AJ 1.D (Kršková)

2. 11.

Dnes jsme dokončili 1. lekci a udělali první anglické hodnocení – příští týden ho najdete v žákovských knížkách.

Začali jsme 2. lekci:

Nové učivo: slovíčka: školní potřeby (a bag, a book, a pencil, a ruler, pen, a pencil case), písnička What’s in my bag.

Děti mají za úkol cvičit slovíčka dle s. 10 v pracovním sešitě a znovu si poslechnout písničku.

slovíčka   hra

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 30.10. – 3.11.2017

Procvičování barev (viz.kopie, kterou mají děti ve svém portfoliu)

Halloween:

Nová slovní zásoba – práce s obrázky na tabuli a  Halloween kopie  (děti přinesou vypracovanou na příští hodinu AJ)

Písnička „Knock, Knock, Trick or Treat“ – poslech, překlad , nácvik správné výslovnosti

 

 

 

 

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 23.10.-27.10.2017

1.D – hodina odpadá

1.A,1.B –

Příběh „Oh, Daisy!“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Práce s Activity Book – str.7 – spojování obrázků a přitom tvoření vět:

„Good morning Polly“, „Good morning Mum“,
„Good morning Jack“, „Good morning Dad“,
„Good morning Spike“, „Good morning Otto“,
„Good morning Daisy“, „Good morning Uncle“

Procvičování probrané slovní zásoby – AB str.8

Domácí úkol na příští hodinu: Namalovat 3 členy Happy House Family – AB str.8 a doma si zopakovat cvičení na str.7 – tvořit věty.

Dětem jsem rozdala kopie se slovní zásobou 1. a 2.lekce – mají je uložené v portfoliu. Probranou látku si budeme opakovat celý školní rok.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 16.10.-20.10.2017

V tomto týdnu probíhají oborové dny na 2.stupni, kterých se účastní p.uč. Monika Kršková. Z tohoto důvodu budou děti ve všech prvních třídách spojeny společně s mojí skupinou. Z tohoto důvodu nebudeme v tomto týdnu pracovat s učebnicí a děti ani nemají žádný domácí úkol.

Procvičujeme:

– jména členů v Happy House Family- a Mum, a Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Ruby, Spike

– odpovídání na otázku „What´s your name?“ (My name is…, I´m…)

– aktivity a hry na procvičení barev (Yellow, Red, Purple, Green, Orange, Blue)

– práce s knihou – „Ten in a Bed“ – názvy zvířat a počítání 1-10

AJ 1.BD (Krš)

týden od 9. 10.

  1. Opakování What’s your name? I am – velká pochvala, všem to tenktokrát šlo mnohem lépe.
  2. Nové učivo: Who is this? Kdo to je? It is….  To je …..
  • poslouchali a dramatizovali jsme říkanku Who’s this? – doporučuji, aby si ji děti znovu poslechly
  • práce v prac. sešitě s. 4 – někteří sešit neměli, měli by si dodělat doma.

3. Domácí úkol: pracovní sešit s. 8 – děti vše pouze říkají, pokud zvládnou pojmenovat všechny obrázky, vybarví si domeček.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 9.10.-13.10.2017

1.A,1.B

Říkanka „Who´s this?“ – Poslech, překlad, dramatizace

Nová slovní zásoba: „Who´s this?“ „Let´s see.“ „It´s…“, „It´s me.“

Kontrola D.Ú, opakování slovní zásoby z předešlé hodiny: „What´s your name?“ „I´m…“

Domácí úkol na týden následující: HHAB str.6

1.D
Opakování probrané slovní zásoby 1.lekce – rodina

Příběh – seznamování – Hraní scénky – Tvoření otázek a odpovědí : What´s your name? My name is…, I´m ….

Práce v Happy House – Activity book (pracovní sešit)

strana 5 – Who´s this? It´s….

procvičování: barvy, jména (Spike, Ruby, Rodney, Otto, Polly, Jack, Daisy, a Mum, a Dad)

při práci v AB poslech písniček – Happy House Family, Hello

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.4 – děti mají za úkol spojit myšku (Rodney) s ostatními kamarády (Spike, Ruby, Otto) při spojování děti tvoří otázku a odpověď:

What´s your name? I´m Spike.
What´s your name? I´m Ruby.
What´s your name? I´m Otto.