AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 16.-20.10.,2017

Dobrý den,

Poznámka k týdennímu plánu 16.-20.10. pro rodiče dětí ve 3.C. a 3.D.: Celý tento týden budeme s druhou skupinkou dětí ve třídě spojeni a budeme se učit angličtinu společně s celou třídou. Paní učitelka Kloudová se věnuje oborovým dnům na 2.stupni.

Úkolníček na zapisování DÚ a příprava doma: Kdo ještě nemá úkolníček, bylo by dobré, aby si jej pořídil(a). Do úkolníčku by si děti měly zapisovat DÚ, aby zbytečně nedostávaly poznámky za zapomenutí domácích úkolů. Do úkolníčku by si děti také mohly zapisovat ohlášené ústní nebo písemná zkoušení, aby si mohly řádně zopakovat probrané a procvičené učivo doma a připravit se. Avšak stále platí, že většina mini-testů či 5-minutovek nebude dopředu ohlášených, proto by bylo dobré, aby si děti probrané učivo opakovaly doma z hodiny na hodinu každý den po celý školní rok. Děkuji těm rodičům a jejich zákonným zástupcům, kteří pravidelně dohlížejí na děti doma, aby si děti vyhradily doma čas na angličtinu každý den.

Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu 16.-20.10. pracujeme na následujícím:

 1. Opravy z Testu 1: V úterý 17.10. si vysbíráme A4 sešity, ve kterých by děti měly mít napsané opravy z Testu 1 (Unit 1). Prosím rodiče, aby dohlély doma na to, že děti nepíšou opravy Testu 1 do samotného testu, ale že opravy píšou pouze do A4 sešitu! Děti se tak mají zamyslet a poučit z nadělaných chyb v Testu 1. Opravy do A4 sešitu píšeme celou větou i když v Testu je pouze jedno slovo nebo písmenko ve větě chybně napsáno. Za řádně vypracované opravy z Testu 1 v A4 sešitech děti mohou získat malou jedničku navíc.
 2. Portfolium: Děti mají svá portfolia nyní u sebe. V portfoliu mají založený ohodnocený Test 1 z Unitu 1, který mají nechat rodičům podepsat a donést zpět s celým portfoliem do školy v úterý 17.10.
 3. V úterý 17.10. si zkontrolujeme všechny zadané domácí úkoly.
 4. Ústní zkoušení ve 3.C. a 3.D.zkoušíme na známky (1) rozhovory ve dvojicích na „Can I borrow your (pencil, pen, rubber, …), please?“, „Yes. Here you are.“ Thank you“ . (2) Navíc ve 3.C. zkoušíme na známky rozhovory ve dvojicích -pozdravy, rozloučení, představování se –kladení otázek „What’s your name? How are you? How old are you? ..apod. a k nim odpovědi.
 5. Pokračujeme v Unitu 2 „At school“ –opakujeme si slovní zásobu (ústně a písemně), procvičujeme si psaní barev a popisujeme jakou barvu mají věci na obrázku. K barvám se učíme související slovní vazby, pořadí popisných přídavných jmen (např.a green pencil, a small green pencil) a opakujeme si slovíčka formou různých skupinových her a rozhovorů ve dvojicích. Rozhovory ve dvojicích budeme také známkovat po jejich řádném procvičení.

Přeji všem pěkný podzimní den.

Andrea Běhalová

Angličtina 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Příští týden probíhají na 2. stupni Oborové dny – hodiny AJ budou spojeny. Děti mají zadanou práci v Pracovním sešitě – str.8/cv.2, str.10/cv.2 a str.11/cv.1,2. Dále mají děti v portfoliu pracovní list A4 – termín odevzdání v úterý 31.10. Lze na něm pracovat i při hodinách, pokud na to budou mít volnou chvíli. Jinak se bude procvičovat a opakovat učivo, které probíráme: Who´s this? Kdo je to? What´s this? Co je to? It´s … To je …nebo This is… Toto je …What colour is the book? It´s red. Jakou barvu má knížka? Je červená. Can I bororow your book, please? Yes, here you are. Thank you. Můžu si půjčit tvoji knihu, prosím? Ano, tady ji máš. děkuji.
Opakovat si i pozdravy a otázky např. What´s your name? My name is… I´m …How are you? I´m fine, thank you. Hello! Hi! Goodbye! Bye! See you tomorrow!
Začali jsme také barvy – děti je umí říci – musíme se je naučit psát. Doporučuji tento týden, kdy nebude klasická výuka AJ, procvičovat pravopis: číslovky, školní potřeby a barvy (Unit 1, 2 – str. 6,8,10).
Krásný babí týden! MKloudová

Týdenní plán 16. – 20. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden bude tématický, téma: 5 x 5 = 25.

V pondělí půjdeme hned po začátku výuky do vestibulu školy na slavnostní zahájení celoškolního projektu. Naše třída bude toto téma zpracovávat jako 5 dětí x 5 dní = 25 úsměvů. Každý žák si přinese věc, která mu spolehlivě vykouzlí úsměv na rtu (sladkost, plyšáček, fotka, psaný publikovatelný vtip, písnička, hudební nástroj, oblíbená kniha….). Vždy pátou hodinu budeme toto téma zpracovávat. V pátek si děti nalosovaly pořadí:

 • pondělí – 24, 9, 6, 8,  21
 • úterý – 11, 12, 15, 10, 1
 • středa – 14, 3, 16, 5, 25
 • čtvrtek – 7, 4, 19, 17, 22
 • pátek – 20, 13, – , 18, 23

ČJ:

 • spodoba
 • PS vybraná cvičení na str. 11 – 12
 • Čtenářská dílna – první referát
 • Psaní – nácvik správných tvarů (Zopakujeme podobu písma, čistotu psaní, správné držení pera, správné sezení. Trošku se vrátíme ke psaní a pokusíme se napravovat špatné návyky.)

M:

 • zejména písemné sčítání, násobení a dělení
 • začneme s pamětným násobením a dělením bez používání pomůcek
 • rodokmen a hadi
 • geometrie – úsečka, polopřímka, přímka – rýsování (nutné pravítko a ořezaná tvrdá tužka)
 • tělesa
 • vybraná cvičení PS  str.12 a 13.

ČJS:

 • pověsti
 • opakovací hry
 • ve středu 18. 10. test, téma: Keltové a Slované. Prameny k učení: učebnice a portfolia

Aktuality:

Příští týden ve škole nebude přítomna paní vychovatelka Nedorostová. Děti budou rozděleny do jiných oddělení. O změnách byly informovány.

18. 10. preventivní prohlídka zubním lékařem ve škole. Ty, kterých se to týká, jsem již oslovila mailem.

24. 10. (dle počasí) projekt se 3.C na téma Podzimní objevování.

Prosím o dodržování včasných příchodů do školy.

 

Velice Vám děkuji za spolupráci a přeji krásný „baboletní“ víkend :-)

Pavla P.

 

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 9.-13.10.,2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče dětí ze 3.D.:  Oznamuji, že přeřazení dětí z jedné AJ skupinky do druhé proběhne ve čtvrtek 12.10.

Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu 9.-13.10. pracujeme na následujícím:

 1. 3.C., 3.D. -Shrnující TEST z Unitu 1v úterý 10.10. Děti si mají opakovat vše z Unitu 1 (t.j., učebnice na str.4-7, pracovní sešit na str.2-6, pozorně si prohlédnout založené dokumenty v portfoliu, poučit se z chyb nadělaných v mini-testu na čísla 0-12. Mini-testy na slovíčka ze dne 6.10. dětem rozdám dodatečně v pondělí 9.10., aby se ještě před testem děti podívaly kde udělaly chyby a založily si je do portfolia na angličtinu.
 2. Portfolium: Děti mají svá portfolia nyní u sebe, ale donesou je zpět do školy v úterý 10.10.
 3. Dokončíme rozhovory ve dvojicích na známky -pozdravy, rozloučení, představení se.
 4. Začneme Unit 2 „At school“ –nová slovní zásoba, rozhovory –zdvořilá žádost o půjčení věci a poděkování.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 9. – 15. 10.

ČJ:

 • Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Spodoba
 • Zavedli jsme Čtenářské dílny. V průběhu roku každé dítě má termín na prezentaci vlastní knihy dle předem stanovených kritérií.
 • Termínovaný úkol na 12. 10. – referát o něčem, co mám rád (a).

  KKritéria: formát A4, obrázek, důležité informace o tématu, bezchybnost v již osvojených gramatických jevech, pravdivost informací, obrázek. Lze doplnit o další ilustrační materiál.

 • Vybraná cvičení v PS na str. 9 – 11.

M:

 • Parkety
 • Písemné sčítání, dělení a násobení
 • Pavučiny a algebrogramy
 • Vybraná cvičení v PS na str. 11 – 13, v uč. 12 – 14.

ČJS:

 • Dokončení tématu Keltové, Germáni a Slované na našem území.
 • Dokončení projektu Rodokmen.

Udělala jsem změnu v rozvrhu hodin: ve čtvrtek se prohazují první dvě a druhé dvě vyučovací hodiny (ČJ za M) z důvodu zařazení Čtenářské dílny.

!!!Děti mě informovaly, že se ve třídě objevily vši. Níže dávám informace k postupu při výskytu vší („proklik“).!!!

Informace k postupu při výskytu vší

Prosím, abyste pravidelně dětem kontrolovali a doplňovali penály (tužky, pastelky, psací potřeby, lepidlo, min. 2 fixy na stíratelnou tabulku, pravítko, guma, popř. ořezávátko).

Připomínám, že děti mají denně po – čt malý průběžný DÚ + min. 10 minut čtení. V případě nepřítomnosti netrvám na doplnění veškerých zameškaných cvičení. Budete-li chtít zaslat úkoly, napište prosím, obratem zašlu.

Přeji Vám krásný víkend a úspěšný, pohodový a radostný následující týden.

Pavla P.

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Stále opakujeme pozdravy a písemnou formu čísel od 0-10, některým se psaní stále nedaří – opravdu je třeba procvičovat doma. Dnes dostaly jedničku jen ty děti, kterým se psaní čísel povedlo. V úterý si napíšeme shrnující test za Unit 1 – psaní a poslech čísel 0 – 10, umět odpovědět na otázku What´s your name? Who´s this? a doplnit odpovědi na pozdravy např. Hello!-Hi! Goodbye!-Bye!/See you tomorrow! How are you?-I´m fine, thanks. (učebnice str. 7 a PS str. 5)
V úterý 10.10. je termín odevzdání týdenního úkolu.
Krásný den MKloudová