AJ 1.BC (Kršková)

6.6.

Dnes jsme opakovali slovní zásobu současnou (v koupelně) i z předchozích lekcí.

Nově jsme se učili názvy činností v koupelně: wash my hands, wash my face, brush my teeth, brush my hair a zpívali písničku: Everyday I wash my hands

Slovíčka byla pro některé děti dost těžká, doporučuji si na odkazu písničku znovu poslechnout a slovíčka si tím zopakovat.

Domácí úkol není, ale příště budeme opakovat vše probrané.

AJ 1.C (Otr)

Ve středu jsme se věnovali lekci Bathtime. Seznámili se se slovíčky a hairbrush, a toothbrush, soap, shampoo, a duck, a towel. Používali jsme spojení a yellow duck, a blue towel… Reagovali jsme na otázky Can you see a (guitar)? – podle vybavení třídy jsme odpovídali Yes./No. Opakovali jsme starší slovíčka a vyplnili pracovní list.

DÚ na středu 6.6.: není (případně dokončit pracovní list)

procvičování: slovíčka

hra1

hra2

AJ 1.BCD (Kršková)

30. a 31. 5.

Dnes jsme procvičovali slovíčka týkající se koupání a mytí a opakovali písničku Bathtime song.

Nově jsme poslouchali a přehrávali příběh „Thank you, Ruby“ – příběh si dětina odkazu mohou znovu poslechnout.

Cvičili jsme frázi z příběhu: Can you see…….? (Vidíš…?)

Domácí úkol pro 1.B a 1.D:  prac. sešit s. 47 (1.C stihla už ve škole) a všichni přinesou do školy nastříhané kartičky s obrázky koupelnových věcí.