AJ 1.AC (Krš.)

týden od 9. 10.

  1. Opakovali jsme říkanku Who is this? a vše ostatní z 1. lekce.
  2. Nově jsme se učili písničku Happy House Song – možno si poslechnout na prokliku.Slovíčka: window, door, roof, floor, house – děti by jim měly rozumět a umět ke každému slovíčku udělat určité gesto (např. klepání při slovíčku door).
  3. Udělali jsme hodnocení za 1. lekci, děti dostanou okomentované hodnocení příště.
  4. V 1.A jsme cvičili pokyny: look, listen, open, close, stand up, sit down, jump.
  5. V 1.C jsme „četli“ knihu a poslouchali písničku Wheels on the bus.

Domácí úkol není.

 

AJ 1.C (Otr)

Dnes jsem děti pochválila – všechny měly žlutý pracovní sešit a takřka všechny přinesly i portfolium. Děkuji rodičům za spolupráci!

V hodině jsme si společně zkontrolovali domácí úkol – a tím si zopakovali pozdravy Hello! / Goodbye!

Poslouchali jsme říkanku Who´s this? a opakovaně ji dramatizovali. Doporučuji si znovu říkanku poslechnout – máte ji na CD (č.2) a najdete ji i na odkazu  Who’s this? 

DÚ na středu 11.10.: PS s.5 – k obrázkům přiřadit postavy + dole nakreslit svůj obrázek

AJ 1.AC (Krš)

týden od 2. 10.

  1. Opakování What’s your name? I am – v 1.C zvládli všichni, v 1.A musíme ještě cvičit
  2. Nové učivo: Who is this? Kdo to je? It is….  To je …..
  • poslouchali a dramatizovali jsme říkanku Who’s this? – doporučuji, aby si ji děti znovu poslechly
  • komu nejde otázka What’s your name?, může ji cvičit s následující písničkou: What’s your name?

3. Domácí úkol: pracovní sešit s. 8 – děti vše pouze říkají, pokud zvládnou pojmenovat všechny obrázky, vybarví si domeček.

AJ 1.C (Otr)

Minulý týden jsme procvičovali vazby při seznamování – Hello, I am… What´s your name? S figurkami jsme přehrávali rozhovory – myšák Rodney se seznámil s ostatními hrdiny naší knihy. V PS jsme pracovali na s.4.

Dále jsme se učili správně použít pozdrav při setkání (Hello!) a při loučení (Goodbye!) – pozdravy jsme použili při hraní příběhu z učebnice.

DÚ na středu 4.10.: PS s.3 – pozorně si prohlédnout obrázky a zakroužkovat správný symbol pro pozdrav – Hello! / Goodbye!