Angličtina 2.A,2.B.2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 14.1.-18.1.2019

Unit 3 – I´m hungry

Práce s Activity book – následná společná kontrola (str.22)

Procvičení nové slovní zásoby – tvoření vět s použitím „I like…“ „I don´t like…“ s použitím slovíček ze 3.lekce – jídlo. Příprava na D.Ú. (AB str.23)

Příběh „I´m Hungry“  – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Rozšíření slovní zásoby – jídlo – práce s knihou, krátké video.

Angličtina 2.D – Křížová

Vrátila jsem dětem opravený domácí úkol a test z 2. lekce. Začali jsme se učit slovní zásobu jídlo a pití z 3. lekce (UČ str. 18-19). Poslechli jsme si příběh o vybalování nákupu.

DÚ: Nakreslit do sešitu 6 obrázků ze str. 19 v UČ a napsat, jak se řeknou anglicky + přinést do školy test z 2. lekce a založit do portfolia

Příště: jídlo a pití, hraní příběhu

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 17.12.-21.12.2018

2.C,2.B,2.D – Příběh Christmas at school

Vánoční koledy  – viz. odkazy z minulého týdenního plánu.

„Merry Christmas, Mr.Bean“

2.A – hodina odpadá – třídní besídka

Přeji Vám krásné Vánoční svátky plné pohody a v roce 2019 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí, radost a mnoho úspěchů  ve všech Vašich aktivitách! 

To a ještě víc Vám přeje Veronika Santana

Angličtina 2.D – Křížová

Psali jsme test z 2. lekce. Dokončili jsme lekci 2 (PS str. 19). Dětem jsem kontrolovala pracovní sešity. Žáci by teď měli mít vypracováno všechno až do str. 19.

Příště: Třída bude spojená se skupinou paní učitelky Santany.

Žákyně, která minulou hodinu chyběla, bude test psát až 9.1.

DÚ (na 9.1.): dokončit str. 19 v PS + pokud ještě nemáte, dokončete miniknihu „Books“, přineste v lednu a založte do portfolií

Přeji všem příjemně prožité Vánoce.

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 10.12.-14.12.2018

Úvod do Unit 3 – I´m hungry

Nová slovní zásoba – jídlo

Hry a aktivity na procvičení nových slovíček

Tvoření vět: I like…, I don´t like…

Práce s activity book- str.21

Příprava na domácí úkol (AB str.20) – přečíst si nákupní seznamy a prohlédnout obrázky, pokud dané jídlo chybí, označit křížkem, u ostatních odškrtnout

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „There´s a shark in the park“. (2.B, 2.C,2.D)

Kopie – Unit 3 – Food, Vánoce –  rozšíření slovní zásoby

Příběh „Christmas at school“ – poslech, překlad (2.A)

 

2.B,2.A

Prezentace miniknih – „Books by…“