Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

Minulý týden jsme zakončili Unit 1 souhrnným testem, který budou mít všichni založený v Portfoliu – v pondělí rozdám dětem ze 4.B a 4.C. Opravu si uděláme do školního sešitu. Třída 4.A již test má opravený a založený.

Dále budeme tento týden procvičovat dny v týdnu a měsíce v roce – pracovní list mají děti v Portfoliu – zatím pouze ústně – písemně až po podzimních prázdninách.

Začínáme Unit 2 – bude v něm přivlastňování – his (jeho) a her (její) – děti budou umět již tři přivlastňovací zájmena – my (moje), his (jeho) a her (její). Dále se budeme učit vazbu Has got /hasn´t got pro 3. osobu jednotného čísla – např. she (Polly, Mum) has got brown hair – she hasn´t got black hair / he (Jack, Dad) has got blue eyes – he hasn´t got brown eyes. Zopakujeme si 1. osobu jednotného čísla – I have got a sister – I haven´t got a brother.

Slovní zásobu Unit 2 si zapíšeme do školního sešitu v pondělí a budeme se učit nazpaměť rozhovor v příběhu na str. 8.
Srdečně zdravím! MKloudová

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ:  Děti si vzaly portfolia domů. Portfolia od dětí si vysbíráme v úterý 16.10., v den shrnujícího Testu 1.

Psaní slovíček k jednotlivým Unitům: Doporučuji dětem rozdělit si psaní slovíček k jednotlivým Unitům na několik částí (po 15-ti slovíčkách) s přestávkama nebo psaní slovíček si rozdělit na několik dní, aby učení psaní slov dávalo smysl a bylo účinnější než psaní slov najednou v jeden jediný časový interval.

Známky v Bakalářích: Seznamy jmen dětí na AJ nám nyní opravili, takže v průběhu týdne začneme postupně vpisovat známky elektronicky v Bakalářích.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 1 si napíšeme v úterý 16.10. Pozor, Unit 1 je opakování učiva ze 4.třídy, takže se k Unitu 1 budeme vracet v hodinách průběžně formou dalších mini-testů a ústního zkoušení, abychom nezapomněli to, co již umíme.
 2. Dokončujeme ústní zkoušení z minulého týdne.
 3. Začneme Unit 2 “Family and friends” – Učíme slovní zásobu (názvy zemí a národností) spolu se slovesem “be” (být) v otázce a kladné a záporné větě, pracujeme s mapou a čteme si z časopisu (září 2018), který by děti měly nosit na každou hodinu angličtiny.

Homework (due Wednesday, October 17 –středa, 17.10.2018):

 1. Napsat si do slovníčku všechna slovíčka k částem 1C,1D (viz Activity Book str. 74), včetně “Numbers”.
 2. Opakovat si Unit 1 na shrnující Test 1 (na úterý 16.10.)

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ 4.C a 4.D: Portfolia od dětí ze 4.C. máme nyní ve škole. Portfolia od dětí ze 4.D. si vysbíráme v úterý 16.10.

Psaní slovíček k jednotlivým Unitům: Doporučuji dětem rozdělit si psaní slovíček k jednotlivým Unitům na několik částí (po 10-seti slovíčkách) s přestávkama nebo psaní slovíček si rozdělit na několik dní, aby učení psaní slov dávalo smysl a bylo účinnější než psaní slov najednou v jeden jediný časový interval.

Známky v Bakalářích: Seznamy jmen dětí na AJ ve 4.C. a 4.D. nám nyní opravili, takže v průběhu týdne začneme postupně vpisovat známky elektronicky v Bakalářích.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 4.D. Zamyslíme se nad opravenými Testy z Unitu 1 a začneme Unit 2 „Happy family“ –Učíme slovní zásobu (členové rodiny) příběhem. Příběhem se také učíme přivlastňovací zájmena „his“ (jeho) a „her“ (její) a přivlastňovací pád (např. Polly’s brother is Jack.) Navíc si procvičujeme nové slovní vazby a slovíčka písemně v Activity Book.
 2. 4.C. Procvičujeme si následující slovní vazby z minulého týdne různou formou: his (present) vs. her (present); přivlastňovací pád (např. Polly’s brother is Jack.). Opakujeme si slovní zásobu (členové rodiny) a učíme se čísla 0-100, včetně počítání (zákadní matematické symboly) anglicky.
 3. 4.C: V úterý 16.10. si zkontrolujeme DÚ. Navíc si vysbíráme napsané opravy k Testu 1 v A4 sešitech spolu s rodiči podepsanými Testy 1. Pozor, děti píšou opravy k Testu 1 pouze do A4 sešitu (do Testu 1 nic již nevpisují a neopravují). Za vzorně a kompletně celou větou napsané opravy k Testu 1 děti mohou získat malou jedničku! :-)
 4. 4.C, 4.D: Dokončujeme ústní zkoušení z minulého týdne.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ 3.A a 3.D: Portfolia máme nyní ve škole.

Psaní slovíček k jednotlivým Unitům: Doporučuji dětem rozdělit si psaní slovíček k jednotlivým Unitům na několik částí (po 10-seti slovíčkách) s přestávkama nebo psaní slovíček si rozdělit na několik dní, aby učení psaní slov dávalo smysl a bylo účinnější než psaní slov najednou v jeden jediný časový interval.

Známky v Bakalářích: Seznam jmen dětí na AJ ve 3.D. nám nyní opravili, takže v průběhu týdne začneme postupně vpisovat známky elektronicky v Bakalářích. Seznam jmen dětí na AJ ve 3.A. nám ještě neopravili v Bakalářích, takže na elektronické známky v Bakalářích musíme počkat.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 3.A, 3.D: Dokončujeme ústní zkoušení z minulého týdne.
 2. Pokračujeme v Unitu 2. Procvičujeme si následující slovní vazby z minulého týdne různou formou: Can I borrow…, please?; What colour is it?; Who is this? vs. What is this?
 3. 3.A.: Ve čtvrtek 18.10. si zkontrolujeme DÚ. Navíc si vysbíráme napsané opravy k Testu 1 v A4 sešitech spolu s rodiči podepsanými Testy 1. Pozor, děti píšou opravy k Testu 1 pouze do A4 sešitu (do Testu 1 nic již nevpisují a neopravují). Za vzorně a kompletně celou větou napsané opravy k Testu 1 děti mohou získat malou jedničku! :-)
 4. 3.D: Zamyslíme se nad opravenými Testy z Unitu 1. Děti ve 3.D. si za DÚ mají pouze napsat do A4 sešitu slovíčka k Unitu 2.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Domácí úkol pro rodiče: Prosím zeptejte se svého dítěte doma jaká pravidla chování máme na angličtině. Děti by měly znát pravidla česky a také anglicky. ;-)

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ: Oznamuji, že jsem si vysbírala portfolia od dětí v 1.C ke kontrole, takže je mám u sebe. Děti v 1.A,B,D mají portfolia u sebe doma a přinesou je na další hodinu angličtiny.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 a zahrajeme si příběh “Oh, Daisy!” jako v divadle nebo ve filmu. :-)
 2. Opakujeme si vše z Unitu 1.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 16.10.;    1.A.,1.B. na středu 17.10.;    1.C. na pátek 19.10.    

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 7. Tímto cvičení si děti opakují jména postaviček a ranní pozdrav “Good morning” (česky: Dobré ráno).
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “Oh Daisy!” a prostřednictvím příběhu opakovat si jména postaviček (odkaz na webu zde: Characters  Oh Daisy!  ranní pozdrav “Good morning!” a novou slovní vazbu “What’s the matter?” (česky: Co se děje?). Příběh děti najdou na CDéčku z pracovního sešitu (Activity Book).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.10.,2018

Dobrý den,

Domácí úkol pro rodiče:  Prosím zeptejte se svého dítěte doma jaká pravidla chování máme na angličtině. Děti by měly znát pravidla česky a také anglicky. ;-)

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ: Oznamuji, že jsem si vysbírala portfolia od dětí ve 2.A, 2.C ke kontrole, takže je mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-19.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 a zahrajeme si příběh “It’s Otto!” jako v divadle nebo ve filmu. :-)
 2. Učíme se novou slovní vazbu “Can you…? (česky: Umíš/Umíte….?) písničkou “Can you snap?” Zpěvem si opakujeme slovíčka zvířátek a otázku “Can you…?
 3. 2.C,B: Prezentace mini-knížečky. Čteme vyrobené mini-knížečky “Animals!”.
 4. Rozšiřujeme si slovní zásobu ke zvířátkám a ke slovní vazbě “I can…”, “I can’t”.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 15.10.

 1. Děti si mají vyrobit mini-knížečku “Animals!” (viz Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V mini-knížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “It’s Otto!” a opakovat si slovní vazby “I can see…”, “I can’t see…” spolu s názvy zvířátek v Unitu 1. Příběh děti najdou na CDéčku ze zadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu zde: It’s Otto

2.A. na pátek 19.10.

 1. Děti ve 2.A dostaly ode mne skládačku se zvířátkama. Děti si za domácí úkol mají vystřihnout, poskládat a nalepit do A4 nelinkovaného sešitu poskládaná zvířátka. Děti mají mít poskládaná zvířátka nalepená v A4 nelinkovaném sešitě.
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “It’s Otto!” a opakovat si slovní vazby “I can see…”, “I can’t see…” spolu s názvy zvířátek v Unitu 1. Příběh děti najdou na CDéčku ze zadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu zde: It’s Otto!

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová