AJ 1.BD (Kršková)

23.5.

Dnes jsme četli vyrobené miniknížky a opakovali tím čísla a barvy.

Začali jsme novou lekci – slovní zásoba: věci v koupelně, viz odkaz, a učili se písničku Bathtime song.

Domácí úkol: Pracovní sešit s. 46 – dokreslit obrázky a zopakovat si slovíčka

odkazy: nová slovíčka

hra na slovíčka

Bathtime song

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 21.5.-25.5.2018

1.A

Aktivity na opakování probraného učiva:

Práce s activity book – poslechová cvičení

1.B

Příprava na domácí úkol – HHAB str.85 – vybarvit a vystříhnout – příští hodinu budeme hrát hru. (1.A,– dostane tento D.Ú příští týden)

Numbers 1-20

Counting …and …more

Parts of the body – procvičování písničky „Head, shoulders…“.

Příprava na vstup do Unit 6 – Bathtime – video „Take a bath lesson“

1.B, 1.D – Úvod do Unit 6 – Bathtime

Nová slovní zásoba

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby – práce s Activity book (str.46,47)

Nácvik  písničky „If Your´re Happy“  – příprava na oslavu výročí školy

AJ 1.BD (Kršková)

16.5. a 17.5.

Dnes jsme opakovali otázku Is it a….? a otázku How old are you.

Poslouchali a dramatizovali jsme příběh The Birthday card.

Vyráběli jsme miniknížky: V knížce jsou různé počty balonků, které děti mají vybarvit a poté umět číst dle obrázků, např.: Two blue balloons

Domácí úkol: Kdo nestihl ve škole, má dodělat miniknížku doma, každý si ji doma zkusí přečíst a opět ji přinese na další hodinu AJ

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 14.-18.5.2018

Aktivity na opakování probraného učiva:

Flash cards – slovíčka 5.lekce – „Happy birthday“

Práce s D.Ú – Birthday cake – Colours

Příběh „The birthday card“ – poslech, překlad.

1.D Příprava na domácí úkol – HHAB str.85 – vybarvit a vystříhnout – příští hodinu budeme hrát hru. (1.A,1.B – dostane tento D.Ú příští týden)

Numbers 1-20

Counting …and …more

Parts of the body – procvičování písničky „Head, shoulders…“.

Příprava na vstup do Unit 6 – Bathtime – video „Take a bath lesson“

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

9.5.-11.5.2018

1.A – hodina odpadá – ředitelské volno

1.B,1.D – paní učitelka M.Kršková je nepřítomna, proto budou obě skupiny spojeny

Procvičování – Tvoření otázek s použitím „Is it…“ a odpověďí „Yes, it is. / No, it isn´t.“

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Příběh „How old are you“ – Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Počítání – and …more – sčítání 1-10

Příprava na domácí úkol – …and …more.

Opakování – písnička „Head, shoulders,…“

Rozšíření slovní zásoby – birthday party – slovesa.

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.40 – spočítat svíčky, domalovat a dorty vybarvit.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 30.4.-4.5.2018

1.A – hodina odpadá – státní svátek

1.B,1.D

Práce s Activity book – poslechová cvičení, barvy, předměty, číslovky 1-10

Rozšíření slovní zásoby – části těla

Písnička „Head, shoulders,…“ Překlad, nácvik správné výslovnosti

Video – Birthday party

Domácí úkol – kdo nestihl ve škole dodělá AB str.43