AJ 1.BCD (Kršková)

týden od 19. 3.

  • opakujeme čísla, oblečení, barvy – three red trousers
  • nová slovíčka: trousers, put on – obléci si, take off – svléknout si
  • písnička: Put on your T-shirt
  • povídání o Velikonocích – slovíčka: Easter bunny, chick, egg, basket, egg hunt
  • domácí úkol: pracovní sešit s. 30.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 19.3.-23.3.2018

1.A,1.B

Společná kontrola D.Ú – tvoření vět – počet, barva, předmět

Colour mixing – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce v Activity book – colours

Scénka – praní prádla – dramatizace příběhu

Příprava na domácí úkol 1.A, 1.B – AB str.83,84   – úkol děti přinesou po velikonocích (1.D má již hotovo, takže D.Ú  nemá)

1.D – Velikonoční hodina

Nová slovní zásoba – velikonoce

Básnička „Easter Bunny“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Hledání vajíček

 

 

AJ 1.BCD (Kršková)

14. a 15. 3

DĚKUJI všem rodičům, kteří podepsali hodnocení v žák. knížce na s. 24. Prosím ostatní, zda by mohli podepsat do příští hodiny AJ.

Cvičíme názvy čísel, barev, oblečení a dalších již probraných slovíček.

Tvoříme slovní spojení: číslo + barva + věc, např. three green jumpers

Děti mají toto spojení trénovat na domácím úkolu: prac. sešit s. 33.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 12.3.-16.3.2018

Hry a aktivty na procvičení probrané slovní zásoby 4.lekce – barvy, oblečení, počítání 1-10.

Tvoření vět – This is my… (např. This is my yellow T-shirt.)

Práce s Activity book

Příběh „My favourite T-shirt“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

D.Ú:

1.A,1.B – AB str.33

1.D – AB str.83,84

 

AJ 1.BCD

7. a 8. 3.

Děti mají v ŽK na s. 24 nalepeno nové hodnocení, prosím rodiče o prohlédnutí a podpis.

Test lekce 3 mají děti založený v portfoliu, také doporučuji k prohlédnutí.

tento týden:

  • procvičujeme názvy oblečení
  • posloucháme a hrajeme příběh Two red socks
  • cvičíme slovní spojení číslo-barva- věc, např two yellow cars
  • domácí úkol: V prac. sešitě dokončit práci na s. 28 –  v některých třídách jsme začali už ve škole, někde ne.

slovíčka online                 slovíčka hra

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 5.3.-9.3.2018

Barvy, hračky, oblečení

Práce s D.Ú – tvoření vět – „This is my ….T-shirt“ (Např. „This is my blue T-shirt.)

Hry a aktivity na procvičení slovní zásoby 4.lekce.

Domácí úkol na příští hodinu:

1.A,1.B,1.D:  AB str.30

1.B AB.str.31 – My favourite T-shirt – může být i  vymyšlené – fantazii se meze nekladou