh Christmas at school

Vánoční koledy  – viz. odkazy z minulého týdenního plánu.

„Merry Christmas, Mr.Bean“

2.A – hodina odpadá – třídní besídka

Přeji Vám krásné Vánoční svátky plné pohody a v roce 2019 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí, radost a mnoho úspěchů  ve všech Vašich aktivitách! 

To a ještě víc Vám přeje Veronika Santana

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 17.-21.12.,2018

Dobrý den,

Portfolium na AJ  -2.B a 2.C.: Oznamuji, že děti ze 2.B a 2.C mají portfolia na angličtinu nyní u sebe doma. Děti mají portfolium přinést na příští hodinu angličtiny tento týden. Navíc by bylo dobré, aby si doma děti přidaly alespoň 10 prázdných Euro-obalů, abychom měli v portfoliu pořádek když si budeme zakládat další nové studijní materiály, aby se nic v portfoliu nepřekrývalo a aby se děti mohly z portfolia učit. Děti se tím učí jak si mají smysluplně ukládat studijní materiály k učení.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 17.-21.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test 2 z Unitu 2 si vypracujeme s dětmi ve 2.B. a 2.C. v pondělí 17.12.
 2. Navíc ve 2.B a 2.C si zpíváme anglické vánoční a zimní koledy, poslechneme si vánoční příběh o Spikovi, Tině a Ruby a seznámíme se s novou slovní zásobou. :-)
 3. 2.A. V pátek 21.12. děti budou mít celotřídní program s druhou polovinou třídy, takže angličtinu budeme mít až po Vánocích, t.j. 11.ledna 2019. Mezitím by si děti měly zpívat doma anglické vánoční písničky a opakovat si slovíčka k tématu “Christmas”. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji odkazy zde:

Oh, Christmas tree song:

Jingle Bells song  (klikni na název písničky)

We wish you a merry Christmas song (klikni na název písničky)

Christmas vocabulary (slovíčka):

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 17.12.   2.A. na pátek 11.1.2019

 1. 2.B. a 2.C.: Děti si mají opakovat vše k Unitu 2 na Test 2. Děti ve 2.A. si opakují s pomocí materiálů založených v portfoliu a z pracovního sešitu (Activity Book). Navíc si děti mohou opakovat na následujících odkazech na webu: Slovíčka k Unitu 2. Po kliknutí na jednotlivé obrázky, děti uslyší výslovnost. Dále pak: Písničky z Unitu 2, Příběh z Unitu 2.
 2. 2.B. a 2.C.: Děti ze 2.B a 2.C.. si mají portfolia přinést na příští hodinu angličtiny tento týden.
 3. 2.A.: Dětem ze 2.A. jsem písemný DÚ nezadala, ale měly by si zpívat anglické vánoční písničky a opakovat si slovíčka k tématu “Christmas” (viz výše). :-)

Přeji všem pohodový advent,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 10.12.-14.12.2018

Úvod do Unit 3 – I´m hungry

Nová slovní zásoba – jídlo

Hry a aktivity na procvičení nových slovíček

Tvoření vět: I like…, I don´t like…

Práce s activity book- str.21

Příprava na domácí úkol (AB str.20) – přečíst si nákupní seznamy a prohlédnout obrázky, pokud dané jídlo chybí, označit křížkem, u ostatních odškrtnout

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „There´s a shark in the park“. (2.B, 2.C,2.D)

Kopie – Unit 3 – Food, Vánoce –  rozšíření slovní zásoby

Příběh „Christmas at school“ – poslech, překlad (2.A)

 

2.B,2.A

Prezentace miniknih – „Books by…“

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 10.-14.12.,2018

Dobrý den,

Portfolium na AJ  -2.A.: Oznamuji, že děti ze 2.A. mají portfolia na angličtinu nyní u sebe doma. Děti mají portfolium přinést na příští hodinu angličtiny tento týden. Navíc by bylo dobré, aby si doma děti přidaly alespoň 10 prázdných Euro-obalů, abychom měli v portfoliu pořádek když si budeme zakládat další nové studijní materiály, aby se nic v portfoliu nepřekrývalo a aby se děti mohly z portfolia učit. Děti se tím učí jak si mají smysluplně ukládat studijní materiály k učení.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 10.-14.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 2.
 2. Shrnující Test 2 z Unitu 2 si vypracujeme v následující dny:

2.A. v pátek 14.12.

2.B.,2.C. příští týden v pondělí 17.12.

 1. Zpíváme si anglické vánoční a zimní koledy, poslechneme si vánoční příběh o Spikovi, Tině a Ruby a seznámíme se s novou slovní zásobou. :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 10.12.   2.A. na pátek 14.12.

 1. V pracovním sešitě děti si mají vypracovat stránky 14 a 17.
 2. Děti si mají opakovat vše k Unitu 2 na Test 2. Děti ve 2.A. si opakují s pomocí materiálů založených v portfoliu a z pracovního sešitu (Activity Book). Navíc si děti mohou opakovat na následujících odkazech na webu: Slovíčka k Unitu 2. Po kliknutí na jednotlivé obrázky, děti uslyší výslovnost. Dále pak: Písničky z Unitu 2, Příběh z Unitu 2
 3. Děti ze 2.A. si mají portfolia přinést na příští hodinu angličtiny tento týden.

Přeji všem poklidný advent,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 3.12.-7.12.2018

Opakování učiva 2.lekce – školní pomůcky, barvy, číslovky 1-10

Shrnující test 2.lekce

Kontrola práce ve šk.s. a AB – děti mají za úkol nechat podepsat hodnocení v AB i šk.s.(2.A,2.B) ve 2.C a 2.D mají AB i šk.s sice již opravené, ale ve třídě. Takže je dají podepsat příští týden.

Důležité upozornění pro rodiče!

Většina dětí pracuje výborně a pravidelně si vypracovává jak D.Ú, tak vykonává práci v hodinách – viz. „smailíci“ ve šk.s. i AB.  Bohužel jsem při kontrolách zjistila, že některé děti (zejména ve 2.A, 2.B) jsou na tom  o poznání hůř. Je důležité, aby jste sledovali týdenní plány a pokud dítě chybí, aby si danou látku doplnilo. Dětem dávám na dodatečné vypracování vždy extra čas navíc. Pokud je jim úkol nejasný, mohou se zeptat. Bohužel ne všichni se těmito radami řídí. A proto se na Vás obracím s žádostí o spolupráci….

Sledujte prosím týdenní  plány a pravidelně dohlížejte na přípravu Vašich dětí do našich hodin angličtiny. Máme pouze 45 minut týdně. V tomto časovém limitu chci děti učit angličtinu a ne zbytečně čas plýtvat na zápisy  –  zapomínání do ŽK.

Předem Vám děkuji za Vaši spolupráci!

 

Veronika Santana

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 3.-7.12.,2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books): Oznamuji, že děti ve 2.A.,2.B. a 2.C. mají pracovní sešity nyní u sebe doma. Do příští hodiny angličtiny děti si mají dodělat ta cvičení, která jsou označená mou červenou propisovačkou “Dodělej si” nebo “Oprav si”.

Portfolia na AJ:  Oznamuji, že děti ze 2.A.,2.B. a 2.C. mají portfolia na AJ ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 3.-7.12. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 2 na téma “school”.
 2. Opakujeme si čísla 0-10 příběhem o Daisy, která se učí počítat.
 3. Písničkou se učíme přídavná jména (“fast, slow, quiet, slow”).
 4. Procvičujeme si v pracovnim sešitě.
 5. Navíc, je adventní čas a blíží se Vánoce, proto se průběžně v prosinci věnujeme tématům “zima” a “Vánoce” a zároveň probíráme a opakujeme si učivo. Rozšiřujeme si slovní zásobu a zpíváme si anglicky k těmto tématům.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 3.12.   2.A. na pátek 7.12.

 1. Děti si mají vyrobit a napsat mini-knížečku “Books”. Mini-knížečku najdou v pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 71-72. Děti doplňují do vět názvy barev a knihy si vybarví.
 2. V pracovním sešitě děti si mají vypracovat to co je ode mě napsáno červenou propisovačkou “Dodělej si” nebo “Oprav si”.
 3. V pracovním sešitě děti si mají vypracovat stránku 15.

Přeji všem krásný adventní čas,

Andrea Běhalová