Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-19.10.2018

Úvod do Unit 2 – Friends and Family – Part A – Where are you from?

Nová slovní zásoba – státy, města – procvičování ústní i písemnou formou

Gramatika – sloveso Být – tvoření vět kladných i záporných

Poslechová cvičení – AB

Rozšíření slovní zásoby – práce s časopisem RR – poslechová cvičení – zkoušky Cambridge YLE Starters

Poslechová cvičení  „What´s your job?“ – Halloween – „Monsters everywhere.“

Týdenní plán 5.D na 15. – 19.10.

ČJ – předložky a předpony a jejich pravopis; DDÚ – 2.ČTL – do 30.11.

M – pamětní i písemné sčítání, odčítání, násobení do 10 000 000; aritmetický průměr, slovní úlohy; rýsování čtverce a obdélníku, výpočet obvodu, obsahu, převody jednotek

ČJS – po – opakovací test – Bílá hora, J.A.Komenský, baroko, J.Kozina + ústní shrnutí

– út – návštěva Evropského domu – program o EU

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

V týdnu nebudeme psát minitest.

Opakování učiva 1. lekce – práce v pracovním sešitě str. 10-11 a v učebnici str. 14

ČT 5.CD a PÁ 5.B: Souhrnný test z 1. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

ČT 5.CD a PÁ 5.B: odevzdat Homework 4

Angličtina 5.A, 5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 8.10.-12.10.2018

Opakování probraného učiva 1.lekce – ústní i písemnou formou

Práce s učebnicí – poslechová cvičení – revision

Shrnující test 1.lekce

Kontrola práce – školní sešit, pracovní sešit (Activity Book – AB), hodnocení práce ve šk.s. i AB

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.BC PO a 5.D ST: Minitest (slovní zásoba D How do you spell that, hláskování; 5.B bude mít v minitestu i slovíčka C Numbers)

5.CD ČT a 5.B PÁ – odevzdat Homework 3

Budeme opakovat anglickou abecedu a učit se množné číslo podstatných jmen a vazbu There is/There are – učebnice str. 10-11 a pracovní sešit str. 7-9

V týdnu od 15.10. nebude žádný minitest, ale budeme psát souhrnný test z 1. lekce (pravděpodobně spíš ke konci týdne).