Angličtina 4.C,4.D

Týdenní plán 18.6.-22.6.2018

Tento týden je poslední týden výuky AJ v tomto školním roce. V příštím týdnu se budou děti věnovat třídním aktivitám – výlety, vracení učebnic, apod. Tímto chci Vám i Vašim dětem popřát krásné léto plné pohody!

Veronika Santana 

4.C -ŠKP

4.D –

Dokončení  Unit 8  – Weather

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby, videa:

 

Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 4.6.-8.6.2016

Prezentace D.Ú. – My favourite TV programme

Procvičování probrané slovní zásoby 6.lekce ústní i písemnou formou

Úvod do Unit 7 – People at work – nová slovní zásoba – povolání

Tvoření vět – popis profesí

Příběh „Late for work“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu.

Týdenní plán 4.D na 4. – 8.6.

ČJ – shoda podmětu s přísudkem, podmět děti a podmět všeobecný, podmět známý z předchozí věty; procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL – do 4.6.

M – dělení typu 14 000 : 700; procvičování probraného učiva, slovní úlohy; rýsování čtverce, obdélníků, trojúhelníku, výpočet obvodu, obsahu

ČJS – po – opakovací testík z rostlin

st – Bílá hora

DDÚ – herbář z alespoň 5 rostlin – do 11.6.