Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 19.2.-23.2.2018

Tvoření vět oznamovacích „This is…“ s použitím slovní zásoby 3.lekce – Barvy, hračky (např. This is a blue car. This is a pink doll. This is a green train., ….)

Úvod do Unit 4 – Dressing up – nová slovní zásoba – oblečení

Poslech příběhu

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Domácí úkol na příští hodinu: HSAB str.24 – do každého „okna“ namalovat hračku – vybravit a umět vytvořit větu. (Viz. tvoření vět oznamovacích – práce v hodině) a str. 24 – „Look and say“ vybarvit obrázky – různé barvy – příští hodinu budeme procvičovat – např. one blue book, two yellow books, one blue car, two orange cars, ….. apod.

AJ 1.BD (Kršková)

14.2. a 16. 2.

Dnes jsme opakovali názvy barev a hraček.

Poslouchali jsme příběh Be quiet, Daisy a úspěšně ho přehrávali.Cvičíme pojmenovávání barvy a věci, např. a blue pencil, a yellow car apod.

Příští hodinu uděláme jednoduchý poslechový testík na hračky a barvy.

Domácí úkol: pracovní sešit s. 23 – vybarvit každou hračku jednou barvou a umět to anglicky pojmenovat.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 12.2.-16.2.2018

Aktivity a hry na procvičení probrané slovní zásoby – barvy, tvary, hračky

Práce s Activity book- opakování:  tvary a barvy (str.22), barvy (str.24), hračky (str.25)

Příběh „Be quiet Daisy!“ – poslech, překlad, dramatizace příběhu.

Domácí úkol na příští hodinu není. Pouze děti, které byly nemocné dodělají zameškanou práci v AB. (v AB máme Unit 3 hotové strany 18 – 25)

 

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 22.-26.1.2017

1.A

Opakování – barvy, počítání 1-10, hračky

Nová látka – tvary

Poslechová cvičení

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Práce s Activity book. Příprava na domácí úkol

Domácí úkoly an příští hodinu:

na papír A4 namalovat duhu  z následujících barev – red,green,yellow,orange,pink,blue

Vybarvit obrázky – AB str.23

 

1.B:

Opakování učiva 3.lekce

Barvy, tvary, počítání 1-10

1.D

Opakování učiva 3.lekce

Barvy, tvary, počítání 1-10

Písničky – Counting 1-10, Rainbow song, Wheels on the bus, Shapes

AJ 1.BD (Kršková)

24. 1. a 25. 1.

Dnes jsme opakovali barvy. Děti by měly bezpečně poznat: červenou, modrou, zelenou, žlutou, oranžovou a růžovou (red, blue, green, yellow, orange, pink).

Poslouchali jsme písničku Colour song a dělali poslechová cvičení.

Domácí úkol: AB s. 21 – dokončit vybarvování a umět pojmenovat barvu i hračku: např.: a red car

AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 15. 5.

Tento týden opakujeme čísla do 10 a cvičíme slovní spojení typu two dolls – popisujeme obrázky.

Dále cvičíme a opakujeme základní anglické pokyny.

Domácí úkol: opakovat slovíčka, hlavně čísla, prac. sešit s. 20 – dokreslit a pojmenovat (v některých třídách jsme stihli již v hodině).