AJ 1.C (Otr)

Dnes byly obě skupiny na angličtinu spojené a do hodiny se zapojili přítomní studenti. Zahájili jsme hrou „molekuly“ – spolupracovali jsme ve skupinách a procvičili si čísla do 10. S obrázky i reálnými předměty jsme zopakovali slovní zásobu. S barevnými víčky jsme si procvičili barvy. Na narozeninový příběh jsme navázali výrobou mini knížky a odpovídali jsme na otázku How many balloons? 3 (three) (green) balloons.

Pracovní sešity mají děti ve škole.

DÚ na středu 16.5.: pokud někdo nestihl, dokončí svoji knížku + všichni si ji přinesou na hodinu angličtiny

Odkaz na procvičování    slovíčka     hra     písnička

 

AJ 1.C (Otr)

Na začátku hodiny děti povyprávěly o proběhlé ŠvP. Procvičovali jsme slovní zásobu pomocí karet s obrázky i reálných předmětů. Společně jsme kontrolovali domácí úkol a procvičovali vazbu Is it a (plane)? Tu jsme používali i při práci s učebnicí a obrázky, děti se střídaly v kladení otázek a odpovídání Yes./No. Vypracovali jsme poslechové cvičení.

DÚ na středu 9.5.: PS s.38 – ústně – otázky k obrázkům Is it a (doll)? + s.39 nahoře přiřadit balónky k myším a napsat správná čísla

Odkaz na procvičování    slovíčka     hra      písnička