Angličtina 4.C,4.D – Santana

21.5.-25.5.2018

4.D ŠVP

4.C

Úvod do Unit 6 – „Just for fun!“

Příběh „Dad at the Sports Centre“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti,dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba – Sports.

Tvoření otázek a krátkých odpovědí s použitím nové slovní zásoby – sporty, volnočasové aktivity

„Do you like…?“ „Yes, I do./No, I don´t.“

Práce s activity book – poslechová cvičení.

Týdenní plán 4.D na 14. – 18.5.

ČJ – shoda přísudku s podmětem + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL – do 3.6.

M – procvičování probraného učiva; čt – opakovací test – „frausovská“ prostředí

ČJS – po – stavba rostlin

st – příprava ročníkového projektu o ČR; test Rudolf II.

čt – 8:00 – 9:45 – prezentace ročníkového projektu o ČR; DDÚ – přinést 1 vylisovanou bylinu na 17.5.+ z 5 dalších vytvořit vlastní herbář (bude předem dětem ukázáno jak postupovat) do 6.6.

Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 6.5.-11.5.2018

Rozšíření slovní zásoby – „Amazing animal journeys“ – překlad, nácvik správné výslovnosti.

Opakování učiva 5.lekce:

  • Místa ve městě
  • Dopravní prostředky
  • Předložky místa
  • Tvoření vět s použitím „There are…/There aren´t
  • Odpovídání na otázku „How do you go to school?“
  • Tvoření otázek v návaznosti na dané odpovědi.

Týdenní plán 4.D na 2. – 4.5.

ČJ – procvičování pravopisu koncovek u pod.jm.; DDÚ – 5.ČTL – do 5.6.; (DDÚ) – napsat libovolný příběh a přečíst ho před třídou – do 9.5.

M – procvič. pís. děl. jednocif. č. a pís. nás. dvojcif.č.; grafický součet, rozdíl a násobek úseček, převody jednotek

ČJS – st – dopravní hřiště

st – opakovací test – obratlovci