AJ 4.B (Kršková)

Týden od 18.6.

  • v úterý zapíšeme do ŽK výsledky Závěrečného srovnávacího testu i porovnání, jak si děti vedly v rámci své AJ skupiny
  • zhodnotíme práci za celý rok, hlavně portfolia
  • budeme opakovat formou her a poslechových aktivit.

Děkuji všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a přeji vám pohodové léto.

Monika Kršková

AJ 3.A (Kršková)

Týden od 18.6.

V tomto týdnu:

  • doděláme poslední letošní učivo: věty a otázky se slovesem can/can´t
  • v úterý zapíšeme do ŽK výsledek závěrečného srovnávacího testu
  • budeme opakovat probranou slovní zásobu a gram. struktury formou her a poslechových aktivit

Děkuji všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce a přeji vám pohodové léto.

Monika Kršková

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Milí rodiče,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za celoroční spolupráci, přeji Vám klidný konec školního roku – budeme teď už jenom opakovat učivo formou her, písniček, přehrávání příběhů a doplníme pracovní sešit. Krásné léto Vám i dětem! Marcela Kloudová

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 21.6.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 21.6.2018 si s dětmi poslechneme a zazpíváme anglické písničky. Čteme si příběh. Podíváme se na video. Zahrajeme si hry. 

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 21.6.): Děti si mají vypracovat v pracovním sešitě (Activity Book) stránky 54, 55. Na těchto stránkách si děti opakují probrané učivo v Unitu 6.

Přeji pěkné sluníčkové dny! :)

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 18.-22.6., 2018

Dobrý den,

Portfolia -3.C., 3.D. –Minulý týden si děti odnesly portfolia domů.

Minulý týden ve 3.C. a 3.D. jsme byli s druhou skupinou spojeni. Tento týden děti ze 3.C. jsou ve škole v přírodě. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu 18.-22.6.,2018 ve 3.D. si s dětmi poslechneme a zazpíváme anglické písničky. Podíváme se na video.  Zahrajeme si hry. Čteme si příběh.

Přeji pěkné sluníčkové dny! :)

Andrea Běhalová