AJ 1.ABCD (Kršková)

Týden od 20. 11.

  1. Opakujeme čísla a školní potřeby – většina dětí umí čísla výborně odříkat popořadě, ale mají potíže , když je mají říkat napřeskáčku – doporučuji cvičit.
  2. Stále opakujeme jednoduché základní fráze:

How are you? I am: good, great, wonderful, tired, hungry, not so good

Who is this? What is this? It is...

3 . Nově jsme poslouchali a dramatizovali příběh: Abracadabra – příběh je na CD vložené vzadu v prac. sešitě, děti si ho mohou znovu poslechnou . Přibyla nám otázka: How many….. a odpovědi na ni.

4. V rychlejších skupinách „čteme“ knížky – tento týden: Bears on Wheels a hrajeme Simon says – procvičujeme základní pokyny ve třídě.

5. Domácí úkol: Pracovní sešit s. 15 – správně spojit a přitom si říkat: např. How many pencil cases? Five.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 20.11.-24.11.2017

1.A,1.B

Procvičování slovní zásoby 2.lekce:

Školní pomůcky (viz. kopie v portfoliu a Activity book str.10)

Barvy

Počítání 1-10

Tvoření vět (s použitím obrázků – domácí úkol z minulého týdne – AB str.12) např.: a red pencil, a blue pen, …

Společná práce v hodině –  AB str.15 –  počítání 1-10, barvy, předměty – vzájemné spojování – např. One yellow window. Two red bags. Three green pencils

Poslech písniček na procvičení číslovek 1-10

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.14 – vymalovat obrázky (budeme s nimi pracovat příští týden v hodině) a dopsat číslovky i chybějící předměty

1.D

Úvod do 2.lekce – Pens and pencils

Nová slovní zásoba – a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Písnička „What´s in my bag?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce v Activity book – str.10,11,12

Domácí úkol na příští hodinu – AB str. 13 – doplnit chybějící číslovky

Ústní D.Ú. – procvičovat si  tvoření vět – s pomocí AB str.12 – např. This is my Green pencil. This is my black pen. ….

 

AJ 1. třídy (Kršková)

Týden od 13. 11. 2017

  1. Opakovali jsme školní potřeby.
  2. Nové učivo: čísla 1-10, písnička Ten little fingers.
  3. Domácí úkol: Pracovní sešit s. 13 – doplnit čísla a ústně si řady čísel přeříkat.
  4. Online odkazy na hry a písničky: Ten little fingers,   Numbers

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 13.11.-17.11.2017

1.D – hodina odpadá (státní svátek)

1.A,1.B

Procvičování slovní zásoby 2.lekce (viz. HHAB a kopie vložená do portfolia)

Kontrola domácího úkoly z minulé hodiny (HHAB str.11) – procvičování barev  a školních pomůcek

aktivita na procvičení  počítání 1-10

HHAB str.13 – číslovky 1-10

Příběh „What´s this?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba z příběhu : „What´s this?“, „I don´t know“, „It´s a…(a pencil, a pen, a rule, a book, a pencil-case)

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.12 – obtáhnout a vybarvit školní pomůcky a naučit se „This is my pencil.“, „This is my pen.“, „This is my pencil-case)

Upozornění pro rodiče: Některé děti zapomínají do hodin AJ pomůcky. Prosím o dohlédnutí na jejich připravenost. Do hodiny AJ  děti musí nosit: penál, Happy House Activity Book – HHAB, portfolio, ŽK, penál (více informací viz. informační leták vlepený do HHAB na začátku září. Předem Vám děkuji za spolupráci!

 

 

 

AJ 1.D (Kršková)

9.11.

Děti mají v žákovských knížkách nalepené 1. anglické hodnocení na s. 24! Prosím prohlédněte a podepište.

  1. Opakovali jsme slovní zásobu školní potřeby.:
  2. Poslouchali a dramatizovali příběh: What´s this? – doporučuji, aby si ho děti znovu poslechli.

Učivo: What is this? It is a….pen., názvy školních potřeb.

3. Domácí úkol: Prac. sešit s. 11 – dokončit vybarvení obrázků a ústně si o obrázcích popovídat: What’s this? It is a …

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 6.11.-10.11.2017

1.A,1.B

Ukončení 1.lekce – závěrečné opakování – jména členů rodiny

Práce v Activity book – str.9

Úvod do 2.lekce – Pens and pencils

Nová slovní zásoba – a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Písnička „What´s in my bag?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce v Activity book – str.10

Domácí úkol na příští hodinu – AB str. 11 – vybarvit obrázky 1-4 a dané obrázky pojmenovat

Upozornění pro rodiče:  Hodnotící tabulka 1.lekce  –  viz. ž.k.str. 24

1.D

Příběh „Oh, Daisy!“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Práce s Activity Book – str.7 – spojování obrázků a přitom tvoření vět:

„Good morning Polly“, „Good morning Mum“,
„Good morning Jack“, „Good morning Dad“,
„Good morning Spike“, „Good morning Otto“,
„Good morning Daisy“, „Good morning Uncle“

Procvičování probrané slovní zásoby – AB str.8

Domácí úkol na příští hodinu: Namalovat 3 členy Happy House Family – AB str.8 a doma si zopakovat cvičení na str.7 – tvořit věty.

Dětem jsem rozdala kopie se slovní zásobou 1. a 2.lekce – mají je uložené v portfoliu. Probranou látku si budeme opakovat celý školní rok.