Beseda s neslyšícím

1.12. nás přišel v rámci eTwinningového projektu Connecting Classrooms navštívít neslyšící Pepa – Sergi Bovkun se svou tlumočnicí Naďou Dingovou. Třída 8.C měla možnost se dozvědět něco o světě neslyšících, naučit se některá slova ve znakové řeči a zahrát si pár her. Tentokrát se vše odehrávalo v češtině a znakové řeči, ale osmáci se chystají sepsat své poznatky v angličtině a vystavit je na eTwinningovém blogu.

Podobnou besedu měli příležitost vidět ještě obě 6. třídy.

e Twinning – setkání v Příbrami

Fotogalerie

I ve školním roce 2011 – 2012 pokračuje náš eTwinningový mezinárodní projekt Connecting Classrooms. V říjnu jsme abslovovali soustředění všech českých škol zapojených do projektu v Příbrami. Z každé školy se zúčastnilo několik žáků se svým učitelem. Od nás jely 2 žačky z 6.B a dvě ze 7.A. Cílem bylo seznámit se mezi sebou a naplánovat práci v tomto školním roce před výjezdem zástupců české skupiny škol do Londýna v listopadu (naše škola je vedoucí nejen českého, ale i mezinárodního clusteru – skupiny škol v projektu, takže učitel z naší školy nemůže na setkání v Londýně chybět).
Víkend 21.-23.10. se vyvedl. V pátek odpoledne jsme zahájili návštěvou příbramského hornického muzea včetně jízdy hornickým vláčkem v podzemí. Dále navazovala dílna s neslyšícím učitelem Pepou Bukovem, kde se děti mimo seznámení se s životem neslyšících u nás naučily některá slova znakového jazyka. Naším výstupem byl pak velký plakát s 25 slovy v češtině, angličtině a znakové řeči. Tuto práci už zvládly děti ve skupinách namíchaných ze všech škol. Ve stejných skupinách pokračoval program v sobotu. Úkolem bylo navštívit 3-4 tajná místa v Příbrami pomocí kódu GPS s využitím GPS navigace a natočit o nich spoty v angličtině. Některé skupiny stihly ještě najít i pár pravých pokladů – tzv. cashek a seznámit se tak s geocashingem. Odměnou byl společný oběd v pizérii, která byla posledním tajným místem :-).
Odpoledne pokračovala práce na plakátu slovníku a pokusili jsme se alespoň částečně sestříhat natočený materiál, což se nám ale z technickým důvodů ne úplně podařilo a práce tak ještě čeká na děti zapojené v projektu ve školách.
Podvečer patřil soutěži družstev v karaoke a zábavě. Pak už se děti rozešly do rodin příbramských žáků, které se o ně celý víkend vzorně staraly.
V neděli dopoledne se všechny školy představily svou prezentací, celou akci jsme zhodnotili a vydali se na zpáteční cestu do Prahy. Všem zúčastněným patří dík za skvělou reprezentaci školy.

Connecting Classrooms

Vážení rodiče,
v rámci výuky AJ na naší škole se žáci zapojují do mezinárodních projektů programu eTwinning (podrobnější informace najdete na webu školy pod štítkem eTwinning ). Letos se projektu Connecting Classrooms pod záštitou British Council zúčastní žáci 5. ročníku a 6.A. Na projektu budeme spolupracovat s 20 školami z ČR, UK (Londýna), Řecka a Portugalska. Spolupracovat budeme po dobu tří let.

Součástí práce je publikování příspěvků, fotografií, map a dokumentů na blogu vytvořeném v aplikace Blogger. Všechna bezpečnostní opatření (možnost publikace, přidávání komentářů apod) byla nastavena tak, aby bylo nebezpečí na webu sníženo na minimum. Nicméně je třeba, aby děti dodržovaly základní pravidla bezpečného pohybu na netu. Práce na projektu je tak také příležitostí k připomenutí a použití pravidel v praxi. Žáci budou k přihlášení využívat společnou přihlašovací e-mailovou adresu (vlastní adresu tedy nepotřebují a ani jí nebudou používat) a heslo, které dostanou ve škole.

Věříme, že práce na projektu přinese dětem mnoho nových poznatků a dovedností, a to nejen v oblasti jazykové, ale i kulturní a technologické, a že bude pro ně zážitkem. Rádi zodpovíme jakékoli vaše další dotazy. Kontaktujte mě prosím, pokud s účastí svého dítěte na tomto projektu nesouhlasíte.
Z.Majstrová

Connecting Classrooms

V rámci programu eTwinning jsme se letos zapojili do dalšího projektu. Tentokrát jde o program Connecting Classrooms Britské rady, ve kterém budou spolupracovat naši žáci se studenty z Londýna, Portugalska a Řecka. Zapojí se žáci z 5.-6. ročníku a na projektu budou pracovat po dobu tří let. V rámci projektu budou mít i možnost navštívit spřátelené školy.

Před zahájením projektu by si Britská rada ráda udělala obrázek o tom, jak jsou na tom zúčastněné školy se zkušenostmi s mezinárodními projekty a co žáci vědí o oblastech, na které je projekt zaměřen. Požádala nás proto o vyplnění úvodního dotazníku. Prosím žáky 5.CD a 6.A, zda by byli tak hodní a vyplnili do úterý 21.12. následující dotazník: http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BJ57BED3G

Převzali jsme certifikát kvality za eTwinning projekt

Fotogalerie

Na národní konferenci eTwinningu ve Zlíně 26.3. jsme převzali český Certifikát kvality za projekt School meeting point. Za tento projekt nám byl udělen i evropský certifikát kvality. Odvážíme si drobné dárky pro děti a plno dojmů. Setkání s dalšími účastníky eTwinning a odborné semináře nás motivovaly k další práci na mezinárodních projektech.