Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 10.12.-14.12.2018

Shrnující test Unit 3

Rozšíření slovní zásoby – Příběh „Colin in Computerland“ – dramatizace příběhu

Úvod do Unit 4 – At the shop – nová slovní zásoba – Food

Procvičování ústní i písemnou formou

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Příběh – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu.

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 3.12.-7.12.2018

Prezentace projektů „Opposites“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Procvičování probrané slovní zásoby 3.lekce – ústní i písemnou formou

Hry a aktivity na opakování – hračky, protiklady, barvy, školní pomůcky, číslovky

Tvoření základních otázek a odpovědí

Skládání vět – správný slovosled

Příprava na shrnující test 3.lekce

Kontrola práce ve šk.s. i AB

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 26.11.-30.11.2018

Dokončení prezentace projektů „My favourite toy“

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 3.lekce – hračky

Procvičování slovní zásoby ústní i písemnou formou – skládání vět

Rozšíření slovní zásoby – Opposites – video (English singsing)

Prezentace projektů Opposites

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 19.11.-23.11.2018

Procvičování slovní zásoby 3.lekce – ústní i písemnou formou

Práce s pracovním listem – následná společná kontrola

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Snowy day

Prezentace projektů „My favourite toy“

Tvoření otázek i odpovědí v návaznosti na projekty

Opposites – aktivity na procvičení – příprava na projekt „Opposites“ (více info. viz.školní sešit)