Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 18.12.-22.12.2017

1.D – třídní besídka – AJ hodina se nekoná

1.A,1.B –

Rozšíření slovní zásoby – Christmas (viz. nová kopie v portfoliu)

Práce v Activity book – str.64,65

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Vánoční příběh – AB str.68

Carols – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

 

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky plné pohody a klidu a v roce 2018 hlavně hodně štěstí, zdraví,úspěchů. 

Veronika Santana

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 11.12.-15.12.2017

Z důvodu nepřítomnosti paní uč. Moniky Krškové budou celý týden  skupiny ve všech třídách  spojeny. (1.A,1.B,1.D)

Budeme formou her a různých aktivit opakovat slovní zásobu 1. a 2.lekce – barvy, počítání 1-10

Rozšíření slovní zásoby – songs:

„This is my snowman“ a „I´m a little snowman“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

Domácí úkol na příští týden děti nemají.

Příští hodinu budeme mít vánoční. Děti dostanou připravené kopie s vánoční tematikou. Není to domácí úkol a nebudu kopie vybírat. Připravila jsem je dětem pro pobavení. Kopii si mohou vypracovat mezi sledováním vánočních pohádek dárečků .o)

 

AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 4. 12.

Tento týden jsme dokončili 2. lekci – udělali test a sebehodnocení. Ve zbylém čase jsme četli knížku, opakovali pokyny a dodělávali cvičení z pracovního sešitu.

Pracovní sešit jsem vybrala ke kontrole, proto ho děti tentokrát nedonesou domů.

Domácí úkol není.

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 4.12.-8.12.2017

1.A – Školní výlet, hodina odpadá

1.B,1.D:

Procvičování slovní zásoby 2.lekce – Barvy, počítání 1-10, školní pomůcky

Práce v activity book.Hry a soutěže na procvičení 2.lekce

Písnička „Ten little fingers“

Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

Počítání – „Counting one more“ – práce s učebnicí.

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.16 – do každého obdélníku namalovat jednu školní potřebu (dle vlastního výběru) a vybarvit.

AJ 1.ACD (Kršková)

Týden od 27. 11.

Tento týden opakujeme formou her veškeré učivo 2. lekce (hlavně čísla do 10 a školní potřeby).

V portfoliu mají děti nově vložen list s přehledem učiva 2. lekce.

Domácí úkol se v jednotlivých třídách liší:

1.A – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček a s. 17 – nalepit samolepky

1.C – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček, samolepky dolepuje jen ten, kdo nestihl ve škole

1.D – prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček

Příští týden napíšeme jednoduchý poslechový testík.

na přání dětí vkládám znovu odkaz na úvodní písničku Hello

Angličtina 1.A,1.B, 1.D – Santana

Týdenní plán 27.11.-1.12.2017

Procvičování slovní zásoby 2. lekce

Barvy, číslovky 1-10, školní pomůcky

1.A,1.B

Příběh „What´s this?“ – děti si hrály na myšky (Spike a Ruby) a musely uhodnout se zavřenýma očima jaký předmět drží – aktivita na procvičení otázky „What´s this?“ a odpovědí „It´s a…“ (a ruler, a pen ,a pencil, a book, a pencil-case)

Písnička „Ten in a Bed“ – procvičování odpočítávání od 10 do 1.

Dětem jsem připravila a rozdala kopie na procvičování barev a číslovek (viz. jejich portfolio)

Písemný úkol děti na příští hodinu nemají. Jen ústní – opakovat si probranou slovní zásobu – viz. portofolio)

1.D

Procvičování slovní zásoby 2.lekce:

Školní pomůcky (viz. kopie v portfoliu a Activity book str.10)

Barvy

Počítání 1-10

Tvoření vět (s použitím obrázků – domácí úkol z minulého týdne – AB str.12) např.: a red pencil, a blue pen, …

Společná práce v hodině –  AB str.15 –  počítání 1-10, barvy, předměty – vzájemné spojování – např. One yellow window. Two red bags. Three green pencils

Poslech písniček na procvičení číslovek 1-10

Dětem jsem připravila a rozdala kopie na procvičování barev a číslovek (viz. jejich portfolio)

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.14 – vymalovat obrázky (budeme s nimi pracovat příští týden v hodině) a dopsat číslovky i chybějící předměty