Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Celý týden opakujeme číslovky do dvaceti (většina dětí umí říkat do 100), do 20 je všichni musí zvládnout správně i napsat. Procvičujeme všechny otázky z přehledu učiva za 1. pololetí, který mají děti v portfoliu. Děti by si měly otázky a odpovědi číst nahlas a stále se k nim vracet. Tento přehled jim také má pomoci vyplnit pracovní list (i příp. další domácí úkoly) – týdenní DÚ – termín odevzdání je v úterý 27.2.
Hodně dětí je nemocných, proto jsme neprobírali nic nového – pouze slovní zásobu Unit 5 At the park, číslovky do 20 (jsou v přehledu učiva) a nově v této lekci vazbu I have got (já mám) – I haven´t got (já nemám) – Have you got ….? Máš …? Yes, I have (Ano, mám) – No, I haven´t (Ne, nemám).
I have got one brother and two sisters. Já mám jednoho bratra a dvě sestry.
I haven´t got (I have not got) a skateboard. Já nemám skateboard.
Have you got a pet? Máš domácího mazlíčka?
Yes, I have. – No, I haven´t.
Krásný víkend. MKloudová

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 1.3.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 1.3. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 4 –Pokračujeme v procvičování slovesa “have got” ve větách (např. I’ve got brown hair.) ústně a písemně. K tomu si poslechneme, přečteme a zahrajeme příběh “Spots”.
 2. Čteme Tíninu mini-knížečku.
 3. Zpíváme si písničku k částem těla.
 4. Nadále si průběžně opakujeme vše z Unitu 3 formou ústního zkoušení s obrázkovýma kartičkama.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 1.3.): Děti si mají samostatně vypracovat v pracovním sešitě stránku 35. Těmito cvičeními si děti procvičují četbu a psaní slovíček (části těla).  

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 26.2.-2.3., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 26.2.-2.3. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 5 „At the park“ –pokračujeme v procvičování slovesa „have got“ ve větě a otázce ústně a písemně. Procvičujeme si také čísla 0-20 písemně, ústně již umíme. :) Připomeneme si popis věcí ve větách (např. This is a small blue ball.). Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 2. Věnujeme se názvům sportů a dalších souvisejících sportovních potřeb.
 3. Píšeme e-mail Gregovi.
 4. Ústně zkoušíme na známky čísla 0-20.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) -týden 26.2.-2.3., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 26.2.-2.3. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. 4.B. -Dokončíme ústní zkoušení na určování času.
 2. Pokračujeme v Unitu 4 –opakujeme si slovíčka zvířat a k tomu přídavná jména; procvičujeme si stupňování přídavných jmen a místní předložky ústně a písemně. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 3. V úterý 27.2. si zkontrolujeme DÚ a pracujeme se slovní zásobou k Unitu 4.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 26.2.-2.3., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -5.A., 5.C., 5.D. –Oznamuji, že jsem si od dětí z 5.A., 5.C. a 5.D. vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je ještě mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 26.2.-2.3. 2018 prezentujeme skupinové projekty “Our school”. Poté se zamyslíme nad opravenými Testy 3 a začneme Unit 4 “Time”. V Unitu 4 se tento týden věnujeme určování času a předložkám souvisejícím s časovými údaji.

Homework (due Wednesday, February 28 –středa 28.2.2018)Dětem jsem DÚ nezadala.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová