Angličtina 3.D – Kloudová

Minulý týden jsme dokončili Unit 6 – stále procvičujeme předložky on (na) / in (v) / under (pod) / next to (vedle) ve větách např. There is a blue doll on the bed. There is a yellow cupbard next to the brown wardrobe.
Začneme novou lekci – Unit 7 – slovní zásoba v rámečku na začátku lekce – a woman-žena, a man-muž, a boy-kluk, a girl-dívka, a baby-miminko, a dog-pes, tall-vysoký, short-malý, fat-tlustý, thin/slim-hubený. Děti se je naučí říkat i psát.

Nová gramatika Unit 7 – Where is ….? Kde je…?

Where is my book? Kde je moje kniha?
Dále

sloveso mít ve 3. os. jednotného čísla

– he, she, it has got – on, ona, ono má – např. She has got long brown hair. Ona má dlouhé hnědé vlasy. He has got a yellow T-shirt. On má žluté tričko. Děti budou popisovat postavy – naučí se rozlišovat sloveso být a mít ve větách – např. He is tall and thin. On je vysoký a hubený. He has got short brown hair. On má krátké hnědé vlasy.

Domácí úkol

na pracovním listě dostanou děti až ve čtvrtek 26.4.-

termín odevzdání bude až za dva týdny – ve čtvrtek 10.5.

– dvě pondělí po sobě budou teď ředitelská volna.
V rámci hodin budeme také nacvičovat divadlo – prosím Vás, rodiče, abyste dětem občas připomněli domácí procvičení své role!!!
Krásný jarní týden! MKloudová

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C – Kloudová

Minulý týden jsme dokončili Unit 6 – stále procvičujeme předložky on (na) / in (v) / under (pod) / next to (vedle) ve větách např. There is a blue doll on the bed. There is a yellow cupbard next to the brown wardrobe.
Začneme novou lekci – Unit 7 – slovní zásoba v rámečku na začátku lekce – a woman-žena, a man-muž, a boy-kluk, a girl-dívka, a baby-miminko, a dog-pes, tall-vysoký, short-malý, fat-tlustý, thin/slim-hubený. Děti se je naučí říkat i psát.

Nová gramatika Unit 7 – Where is ….? Kde je…?

Where is my book? Kde je moje kniha?
Dále

sloveso mít ve 3. os. jednotného čísla

– he, she, it has got – on, ona, ono má – např. She has got long brown hair. Ona má dlouhé hnědé vlasy. He has got a yellow T-shirt. On má žluté tričko. Děti budou popisovat postavy – naučí se rozlišovat sloveso být a mít ve větách – např. He is tall and thin. On je vysoký a hubený. He has got short brown hair. On má krátké hnědé vlasy.

Domácí úkol

na pracovním listě dostanou děti až ve čtvrtek 26.4.-

termín odevzdání bude až za dva týdny – ve čtvrtek 10.5.

– dvě pondělí po sobě budou teď ředitelská volna.
Krásný jarní týden! MKloudová

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 26.4.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 26.4.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Dokončíme Unit 5.
 2. Poslechneme si a zahrajeme si příběh o tatínkovi, který ztratil mobilní telefó Příběhem si procvičujeme “Where is my…?” (Kde je můj/moje…?)
 3. Přečteme si Tíninu mini-knížečku o jejím domeč
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 26.4.): Děti si mají samostatně vypracovat v pracovním sešitě stránku 43.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 23.-27.4., 2018

Dobrý den,

minulý týden jsme byli ve 3.C. a 3.D. spojeni s druhou polovinou třídy, takže jsme pozměnili plán. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 23.-27.4.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v ústním a písemném zkoušení na místní předložky a místnosti v domě.
 2. V úterý 24.4. si zkontrolujeme domácí úkoly.
 3. Povíme si o projektu „My bedroom“ nebo „My crazy bedroom“.
 4. Opakujeme si Unit 6 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 6, který si napíšeme:

3.C., 3.D. –v pátek 27.4. Děti ze 3.C. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ze 3.D. si odnesou portfolia domů tento týden v úterý.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 23.-27.4., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 23.-27.4.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 5 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 5, který si napíšeme:

4.A., 4.B. –v pátek 27.4. Děti si odnesou portfolia domů tento týden v úterý.

 1. V úterý 24.4. si zkontrolujeme domácí úkoly.
 2. Ústní zkoušení na popis obrázku s použitím slovních vazeb „There is…, There isn’t…, There are…, There aren’t any…, There are lots of….“ ve větách (pouze děti, které ještě nebyly) a na instrukce jak se dopravit z bodu A do bodu B (turn left, go straight on, turn right,…).
 3. Povíme si o projektu „My town“.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 23.-27.4., 2018

Dobrý den,

Portfolia -5.C., 5.D. –Děti mají portfolia nyní u sebe a mají je donést v den shrnujícího Testu 4.

Minulý týden jsme si opakovali Unit 4. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 23.-27.4.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 4 si napíšeme:

5.C. –posunuli jsme na úterý 24.4.

5.D. –posunuli jsme na pondělí 23.4.

 1. Dokončíme práci na projektu “Free time” ve škole. Projekt se vztahuje k Unitu 4.

Homework (due Wednesday, April 25 –středa 25.4.2018):  Opakovat si Unit 4.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová