Týdenní plán 5.D na 17. – 21.12.

ČJ – změny ve slovech při jejich odvozování – v kořeni slova, velké – malé písmeno na začátku, v příponě; út – testík; DDÚ – 3.ČTL do 31.1.; stř. – čtenářská dílna s 3.D

M – dělení dvojcif.č., řešení rovnic, slovní úlohy; měření úhlů, rýsování daných úhlů

ČJS – po – test Energie a výroba; prezentace Vánoce v evropských státech – (DDÚ)

út – prezentace Vánoce v evropských státech – (DDÚ)

st – prezentace Vánoce v evropských státech – (DDÚ); prezentace planety Venuše –               Viki S., Natálka

Týdenní plán 5.D na 10. – 14.12.

ČJ – Změny při odvozování slov, přídavná jména odvozená příponou -ský + procvičování probraného pravopisu; st – závěrečná část projektu E.Bass – Klapzubova jedenáctka; DDÚ – 3.ČTL do 31.1.

– út – divadelní představení Viking Vu

M – dělení dvojcif.č.+ zkouška, řešení rovnic a nerovnic se zkouškou; měření úhlů a rýsování daného úhlu, konvexní a nekonvexní mnohoúhelníky

ČJS – po – výroba plastů

– st – planeta Merkur – prezentace žáků – Viki B., Denis

– pá – preventivní program – Kyberprostor

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (otázky se slovesem být, zejména se slovy začínajícími na WH); 5.B minitest psát nebude

Budeme opakovat učivo 2. lekce (pracovní sešit str. 19-21).

5.CD ČT a 5.B PÁ: mít hotový DÚ str. 20/1, 2 v pracovním sešitě + možnost odevzdat dobrovolný úkol (10 kartiček se slovíčky)

5.BC PO 17.12. a 5.D ÚT 18.12.: Souhrnný test z 2. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

Po vánočních prázdninách proběhne kontrola portfolií. Budu hodnotit, jestli jsou portfolia podepsaná a nic v nich nechybí.

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 3.12.-7.12.2018

Gramatika – BE

Prezentace projektů „a Famous person“

Tvoření otázek i odpovědí v návaznosti na projekty

Hra – Press conference – „Who are you?“ – tvoření otázek i odpovědí – zjišťování, o kterou známou osobnost se jedná

Úvod do Unit 2 – Culture – nová slovní zásoba.

Týdenní plán 5.D na 3. – 7.12.

ČJ – Skupiny bě, bje, vě, vje, pě; procvičování předpon a předložek s, z, pravopisu u přípon -ný, -ní, -ík, -ice, -ina – např. vinný, vina, vinice, denní, deník apod.; DDÚ 3. ČTL do 31.1.

M – Písemné dělení dvojcif.č., řešení rovnic a nerovnic se zkouškou, slovní úlohy; převody jednotek, síť těles, měření úhlů

ČJS – po – opakování o ČR v rámci projektu 4.ročníků

st – výroba plastů a papíru

ICT – DDÚ – 4 vytištěné tabulky – do 7.12.