AJ 3.AB Kršková

Plán na týden od 27. 11.

3.A

  1. Cvičíme: barvy, hračky, otázku Is it..? a krátké odpovědi.
  2. Nově: What is your favourite…? My favourite… is….
  3. An e-mail to Greg.
  4. minitest otázka Is it… a slovíčka

3.B

  1. Cvičíme hračky, barvy, otázku Is it….?
  2. Dramatizace příběhu učebnice s. 15
  3. Oprava souhrnného test lekce 2 – děti přinesou test i hodnocení domů k podpisu.
  4. minitest hračky

AJ 1.C (Otr)

Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu (pracovní list, reálné předměty, poslech v PS). Poslouchali a zpívali jsme písničku Ten little fingers (máte na CD č.5) a upravili si pracovní list z minulé hodiny. Počítali jsme po jedné do deseti a používali vazbu (one) and one more is (two).

DÚ na středu 29.11.: PS s.14 + PS s.79 – vystřihnout kartičky s čísly a obrázky, vložit do obálky a přinést na hodinu

on line procvičování slovíčka   hra čísla   hra slovíčka   písnička

AJ 2.C (Otr)

Dnes jsme si v kruhu zopakovali slovní zásobu a četli ze svých mini knih. Některé děti četly velmi pěkně. Dále jsme se věnovali příběhu Hello, Tina! (máte na CD č.20) Nejprve jsme složili obrázky podle posloupnosti, poté si příběh opakovaně poslechli a po skupinách ho přehrávali. Používali jsme vazbu This is my… / This is your… a budeme ji procvičovat i v další hodině.

DÚ na středu 29.11.: děti dostaly kopie se slovní zásobou – úkol vypracují podle pokynů na kopii

Procvičování on line slovíčka hra příběh

AJ 1.ABCD (Kršková)

Týden od 20. 11.

  1. Opakujeme čísla a školní potřeby – většina dětí umí čísla výborně odříkat popořadě, ale mají potíže , když je mají říkat napřeskáčku – doporučuji cvičit.
  2. Stále opakujeme jednoduché základní fráze:

How are you? I am: good, great, wonderful, tired, hungry, not so good

Who is this? What is this? It is...

3 . Nově jsme poslouchali a dramatizovali příběh: Abracadabra – příběh je na CD vložené vzadu v prac. sešitě, děti si ho mohou znovu poslechnou . Přibyla nám otázka: How many….. a odpovědi na ni.

4. V rychlejších skupinách „čteme“ knížky – tento týden: Bears on Wheels a hrajeme Simon says – procvičujeme základní pokyny ve třídě.

5. Domácí úkol: Pracovní sešit s. 15 – správně spojit a přitom si říkat: např. How many pencil cases? Five.

AJ 2.E (Otr)

Dnes jsme procvičili slovní zásobu (škola, čísla, barvy) a opakovali vazby This is my (pen). x This is your (book). V pracovním sešitě jsme využili vybarvených obrázků k popisu a říkali a green crocodile / It´s a red chair. / This is a blue clock. a psali některé vazby do sešitu a na tabuli. K dalšímu procvičení slovní zásoby jsme využili karty se slovíčky, které si děti připravily za domácí úkol. Slova označující školní předměty a barvy je třeba umět správně číst i psát.

DÚ na úterý 28.11.: PS s.17 – slova vyhledat v tabulce, tam i označit a napsat je do jedné ze skupin (Colours – barvy, My classroom – moje třída) + každý dostal sadu barevných kartiček – budou sloužit k procvičování slovíček – za úkol děti napíší na každou kartičku 3x název barvy (nápověda pro psaní barev je v PS na s.14)

Úkol  je delší, ale děti ho jistě zvládnou. Doporučuji dělat si ho průběžně během více dní, psaná forma slov se tak lépe upevní.