Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 19.2.-23.2.2018

Z důvodu nepřítomnosti p.uč.Otrubové budou skupiny ve třídách spojeny.

Úvod do Unit 4 – „A day at the Zoo“

Příběh – „Funny animals“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba – procvičování –  ústní i písemnou formou – Animals

Práce s Activity book – poslechová cvičení – procvičování probrané slovní zásoby.

Adjectives – Funny, Dangerous, Big, Small, ……

Týdenní plán 4.D na 19. – 23.2.

ČJ – určování vzorů pod.jm. rodu středního, pravopis pod. jm.rodu středního; procvičování vyjm.sl., určování sloves

M – práce s daty – zařazování do tabulky, čtení informací z tabulky; procvičování pís. sč., odč., nás. a děl., zaokrouhlování na des., stovky, tisíce; zlomky – část celku – vyjádření zobrazením a zápisem, slovní úlohy; rýsování čtverce, obdélníku, výpočet obvodu a obsahu, měření předmětů kolem nás, výpočet obsahu; převody jednotek

ČJS – po – prezentace – savci – chobotnatci – Andrej

st – prezentace krajů ČR – Jihomoravský (Brněnský) – David, Kačka

Olomoucký – Kuba, Štěpán

HV – (DDÚ) – čt – soutěž ve zpěvu libovolné písně

AJ 4.A + 4.C + 4.D (Otr)

V týdnu od 29.1. jsme se věnovali zejména určování času a užití času ve větách a dále užití always, never, sometimes.

V týdnu od 13.2. budeme:

Procvičovat a opakovat učivo Unit 3 = slovní zásobu + vazby I have got + He/She has got some… x I haven´t got + He/She hasn´t got any… + I like + He/She likes… x I don´t like + He/She doesn´t like… + určování času (It´s …o´clock. It´s half past / quarter past / quarter to…) + užití času ve větách (I go to school at half past seven.) + užití always, never, sometimes ve větách (I always have tea for breakfast. I never have lunch at eleven o´clock. He/She sometimes has…)

Minitest.

Příběh s popleteným číšníkem – Class Book s.17 – poslech, čtení, přehrávání obdobných příběhů + cvičení v Activity Book.

Class Book s.18 – čtení a práce s textem.

DÚ na 13.2.: pracovní list

Týdenní plán 4.D na 12. – 16.2.

ČJ – pod.jm. rodu středního a jejich vzory; procvičování vyjm. sl. a pravopisu v kořeni slova; opakování o slovesech; DDÚ – na úterý 13.2. přednes libovolné básně – alespoň 8 veršů

M – procvičení pís. děl., nás. sč. a odč.; složené slovní úlohy; rýsování čtverce a obdélníku, výpočet jejich obvodu a obsahu, převody jednotek délky, času a objemu

ČJS – po – ptáci šplhavci – prezentace Kuby; hlodavci – prezentace Claudie

st – kraje ČR – Pardubický – prezentace Adama a Matěje P; Vysočina – prezentace     Viki S. a

pá – šelmy – objednaný program do školy

Týdenní plán 4.D na 29.1. – 1.2.

ČJ – slovesný způsob + určování mluv.katrg. u sloves a pod. jm., podmět a přísudek, jednoduchá věta x slouvětí, holá věta x rozvitá; DDÚ – 3.ČTL – do 31.1.; DDÚ – recitace libovolné básně – alespoň 8 veršů – do 13.2.

M – procvičování učiva – dokončení PS 1; rýsování ve čt – čtverec a obdélník – výpočet obvodu a obsahu

ČJS – po –  ptáci – prezentace – Kuba, Viki S.

– út – dopravní výchova s policistou – ve škole

– st – kraje ČR – Liberecký a Královehradecký – prezentace žáků