AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 21.-25.5., 2018

Dobrý den,

Minulý týden jsme ve 3.C. a 3.D. byli spojeni s druhou polovinou třídy a tak jsme mírně upravili výukový plán. Tento týden 3.D. je ve škole v přírodě. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu 21.-25.5.,2018 pracujeme s dětmi ve 3.C. na následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 7 –procvičujeme si popis lidí hrou, procvičujeme si v pracovním sešitě a opakujeme si Unit 7. Termín shrnujícího Testu z Unitu 7 ještě upřesníme.
 2. Písemný domácí úkol jsem dětem ve 3.C. a 3.D. nezadala. Avšak děti si mají pravidelně opakovat slovíčka a učivo k Unitům 1-7.
 3. Děti ve 3.C. a 3.D. mi odevzdaly portfolia, takže je mám u sebe. V předchozích týdnech doma si děti měly portfolia dát do pořádku –t.j., pěkně si urovnat vše v portfoliu, tak aby vše bylo přehledné a nepřekrývalo se v Euroobalech. Popřípadě také přidat alespoň 5prázdných Euroobalů. Portfolium by mělo obsahovat všechny shnující Testy a mini-testy, pracovní listy, projekty a doplňující dokumenty k probranému učivu. Vedení portfolia budeme nyní hodnotit známkou.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 14.-18.5., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 14.-18.5.,2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 7 –opakujeme si slovíčka lidí formou mini-testu (např. a woman, a man, a baby) a pokračujeme v procvičování popisu osob s použitím sloves „have got“ a „to be“. Ústní zkoušení na popis osob bude tento týden ve čtvrtek a v pátek.
 2. V úterý 15.5. si zkontrolujeme DÚ –napsaná slovíčka k Unitu 7. Navíc si vysbíráme opravy k Testu 6 napsané v A4 sešitech a rodiči podepsané Testy k Unitu 6.
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 14. 5. – 18. 5. 2018

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden bude ve znamení příprav na ŠvP. Dovolte mi připomenout několik věcí…

V průběhu týdne (nejpozději však do čtvrtka) je nutné do školy přinést:

Obálku se jménem a třídou a v ní:

 • ofocenou kartičku pojišťovny
 • zdravotní způsobilost
 • nadepsané léky v původní krabičce včetně originálního návodu
 • 5 pohledů či dopisů adresovaných Vašim dětem, aby měly jistotu, že denně obdrží vzpomínku od Vás
 • pytlík jednotlivě balených bonbonů
 • 200,- Kč
 • cena do závěrečné tomboly v hodnotě 50 – 100,- Kč

Nezapomeňte na bezinfekčnost a dotazník u autobusu… A ještě v neděli důkladně zkontrolujte vlasy dětí, ať nemusí opouštět ŠvP z důvodu nalezení vešek.

Každý rodič nejlépe ví, co svému dítku zabalit – seznam je skutečně jen ORIENTAČNÍ. Velice se mi osvědčilo sbalené věci vyskládat na podlahu a vyfotografovat je. Barevnou fotografii potom vložit do zavazadla. Dětem se lépe udávají nalezené věci a v případě neshody čí věc je, se situace lépe hodnotí…

 

14. 5. bude 1. a 2. vyuč. hodinu celoškolní akce Autorské čtení, 3. – 5. vyuč. hodinu následuje preventivní program Jim a Jules (zdravý životní styl).

15. 5. letos poslední návštěva studentek v naší třídě

ČJ

 • vyjmenovaná slova po P
 • PS str. 20, HČJ str. 30 – 32
 • čtenářská dílna: Kočičí zahrada

M

 • poškozený účet
 • známá prostředí
 • PS str. 32 – 34

ČJS

 • dokončili jsme prezentace posterů (děti byly úžasné!!!!)
 • příští týden budeme pokračovat v bádání o lidském těle

Krásný víkend a přípravný týden :-). Kdybyste měli nějaké nejasnosti stran ŠvP, pište.

Pavla P.

 

 

 

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Ve čtvrtek a v pátek budeme procvičovat popis osob pomocí sloves to be a to have got:
He/She is tall… He/She has got long blond hair and blue eyes.
Uděláme si také přípravu na test Unit 7 do školního sešitu – 3.A ve čtvrtek, 3.B,C,D v pátek.
Souhrnný test z lekce 7 budeme psát v týdnu od 21.5. – datum ještě upřesním.
Ve čtvrtek 10.5. je termín odevzdání domácího úkolu – pracovní list !
Příjemný týden! MKloudová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 9.-11.5., 2018 (7.-8.5. je škola zavřená)

Dobrý den,

Portfolia -3.C., 3.D. –Děti ze 3.C. a 3.D. mají portfolia znovu u sebe doma, aby si mohly zopakovat probrané učivo z Unitu 1-6 a znovu si mohly projít moje komentáře ke všem vypracovaným úkolům, mini-testíkům a testům.

Minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 9.-11.5.,2018 pracujeme na následujícím:

 1. 3.D. –V pátek 11.5. -mini-testík na umístění věcí s použitím místních předložek (on, in, under, next to). Cvičný mini-test na procvičení jsme si již psali v dubnu a děti jej mají v A4 sešitech.
 2. Pokračujeme v Unitu 7 a procvičujeme si popis osob ve větách ústně, písemně a hrou.
 3. Ve čtvrtek 10.5. děti si donesou domácí úkol –t.j., děti budou mít nalepené 2 obrázky nebo fotografie osob (např. dítě, žena, muž, chlapec, dívka) v A4 sešitech. Barevné obrázky si mohou vystřihnout z časopisů nebo vytisknout z internetu. U osob by mělo být vidět na obrázku také oblečení, které mají na sobě. Každý obrázek by měl být nalepen na samostatné stránce v sešitě.
 4. Čteme a zahrajeme si příběh.
 5. Rozšíříme si slovní zásobu v oblasti popisu osob (popisná přídavná jména, vztahy mezi nimi).

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 9. 5. – 11. 5. 2018

Dobrý den,

příští školní týden začíná až středou :-). A hned nás čeká plavání, tak jej prosím dětem raději připomeňte (tentokrát několik dětí zapomnělo celé plavání či jednotlivé pomůcky a byl smutek…).

ČJ

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Čtenářská a slohová dílna na téma Maminka
 • PS 18 – 18, HČJ 29 – 30

M

 • Nové prostředí – poškozený účet
 • Geometrie: kužel
 • Úlohy o čase
 • PS 32 – 33, Poč. 53 – 54

ČJS

 • Lidské tělo – prezentace soustav ve čtvrtek (prezentace vlastního posteru, vysvětlení vlastními slovy, jak soustava funguje, její hlavní části a důležité informace o ní – možnost doplnění dalšími ilustracemi, texty, krátkým úryvkem, kterému bude žák rozumět (!), divadélkem…), práce ve skupinách

Ve čtvrtek od 12:50 pro zájemce „třídní kolo“ v obíhačce (trénink a kvalifikace pěti zájemců ze třídy do školního kola dne 15.6.).

Ve čtvrtek od 13:00 možnost opravného testu z času a hodin.

14. 5. autorské čtení – děti mohou tvořit vlastní texty a přečíst je před bohatým publikem (2 – 3 minuty čtení VLASTNÍHO textu + debata s posluchači).

 

Mějte krásné sváteční dny

 

Pavla P.