AJ 2.E (Otr)

Dnes jsme procvičili slovní zásobu (škola, čísla, barvy) a opakovali vazby This is my (pen). x This is your (book). V pracovním sešitě jsme využili vybarvených obrázků k popisu a říkali a green crocodile / It´s a red chair. / This is a blue clock. a psali některé vazby do sešitu a na tabuli. K dalšímu procvičení slovní zásoby jsme využili karty se slovíčky, které si děti připravily za domácí úkol. Slova označující školní předměty a barvy je třeba umět správně číst i psát.

DÚ na úterý 28.11.: PS s.17 – slova vyhledat v tabulce, tam i označit a napsat je do jedné ze skupin (Colours – barvy, My classroom – moje třída) + každý dostal sadu barevných kartiček – budou sloužit k procvičování slovíček – za úkol děti napíší na každou kartičku 3x název barvy (nápověda pro psaní barev je v PS na s.14)

Úkol  je delší, ale děti ho jistě zvládnou. Doporučuji dělat si ho průběžně během více dní, psaná forma slov se tak lépe upevní.

2.A,B,C,E – týden od 20.11. – 24.11. – angličtina M. Mariašová

Pokračujeme v lekci School time!

Procvičujeme barvy, číslovky, abecedu, jednoduché pokyny a fráze.

Na str. 15 v učebnici najdete jednoduchou písničku, kterou lze říkat i jako básničku, některé děti ji zvládly již v hodině, ostatní si ji mohou zopakovat doma, v hodině se k ní ještě vrátíme.

Na stránkách Oxford University Press najdete pod označením Happy House 2 online volně přístupné materiály, kde lze najít i některé poslechy včetně této písničky.

Na You Tube najdete výukové anglické písničky a říkanky na Super Simple Songs.

Domácí úkol na týden od 27.11. – pracovní sešit str. 18 – 19 bez poslechu.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

AJ 2.E (Otr)

Dnes jsme pokračovali ve čtení mini knih (některým dětem to šlo velice pěkně)  a procvičovali slovní zásobu. Věnovali jsme se příběhu Hello, Tina! S různými školními předměty jsme v kruhu společně procvičovali vazby This is my (book). x This is your (pen). Na závěr jsme vypracovali poslechové cvičení v pracovním sešitě.

DÚ na úterý 21.11.: rozstřihat kartičky se slovní zásobou + na zadní stranu kartiček opsat 2x stejné slovo + kartičky uložit do obálky a přinést na hodinu angličtiny (kopie k rozstřihnutí je vložena do PS)

Bohužel jsem ve čtvrtek nezastihla ve škole všechny děti, proto předám zbylé pracovní sešity až v pondělí. Pokud děti nestihnou úkol vypracovat, v úterý je omluvím.

 

2.A,B,C,E – týden od 13.11. – angličtina M. Mariašová

2.B nebude mít v pátek angličtinu z důvodu státního svátku, domácí úkol platí pro všechny třídy, děkuji.

Domácí úkol v pracovním sešitě – str. 17 – celá.

Dobrovolný úkol pro zájemce:

Do sešitu s linkami nebo na papír formátu A4 napiš věty typu:

It is (It´s) a blue pen.

It is a red pencil.

It is a green table.

It is not (It isn´t) an orange book. It´s a yellow book.

Napiš libovolný počet vět, nejméně 3, věty doplň obrázky (kreslené nebo nalepené) a nauč se je říkat.

Některé děti často na angličtinu zapomínají a nenosí desky s potřebnými materiály, prosím, dohlédněte na to, aby děti měly: pracovní sešit s domácím úkolem, učebnici a sešit.

Děkuji za spolupráci,

přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová