Angličtina 3.A, 3.C, 3.D – Kloudová

Pokračujeme v lekci 5 At the Park – děti by měly umět přečíst a napsat 6 základních slov – a skateboard, a kite, a ball, a bike, a plane, a boat. Učíme se počítat do dvaceti – během příštího týdne budou mít děti přehled číslovek od -20 ve školním sešitě a na pracovním listě v portfoliu. Dále procvičujeme vazbu:I have got – já mám (zkrácená vazba I´ve got), I have not got (I haven´t got) – já nemám a otázku Have you got …..? Máš ….? Např. have you got a sister? Have you got a blue pencil case? Máš sestru? Máš modrý penál? a odpovědi Yes, I have /No, I haven´t. Ano, mám. Ne, nemám.
Děti by měly umět říci co mají – např. I´ve got one sister and two brothers. I´ve got a red and green bike. I´ve got a blue school bag apod….
V úterý 13.2. dostali všichni pracovní list s přehledem učiva za 1 pololetí až do současné doby – je třeba si ho často pročítat a vracet se k něm. Teď v úterý 20.2. dostanou děti opět na vyplnění týdenní úkol, ke kterému budou tento přehled učiva potřebovat.
Shrnutí: procvičovat písemně i ústně slovní zásobu na začátku 5. lekce, číslovky od 0 – 20 včetně a přehled učiva na pracovním listě v portfoliu.
Krásný týden! MKloudová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 19.-23.2., 2018

Dobrý den,

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 19.-23.2. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 5 „At the park“ –opakujeme si základní slovní zásobu (hračky, sportovní potřeby) –viz učebnice, první stránka k Unitu 5. Procvičujeme si sloveso „have got“ ve větě a otázce ústně a písemně. Věnujeme se číslům 0-20 říkankou a hrou. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 2. 3.C. –Dokončíme hraní příběhu „Let’s play football“.
 3. V úterý 20.2. si vysbíráme rodiči podepsané Testy 4 a A4 sešity, ve kterých by děti měly mít napsané opravy k Testu 4. Připomínám, že napsání oprav ke shrnujícím Testům je povinné. Také si společně zkontrolujeme domácí úkol v pracovním sešitě.
 4. Prezentace projektů „My favourite food“ se uskuteční ve čtvrtek 22.2. Projekt se vztahuje k předchozímu Unitu 4. Děti projekty odprezentují a odevzdají výkresy. Zadání k projektu a kritéria hodnocení mají děti nalepené v A4 sešitech.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 19. – 23. 2.

Vážení rodiče, milé děti,

co nás čeká v následujícím týdnu…

 

ČJ

 • vyjmenovaná slova po M – rozšiřování slovní zásoby
 • opakování známých vyjmenovaných slov
 • PS 35 – 37, HČJ 21 – 23
 • Písanka 16 – 17
 • 22. 2. školní kolo poetické soutěže

Vyhlásila jsem FOTOSOUTĚŽ o lov vyjmenovaných slov. 28.3. bude vyhodnocení – děti musí mít své fotoúlovky vytisknuté na papíře či na USB flashdisku, aby bylo možné je promítnout na interaktivní tabuli.

M

 • test písemné sčítání a odčítání, zkouška
 • nové učivo – písemné násobení
 • slovní úlohy, pyramidy
 • geometrie – měření a konstrukce úseček

ČJS

 • Oldřich a Božena
 • Břetislav a Jitka
 • ZOH

Prosím o nejlépe každodenní kontrolu vlásků dětí!!! Děkuji za spolupráci.

Přeji Vám krásné zasněžené dny

Pavla P.

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 12.-16.2., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -3.C.,3.D.: Pracovní sešity od dětí ze 3.C. a 3.D. jsem si vysbírala ke kontrole a tudíž je mám nyní u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 12.-16.2. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. Poslechneme si a povídáme si o příběhu „Colin in Computerland“.
 2. Povíme si o projektu „My favourite food“ tento týden. Projekt se vztahuje k Unitu 4.
 3. Začneme Unit 5 „At the park“ –nová slovní zásoba (hračky a sportovní potřeby), věnujeme se slovesu „have got“ v konverzačních situacích, poslechneme, čteme a hrajeme příběh o hraní fotbalu.
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 5. Dětem jsem domácí úkol nezadala.

Přeji všem hezký zbytek prázdnin,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 12. – 16. 2.

Dobrý den,

 

zdravím všechny na zasněžené prázdniny… A co nás čeká po návratu zpět ve školních lavicích?

 

ČJ

 • opakování VS po Z, B, L (děti na prázdniny dostaly dobrovolné úkoly – 2x A4 vyjmenovaných slov pro vlastní potřeby procvičování a rozšiřování si slovní zásoby, nebudu vybírat, jen pomůcka pro žáčky)
 • testování známých VS
 • postupné vyvození VS po M
 • budeme se rámcově pohybovat na stranách PS 34 – 37, HCJ 19 – 21

M

 • geometrie – opakování geom. pojmů (bod, průsečík, úsečka, přímka, polopřímka, obvod a obsah),  rýsování, měření a porovnávání úseček,
 • Poč. 48 – 50
 • pamětné sčítání a odčítání, známá Hejného prostředí
 • Poč . 13 – 15, PS 6 – 8

ČJS

 • opakování Slavníkovci, Boleslav II. a sv. Václav
 • kníže Oldřich a Božena
 • ZOH

Akce:

13. 2. Valentýnské dílny se sousedními třeťáky

14. 2. První plavání (informace viz předchozí TP) + děti by měly umět básničku, co s sebou nosit.

15. 2. Vnitřní minigolf v NB

Zpráva pro marody- ve čtvrtek před prázdninami jsme stihli toto: ČJ:PS do 34/2, HČJ dokončená str. 18 včetně sebehodnocení, Početníček geometrická část 47/4 – 48/2 (osvojili jsme si pojmy průsečík, úsečka, polopřímka, přímka, střed, rovnoběžné a různoběžné, podstava, vrchol…), a 13/2 a 15/2 (nové termíny sčítaneč + sčítanec = součet, menšenec – menšitel = rozdíl).

Již nyní se na Tebe ze zasněžených Krkonoš moc těším!!!

Šťastný návrat po prázdninách přeje

Pavla

Angličtina 3.D – Kloudová

Ve čtvrtek a v pátek chybělo hodně dětí a tak jsme jen opakovali a zpívali písničky. V úterý 30.1. si napíšeme shrnující test Unit 4 (termín jsme posunuli kvůli velké nemocnosti dětí ve třídě).
V úterý dostanou děti týdenní domácí úkol – pracovní list – termín odevzdání 13.2. – bude obsahovat stručné shrnutí učiva od začátku školního roku.
Krásný týden :-) MKloudová