Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 22.-26.1.2017

1.A

Opakování – barvy, počítání 1-10, hračky

Nová látka – tvary

Poslechová cvičení

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Práce s Activity book. Příprava na domácí úkol

Domácí úkoly an příští hodinu:

na papír A4 namalovat duhu  z následujících barev – red,green,yellow,orange,pink,blue

Vybarvit obrázky – AB str.23

 

1.B:

Opakování učiva 3.lekce

Barvy, tvary, počítání 1-10

1.D

Opakování učiva 3.lekce

Barvy, tvary, počítání 1-10

Písničky – Counting 1-10, Rainbow song, Wheels on the bus, Shapes

AJ 1.BD (Kršková)

24. 1. a 25. 1.

Dnes jsme opakovali barvy. Děti by měly bezpečně poznat: červenou, modrou, zelenou, žlutou, oranžovou a růžovou (red, blue, green, yellow, orange, pink).

Poslouchali jsme písničku Colour song a dělali poslechová cvičení.

Domácí úkol: AB s. 21 – dokončit vybarvování a umět pojmenovat barvu i hračku: např.: a red car

AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 15. 5.

Tento týden opakujeme čísla do 10 a cvičíme slovní spojení typu two dolls – popisujeme obrázky.

Dále cvičíme a opakujeme základní anglické pokyny.

Domácí úkol: opakovat slovíčka, hlavně čísla, prac. sešit s. 20 – dokreslit a pojmenovat (v některých třídách jsme stihli již v hodině).

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 15.1.-19.1.2017

1.B,1.D

Příběh „Four cakes“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Opakování – barvy, počítání 1-10, hračky

Nová látka – tvary

Poslechová cvičení

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Práce s Activity book. Příprava na domácí úkol

Domácí úkoly an příští hodinu:

na papír A4 namalovat duhu  z následujících barev – red,green,yellow,orange,pink,blue

Vybarvit obrázky – AB str.23

1.A

My favourite toy – povídání si o oblíbených hračkách

Tvoření vět „My favourite toy is…“

Kontrola D.Ú – AB str.18,19, – procvičování – barvy, hračky, školní pomůcky – hra „Na učitele“

Opakování: číslovky 1-10, barvy, slovíčka – školní pomůcky a hračky

Práce s Activity book, poslechové cvičení

Domácí úkol na příští hodinu – AB str. 20

AJ 1.ABCD(Kršková)

10.1. pro 1.BCD a 16. 1. pro 1.A

Děkuji všem, kdo podepsali hodnocení v ŽK a prosím o podpis i ty, kdo zatím nepodepsali. Hodnocení je v ŽK na s. 24.

Dnes jsme opakovali slovíčka hračky i slovíčka z předchozí lekce.

Nově jsme poslouchali a dramatizovali příběh Four Cakes. Na odkazu si ho děti mohou znovu poslechnout.

Domácí úkol: stále si opakovat slovíčka a Pracovní sešit s. 19.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 8.1.-12.1.2017

1.B,1.D:

My favourite toy – povídání si o oblíbených hračkách

Tvoření vět „My favourite toy is…“

Kontrola D.Ú – AB str.18,19, – procvičování – barvy, hračky, školní pomůcky – hra „Na učitele“

Opakování: číslovky 1-10, barvy, slovíčka – školní pomůcky a hračky

Práce s Activity book, poslechové cvičení

Domácí úkol na příští hodinu – AB str. 20

1.A:

Úvod do Unit 3 – Come and play

Nová slovní zásoba

Nácvik správné výslovnosti

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby.

Poslech příběhu a písničky „The toy song“

Domácí úkol na příští hodinu – vybarvit obrázky na straně 18-19 (příští hodinu budeme s D.Ú pracovat – procvičovat barvy a názvy hraček)

Děti si mohou na příští hodinu přinést svoji oblíbenou hračku. Budeme si o hračkách povídat a zároveň procvičovat barvy.