AJ 1.C (Otr)

Ve středu jsme opakovali slovní zásobu a písničky Unit 2. Procvičovali jsme čísla 1-10 (po jedné i na přeskáčku), množné číslo a odpovídali na otázku How many…? Společně jsme si také zkontrolovali domácí úkol. Poslouchali jsme písničku I´m a little snowman a dále s ní pracovali – na karton jsme společně nakreslili sněhuláka a opět počítali – z kolika koulí je sestaven, kolik má rukou, očí, nosů, knoflíků, kloubouků, šál… (How many snowballs, hands, eyes, noses, buttons, hats, scarfs…?) Kdo už umí, při popisu sněhuláka použil i slova označující jednotlivé barvy. Každý si vyrobil pracovní list  s obrázkem a popisem sněhuláka, na který jsem poté nalepila i text písničky. Písničku jsme zkoušeli zpívat a některým dětem se pěkně dařilo.

DÚ na středu 13.12.: pomocí pracovního listu si připomenout slovní zásobu z písničky a pokud děti mají množnost, písničku poslouchat a zpívat písnička

V hodině se na děti byla podívat skupinka studentů, kteří by s dětmi měli pracovat během příští hodiny angličtiny.

AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 4. 12.

Tento týden jsme dokončili 2. lekci – udělali test a sebehodnocení. Ve zbylém čase jsme četli knížku, opakovali pokyny a dodělávali cvičení z pracovního sešitu.

Pracovní sešit jsem vybrala ke kontrole, proto ho děti tentokrát nedonesou domů.

Domácí úkol není.

AJ 1.C (Otr)

Na začátku hodiny jsme pomocí písničky What´s in my bag opakovali slovíčka 2., ale i 1.lekce. Procvičovali jsme vazbu (one) and one more is (two). Seznámili jsme se se základní formou množného čísla (one book – two books) a procvičovali jsme ho i pomocí kartiček s čísly a obrázky. Odpovídali jsme na otázku How many (pencils)? a vypracovali cvičení v pracovním sešitě

DÚ na středu 6.12.: PS s.16 – 3 cvičení Look and say – ústně procvičovat slovíčka podle obrázků a čísel – opakovaně a na přeskáčku – po splnění úkolu si děti vybarví domeček na konci řádku + PS s.17 – nalepit samolepky (ty najdete vzadu v PS)

Tentokrát jsem dětem pracovní sešity rozdávala později a tři děti už jsem nezastihla ve družině. Předám jim sešity v pondělí. Pokud by nestihly vypracovat úkol, ve středu je omluvím. Děkuji za pochopení.

on line procvičování slovíčka   hra čísla   hra slovíčka

Jak asi víte, tato hodina byla z organizačních důvodů (nepřítomnost kolegyně) přesunuta ze středy na čtvrtek. Následující hodina bude opět podle rozvrhu – ve středu.

AJ 1.ACD (Kršková)

Týden od 27. 11.

Tento týden opakujeme formou her veškeré učivo 2. lekce (hlavně čísla do 10 a školní potřeby).

V portfoliu mají děti nově vložen list s přehledem učiva 2. lekce.

Domácí úkol se v jednotlivých třídách liší:

1.A – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček a s. 17 – nalepit samolepky

1.C – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček, samolepky dolepuje jen ten, kdo nestihl ve škole

1.D – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček

Příští týden napíšeme jednoduchý poslechový testík.

na přání dětí vkládám znovu odkaz na úvodní písničku Hello