AJ 2.A+2.B+2.C+2.E (Otr)

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím vás v novém školním roce.

V prvních zářijových týdnech jsme se opět setkali s hrdiny Happy House – přibyla k nim i myška Tina. Opakovali jsme slovní zásobu a písničky z 1.ročníku a seznámili se s anglickou abecedou. Začali jsme lekci Playroom safari, ve které budeme pokračovat i v tomto týdnu.

DÚ: PS s.2 (kdo ještě nevypracoval) + PS s.6 (nápověda na s.4)

Přeji pěkné dny a těším se na další spolupráci,

Monika Otrubová

2.A,B,C,E – týden od 18.9. – angličtina M. Mariašová

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím Vás všechny a připojuji 1. týdenní plán v novém školním roce 2017/18.

V sešitě najdete podrobné informace k výuce angličtiny.

Učebnice budou mít zatím děti ve třídě, postupně je dostanou všechny skupiny a i učebnice budou děti nosit domů.

Na týden od 18.9. děti nakreslí do sešitu svoji rodinu, 2.B má sešity u sebe, děti je dostanou v pondělí, kdo si chce splnit domácí úkol v neděli, nakreslí rodinu na papír a později obrázek do sešitu vlepíme.

Na minulý týden byl domácí úkol z pracovního sešitu – str. 2 a 3, chválím ty, kteří nezapomněli, ostatní vypracují HW na tento týden.

HW bude většinou z pracovního sešitu, děti si v hodině podle mých pokynů zakroužkují stránku.

Přeji všem pěkný týden a těším se společně strávený čas s angličtinou.

Milena Mariašová

 

 

 

AJ 1.D.,1.E. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

  • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
  • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
  • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
  • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

AJ 1.D.,1.E. (Běh) -1.E. pondělí 26.6.2017; 1.D. středa 28.6.2017

Dobrý den,

Poznámka k plánu na týden 26.-30.6. 2017: Oznamuji, že tento týden jsou obě skupinky dětí spojeny z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Mariášové.

Poznámka pro rodiče: Během příštího týdne vám napíšu úkoly pro děti na prázdniny. Čtěte, prosím, školní web.

1.E. (v pondělí 26.6.), 1.D. (ve středu 28.6.). Pokud nenastanou nějaké další změny, tak si zazpíváme písničky, zahrajeme si hru, zopakujeme si slovíčka z Unitů 1-7 a popřejeme si hezké letní prázdniny.

Domácí úkol –Homework: 1.E., 1.D. Žádný domácí úkol jsem dětem nezadala.

Přeji všem krásné sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová