AJ 1.BCD (Kršková)

28.2. a 1.3.

Napsali jsme test z lekce 3 a hodnocení a začali 4. lekci.

Nová slovíčka: oblečení ( a hat, a jumper, a T-shirt, a skirt, a shoe, a sock)

hra

hra – maze

říkanka: Where´s my T-shirt.

Pracovní sešity jsem si vybrala ke kontrole, doporučuji procvičit nová slovíčka online. Domácí úkol je pouze ústní – zopakovat si nová slovíčka

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 26.2.-2.3.2018

Procvičování slovní zásoby 3.lekce – číslovky, barvy, oblečení – tvoření vět typu „One yellow hat“ „Two green jumpers“

Práce s Activity book – str.28, str.29

Příběh „Two red socks“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Domácí úkol na příští hodinu:

kdo nestihl ve škole – dodělat AB str.28

AB.str.31 – My favourite T-shirt – může být i  vymyšlené – fantazii se meze nekladou

Upozornění pro rodiče:

Děti mají ve svém portfoliu vložené kopie se slovní zásobou 1-5 lekce (sice jsme na začátku 4.lekce, ale v rámci úspory papíru jsem dětem vytiskla dopředu i 5.lekci. Tyto kopie jsou takovou pomůckou jak pro děti, tak pro Vás – rodiče – aby jste věděli, co přesně probíráme a co by děti měly znát.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 19.2.-23.2.2018

Tvoření vět oznamovacích „This is…“ s použitím slovní zásoby 3.lekce – Barvy, hračky (např. This is a blue car. This is a pink doll. This is a green train., ….)

Úvod do Unit 4 – Dressing up – nová slovní zásoba – oblečení

Poslech příběhu

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Domácí úkol na příští hodinu: HSAB str.24 – do každého „okna“ namalovat hračku – vybravit a umět vytvořit větu. (Viz. tvoření vět oznamovacích – práce v hodině) a str. 24 – „Look and say“ vybarvit obrázky – různé barvy – příští hodinu budeme procvičovat – např. one blue book, two yellow books, one blue car, two orange cars, ….. apod.

AJ 1.BD (Kršková)

14.2. a 16. 2.

Dnes jsme opakovali názvy barev a hraček.

Poslouchali jsme příběh Be quiet, Daisy a úspěšně ho přehrávali.Cvičíme pojmenovávání barvy a věci, např. a blue pencil, a yellow car apod.

Příští hodinu uděláme jednoduchý poslechový testík na hračky a barvy.

Domácí úkol: pracovní sešit s. 23 – vybarvit každou hračku jednou barvou a umět to anglicky pojmenovat.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 12.2.-16.2.2018

Aktivity a hry na procvičení probrané slovní zásoby – barvy, tvary, hračky

Práce s Activity book- opakování:  tvary a barvy (str.22), barvy (str.24), hračky (str.25)

Příběh „Be quiet Daisy!“ – poslech, překlad, dramatizace příběhu.

Domácí úkol na příští hodinu není. Pouze děti, které byly nemocné dodělají zameškanou práci v AB. (v AB máme Unit 3 hotové strany 18 – 25)