Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-9.10.2018

Zápis do ŽK – shrnující test 1.lekce

Kontrola práce ve šk.s. i prac. s. – děti mají opravené sešity i AB zpátky u sebe. (Kdo byl nemocen, vezme si po svém návratu do školy)

Prezentace – My book „Animals“  (děti, které svoji mini knihu nečetly tuto hodinu, budou číst hodinu následujcící.

Rozšíření slovní zásoby – příběh „My Zoo“

2.D 2.A

Angličtina 2.D – Křížová

Minule jsme si dál upevňovali slovní zásobu zvířata. Poslouchali jsme písničku o zvířatech (UČ str. 6) a dramaticky jsme ji ztvárnili. Také jsme si poslechli příběh na str. 8 v UČ a pracovali v PS (str. 5).

DÚ: pracovní sešit str. 6-7

Příště: fráze I can see a … I can´t see a … a další provičování názvů zvířat

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 1.10.-5.10.2018

Procvičování probrané slovní zásoby 1.lekce – Animals – ústní i písemnou formou – práce v AB

Příprava na domácí úkol – mini book „Animals by…“ – čtení textu (2.D bude knihu prezentovat již tento týden)

Příběh „I´m Lenny Lion“ – poslech, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Opakování probraného učiva 1.lekce – příprava na shrnující test.

Po testu si od dětí vyberu školní i pracovní sešit – proběhne kontrola i následné hodnocení práce ve šk.s a v AB.

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 24.9.-28.9.2018

2.B,2.C,2.D

Procvičování probrané slovní zásoby 1.lekce – Animals – ústní i písemnou formou

Poslechová cvičení – práce s Activity book

Příběh „I can see…“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

2.A – hodina odpadá – státní svátek